Detail:
EXELON 3 mg cps 28x3 mg
Názov lieku:
EXELON 3 mg
Doplnok názvu:
cps 28x3 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C53414
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DA03 - rivastigminum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
ES -
Účinná látka:
spironolactonum
Výrobca lieku:
Novartis Farmaceutica SA, Barbera del Valles, SPANIELSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu a v symptomatickej liečbe ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou MMSE rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane. Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie) a ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou. Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií MMSE a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
32.44 € / 977.29 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
32.44 € / 977.29 SK
Posledná aktualizácia:
2016-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:30.83 € ÚP:30.83 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.61 € ÚP:31.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:33.89 € ÚP:33.89 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:35.95 € ÚP:35.95 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien