Detail:
MIRENA INTRAUTERINE SYSTEM ins vag 1
Názov lieku:
MIRENA INTRAUTERINE SYSTEM
Doplnok názvu:
ins vag 1
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2011/05791

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽKY

Mirena
20 mikrogramov/24 hodín, intrauterinný inzert
levonorgestrel

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Mirena a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Mirenu
3. Ako používať Mirenu
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Mirenu
6. Ďalšie informácie1. ČO JE MIRENA A NA ČO SA POUŽÍVA

Mirena je intrauterinný inzert (IUS) v tvare T, ktorý po zavedení uvoľňuje
hormón levonorgestrel do maternice. Účelom tela systému v tvare písmena T
je prispôsobiť systém tvaru maternice. Zvislé rameno tela v tvare T nesie
zásobník liečiva, ktorý obsahuje levonorgestrel. Na spodnom konci zvislého
ramena sú do slučky zviazané dve tenké vlákna na odstránenie systému.

Mirena sa používa ako antikoncepcia (na zabránenie otehotneniu), pri
idiopatickej menorágii (nadmerné menštruačné krvácanie) a na predchádzanie
endometriálnej hyperplázii (nadmerné zhrubnutie výstelky maternice) počas
hormonálnej substitučnej liečby estrogénmi.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE MIRENU

Všeobecné poznámky

Skôr ako začnete používať Mirenu, sa Vás Váš lekár spýta niekoľko otázok
o Vašej osobnej zdravotnej anamnéze a o anamnéze Vašich blízkych
príbuzných.

Približne 2 z 1 000 žien, ktoré správne používajú Mirenu môže otehotnieť
počas prvého roka.
Približne 7 z 1 000 žien, ktoré správne používajú Mirenu môže otehotnieť
počas piatich rokov.

V tejto písomnej informácii pre používateľky sú popísané rôzne situácie,
kedy sa musí Mirena odstrániť alebo kedy sa môže spoľahlivosť Mireny
znížiť. V týchto situáciách by ste nemali mať pohlavný styk alebo musíte
použiť ďalšiu nehormonálnu antikoncepčnú metódu, t.j. použiť kondóm alebo
inú bariérovú metódu antikoncepcie. Nepoužívajte kalendárovú alebo teplotnú
metódu. Tieto metódy nemusia byť spoľahlivé, pretože Mirena ovplyvňuje
zvyčajné zmeny teploty a cervikálneho hlienu, ku ktorým dochádza v priebehu
menštruačného cyklu.

Mirena, rovnako ako ostatné kontraceptíva nechráni proti HIV infekcii
(AIDS) ani proti ďalším sexuálne prenosným chorobám.

Nepoužívajte Mirenu, ak sa Vás týka niektorý z nasledovných stavov:
- Známe alebo predpokladané tehotenstvo
- Súčasné alebo opakujúce sa zápalové ochorenie panvy (zápal ženských
pohlavných orgánov)
- Infekcia pohlavného ústrojenstva
- Infekcia maternice po pôrode
- Infekcia maternice po potrate za posledné 3 mesiace
- Infekcia cervixu (krčka) maternice
- Bunkové abnormality na krčku maternice
- Nádor alebo predpokladaný nádor krčku maternice alebo maternice
- Nádory, ktorých rast závisí od gestagénových hormónov
- Neobjasnené abnormálne vaginálne krvácanie
- Abnormality krčku maternice alebo maternice vrátane myómov, ktoré
deformujú dutinu maternice
- Stavy súvisiace so zvýšenou vnímavosťou na infekcie
- Aktívne ochorenie pečene alebo nádor pečene
- Precitlivenosť na levonorgestrel alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek
Mireny.

Buďte zvlášť opatrní pri používaní Mireny

Poraďte sa s odborníkom, ktorý môže rozhodnúť o ďalšom používaní Mireny
alebo o odstránení systému, ak je prítomný niektorý z nasledovných stavov
alebo sa objaví po prvý raz počas používania Mireny:
Migréna, prípadne asymetrické poruchy videnia alebo iné príznaky, ktoré
môžu byť znakmi prechodnej mozgovej ischémie (prechodná blokáda zásobovania
mozgu krvou)
Mimoriadne silné bolesti hlavy
Žltačka (zožltnutie kože, očných bielkov a/alebo nechtov)
Významné zvýšenie krvného tlaku
Závažné ochorenia tepien, ako je cievna mozgová príhoda a srdcový infarkt

Niektoré nedávno vykonané štúdie naznačili, že u žien užívajúcich
antikoncepčné tabletky iba s gestagénom môže byť mierne zvýšené riziko
vzniku krvných zrazenín v žilách. Výsledky však neboli presvedčivé. Ak sa
objavia známky alebo znaky zrazenín, okamžite musíte vyhľadať lekára.
Príznaky žilovej alebo tepnovej trombózy môžu zahŕňať: bolestivý opuch
dolnej končatiny, náhlu výraznú bolesť na hrudníku, ktorá môže alebo nemusí
vyrážať do ľavého ramena, náhlu dýchavičnosť, náhly záchvat kašľa,
akúkoľvek nezvyčajnú, prudkú, pretrvávajúcu bolesť hlavy, náhlu čiastočnú
alebo úplnú stratu zraku, dvojité videnie, nezreteľnú výslovnosť alebo
neschopnosť hovoriť (afázia), závrat, kolaps s fokálnymi záchvatmi alebo
bez záchvatov (epileptický prejav obmedzeného charakteru v dôsledku
podráždenia určitej oblasti mozgu), slabosť alebo veľmi výraznú stratu
citlivosti náhle postihujúcu jednu stranu alebo jednu časť tela, poruchy
pohyblivosti, prudké bolesti brucha.
Príznaky alebo znaky naznačujúce krvné zrazeniny v cievach oka sú:
neobjasnená čiastočná alebo úplná strata zraku, dvojité videnie, akékoľvek
neobjasnené poruchy zraku.

Doposiaľ nie je jasné, či kŕčové žily a povrchová tromboflebitída (zápal
žíl s tvorbou zrazenín) súvisia so vznikom krvných zrazenín v žilách.

Mirena sa s opatrnosťou môže použiť u žien, ktoré majú vrodené srdcové
ochorenie alebo ochorenie srdcových chlopní s rizikom infekčného zápalu
srdcového svalu. Pri zavádzaní alebo odstraňovaní Mireny sa týmto
pacientkám majú preventívne podávať antibiotiká.

U diabetičiek používajúcich Mirenu sa má sledovať koncentrácia cukru v
krvi.

Nepravidelné krvácanie môže maskovať niektoré príznaky a znaky polypov
alebo nádoru výstelky maternice. V takýchto prípadoch sa majú zvážiť
diagnostické opatrenia.

Mirena nie je metódou prvej voľby pre mladé ženy, ktoré nikdy neboli
tehotné, ani pre ženy po prechode, u ktorých sa zmenšuje maternica.


Lekárske vyšetrenie/konzultácia


Vyšetrenie pred zavedením môže zahŕňať ster z krčku maternice (Papov ster),
vyšetrenie prsníkov, prípadne iné testy, napr. na infekciu vrátane pohlavne
prenosných ochorení. Na stanovenie polohy a veľkosti maternice sa má
vykonať gynekologické vyšetrenie.

Mirena nie je vhodná na použitie ako postkoitálna antikoncepcia (používaná
po pohlavnom styku).

Infekcie

Zavádzacia trubička chráni Mirenu pred kontamináciou mikroorganizmami počas
zavádzania a zavádzač Mireny bol navrhnutý na minimalizáciu rizika
infekcií. Napriek tomu existuje zvýšené riziko infekcie panvy bezprostredne
po zavedení a počas prvého mesiaca po zavedení používateľkám
vnútromaternicových systémov uvoľňujúcich meď. Infekcie panvy u
používateliek vnútromaternicových systémov často súvisia s pohlavne
prenosnými ochoreniami. Riziko infekcie vzrastá, ak žena alebo jej partner
majú viacerých sexuálnych partnerov. Infekcie panvy sa musia liečiť
okamžite. Infekcia panvy môže poškodiť plodnosť a zvýšiť riziko budúceho
mimomaternicového tehotenstva (tehotenstvo mimo maternice). Mirena sa musí
odstrániť v prípade opakujúcich sa infekcií panvy alebo infekcií výstelky
maternice alebo v prípade, ak je akútna infekcia závažná alebo nereaguje na
liečbu v priebehu niekoľkých dní.

Okamžite vyhľadajte svojho lekára, ak máte pretrvávajúcu bolesť podbrušia,
horúčku, bolesť pri pohlavnom styku alebo nastane abnormálne krvácanie.


Vypudenie


Sťahy svaloviny maternice počas menštruácie môžu niekedy vnútromaternicový
systém posunúť alebo ho vypudiť. Možnými príznakmi sú bolesť a abnormálne
krvácanie. Ak je vnútromaternicový systém posunutý, účinnosť môže byť
znížená. Ak je vnútromaternicový systém vypudený, nie ste už viac chránená
pred otehotnením. Preto sa odporúča napr. pri sprchovaní prstom
skontrolovať vlákna. Ak máte znaky naznačujúce vypudenie alebo nemôžete
nahmatať vlákna, mali by ste sa vyhnúť pohlavnému styku alebo používať inú
antikoncepciu a poradiť sa so svojím lekárom. Keďže Mirena znižuje
menštruačné krvácanie, môže byť jeho zvýšenie príznakom vypudenia systému.

Perforácia

Zriedkavo, najčastejšie počas zavádzania, môže Mirena penetrovať cez stenu
alebo perforovať stenu maternice, čo môže znížiť ochranu pre otehotením.
Vnútromaternicový systém, ktorý bol vysunutý mimo dutinu maternice, nie je
účinný a musí sa odstrániť čo najskôr, ako je možné. Riziko perforácie môže
byť zvýšené, ak sa Mirena zavádza krátko po pôrode (pozri časť 3. "Kedy sa
má Mirena zaviesť?"), dojčiacim ženám alebo ženám s „otočenou“ maternicou a
naklonenou dozadu (smerom k črevám).

Mimomaternicové tehotenstvo

Vo veľmi zriedkavých prípadoch nastane otehotnenie aj počas používania
Mireny. Ak ste však otehotneli počas používania Mireny, riziko zahniezdenia
plodu mimo maternice (mimomaternicové tehotenstvo) je relatívne zvýšené.
Asi 1 z 1 000 žien, ktoré správne používajú Mirenu má mimomaternicové
tehotenstvo za jeden rok. Táto hodnota je nižšia ako u žien, ktoré žiadne
kontraceptíva nepoužívajú (asi 3 až 5 z 1 000 žien ročne). Ženy, ktoré už
mali mimomaternicové tehotenstvo, operáciu vajcovodov alebo infekciu panvy,
majú zvýšené riziko. Mimomaternicové tehotenstvo je závažný stav, ktorý si
vyžaduje okamžitý lekársky zákrok. Nasledovné príznaky môžu znamenať, že
máte mimomaternicové tehotenstvo a okamžite musíte vyhľadať svojho lekára:

prestanete menštruovať a potom začnete mať trvalé krvácanie alebo cítite
trvalú bolesť
pociťujete neurčitú alebo veľmi prudkú bolesť v podbruší
máte normálne príznaky tehotenstva, ale objavuje sa aj krvácanie a mdloby

Mdloby

Niektoré ženy majú po zavedení Mireny mdloby. Je to normálna telesná
reakcia. Váš lekár Vám poradí, aby ste po zavedení Mireny nejaký čas
odpočívali.

Zväčšené ovariálne folikuly (bunky obklopujúce dozrievajúce vajíčko vo
vaječníku)

Keďže antikoncepčný účinok Mireny je daný prevažne jej miestnym účinkom, u
žien v plodnom veku sa zvyčajne objavujú ovulačné cykly s prasknutím
folikulov. Niekedy sa prasknutie folikulu oneskorí a vývoj folikulu môže
pokračovať. Väčšina týchto folikulov je bez príznakov, ale niekedy sa môže
objaviť bolesť panvy alebo bolesť pri pohlavnom styku. Zväčšené folikuly si
môžu vyžadovať lekárske ošetrenie, ale zvyčajne samy vymiznú.

Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi. Metabolizmus levonorgestrelu sa môže zvýšiť
súbežným používaním iných liekov, ako sú lieky proti epilepsii (napr.
fenobarbital, fenytoín, karbamazepín) a antibiotiká (napr. rifampicín,
rifabutín, nevirapín, efavirenz). Keďže mechanizmus pôsobenia Mireny je
predovšetkým lokálny, nepredpokladá sa, že by to malo podstatný význam pre
antikoncepčnú účinnosť Mireny.

Tehotenstvo a dojčenie

Žena po zavedení Mireny otehotnie iba veľmi zriedkavo. Ak je však Mirena
vypudená, nie ste už chránená a musíte použiť inú formu antikoncepcie, kým
nevyhľadáte svojho lekára.

Niektoré ženy počas používania Mireny nemajú menštruáciu. Vynechanie
menštruácie však nemusí byť znakom tehotenstva. Keď nemáte menštruáciu a
máte iné príznaky tehotenstva (napríklad nevoľnosť, únava, napätie v
prsníkoch), máte vyhľadať svojho lekára, aby Vás vyšetril a vykonal
tehotenský test.

Ak otehotniete so zavedenou Mirenou, musí sa Mirena odstrániť čo najskôr,
ako je možné. Ak ponecháte počas tehotenstva zavedenú Mirenu, zvýši sa
riziko potratu, infekcie alebo predčasného pôrodu. Hormón obsiahnutý v
Mirene sa uvoľňuje do maternice. Znamená to, že plod je vystavený relatívne
vysokej miestnej koncentrácii hormónu, hoci množstvo hormónu prijímaného
krvou a placentou je malé. Účinok takéhoto množstva hormónu na plod sa musí
zohľadniť, no dosiaľ nie sú žiadne dôkazy o vrodených chybách spôsobených
používaním Mireny v prípadoch, keď tehotenstvo pokračovalo so zavedenou
Mirenou.

Mirenu možno používať počas dojčenia. Levonorgestrel sa našiel v malých
množstvách v materskom mlieku dojčiacich žien (0,1 % dávky sa prenáša do
dieťaťa). Zdá sa, že pre rast a vývin dojčaťa nie sú žiadne negatívne
účinky, ak sa Mirenapoužíva šesť týždňov po pôrode. Výlučné gestagénové
metódy zrejme neovplyvňujú množstvo alebo kvalitu materského mlieka.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie sú známe žiadne účinky.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Mireny

Rám tvaru T Mireny obsahuje síran bárnatý, ktorý ho zviditeľňuje počas
röntgenového vyšetrenia.


3. AKO POUŽÍVAŤ MIRENU

Ako je Mirena účinná?


Mirena je rovnako spoľahlivý antikoncepčný prostriedok ako dnešné
najúčinnejšie vnútromaternicové systémy uvoľňujúce meď. Miera zlyhaní
Mireny je asi 0,1% ročne. Miera zlyhania sa môže zvýšiť v prípade vypudenia
telieska alebo perforácie (pozri časť Lekárske vyšetrenie/konzultácia).


Pri liečbe idiopatického (bez známej príčiny) nadmerného menštruačného
krvácania Mirena vyvolá už po troch mesiacoch jeho podstatné zoslabenie.
Niektoré pacientky vôbec nemajú menštruáciu.

Kedy sa má Mirena zaviesť?

Mirenu Vám môžu zaviesť v priebehu siedmich dní od začiatku menštruačného
krvácania. Vnútromaternicový systém možno tiež zaviesť ihneď po potrate v
prvom trimestri za predpokladu, že nie sú žiadne infekcie pohlavného
ústrojenstva. Vnútromaternicový systém možno zaviesť iba po návrate
maternice do normálnej veľkosti po pôrode, no nie skôr ako 6 týždňov po
pôrode. Mirenu možno nahradiť novým systémom kedykoľvek počas cyklu.

Pri použití Mireny na ochranu výstelky maternice počas hormonálnej
substitučnej liečby estrogénmi, môže sa ženám s amenoreou (ženy, ktoré už
nemajú menštruáciu) zaviesť kedykoľvek, ostatným v priebehu posledných dní
menštruácie alebo krvácania z vysadenia.

Mirenu má zavádzať lekár/profesionálny zdravotnícky pracovník, ktorý má
skúsenosti so zavádzaním Mireny.

Ako sa Mirena zavádza?

Po gynekologickom vyšetrení sa do pošvy zavedie nástroj nazývaný zrkadielko
a krčok maternice sa očistí antiseptickým roztokom. Vnútromaternicový
systém sa potom zavedie do maternice cez tenkú, pružnú plastovú trubičku
(zavádzač). V prípade potreby možno krčok maternice lokálne znecitlivieť
(lokálna anestézia).

/Niektoré ženy môžu po zavedení pociťovať bolesť a závrat. Ak tieto pocity/
/nevymiznú do jeden a pol hodiny v pokojnej polohe, vnútromaternicový systém/
/zrejme nie je správne umiestnený. Má sa vykonať vyšetrenie a v prípade/
/potreby odstrániť systém./

Kedy mám vyhľadať svojho lekára?

Váš vnútromaternicový systém má byť skontrolovaný 4-12 týždňov po zavedení
a následne pravidelne najmenej jedenkrát ročne. Okrem toho musíte vyhľadať
svojho lekára, ak sa objaví niektorá z nasledovných okolností:

. Nemôžete už nahmatať vlákna v pošve.
. Môžete nahmatať spodný okraj systému.
. Domnievate sa, že môžete byť tehotná.
. Trpíte stálou bolesťou v podbruší, máte horúčku alebo nezvyčajný výtok
z pošvy.
. Vy alebo Váš partner pociťujete bolesti alebo nepohodlie počas
pohlavného styku.
. Prichádza k náhlym zmenám Vašej menštruácie (napr. ak máte slabé alebo
žiadne menštruačné krvácanie a potom nastane trvalé krvácanie alebo
bolesť alebo začnete silno krvácať).
. Máte iné zdravotné problémy ako napr. migrenózne bolesti hlavy alebo
silné bolesti hlavy, ktoré sa opakujú, náhle problémy so zrakom,
žltačku alebo vysoký krvný tlak.
. Máte niektorý zo stavov uvedených v časti 2. "Skôr ako použijete
Mirenu".

Ako dlho možno používať Mirenu?

Mirena je účinná päť rokov, potom sa má vnútromaternicový systém odstrániť.
Ak chcete, po odstránení starého systému Vám môžu zaviesť novú Mirenu.

Čo mám robiť, keď chcem otehotnieť alebo odstrániť Mirenu z iného dôvodu?

Váš lekár môže vnútromaternicový systém kedykoľvek jednoducho odstrániť,
potom je možné tehotenstvo. Odstránenie je zvyčajne bezbolestná procedúra.
Po odstránení Mireny sa plodnosť vracia do normálu.

Ak je tehotenstvo neželané, Mirena sa nesmie odstrániť po siedmom dni
menštruačného cyklu, pokiaľ antikoncepcia nie je zabezpečená iným spôsobom
(napr. prezervatív) aspoň sedem dní pred odstránením. Ak žena nemá menzes,
musí použiť bariérovú metódu antikoncepcie sedem dní pred odstránením až do
opätovného objavenia sa menštruácie. Novú Mirenu možno tiež zaviesť
okamžite po odstránení starej. V takomto prípade nie sú potrebné dodatočné
antikoncepčné ochranné opatrenia.

Môžem otehotnieť po ukončení používania Mireny?

Áno. Po odstránení Mireny už nič nepôsobí na Vašu normálnu plodnosť. Po
odstránení Mireny môžete otehotnieť počas prvého menštruačného cyklu.

Môže Mirena ovplyvniť moju menštruáciu?

Mirena skutočne ovplyvňuje menštruačný cyklus. Môže zmeniť Vašu menštruáciu
tak, že máte slabo krvavý výtok (špinenie), kratšiu alebo dlhšiu
menštruáciu, slabšie alebo silnejšie krvácanie alebo vôbec nekrvácate.

Mnoho žien má v priebehu prvých 3 - 6 mesiacov po zavedení Mireny popri
menštruácii časté špinenie alebo slabé krvácanie. Niektoré ženy môžu mať
v tomto období silné alebo dlhotrvajúce krvácanie. Ak tieto príznaky
pretrvávajú, informujte o tom svojho lekára.

Celkovo je pravdepodobné, že sa postupne zníži počet dní Vašej menštruácie
a množstvo krvi, ktorú pri menštruácii strácate každý mesiac. Niektoré ženy
nakoniec zistia, že vôbec nemajú menštruáciu.
Keďže sa pri používaní Mireny zvyčajne zníži objem menštruačnej krvi,
u väčšiny žien dôjde k nárastu hodnôt hemoglobínu v krvi.

Keď sa systém odstráni, menštruačný cyklus sa vráti do normálu.

Je to abnormálne, keď nemám menštruáciu?

Ak používate Mirenu, tak nie. Ak sa Vám stane, že pri používaní Mireny
nebudete mať menštruáciu, je to spôsobené účinkom hormónu na výstelku
maternice. Nenastane mesačné zhrubnutie výstelky maternice, a preto sa
menštruačné krvácanie nedostaví. Nemusí to nutne znamenať, že ste dospeli
k menopauze alebo že ste tehotná. Hladina Vašich hormónov zostáva normálna.

Nemať menštruáciu môže byť pre zdravie ženy vlastne veľká výhoda.

Ako budem vedieť, že som tehotná?

U žien, ktoré používajú Mirenu, je tehotenstvo nepravdepodobné aj vtedy,
keď nemajú menštruáciu.

Ak ste už šesť týždňov nemali menštruáciu a ste tým znepokojená, zvážte
vykonanie tehotenského testu. Ak je negatívny, nie je potrebné vykonávať
iný test, pokiaľ nemáte ďalšie znaky tehotenstva, napr. nevoľnosť, únavu
alebo napätie v prsníkoch.

Môže Mirena spôsobiť bolesť alebo iné ťažkosti?

Niektoré ženy pociťujú bolesť (podobnú ako kŕče pri menštruácii) v priebehu
prvých niekoľkých týždňov po zavedení. Ak máte prudké bolesti alebo ak
bolesť pretrváva viac ako tri týždne po zavedení Mireny, musíte navštíviť
svojho lekára alebo kliniku.

Bude Mirena ovplyvňovať pohlavný styk?

Ani Vy a ani Váš partner by ste počas pohlavného styku nemali pociťovať
Mirenu. Ak to tak nie je, máte sa vyhnúť pohlavnému styku, kým Váš lekár
neskontroluje správnu polohu vnútromaternicového systému.

Ako dlho mám po zavedení vyčkať s pohlavným stykom?

Aby ste svojmu telu dopriali odpočinok, najlepšie je počkať s pohlavným
stykom asi 24 hodín po zavedení Mireny. Ak je však Mirena zavedená,
zabraňuje otehotneniu.

Možno používať tampóny?

Odporúča sa používanie menštruačných vložiek. Ak používate tampóny, mali by
ste ich vymieňať s opatrnosťou, aby ste nevytiahli vlákna Mireny.

Čo sa stane, ak sa Mirena sama uvoľní?

Zriedkavo sa môže stať, že Mirena sa uvoľní počas menštruácie bez toho, aby
ste si to všimli. Nezvyčajné zvýšenie intenzity menštruačného krvácania
môže znamenať, že Mirena vyšla von pošvou. Je tiež možné, že časť Mireny sa
uvoľní z maternice (Vy a Váš partner si to môžete všimnúť počas pohlavného
styku). Ak sa Mirena úplne alebo čiastočne uvoľní, nebudete už chránená
pred otehotnením.

Ako budem vedieť, či je Mirena na svojom mieste?

Môžete sama skontrolovať, či po menštruácii sú vlákna na svojom mieste. Po
skončení menštruácie jemne vsuňte prst do pošvy a nahmatajte vlákna na
hornom konci pošvy neďaleko od vonkajšieho ústia maternice (krčok
maternice).

Neťahajte za vlákna, pretože omylom by ste mohli vytiahnuť Mirenu. Ak
nemôžete nahmatať vlákna, vyhľadajte svojho lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Mirena môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Okrem možných vedľajších účinkov uvedených v iných častiach (napr. časť 2.
"Skôr ako použijete Mirenu"), nižšie uvádzame možné vedľajšie účinky podľa
postihnutých telesných orgánov a frekvencie ich výskytu:

Veľmi časté: sú pravdepodobné u viac ako 10 alebo viac z každých 100
pacientok:


/Poruchyreprodukčného systému a prsníkov/


. Krvácanie z maternice alebo pošvy vrátane špinenia, nepravidelná
menštruácia (oligomenorea) a vynechanie krvácania (amenorea)
. Nezhubné cysty vaječníkov (pozri časť 2. "Zväčšené ovariálne folikuly”)

Časté: sú pravdepodobné medzi 1 až 10 z každých 100 pacientok:


/Psychcké poruchy/


. Depresívna nálada
. Nervozita
. Znížená pohlavná túžba


/Poruchy nervového systému/


. Bolesť hlavy


/Poruchy gastrointestinálneho traktu/


. Bolesť brucha
. Nauzea (pocit nevoľnosti)


/Poruchy kože a podkožného tkaniva/


. Akné


/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/


. Bolesť chrbta


/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov/


. Bolesť panvy
. Dysmenorea (bolestivá menštruácia)
. Výtok z pošvy
. Vulvovaginitída (zápal vonkajších pohlavných orgánov alebo pošvy)
. Napätie v prsníkoch
. Bolesť prsníkov
. Vypudenie vnútromaternicového kontraceptíva
/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/


. Prírastok telesnej hmotnosti

Menej časté: sú pravdepodobné medzi 1 až 10 z každých 1000 pacientok:


/Psychické poruchy a ochorenia/


. Zmeny nálady


/Poruchy nervového systému/


. Migréna


/Poruchy gastrointestinálneho traktu/


. Roztiahnuté brucho


/Poruchy kože a podkožného tkaniva/


. Hirzutizmus (nadmerné ochlpenie)
. Strata vlasov
. Pruritus (prudké svrbenie)
. Ekzém (zápal kože)

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov/

. Zápalové ochorenie panvy (infekcia ženských vnútorných pohlavných
orgánov, ženských pohlavných orgánov nad krčkom maternice)
. Zápal výstelky maternice (endometritída)
. Zápal krčka maternice (cervicitis) / Papov ster normálny, trieda II
(zápal krčka maternice)


/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/


. Edém (opuch)

Zriedkavé: sú pravdepodobné medzi 1 až 10 z každých 10 000 pacientok:


/Poruchy kože a podkožného tkaniva/


. Vyrážka
. Urtikária (žihľavka)

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov/

. Perforácia maternice

Ak otehotniete počas používania Mireny, existuje možnosť mimomaternicového
tehotenstva (pozri časť 2.).

Okrem toho sa hlásili prípady rakoviny prsníka (frekvencia neznáma).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MIRENU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote 15 až 30°C, chráňte pred vlhkosťou a priamym
slnečným svetlom.

Nepoužívajte Mirenu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Mirena obsahuje

- Liečivo je levonorgestrel 52 mg.
- Ďalšie zložky sú dimetikónový elastomér, koloidný oxid kremičitý
bezvodý, polyetylén, síran
bárnatý, oxid železitý.

Ako vyzerá Mirena a obsah balenia

Veľkosť balenia: Jeden sterilný vnútromaternicový systém na použitie do
maternice.

AK MÁTE AKÉKOľVEK ĎALšIE OTÁZKY, OBRÁťTE SA NA SVOJHO LEKÁRA ALEBO
LEKÁRNIKA.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bayer Oy
Pansiontie 47
20210 Turku
Fínsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2011

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Bayer, spol. s r.o.
Tel. +421 2 59 21 31 11
Fax +421 2 59 21 33 34
e-mail: bayer@bayer.sk


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

. Lekárske vyšetrenie/konzultácia

Pred zavedením musí byť pacientka informovaná o účinnosti, rizikách a
nežiaducich účinkoch Mireny. Musí sa vykonať lekárske vyšetrenie vrátane
vyšetrenia panvy, vyšetrenie prsníkov a ster z krčka maternice. Musí sa
vylúčiť gravidita a choroby prenosné pohlavným stykom a musia byť úspešné
vyliečené pohlavné infekcie. Ďalej je potrebné určiť polohu maternice a
veľkosť dutiny maternice. Mimoriadne je dôležité základné umiestnenie
Mireny s cieľom zabezpečiť jednotnú expozíciu endometria gestagénu,
zamedziť vypudenie a maximalizovať účinnosť. Je preto potrebné starostlivo
dodržiavať pokyny na zavedenie. Keďže technika zavádzania sa líši od
techník zavádzania iných intrauterinných teliesok, špeciálny dôraz sa má
klásť na tréning správnej techniky zavádzania. Zavedenie a odstránenie sa
môže spájať s určitou bolesťou a krvácaním. Postup môže vyvolať mdloby ako
vazovagálnu reakciu alebo u epileptičiek záchvat.

Keďže počas prvých mesiacov liečby je bežné nepravidelné
krvácanie/špinenie, odporúča sa pred zavedením Mireny vylúčiť endometriálnu
patológiu. Keď žena pokračuje v používaní Mireny, ktorá bola zavedená
v minulosti z dôvodu antikoncepcie, po začatí estrogénovej substitučnej
terapie sa v prípade objavenia porúch krvácania musí znovu vylúčiť
endometriálna patológia. Ak sa nepravidelnosti v krvácaní objavia počas
dlhodobej liečby, majú sa opäť vykonať príslušné diagnostické opatrenia.

. Oligomenorea/amenorea

U žien vo fertilnom veku sa asi u 20% používateliek postupne vyvinie
oligomenorea a/alebo amenorea. Ak sa menštruácia nedostaví počas 6 týždňov
od začiatku predchádzajúcej menštruácie, malo by sa zvážiť, či nedošlo
k otehotneniu. Opakovaný tehotenský test nie je nevyhnutný u pacientok
s amenoreou, ak o gravidite nesvedčia ďalšie znaky.

Ak sa Mirena používa v kombinácii s kontinuálnou estrogénovou substitučnou
terapiou, u väčšiny žien sa prestane objavovať krvácanie počas prvého roku.

. Vypudenie telieska

Aj čiastočné vypudenie systému môže znížiť účinnosť Mireny.

Mirena, ktorá sa nenachádza v správnej polohe, sa má vybrať. Súčasne sa
môže nahradiť novým systémom.

. Stratené vlákna

Ak nie sú počas kontrolných vyšetrení na krčku maternice viditeľné vlákna,
ktoré slúžia na odstránenie, musí sa vylúčiť gravidita. Vlákna mohli byť
vtiahnuté do maternice alebo cervikálneho kanála a môže sa znovu objaviť
počas ďalšej menštruácie. Ak sa vylúčila gravidita, zvyčajne sa vlákno
nájde pri jemnej sondáži pomocou vhodného nástroja. Ak sa vlákna nenájdu,
je možné, že teliesko bolo vypudené. Na zabezpečenie správnej polohy
telieska možno použiť ultrazvukovú diagnózu. Ak nie je dostupný alebo
úspešný ultrazvuk, na lokalizáciu Mireny možno použiť röntgen.

. Oneskorená atrézia folikulov

Keďže kontraceptívny účinok Mireny je založený prevažne na lokálnom
pôsobení, môže byť u žien vo fertilnom veku zachovaný ovulačný cyklus
s ruptúrou folikulov. Atrézia folikulov je niekedy oneskorená a folikul
môže ďalej rásť. Tieto zväčšené folikuly sa nedajú klinicky odlíšiť od
ovariálnych cýst. Zväčšené folikuly sa diagnostikovali približne u 12%
pacientok používajúcich Mirenu. Väčšina týchto folikulov je asymptomatická,
niekedy však môžu byť sprevádzané bolesťou panvy alebo dyspareuniou.

Vo väčšine prípadov zväčšené folikuly spontánne zmiznú počas dvoj- až
trojmesačného pozorovania. Ak sa tak nestane, odporúča sa aj naďalej
vykonávať kontroly ultrazvukom a urobiť ďalšie diagnostické/terapeutické
opatrenia. Zriedkavo môže byť potrebné vykonať chirurgický zákrok.

. Zavedenie a odstránenie/nahradenie

Po pôrode sa musí zavedenie odložiť, až kým nie je maternica úplne
zavinutá, no nie pred ukončením šestonedelia. Ak sa zavinutie významne
oneskorí, treba vyčkať až do 12 týždňov od pôrodu. V prípade obtiažneho
zavádzania a/alebo nezvyčajnej bolesti či krvácania počas alebo po zavedení
sa musí okamžite vykonať lekárske vyšetrenie a ultrazvuk, aby sa vylúčila
perforácia.

Mirena sa odstraňuje jemným ťahom vlákien lekárskymi kliešťami. Ak nie sú
vlákna viditeľné a systém je v dutine maternice, možno ho vybrať pomocou
úzkeho peánu, čo si môže vyžiadať dilatáciu krčka maternice.

Ak si pacientka neželá otehotnieť, odstránenie systému sa má u žien
v plodnom veku vykonať počas menštruácie za predpokladu, že sa menštruačné
krvácanie dostavuje. Ak sa systém odstráni v polovici cyklu a žena mala
počas predchádzajúceho týždňa pohlavný styk, potom je riziko otehotnenia,
ak sa okamžite po odstránení starého systému nezavedie nový.
Po odstránení Mireny, sa má skontrolovať, či je systém intaktný. Počas
problematických odstraňovaní sa hlásili jednotlivé prípady zasunutých
horizontálnych ramienok do cylindra s hormónom a ich spoločné ukrytie vo
vnútry cylindra. Táto situácia si nevyžaduje ďalší zásah, pretože úplnosť
IUS je potvrdená. Zhrubnuté zakončenia horizontálnych ramienok zvyčajne
zabraňujú úplné uvoľnenie cylindra z telieska T.

. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Mirena sa dodáva v sterilnom obale, ktorý sa smie otvoriť len bezprostredne
pred zavádzaním. S odbaleným produktom sa musí zaobchádzať za aseptických
podmienok. Ak je zvar sterilného obalu porušený, produkt sa má zlikvidovať.

. Tehotenstvo

Odstránenie Mireny alebo sondáž maternice môže spôsobiť spontánny potrat.
Ak intrauterinné kontraceptívum nemožno šetrne odstrániť, možno zvážiť
ukončenie tehotenstva. Ak si žena želá pokračovanie gravidity a systém
nemožno odstrániť, má byť informovaná o rizikách a možných dôsledkoch
predčasného pôrodu pre dieťa. Priebeh takejto gravidity sa má dôkladne
sledovať. Má sa vylúčiť mimomaternicová gravidita. Ženu je potrebné poučiť,
aby hlásila všetky príznaky, ktoré by mohli znamenať komplikácie gravidity,
napr. kŕčovitá bolesť brucha s horúčkou.

Vzhľadom na vnútromaternicové podanie a lokálnu expozíciu hormónom sa musí
zohľadniť možný výskyt virilizačných účinkov na plod.MIRENA - návod na zavedenie


Mirena
20 mikrogramov/24 hodín
intrauterinný inzert


/Musí byť zavedená zdravotníckym pracovníkom pomocou aseptických techník./


Mirena sa dodáva so zavádzačom v sterilnom balení, ktoré sa nemá otvoriť
pokiaľ nie je potrené na zavádzanie. Neresterilizujte. Mirena sa dodáva len
na jednorazové použitie. Nepoužívajte, ak je poškodené alebo otvorené
vnútorné balenie. Nezavádzajte po exspirácii, mesiaci a roku uvedenom na
štítku.

Načasovanie zavádzania, si prosím, pozrite v Súhrne charakteristických
vlastností lieku Mirena.


Príprava na zavedenie

. Vyšetrite pacientku na zistenie veľkosti a polohy maternice s cieľom
stanoviť akékoľvek znaky akútnych genitálnych infekcií alebo iné
kontraindikácie na zavedenie Mireny a vylúčiť tehotenstvo.


. Na vizualizáciu cervixu zaveďte pošvové zrkadlo a potom dezinfikujte
cervix a pošvu vhodným antiseptickým roztokom.


. V prípade potreby využite asistenta.

. Predný okraj cervixu zachyťte do peánu alebo do klieští na stabilizáciu
maternice. Ak je fixovaná retroverzia maternice môže byť vhodnejšie
zachytiť zadný okraj cervixu. Ťahajte zľahka za kliešte, aby sa
vyrovnal cervikálny kanál. Počas celého priebehu zavádzania majú
kliešte zostať v tejto polohe a udržiavať jemný ťah cez kŕčok
maternice.

. Cez cervikálny kanál zaveďte uterinnú sondu do dutiny maternice až po
fundus na zmeranie hĺbky a potvrdenie smeru dutiny maternice a na
vylúčenie akýkoľvek známok intrauterinných abnormalít (napr. septa,
submukóznych myómov) alebo predtým zavedeného intrauterinného
kontraceptíva, ktoré sa neodstránilo. Ak sa objavia ťažkosti, zvážte
dilatáciu kanála. Ak sa vyžaduje dilatácia krčka maternice, zvážte
použite analgézie a/alebo paracervikálneho bloku.


Zavádzanie

|1. Najprv úplne otvorte sterilné balenie (Obrázok 1). Potom |
|použite sterilnú techniku a sterilné rukavice. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|2. Zatlačte | |
|posúvač | |
|dopredu | |
|v smere šípky | |
|do | |
|najvzdialenejš| |
|ej polohy, aby| |
|ste umiestnili| |
|Mirenu do | |
|zavádzacej | |
|trubičky | |
|(Obrázok 2). | |
| |
|UPOZORNENIE! Nezatláčajte posúvač smerom nadol, pretože to môže |
|predčasne uvoľniť Mirenu. Ak sa Mirena uvoľní, nebude možné ju |
|opätovne vložiť. |
|3. Držte | |
|posúvač v | |
|najvzdialenejš| |
|ej polohe, | |
|nastavte horný| |
|koniec | |
|indikátora, | |
|ktorý | |
|zodpovedá | |
|mierke sondy | |
|hĺbky | |
|maternice | |
|(Obrázok 3). | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|4. Počas | |
|držania | |
|posúvača v | |
|najvzdialenejš| |
|ej polohe | |
|zasúvajte | |
|zavádzač cez | |
|kanál krčka | |
|maternice do | |
|maternice, až | |
|kým indikátor | |
|nie je vo | |
|vzdialenosti | |
|asi 1,5 - 2 cm| |
|od krčka | |
|maternice | |
|(Obrázok 4). | |
| |
|UPOZORNENIE! Zavádzač nezasúvajte silou! V prípade potreby |
|dilatujte kanál krčka maternice. |
|5. Počas | |
|držania | |
|zavádzača | |
|v rovnovážnej | |
|polohe | |
|stiahnite | |
|posúvač až po | |
|značku, aby sa | |
|ramienka Mireny| |
|otvorili do | |
|horizontálnej | |
|polohy. | |
|(Obrázok 5). | |
|Počkajte 5-10 | |
|sekúnd, aby sa | |
| | |
|ramienka úplne | |
|otvorili do | |
|horizontálnej | |
|polohy. | |
| | |
|6. Jemne | |
|zasuňte | |
|zavádzač smerom| |
|k fundusu | |
|maternice, kým | |
|sa indikátor | |
|nedotkne krčka | |
|maternice. | |
|Mirena sa teraz| |
|dotýka dna | |
|maternice | |
|(Obrázok 6). | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|7. Držte | |
|zavádzač | |
|v tejto polohe,| |
|uvoľnite Mirenu| |
|zatiahnutím | |
|posúvača úplne | |
|dozadu. | |
|(Obrázok 7). | |
|Pokým držíte | |
|posúvač | |
|zatiahnutý | |
|úplne dozadu, | |
|zavádzač jemne | |
|vytiahnite von.| |
|Vlákna | |
|odstrihnite a | |
|ponechajte asi | |
|2-3 cm | |
|viditeľné mimo | |
|krčka | |
|maternice. | |
| | |
|UPOZORNENIE! Ak máte podozrenie, že systém nie je v správnej |
|polohe, skontrolujte polohu (napr. pomocou ultrazvuku). Ak systém |
|nie je úplne umiestnený v dutine maternice, odstráňte ho. |
|Odstránený systém sa nesmie opätovne zavádzať. |

Odstránenie/výmena


Odstránenie/výmenu si prosím, pozrite v Súhrne charakteristických
vlastností lieku Mirena.


|Mirena sa | |
|odstraňuje ťahom| |
|za vyčnievajúce | |
|vlákna | |
|kliešťami. | |
|(Obrázok 8). | |
| | |
|Novú Mirenu | |
|môžete zaviesť | |
|okamžite po | |
|odstránení. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


VÝROBCA:
Bayer Oy
Pansiontic 47
20210 Turku
Fínsko

DÁTUM REVÍZIE TEXTU:
Október 2011.
-----------------------
Obrázok 1

PosúvačDržadlo s vláknami vo vnútri

Značka

Zavádzacia trubička s vnútorným piestom a stupnica


Indikátor (posuvná pätka)


Mirena

Obrázok 2

Obrázok 3

Obrázok 4

Mierka sondy


1,5-2,0 cm

Obrázok 5

Obrázok 6

Obrázok 7

Obrázok 8[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2011/05791

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Mirena


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo: levonorgestrel 52 mg. Začiatočná rýchlosť uvoľňovania je 20 µg/24
hodín.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Intrauterinný inzert (IUS).

Levonorgestrelový intrauterinný inzert sa skladá z bieleho až takmer
bieleho jadra s liečivom, ktoré je pokryté nepriehľadnou membránou a je
umiestnené na vertikálnej časti telieska v tvare T. Teliesko v tvare T má
na jednom konci vertikálnej časti slučku a na jeho druhom konci dve
horizontálne ramienka. Na slučke sú pripojené vlákna na odstránenie.
Vertikálna časť intrauterinného inzertu je umiestnená v zavádzacej trubičke
na konci zavádzača. Intrauterinný inzert a zavádzač neobsahujú viditeľné
nečistoty.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Antikoncepcia
Idiopatická menorágia
Ochrana endometria pred hyperpláziou počas hormonálnej substitučnej liečby
estrogénmi

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Mirena zavedená do dutiny maternice je účinná 5 rokov.

Začiatočná rýchlosť uvoľňovania levonorgestrelu /in vivo/ je približne 20
µg/24 hodín a po uplynutí piatich rokov poklesne na asi 10 µg/24 hodín.
V priebehu piatich rokov je priemerná rýchlosť uvoľňovania levonorgestrelu
asi 14 µg/24 hodín.

U žien, ktoré užívajú hormonálnu substitučnú liečbu sa Mirena môže použiť
v kombinácii s perorálnymi alebo transdermálnymi liekmi bez gestagénov.

Ak sa Mirena zavádza podľa pokynov na zavedenie miera zlyhaní je približne
0,2 % ročne a kumulatívna miera zlyhaní je približne 0,7 % za 5 rokov.

. Zavedenie a odstránenie/výmena

U žien v plodnom veku sa Mirena musí zaviesť do dutiny maternice počas
prvých siedmych dní od začiatku menštruácie. Mirenu možno nahradiť novým
systémom kedykoľvek počas cyklu. Systém možno tiež zaviesť okamžite po
interrupcii, vykonanej v prvom trimestri gravidity.

Po pôrode sa musí zavedenie odložiť, až kým nie je maternica úplne
zavinutá, no nie pred ukončením šestonedelia. Ak je zavinutie významne
spomalené, treba zvážiť odloženie zavedenia až na 12. týždeň po pôrode.
V prípade obtiažneho zavádzania a/alebo nezvyčajnej bolesti či krvácania
počas alebo po zavedení sa musí okamžite vykonať lekárske vyšetrenie
a ultrazvuk, aby sa vylúčila perforácia.

Pri použití na ochranu endometria počas estrogénovej substitučnej terapie
sa môže Mirena u nemenštruujúcich žien zaviesť kedykoľvek, v ostatných
prípadoch počas posledných dní menštruačného krvácania alebo krvácania
z vysadenia.

Odporúča sa, aby Mirenu zavádzali iba lekári, ktorý má skúsenosti so
zavádzaním Mireny a/alebo, ktorí absolvovali primerané školenie na
zavádzanie Mireny.

Mirena sa odstraňuje jemným ťahom vlákien lekárskymi kliešťami. Ak nie sú
vlákna viditeľné a systém je v dutine maternice, možno ho vybrať pomocou
úzkeho peánu, čo si môže vyžiadať dilatáciu krčka maternice.

Systém sa musí odstrániť po piatich rokoch. Ak si pacientka praje túto
metódu antikoncepcie používať aj naďalej, môže sa súčasne zaviesť nový
systém.

Ak si pacientka neželá otehotnieť, odstránenie systému sa má u fertilných
žien vykonať počas menštruácie za predpokladu, že sa menštruačné krvácanie
dostavuje. Ak sa systém odstráni v polovici cyklu a žena mala počas
predchádzajúceho týždňa pohlavný styk, potom je riziko otehotnenia, ak sa
okamžite po odstránení starého systému nezavedie nový.

Po odstránení Mireny, sa má skontrolovať, či je systém intaktný. Počas
problematických odstraňovaní sa hlásili jednotlivé prípady zasunutých
horizontálnych ramienok do cylindra s hormónom a ich spoločné ukrytie vo
vnútry cylindra. Táto situácia si nevyžaduje ďalší zásah, pretože úplnosť
IUS je potvrdená. Zhrubnuté zakončenia horizontálnych ramienok zvyčajne
zabraňujú úplné uvoľnenie cylindra z telieska T.

. Návod na použitie a zaobchádzanie s liekom

Mirena sa dodáva v sterilnom obale, ktorý sa smie otvoriť len bezprostredne
pred zavádzaním.
S odbaleným produktom sa musí zaobchádzať za aseptických podmienok. Ak je
zvar sterilného obalu porušený, liek sa má zlikvidovať.

4.3 Kontraindikácie

Známa alebo predpokladaná gravidita
Súčasné alebo rekurentné zápalové ochorenie panvy
Infekcie dolnej časti genitálneho traktu
Popôrodná endometritída
Infikovaný potrat v priebehu posledných troch mesiacov
Cervicitída
Cervikálna dysplázia
Zhubný nádor maternice alebo krčku maternice
Nádory závislé od gestagénu
Diagnosticky neobjasnené abnormálne maternicové krvácanie
Vrodené alebo získane anomálie maternice vrátane fibroidov, ak deformujú
dutinu maternice
Stavy spojené so zvýšenou náchylnosťou na infekcie
Akútne ochorenie pečene alebo nádor pečene,
Precitlivenosť na levonorgestrel alebo na ktorúkoľvek zložku lieku.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri nasledovných stavoch alebo ak sa tieto stavy objavia po prvý raz,
Mirena sa má použiť s opatrnosťou po konzultácii so špecialistom alebo sa
má zvážiť odstránenie systému:

. migréna, fokálne migrenózne záchvaty s asymetrickou stratou zorného
poľa alebo iné symptómy indikujúce prechodnú cerebrálnu ischémiu,
. nezvyčajne silné bolesti hlavy,
. žltačka,
. výrazné zvýšenie krvného tlaku,
. závažné arteriálne ochorenie, ako je mozgová príhoda alebo infarkt
myokardu.


Niektoré súčasné epidemiologické štúdie naznačujú, že u žien, ktoré
používajú „tabletky“ iba so samotným gestagénom sa môže mierne zvýšiť
riziko venózneho trombembolizmu, ale výsledky neboli štatisticky významné.
Ak sa však objavia symptómy alebo znaky trombózy treba okamžite vykonať
príslušné diagnostické a terapeutické opatrenia. Symptómy venóznej alebo
arteriálnej trombózy môžu zahŕňať: jednostrannú bolesť a/alebo opuch nohy,
náhle ostré bolesti na hrudníku, niekedy vystreľujúce do ľavej ruky, náhla
dýchavičnosť, prudký záchvat kašľa, akákoľvek nezvyčajná, silná,
pretrvávajúca bolesť hlavy, náhla čiastočná alebo úplná strata videnia,
diplopia, nezreteľná reč alebo afázia, vertigo, kolaps s fokálnymi
záchvatmi alebo bez nich, slabosť alebo výrazná strata citlivosti, náhle
postihujúca jednu stranu, alebo jednu časť tela, motorické poruchy,
„akútne brucho“.

Symptómy alebo znaky naznačujúce retinálnu trombózu sú: neobjasnená
čiastočná alebo úplná strata videnia, nástup proptózy alebo diplopie,
papiloedém alebo poškodenie retinálnych ciev.

O možnej úlohe varikóznych žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku
venózneho trombembolizmu nie je názorová zhoda.

Mirena sa s opatrnosťou môže použiť u žien, ktoré majú kongenitálne srdcové
ochorenie alebo ochorenie srdcových chlopní s rizikom infekčnej
endokarditídy. Pri zavádzaní alebo odstraňovaní vnútromaternicového systému
sa majú týmto pacientkám podať profylakticky antibiotiká.
Nízke dávky levonorgestrelu môžu ovplyvniť glukózovú toleranciu a u
diabetičiek, ktorým sa zaviedla Mirena sa má sledovať glykémia. Pri
používaní Mireny sa však všeobecne nevyžaduje zmeniť terapeutický režim
antidiabetík.
Nepravidelné krvácanie môže skrývať niektoré symptómy a znaky polypov alebo
karcinómu endometria. V týchto prípadoch sa musia zvážiť diagnostické
opatrenia.

Mirena nie je metódou prvej voľby u mladých žien, ktoré neboli tehotné a u
postmenopauzálnych žien s pokročilou atrofiou maternice.

Metaanalýza 54 epidemiologických štúdií uvádza, že sa mierne zvýšilo
relatívne riziko (RR=1,24) rakoviny prsníka diagnostikovaného u žien, ktoré
súbežne užívali kombinované perorálne kontraceptíva (COCs), najmä pri
užívaní liekov s estrogénom-gestagénom. Zvýšené riziko postupne klesá v
období 10 rokov po ukončení užívania kombinovaných perorálnych
kontraceptív. Pretože výskyt rakoviny prsníka je u žien do 40 rokov
zriedkavý, zvýšený počet diagnostikovanej rakoviny prsníka u používateliek,
ktoré užívajú alebo užívali kombinované perorálne kontraceptíva je v pomere
k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Riziko rakoviny prsníka
diagnostikovaného u používateliek, ktoré užívajú „tabletky“ so samotným
gestagénom je pravdepodobne rovnakého stupňa ako riziko súvisiace
s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami. Dôkazy pre lieky so samotným
gestagénom sa však zakladajú na oveľa menšej populácii používateliek, a sú
preto menej presvedčivé ako pre kombinované perorálne kontraceptíva.
Kauzalitu tieto štúdie nedokazujú. Pozorované zvýšenie rizika môže byť
zapríčinené skoršou diagnózou rakoviny prsníka u používateliek perorálnych
kontraceptív, biologickými účinkami perorálnych kontraceptív alebo
kombináciou oboch faktorov. Rakovina prsníka diagnostikovaná u užívateliek
býva klinicky menej rozvinutá ako u žien, ktoré kombinované perorálne
kontraceptíva nikdy neužívali.

. Lekárske vyšetrenie/konzultácia

Pred zavedením musí byť pacientka informovaná o účinnosti, rizikách a
nežiaducich účinkoch Mireny. Musí sa vykonať lekárske vyšetrenie vrátane
vyšetrenia panvy, vyšetrenie prsníkov a ster z krčka maternice. Musí sa
vylúčiť gravidita a choroby prenosné pohlavným stykom a musia byť úspešne
vyliečené pohlavné infekcie. Ďalej je potrebné určiť polohu maternice a
veľkosť dutiny maternice. Mimoriadne je dôležité základné umiestnenie
Mireny s cieľom zabezpečiť jednotnú expozíciu endometria gestagénu,
zamedziť vypudenie a maximalizovať účinnosť. Je potrebné starostlivo
dodržiavať pokyny na zavedenie. Keďže technika zavádzania sa líši od
techník zavádzania iných intrauterinných teliesok, špeciálny dôraz sa má
klásť na tréning správnej techniky zavádzania. Zavedenie a odstránenie sa
môže spájať s určitou bolesťou a krvácaním. Postup môže vyvolať mdloby ako
vazovagálnu reakciu alebo u epileptičiek záchvat.

Pacientky majú byť opätovne vyšetrené 4 až 12 týždňov od zavedenia a potom
vždy jedenkrát ročne alebo častejšie, ak je prehliadka klinicky indikovaná.

Mirena nie je vhodná na použitie ako postkoitálne kontraceptívum.

Keďže počas prvých mesiacov liečby je bežné nepravidelné
krvácanie/špinenie, odporúča sa pred zavedením Mireny vylúčiť endometriálnu
patológiu. Keď žena pokračuje v používaní Mireny, ktorá bola zavedená
v minulosti z dôvodu antikoncepcie, po začatí estrogénovej substitučnej
terapie sa v prípade objavenia porúch krvácania musí znovu vylúčiť
endometriálna patológia. Ak sa nepravidelnosti v krvácaní objavia počas
dlhodobej liečby, majú sa opäť vykonať príslušné diagnostické opatrenia.

. Oligomenorea/amenorea

U žien vo fertilnom veku sa asi u 20 % používateliek postupne vyvinie
oligomenorea a/alebo amenorea. Ak sa menštruácia nedostaví počas 6 týždňov
od začiatku predchádzajúcej menštruácie, malo by sa zvážiť, či nedošlo
k otehotneniu. Opakovaný tehotenský test nie je nevyhnutný u pacientok
s amenoreou, ak o gravidite nesvedčia ďalšie znaky.

Ak sa Mirena používa v kombinácii s kontinuálnou estrogénovou substitučnou
terapiou, u väčšiny žien sa prestane objavovať krvácanie počas prvého roku.

. Infekcia panvy

Zavádzacia trubička chráni Mirenu počas zavádzania pred kontamináciou
mikroorganizmami a zavádzač Mireny bol navrhnutý na minimalizáciu rizika
infekcií. U používateliek medených intrauterinných teliesok sa najvyššie
percento infekcií panvy objavuje počas prvého mesiaca po zavedení a
neskoršie sa znižuje. Niektoré štúdie naznačujú, že miera infekcie panvy je
menšia u používateliek Mireny, než u žien s intrauterinnými telieskami
uvoľňujúcimi meď. Známym rizikovým faktorom zápalového ochorenia panvy je
sexuálna promiskuita. Infekcia panvy môže mať vážne následky, môže poškodiť
fertilitu a zvýšiť riziko mimomaternicovej gravidity.

Ak sa u pacientky vyskytuje opakujúca sa endometritída alebo infekcie panvy
alebo ak je akútna infekcia závažná alebo v priebehu niekoľkých dní
nereaguje na liečbu, musí sa Mirena odstrániť.

Pri samostatných (nesúvisiacich) príznakoch naznačujúcich infekcie sú
indikované bakteriologické vyšetrenia a odporúča sa sledovanie.

. Vypudenie telieska

Symptómy čiastočného alebo úplného vypudenia akéhokoľvek intrauterinného
telieska môžu zahŕňať krvácanie alebo bolesť. Systém však môže byť
z maternicovej dutiny vypudený bez toho, že by si to žena všimla, čo vedie
k strate antikoncepčnej ochrany. Aj čiastočné vypudenie môže znížiť
účinnosť Mireny. Keďže Mirena znižuje intenzitu menštruačného krvácania,
môže zvýšenie menštruačného krvácania nasvedčovať vypudenie.

Mirena, ktorá sa nenachádza v správnej polohe, sa má vybrať. Súčasne sa
môže nahradiť novým systémom.

Ženy majú byť poučené, ako kontrolovať vlákna Mireny.

. Perforácia

Zriedkavo môže nastať perforácia alebo penetrácia tela alebo krčka
maternice intrauterinným kontraceptívom, najčastejšie počas zavádzania,
čo môže znížiť účinnosť Mireny. Takýto systém sa musí odstrániť. Riziko
perforácii môže byť zvýšené pri popôrodnom zavádzaní (pozri „4.2 Dávkovanie
a spôsob podávania“), u dojčiacich žien a u žien s fixovanou retroverziou
maternice.

. Mimomaternicová gravidita

Ženy s mimomaternicovou graviditou v anamnéze, po chirurgickom zákroku na
vajcovodoch alebo s infekciou panvy majú vyššie riziko mimomaternicovej
gravidity. Ak sa vyskytne bolesť v podbruší, má sa vziať do úvahy možnosť
mimomaternicovej gravidity, najmä ak sa nedostaví menštruácia alebo u žien
s amenoreou nastane krvácanie. Výskyt mimomaternicovej gravidity pri
používaní Mireny je približne 0,1 % ročne. Táto hodnota je nižšia ako u
žien, ktoré žiadne kontraceptíva neužívajú (0,3-0,5 % ročne). Absolútne
riziko mimomaternicovej gravidity u používateliek Mireny je nízke. Ak však
otehotnie žena s Mirenou /in situ/, zvyšuje sa relatívna pravdepodobnosť
mimomaternicovej gravidity.

. Stratené vlákna

Ak nie sú počas kontrolných vyšetrení na krčku maternice viditeľné vlákna,
ktoré slúžia na odstránenie, musí sa vylúčiť gravidita. Vlákna mohli byť
vtiahnuté do maternice alebo cervikálneho kanála a môže sa znovu objaviť
počas ďalšej menštruácie. Ak sa vylúčila gravidita, zvyčajne sa vlákno
nájde pri jemnej sondáži pomocou vhodného nástroja. Ak sa vlákna nenájdu,
je možné, že teliesko bolo vypudené. Na zabezpečenie správnej polohy
telieska možno použiť ultrazvukovú diagnózu. Ak nie je dostupný alebo
úspešný ultrazvuk, na lokalizáciu Mireny možno použiť röntgen.

. Oneskorená atrézia folikulov

Keďže kontraceptívny účinok Mireny je založený prevažne na lokálnom
pôsobení, môže byť u fertilných žien zachovaný ovulačný cyklus s ruptúrou
folikulov. Atrézia folikulov je niekedy oneskorená a folikul môže ďalej
rásť. Tieto zväčšené folikuly sa nedajú klinicky odlíšiť od ovariálnych
cýst. Zväčšené folikuly sa zistili približne u 12 % pacientok používajúcich
Mirenu. Väčšina týchto folikulov je asymptomatická, niekedy však môžu byť
sprevádzané bolesťou panvy alebo dyspareuniou.

Vo väčšine prípadov zväčšené folikuly spontánne zmiznú počas dvoj- až
trojmesačného pozorovania. Ak sa tak nestane, odporúča sa aj naďalej
vykonávať kontroly ultrazvukom urobiť ďalšie diagnostické/terapeutické
opatrenia. Zriedkavo môže byť potrebné vykonať chirurgický zákrok.

4.5 Liekové a iné interakcie

Metabolizmus gestagénov sa môže zvýšiť súbežným používaním látok, o ktorých
sa vie, že indukujú enzýmy metabolizujúce liečivá, osobitne enzýmy
cytochrómu P450, ako sú antikonvulzíva (napr. fenobarbital, fenytoín,
karbamazepín) a antiinfektíva (napr. rifampicín, rifabutín, nevirapín,
efavirenz). Vplyv týchto liečiv na kontraceptívnu účinnosť Mireny nie je
známy. Nepredpokladá sa však, že by bol zvlášť významný vzhľadom na lokálny
mechanizmus pôsobenia.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita

Mirena sa nesmie používať počas existujúcej alebo predpokladanej gravidity.
Pokiaľ žena otehotnie počas používania Mireny, odporúča sa odstránenie
systému, pretože akékoľvek intrauterinné kontraceptívum ponechané /in/
/situ/ môže zvyšovať riziko potratu a predčasného pôrodu. Odstránenie Mireny
alebo sondáž maternice môže spôsobiť spontánny potrat. Ak intrauterinné
kontraceptívum nemožno šetrne odstrániť, možno zvážiť ukončenie
tehotenstva. Ak si žena želá pokračovanie gravidity a systém nemožno
odstrániť, má byť informovaná o rizikách a možných dôsledkoch predčasného
pôrodu dieťaťa. Priebeh takejto gravidity sa má dôkladne sledovať. Má sa
vylúčiť mimomaternicová gravidita. Ženu je potrebné poučiť, aby hlásila
všetky príznaky, ktoré by mohli znamenať komplikácie gravidity, napr.
kŕčovitá bolesť brucha s horúčkou.

Vzhľadom na vnútromaternicové podanie a lokálnu expozíciu hormónu sa musí
zohľadniť možný výskyt virilizačných účinkov na plod. Klinické skúsenosti s
výsledkami gravidít pri Mirene sú obmedzené z dôvodu jej vysokej
antikoncepčnej účinnosti, ale žena má byť informovaná, že doteraz nie je
dôkaz o vrodených chybách spôsobených používaním Mireny v prípadoch, keď
gravidita pokračovala za prítomnosti Mireny v maternici.

Laktácia

Asi 0,1 % dávky levonogestrelu sa prenáša do dieťaťa počas laktácie. Nie
je však pravdepodobné riziko pre dieťa pri dávke uvoľňovanej z Mireny, keď
je zavedená v dutine maternice. Zdá sa, že pri použití Mireny šesť týždňov
po pôrode nie sú známky poškodenia rastu alebo vývoja dieťaťa. Zdá sa, že
metódy so samotným gestagénom neovplyvňujú množstvo alebo kvalitu
materského mlieka. U žien používajúcich Mirenu sa počas laktácie zriedkavo
hlásilo krvácanie z maternice.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známe.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú častejšie počas prvých mesiacov po zavedení a
v priebehu ďalšieho používania ustupujú. Okrem nežiaducich účinkov
uvedených v časti „4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“ sú
u používateliek Mireny hlásené nasledovné nežiaduce účinky.

Veľmi časté nežiaduce účinky (vyskytujúce sa u viac ako 10 % používateliek)
zahŕňajú krvácanie z maternice / vagíny vrátane špinenia, oligomenoreu,
amenoreu a benígne ovariálne cysty. U žien vo fertilnom veku sa priemerný
počet dní / mesiacov špinenia postupne znižuje z deväť na štyri dní počas
prvých šiestich mesiacov používania. Percento žien s predĺženým krvácaním
(dlhšie ako osem dní) sa znižuje z 20 % na 3 % počas prvých troch mesiacov
používania. V klinických štúdiách počas prvého roku používania malo 17 %
žien minimálne trojmesačnú amenoreu.

Ak sa používa v kombinácii s estrogénovou substitučnou liečbou väčšina peri-
a postmenopauzálnych používateliek Mireny má špinenie a nepravidelné
krvácanie počas prvých mesiacov liečby. Potom sa krvácanie a špinenie
znižuje a asi 40 % používateliek nemá krvácanie vôbec počas posledných
troch mesiacov prvého roku liečby. Poruchy krvácania sú častejšie
u perimenopauzálnych žien v porovnaní s postmenopauzálnymi ženami.

Frekvencia benígnych ovariálnych cýst závisí od použitej diagnostickej
metódy a v klinických skúšaniach sa diagnostikovali zväčšené folikuly u 12
% jedincov používajúcich Mirenu. Väčšina folikulov je asymptomatických
a vymiznú počas troch mesiacov.

V tabuľke nižšie sú uvedené nežiaduce účinky tried orgánových systémov
podľa databázy MedDRA. Frekvencia sa zakladá na údajoch z klinických
skúšaní.

|Trieda orgánových |Časté ((1/100 až |Menej časté ((1/1 |Zriedkavé ((1/10 |
|systémov |<1/10) |000 až <1/100) |000 až <1/1 000) |
|Psychické poruchy |Depresívna nálada |Zmenená nálada | |
| | | | |
| |Nervozita | | |
| |Znížené libido | | |
|Poruchy nervového |Bolesť hlavy |Migréna | |
|systému | | | |
|Poruchy |Abdominálna bolesť|Abdominálna | |
|gastrointestinálne| |distenzia | |
|ho traktu |Nauzea | | |
|Poruchy kože a |Akné |Alopécia |Vyrážka |
|podkožného tkaniva| |Hirsutizmus |Urtikária |
| | |Svrbenie | |
| | |Ekzém | |
|Poruchy kostrovej |Bolesť chrbta | | |
|a svalovej sústavy| | | |
|a spojivového | | | |
|tkaniva | | | |
|Poruchy |Bolesť panvy |Zápalové ochorenie|Perforácia |
|reprodukčného |Dysmenorea |panvy |maternice |
|systému a prsníkov|Vaginálny výtok |Endometritída | |
| |Vulvovaginitída |Cervicitída/ | |
| |Napätie |Papanicolaouov | |
| |v prsníkoch |ster (normálny | |
| |Bolesť prsníkov |alebo trieda II) | |
| |Vylúčenie | | |
| |intrauterinnej | | |
| |kontraceptívnej | | |
| |pomôcky | | |
|Celkové poruchy a | |Edém | |
|reakcie v mieste | | | |
|podania | | | |
|Laboratórne a |Zvýšenie telesnej | | |
|funkčné vyšetrenia|hmotnosti | | |


Na popis niektorých nežiaducich účinkov a ich synoným alebo súvisiacich
stavov sa použila najvhodnejšia MedDRA terminológia.

Gravidita, šestonedelie a perinatálne stavy:
Ak otehotnie žena s Mirenou /in situ/, zvyšuje sa relatívne riziko
mimomaternicovej gravidity.

Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov:
Ďalej sa hlásili sa prípady rakoviny prsníka (neznáma frekvencia, pozri
časť „4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“).

4.9 Predávkovanie

Nie je možné.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kontraceptíva
ATC kód: G02BA03

Levonorgestrel je gestagén s antiestrogénovou aktivitou, ktorý sa
v gynekologickej praxi používa rôznymi spôsobmi: ako gestagénová zložka
perorálnych kontraceptív, pri hormonálnej substitučnej liečbe alebo
samostatne vo forme antikoncepčných tabletiek obsahujúcich iba gestagén a
podkožných implantátov. Levonorgestrel sa môže aplikovať tiež priamo do
dutiny maternice pomocou vnútromaternicového systému, čo umožňuje podávanie
veľmi nízkych denných dávok, keďže sa hormón uvoľňuje priamo do cieľového
orgánu.

Mirena má v dutine maternice prevažne lokálne gestagénne účinky. Vysoká
koncentrácia levonorgestrelu v endometriu inhibujú endometriálnu syntézu
estrogénových a gestagénových receptorov, čím robia endometrium necitlivým
na cirkulujúci estradiol a pozoruje sa silný antiproliferatívny účinok.
Počas použitia Mireny sa v endometriu pozorujú morfologické zmeny a mierna
lokálna reakcia na cudzie teleso. Zahustenie cervikálneho hlienu bráni
pohybu spermií cervikálnym kanálom. Miestne prostredie vnútri maternice a
vajcovodov inhibuje motilitu a funkciu spermií, čím zamedzuje fertilizáciu.
U niektorých žien dochádza k inhibícii ovulácie.

Kontraceptívna účinnosť Mireny sa študovala v 5 významných klinických
skúšaniach s 3330 ženami, ktoré používali Mirenu. Miera zlyhaní (Pearlov
Index) bola približne 0,2 % ročne a kumulatívna miera zlyhaní bola
približne 0,7 % za 5 rokov. Miera zlyhaní zahŕňa aj gravidity v dôsledku
nedetekovaného vypudenia telieska a perforácie. Podobná kontraceptívna
účinnosť sa pozorovala vo veľkej štúdii po uvedení lieku na trh s viac ako
17 000 ženami, ktoré používali Mirenu. Keďže používanie Mireny si
nevyžaduje denné užívanie tabletiek používateľkami, výskyt gravidity pri
“štandardnom používaní” je podobný tomu, ktorý sa pozoroval v
kontrolovaných klinických skúšaniach (“ideálne používanie”).

Používanie Mireny nemení priebeh budúcej fertility. Približne 80 %
pacientok, ktoré si želali otehotnieť, otehotnelo počas 12 mesiacov po
odstránení systému.

Model menštruačného cyklu je výsledkom priameho pôsobenia levonorgestrelu
na endometrium a nie je ovplyvnený ovariálnym cyklom. U žien s rôznymi
modelmi krvácania nie je zrejmý rozdiel vo vývoji folikulov, v ovulácii
alebo v produkcii estradiolu a progesterónu. V procese inaktivácie
proliferácie endometria sa môže zvýšiť počet dní špinenia v prvých
mesiacoch používania. Potom má silná supresia endometria za následok
redukciu trvania a intenzity menštruačného krvácania počas používania
Mireny. Slabé krvácanie sa často vyvinie až do oligomenorey alebo amenorey.
Ovariálne funkcie sú normálne a hladiny estradiolu sa udržujú dokonca aj u
používateliek Mireny s amenoreou.

Mirenu možno úspešne používať na liečbu idiopatickej menorágie. Intenzita
menštruačného krvácania sa u žien s menorágiou znížila o 88 % na konci
trojmesačného používania. Reakcia pri menorágii, vyvolanej submukóznymi
fibroidmi, môže byť menej priaznivá. Znížené krvácanie zvyšuje koncentráciu
krvného hemoglobínu. Mirena tiež zmierňuje dysmenoreu.

Účinnosť Mireny v prevencii endometriálnej hyperplázie počas kontinuálnej
terapie estrogénmi je rovnako dobrá tak pri perorálnej aplikácii
estrogénov, ako aj pri transdermálnej. Početnosť hyperplázie, pozorovaná
pri liečbe samotnými estrogénmi je až 20 %. V klinických štúdiách, ktorých
sa zúčastnilo 201 perimenopauzálnych a 259 postmenopauzálnych používateliek
Mireny, sa nepozorovala žiadna endometriálna hyperplázia v skupine
postmenopauzálnych žien počas piatich rokov sledovania.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po zavedení Mireny sa levonorgestrel uvoľňuje bez omeškania. Vysoká lokálna
expozícia liečiva v dutine maternice, ktorá je dôležitá pre lokálne
pôsobenie Mireny na endometrium, vedie k výraznému koncentračnému gradientu
smerom od endometria do myometria (gradient smerom od endometria do
myometria > 100-násobný) a nízkym koncentráciám levonogestrelu v sére
(gradient smerom od endometria do séra > 1000-násobný). /In vivo/ je
začiatočná rýchlosť uvoľňovania levonogestrelu do dutiny maternice
približne 20 µg/24 hodín a po 5 rokoch klesá na 10 µg/24 hodín.

Distribúcia
Levonorgestrel sa nešpecificky viaže na sérový albumín a špecificky na
SHBG. Asi 1-2 % cirkulujúceho levonorgestrelu sú prítomné ako voľný steroid
a 42-62 % sa špecificky viaže na SHBG. Počas používania Mireny koncentrácia
SHBG klesá. Preto sa počas liečby frakcia viazaného levonorgestrelu na SHBG
znižuje a frakcia voľného levonorgestrelu zvyšuje. Priemerný zdanlivý
distribučný objem levonorgestrelu je okolo 106 litrov.

Po zavedení Mireny je levonorgestrel detekovateľný v sére po 1 hodine.
Maximálna koncentrácia sa dosiahne v priebehu 2 týždňov po zavedení.
V súlade so znižujúcou sa rýchlosťou uvoľňovania sa u žien vo fertilnom
veku, ktoré vážia asi 55 kg znižuje medián sérovej koncentrácie
levonorgestrelu po 6 mesiacoch z 206 pg/ml (25. až 75. percentilov: 151
pg/ml až 264 pg/ml) na 194 pg/ml (146 mg/ml až 266 pg/ml) po 12 mesiacoch a
na 131 pg/ml (113 pg/ml až 161 pg/ml) po 60 mesiacoch.

Ukázalo sa, že telesná hmotnosť a sérová koncentrácia SHBG ovplyvňujú
systémovú koncentráciu levonorgestrelu, t.j. nízka telesná hmotnosť a/alebo
vysoká hladina SHBG zvyšujú koncentráciu levonorgestrelu. U žien vo
fertilnom veku s nízkou telesnou hmotnosťou (37 až 55 kg) je medián sérovej
koncentrácie levonorgestrelu asi 1,5-násobne vyšší.

U postmenopauzálnych žien, ktoré používajú Mirenu spolu s neperorálnou
estrogénovou liečbou klesá medián sérovej koncentrácie levonorgestrelu po
12 mesiacoch z 257 pg/ml (25. až 75. percentilov: 186 pg/ml až 326 pg/ml)
na 149 pg/ml (122 pg/ml až 180 pg/ml) po 60 mesiacoch. Ak sa Mirena používa
spolu s perorálnou estrogénovou liečbou po 12 mesiacoch sa sérová
koncentrácia levonorgestrelu zvýši asi na 478 pg/ml (25. až 75.
percentilov: 341 pg/ml až 655 pg/ml) v dôledku indukcie SHBG perorálnou
estrogénovou liečbou/./

Biotransformácia
Levonorgestrel sa značne metabolizuje. Najvýznamnejšie metabolity v plazme
sú nekonjugované a konjugované formy 3(, 5(-tetrahydrolevonorgestrelu. Na
základe /in vitro/ a /in vivo/ štúdií, je CYP3A4 hlavný enzým zahrnutý
v metabolizme levonorgestrelu, CYP2E1, CYP2C19 a CYP2C9 môžu byť tiež
zahrnuté, no v menšom rozsahu.

Eliminácia
Celkový klírens levonorgestrelu z plazmy je približne 1,0 ml/min/kg. Iba
stopové množstvá levonorgestrelu sa vylučujú v nezmenenej forme. Metabolity
sa vylučujú v stolici a v moči v exkrečnom pomere približne 1. Polčas
vylučovania, ktorý je najmä vo forme metabolitov, je asi 1 deň.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu
neodhalili žiadne osobitné riziko levonorgestrelu pre ľudí. Levonorgestrel
je osvedčený gestagén. Bezpečnostný profil po systémovej aplikácii je dobre
dokumentovaný. Štúdia na opiciach s 12-mesačným intrauterinným
podávaním levonorgestrelu potvrdila miestny farmakologický účinok s dobrou
miestnou toleranciou a neopísali sa žiadne znaky toxicity. U králikov sa po
intrauterinnej aplikácii levonorgestrelu nepozorovala žiadna
embryotoxicita. Bezpečnosť elastoméru tvoriaceho rezervoár hormónu,
polyetylénového materiálu produktu a kombinácie elastoméru a
levonorgestrelu sa skúmala z hľadiska genotoxicity v štandardných
testovacích systémoch /in vivo/ a /in vitro/ a na teste biokopatibility u myší,
morčiat, králikov v testovacích systémoch /in vitro/ sa neodhalila bio-
inkompatibilita.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok
Dimetikónový elastomér
Koloidný bezvodý oxid kremičitý
Polyetylén
Síran bárnatý
Oxid železitý

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 15 až 30°C, chráňte pred vlhkosťou a priamym
slnečným svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Systém s doplnkami je balený v tepelne zatavenom sterilnom vrecku TYVEK.

Pre nový zavádzač: Produkt je balený jednotlivo v termoformovanom
blistrovom balení s odlepovacím viečkom.

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom a likvidáciu

Mirena sa dodáva v sterilnom obale, ktorý sa smie otvoriť až tesne pred
zavádzaním. Ak je sterilný obal porušený, systém sa nesmie použiť a
zlikviduje sa ako zdravotnícky odpad. Rovnako sa zaobchádza aj s vyňatým
telieskom, pretože môže obsahovať zvyšky hormónu. So zavádzačom sa
zaobchádza ako s nemocničným odpadom, so skladačkou a blistrom ako
s domovým odpadom. Konkrétne pokyny na zavádzanie telieska sú priložené
v balení. Ďalšie informácie sú uvedené tiež v časti 4.4 v odseku
„Zavádzanie“.
Keďže technika zavedenia je odlišná od ostatných intrauterinných inzertov,
kladie sa zvláštny dôraz na jej správne nacvičenie.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Oy
Pansiontie 47
20210 Turku
Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

17/0234/99-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE

01.02.2000


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Október 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C55715
Skupina ATC:
G03 - Pohlavné hormony a lieky ovplyvňujúce genitálny systém
Skupina ATC:
G03AC03 - levonorgestrelum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
FI -
Účinná látka:
magnesii oxidum ponderosum
Výrobca lieku:
Bayer AG, Leverkusen, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
158.21 € / 4766.23 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
158.21 € / 4766.23 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.94 € ÚP:0.00 € DP:11.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.67 € ÚP:0.00 € DP:3.67 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.54 € ÚP:0.00 € DP:21.54 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien