Detail:
SERETIDE DISKUS 50/500 plv inh 180x50/500
Názov lieku:
SERETIDE DISKUS 50/500
Doplnok názvu:
plv inh 180x50/500
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII E.C: 2011/06753PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Seretide Diskus 50/100
Seretide Diskus 50/250
Seretide Diskus 50/500

Salmeterol a flutikazónpropionát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Seretide a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Seretide
3. Ako používať Seretide
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Seretide
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SERETIDE A NA ČO SA POUŽÍVA

Seretide obsahuje dve liečivá, salmeterol a flutikazónpropionát:

. Salmeterol je dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium. Bronchodilatanciá
pomáhajú udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené. Tým uľahčujú
prúdenie vzduchu do pľúc a z pľúc. Účinky trvajú najmenej 12 hodín.
. Flutikazónpropionát je kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a podráždenie
v pľúcach.

Lekár Vám predpísal tento liek, pretože pomôže zabrániť dýchacím problémom
ako sú:
. Astma
. Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Seretide Diskus, v dávke
50/500 mikrogramov, znižuje počet vzplanutí príznakov CHOCHP.

Liek Seretide musíte používať každý deň podľa pokynov Vášho lekára.
Pravidelné užívanie tohto lieku umožní efektívne kontrolovať Vašu astmu
alebo CHOCHP.

Seretide pomáha predchádzať záchvatom dýchavičnosti a piskotu. Neúčinkuje
však v čase, keď dýchavičnosť alebo piskot už máte. V takom prípade musíte
použiť rýchlo pôsobiaci „záchranný“ liek, napríklad salbutamol.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE SERETIDE

Nepoužívajte Seretide
keď ste alergický (precitlivený) na salmeteroliumhydroxynaftoát,
flutikazónpropionát alebo na ďalšiu zložku monohydrát laktózy.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku Seretide
Váš lekár bude dohliadať nad Vašou liečbou pozornejšie, ak máte iné
ochorenia, napr.:
. srdcové ochorenie, zahŕňajúce nepravidelný alebo rýchly tlkot srdca
. zvýšenú činnosť štítnej žľazy
. vysoký krvný tlak
. cukrovku (Seretide môže zvýšiť hladinu cukru v krvi)
. nízku hladinu draslíka v krvi
. máte alebo ste mali tuberkulózu (TB)
Ak ste niekedy mali alebo v súčasnosti máte niektoré z týchto ochorení,
povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako použijete Seretide.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ide o lieky proti astme alebo
akékoľvek lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Užívanie
niektorých liekov spolu so Seretidom nemusí byť totiž vhodné.

Ak užívate nasledujúce lieky, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete
používať Seretide:
. betablokátory (ako je atenolol, propranolol, sotalol). Betablokátory sa
najčastejšie používajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo iných
ochorení srdca a ciev.
. protivírusové a protiplesňové lieky (ako je ritonavir, ketokonazol a
itrakonazol). Niektoré z týchto liekov môžu zvýšiť množstvo
flutikazónpropionátu alebo salmeterolu vo Vašej krvi. Tým môžu zvýšiť
riziko vzniku vedľajších účinkov spojených so Seretidom, vrátane
nepravidelného tlkotu srdca, alebo môžu vedľajšie účinky zhoršiť.
. kortikosteroidy (vo forme tabliet alebo injekcie). Ak ste takéto lieky
užívali v poslednom čase, môže to zvýšiť riziko, že Vaše nadobličky
nebudú správne pracovať.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo ak dojčíte, porozprávajte sa so
svojím lekárom skôr, ako užijete Seretide. Váš lekár rozhodne, či môžete
Seretide užívať počas tehotenstva alebo dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie je pravdepodobné, že Seretide bude mať vplyv na Vašu schopnosť viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Seretide
Seretide Diskus obsahuje až 12,5 miligramov laktózy v každej dávke.
Množstvo laktózy v tomto lieku zvyčajne nespôsobuje problémy u ľudí, ktorí
zle tolerujú laktózu.


3. AKO POUŽÍVAŤ SERETIDE

. Používajte Váš Seretide každý deň, pokiaľ Vám Váš lekár nepovie, aby ste
ho prestali užívať.
. Vždy používajte Seretide presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
Neprekračujte odporúčanú dávku. Ak si nie ste niečím istý, overte si to
u svojho lekára alebo lekárnika.

Na astmu
Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší
. Seretide 50/100 Diskus - Jedna inhalácia dvakrát denne
. Seretide 50/250 Diskus - Jedna inhalácia dvakrát denne
. Seretide 50/500 Diskus - Jedna inhalácia dvakrát denne

Deti vo veku od 4 do 12 rokov
. Seretide 50/100 Diskus - Jedna inhalácia dvakrát denne
. Seretide sa neodporúča používať u detí mladších ako 4 roky.

Pre dospelých s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP)
. Seretide 50/500 Diskus - Jedna inhalácia dvakrát denne

Vaše príznaky možno budete mať pod dostatočnou kontrolou pri používaní
lieku Seretide dvakrát denne. V takomto prípade sa Váš lekár môže rozhodnúť
znížiť Vašu dávku na jedenkrát denne. Dávka sa môže zmeniť:
. na jedenkrát večer - ak máte príznaky astmy v nočnom čase
. na jedenkrát ráno - ak máte príznaky počas dňa.
Je veľmi dôležité, aby ste sa riadili pokynmi Vášho lekára ohľadom toho,
koľko inhalácií máte užívať a ako často máte užívať Váš liek.

Ak používate Seretide na astmu, Váš lekár bude pravidelne kontrolovať Vaše
príznaky.

Ak sa Vaša astma alebo dýchanie zhorší, okamžite to povedzte svojmu
lekárovi. Možno zistíte, že máte piskot častejšie, že máte častejšie pocit
tiesne na hrudníku alebo že potrebujete častejšie používať Váš rýchlo
pôsobiaci “záchranný” liek. Ak dôjde k niečomu z vyššie uvedeného, stále
pokračujte v používaní lieku Seretide, ale nezvyšujte svojvoľne počet
užívaných inhalácií. Možno sa Vaše pľúcne ochorenie zhoršuje a Váš stav sa
môže vážne skomplikovať. Navštívte svojho lekára, pretože môžete potrebovať
ďalšiu liečbu.

Pokyny na použitie
. Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik Vám musí ukázať ako používať
Váš inhalátor. Občas musí skontrolovať ako ho používate. Keď Seretide
Diskus nebudete používať správne alebo v predpísanej dávke, nebude mať na
Vašu astmu alebo CHOCHP taký účinok, aký má mať.
. V pomôcke Diskus sú blistre obsahujúce Seretide vo forme prášku.
. Na hornej strane Diskusu je počítadlo dávok, ktoré ukazuje, koľko dávok
ešte zostáva. Odpočítava smerom nadol po 0. Číslice 5 až 0 sú vyznačené
červenou farbou, ktorá upozorňuje, že už zostáva len niekoľko dávok. Keď
počítač dávok ukáže 0, Váš inhalátor je prázdny.

Používanie Vášho Diskusu
1. Aby ste otvorili Diskus, v jednej ruke držte vonkajší kryt a palec
druhej ruky vložte do jazdca. Palcom zatlačte jazdec smerom od Vás tak
ďaleko ako to pôjde. Budete počuť „kliknutie“. Tým sa otvorí malý otvor
v náustku.

[pic]

2. Držte Diskus tak, aby bol náustok otočený smerom k Vám. Môžete ho držať
buď v pravej, alebo v ľavej ruke. Posuňte páčku smerom od seba tak ďaleko
ako to pôjde. Budete počuť „kliknutie“. Tým sa dostane dávka Vášho lieku
do náustku.

[pic]

Po každom zatlačení páčky sa vo vnútri otvorí blister a pripraví sa prášok
na inhaláciu. S páčkou sa nehrajte, pretože sa tým otvárajú ďalšie blistre
a liek sa vyplytvá bez úžitku.

3. Držte Diskus mimo Vašich úst a vydýchnite čo najviac ako je to možné
bez námahy. Nevydychujte do Diskusu.

4. Priložte si náustok k perám; vdychujte plynule a hlboko cez Diskus,
nie cez nos.
Vyberte si Diskus z úst.
Zadržte dych asi na 10 sekúnd alebo na tak dlho ako je to možné bez
námahy.
Pomaly vydýchnite.


[pic]


5. Potom si vypláchnite ústa vodou a vodu vypľujte. Môže to pomôcť
zabrániť vzniku kandidózy a zachrípnutiu.

6. Diskus zatvoríte tak, že jazdec posuniete späť smerom k Vám čo
najviac ako to pôjde. Budete počuť „kliknutie“. Páčka sa vráti do
pôvodnej polohy a je znovu nastavená.

[pic]

Váš Diskus bude pripravený na ďalšie použitie.

Čistenie Vášho inhalátora
Náustok Diskusu očistíte tak, že ho utriete suchou papierovou vreckovkou.

Ak použijete viac Seretidu, ako máte
Je dôležité, aby ste inhalátor používali podľa pokynov. Ak náhodne užijete
väčšiu dávku ako je odporúčaná, povedzte to svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi. Môžete spozorovať, že Vám srdce bije rýchlejšie ako zvyčajne
a že ste rozochvený. Môžete mať aj bolesť hlavy, svalovú slabosť a
bolestivé kĺby.

Ak dlhodobo používate väčšie dávky, musíte sa poradiť so svojím lekárom
alebo lekárnikom. Väčšie dávky lieku Seretide môžu totiž znížiť množstvo
steroidných hormónov, ktoré sa tvoria v nadobličkách.

Ak zabudnete použiť Seretide
Ak zabudnete použiť Váš inhalátor, užite nasledujúcu dávku v čase, keď bola
pôvodne naplánovaná. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili
vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Seretide
Je veľmi dôležité, aby ste Seretide užívali každý deň podľa pokynov.
Užívajte ho stále, pokiaľ Vám Váš lekár nepovie, aby ste ho prestali
užívať. Neprestaňte užívať ani neznížte Vašu dávku lieku Seretide náhle.
Môže to zhoršiť Vaše dýchacie problémy a veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť
vedľajšie účinky. Tieto zahŕňajú:
. bolesť žalúdka
. únavu a nechutenstvo
. nevoľnosť a hnačku
. zníženie telesnej hmotnosti
. bolesť hlavy alebo ospalosť
. nízke hladiny draslíka v krvi
. nízky krvný tlak a záchvaty
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa podobné vedľajšie účinky môžu vyskytnúť
aj vtedy, ak dostanete infekciu alebo ak budete vystavený extrémnemu stresu
(napr. po závažnej nehode alebo ak sa máte podrobiť operácii).
Aby sa zabránilo vzniku týchto príznakov, Váš lekár Vám môže predpísať
ďalšie kortikosteroidy (napr. prednizolón).

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania tohto inhalátora, opýtajte sa
svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Seretide môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého. Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku vedľajších
účinkov, Váš lekár Vám predpíše najnižšiu dávku lieku Seretide, ktorá bude
udržiavať Vašu astmu alebo CHOCHP pod kontrolou.

Alergické reakcie: môžete spozorovať, že Vaše dýchanie sa po použití lieku
Seretide náhle zhorší. Môžete mať silný piskot a kašeľ. Môžete spozorovať
aj svrbenie a opuch (zvyčajne tváre, pier, jazyka alebo hrdla). Ak sa u Vás
vyskytnú tieto účinky alebo ak sa vyskytnú náhle po použití lieku
Seretide, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Alergické reakcie na
Seretide sú veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 10 000).

Nižšie sú uvedené ďalšie vedľajšie účinky:

Veľmi časté (vyskytujú sa u viac ako 1 osoby z 10)
. Bolesť hlavy - pri pokračujúcej liečbe zvyčajne ustúpi.
. U pacientov s CHOCHP bol hlásený zvýšený počet nachladnutí.

Časté (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 10)
. Kandidóza (bolestivé, krémovožlté, vyvýšené škvrny) ústnej dutiny a
hrdla. Taktiež bolestivý jazyk, hrdlo a zachrípnutý hlas. Môže pomôcť
vypláchnutie úst vodou a vypľutie vody okamžite po užití každej
inhalácie. Váš lekár Vám môže predpísať protiplesňový liek na liečbu
kandidózy.
. Pocit rozochvenosti a rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca (palpitácie)
- zvyčajne nie sú škodlivé a ich výskyt sa pri pokračujúcej liečbe zníži.
. Svalové kŕče.
U pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) boli hlásené aj
nasledujúce vedľajšie účinky:
. Zápal pľúc a zápal priedušiek (infekcia pľúc). Povedzte svojmu lekárovi,
ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov: zvýšená tvorba
hlienu, zmena farby hlienu, horúčka, triaška, zhoršený kašeľ, zhoršené
dýchacie problémy.
. Tvorba krvných podliatin a zlomeniny.
. Zápal prinosových dutín (pocit napätia alebo plnosti v nose, lícach a za
očami, niekedy s pulzujúcou bolesťou)
. Zníženie množstva draslíka v krvi (môžete mať nepravidelný tlkot srdca,
svalovú slabosť, kŕče)

Menej časté (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby zo 100)
. Vyrážka
. Veľmi rýchly tlkot srdca (tachykardia)

Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 10 000)
. Dýchacie ťažkosti alebo piskot, ktoré sa zhoršia okamžite po použití
lieku Seretide. Ak k tomuto dôjde, prestaňte používať Váš inhalátor
Seretide. Na uľahčenie dýchania použite Váš rýchlo pôsobiaci „záchranný“
liek a okamžite to povedzte svojmu lekárovi.
. Seretide môže ovplyvniť normálnu tvorbu steroidných hormónov v tele,
hlavne ak dlhodobo užívate vysoké dávky. Tieto účinky zahŕňajú:
5. spomalený rast u detí a mladistvých
6. rednutie kostí
7. sivý zákal a zelený zákal
8. zvýšenie telesnej hmotnosti
9. okrúhla tvár (v tvare mesiaca) (Cushingov syndróm)
Váš lekár Vás bude pravidelne kontrolovať kvôli akémukoľvek z týchto
vedľajších účinkov a aby
sa uistil, že užívate najnižšiu dávku lieku Seretide, ktorá udržiava Vašu
astmu pod kontrolou.
. Nepravidelný tlkot srdca alebo údery srdca naviac (arytmie). Informujte o
tom svojho lekára, ale neprestaňte užívať Seretide, pokiaľ Vám Váš lekár
nepovie, aby ste ho prestali užívať.
. Zvýšené hladiny cukru (glukózy) v krvi (hyperglykémia). Ak máte cukrovku,
môže byť potrebné častejšie sledovanie krvného cukru a pravdepodobne
úprava Vašej zvyčajnej diabetickej liečby.
. Pocit nepokoja, poruchy spánku a zmeny správania, ako je nezvyčajná
aktivita a podráždenosť (tieto účinky sa vyskytujú hlavne u detí).
. Bolestivé, opuchnuté kĺby a svalová bolesť.

Častosť výskytu je neznáma, ale môžu sa taktiež vyskytovať:
. Depresia alebo agresivita. Výskyt týchto účinkov je pravdepodobnejší u
detí.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SERETIDE

. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 (C.
. Nepoužívajte Seretide po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a
škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Seretide obsahuje
. Liečivá sú 50 mikrogramov salmeterolu (vo forme
salmeteroliumhydroxynaftoátu) a 100, 250 alebo 500 mikrogramov
flutikazónpropionátu.
. Ďalšia zložka je monohydrát laktózy (ktorý obsahuje mliečne bielkoviny).

Ako vyzerá Seretide a obsah balenia
. Seretide Diskus obsahuje fóliový pás s blistrami. Fólia chráni prášok na
inhaláciu pred účinkami prostredia.
. Diskusy sú balené v škatuľkách a obsahujú:
1 x Diskus 28 inhalácií
alebo 1, 2, 3 alebo 10 x Diskus, každý obsahuje 60 inhalácií

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Glaxo Group Ltd., Greenford, Veľká Británia

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo
februári 2012.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII E.C: 2011/06753SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Seretide Diskus 50/100
Seretide Diskus 50/250
Seretide Diskus 50/500


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá jednotlivá dávka Seretidu poskytuje:
50 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeteroliumhydroxynaftoátu) a 100,
250 alebo 500 mikrogramov flutikazónpropionátu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Inhalačný prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

/Astma/

Seretide je indikovaný na pravidelnú liečbu astmy v prípadoch, keď je
vhodné použiť kombináciu liekov (dlhodobo pôsobiaceho beta-2-agonistu a
inhalačného kortikosteroidu):

- u pacientov, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými
kortikosteroidmi a inhalačným krátkodobo pôsobiacim beta-2-
agonistom používaným podľa potreby
alebo
- u pacientov, ktorých stav už je dostatočne kontrolovaný dvojicou
preparátov a to inhalačným kortikosteroidom aj dlhodobo pôsobiacim
beta-2-agonistom.

Poznámka: sila Seretide 50 mikrogramov/100 mikrogramov nie je vhodná pre
dospelých a deti s ťažkou astmou.

/Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)/

Seretide je indikovaný na symptomatickú liečbu pacientov s CHOCHP, s
FEV1 < 60% náležitých hodnôt (pred podaním bronchodilatancia) a s
opakovanými exacerbáciami v anamnéze, u ktorých aj napriek pravidelnej
liečbe bronchodilatanciami pretrvávajú významné príznaky.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Seretide Diskus je určený len na inhaláciu.

Pacienti majú byť upozornení, že na dosiahnutie optimálneho účinku sa
Seretide Diskus musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického
obdobia.

Pacienti majú byť pravidelne kontrolovaní lekárom tak, aby sila Seretidu,
ktorú užívajú, bola vždy optimálna a bola menená len na odporúčanie lekára.
Dávka má byť titrovaná na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú
kontrolu príznakov. Ak budú príznaky pod kontrolou pri užívaní najnižšej
sily kombinácie podávanej dvakrát denne, v ďalšom kroku je možné pristúpiť
k vyskúšaniu samotného inhalačného kortikosteroidu. Alternatívne sa u
pacientov, ktorých stav vyžaduje podávanie dlhodobo pôsobiaceho beta-2-
agonistu, môže Seretide titrovať na dávku podávanú jedenkrát denne, ak to
bude podľa názoru lekára dostatočné na udržiavanie kontroly ochorenia. V
prípade dávky podávanej jedenkrát denne sa u pacienta s nočnými príznakmi
v anamnéze má dávka podávať večer a u pacienta s príznakmi vyskytujúcimi sa
prevažne počas dňa v anamnéze sa má dávka podávať ráno.

Pacientom sa má podávať taká sila lieku Seretide, ktorá obsahuje dávku
flutikazónpropionátu zodpovedajúcu závažnosti ich ochorenia. Lekári si
musia byť vedomí toho, že u pacientov s astmou je flutikazónpropionát
rovnako účinný ako iné inhalačné steroidy v približne polovičnej
mikrogramovej dennej dávke. Napríklad 100 µg flutikazónpropionátu približne
zodpovedá 200 µg beklometazóndipropionátu (s obsahom CFC) alebo budesonidu.
Ak sú u niektorého pacienta potrebné dávky mimo odporúčanej schémy, majú sa
predpísať náležité dávky beta-agonistu a/alebo kortikosteroidu.

Odporúčané dávky:

/Astma/

Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší:

Jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 100 mikrogramov
flutikazónpropionátu dvakrát denne,
alebo
jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 250 mikrogramov
flutikazónpropionátu dvakrát denne,
alebo
jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 500 mikrogramov
flutikazónpropionátu dvakrát denne.

U dospelých alebo dospievajúcich so stredne ťažkou perzistentnou astmou
(definovaných ako pacienti s každodennými príznakmi, každodenným používaním
záchranného lieku a stredne ťažkým až ťažkým stupňom obštrukcie), u ktorých
je nevyhnutná rýchla kontrola astmy, je na zváženie podávať krátkodobo
Seretide ako počiatočnú udržiavaciu liečbu. V takýchto prípadoch je
odporúčaná počiatočná dávka jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a
100 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne. Po dosiahnutí kontroly
astmy je potrebné liečbu zhodnotiť a zvážiť, či pacienti majú prejsť na
samotný inhalačný kortikosteroid. Pri postupnom znižovaní dávky je dôležitá
pravidelná kontrola pacientov.

Ak nie je splnené jedno alebo dve z kritérií závažnosti astmy, nebol
preukázaný jasný prínos v porovnaní so samotným inhalačným
flutikazónpropionátom používaným ako počiatočná udržiavacia liečba. Vo
všeobecnosti inhalačné kortikosteroidy zvyčajne zostávajú liekom prvej
línie u väčšiny pacientov. Seretide nie je určený na počiatočnú liečbu
ľahkej astmy. Sila Seretide 50 mikrogramov/100 mikrogramov nie je určená
pre dospelých a deti s ťažkou astmou; u pacientov s ťažkou astmou sa
odporúča nasadiť vhodnú dávku inhalačného kortikosteroidu skôr, ako sa
použije akákoľvek kombinácia fixnej liečby.
Deti vo veku od 4 rokov a staršie:


Jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 100 mikrogramov
flutikazónpropionátu dvakrát denne.


Maximálna schválená dávka flutikazónpropionátu dodávaná v lieku Seretide
Diskus u detí je 100 µg dvakrát denne.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití Seretidu u detí mladších ako 4
roky.

/CHOCHP/

Dospelí:


Jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 500 mikrogramov
flutikazónpropionátu dvakrát denne.


/Osobitné skupiny pacientov:/


U starších pacientov alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je
potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii údaje o použití Seretidu u
pacientov s poruchou funkcie pečene.

Používanie Diskus:

Pomôcka sa otvorí a aktivuje posunutím páčky. Potom sa náustok vloží do úst
a pritisnú sa okolo neho pery. Potom sa dávka môže inhalovať a pomôcka sa
zatvorí.

4.3 Kontraindikácie

Seretide je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou (alergiou) na
niektoré z liečiv alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liečba astmy sa má za normálnych okolností riadiť krokovým postupom a
odpoveď pacienta sa má monitorovať klinicky a vyšetrovaním funkcie pľúc.

Seretide Diskus sa nemá používať na liečbu akútnych príznakov astmy, ktoré
si vyžadujú rýchlo a krátkodobo pôsobiace bronchodilatancium. Pacienti majú
byť poučení, aby mali svoj liek používaný na zmiernenie akútnych príznakov
astmy stále pri sebe.

U pacientov sa Seretide nemá použiť počas exacerbácie, ani ak majú významne
sa zhoršujúcu alebo akútne sa zhoršujúcu astmu.

Počas liečby liekom Seretide sa môžu vyskytnúť závažné nežiaduce účinky
spojené s astmou a exacerbácie astmy. Pacientom sa má odporučiť, aby
pokračovali v liečbe, ale aby vyhľadali lekársku pomoc, ak po nasadení
lieku Seretide príznaky astmy zostanú naďalej nekontrolované alebo ak sa
zhoršia.

Zvýšenie spotreby krátkodobo pôsobiacich bronchodilatancií na zmiernenie
príznakov astmy svedčí o zhoršení kontroly astmy a pacienti majú podstúpiť
lekársku kontrolu.

Náhle a pokračujúce zhoršovanie kontroly astmy je potenciálne život
ohrozujúce a pacient má podstúpiť urgentné lekárske vyšetrenie. Má sa
zvážiť zvýšenie dávky kortikosteroidov. Pacient má podstúpiť lekársku
kontrolu aj v prípade, ak používaná dávka Seretidu nepostačuje na
dostatočnú kontrolu astmy.

Ak sú príznaky astmy pod kontrolou, môže sa uvažovať o postupnom znižovaní
dávky lieku Seretide. Pri postupnom znižovaní dávky je dôležitá pravidelná
kontrola pacientov. Má sa použiť najnižšia účinná dávka lieku Seretide
(pozri časť 4.2).

U pacientov s astmou alebo CHOCHP sa má zohľadniť aj iná liečba
kortikosteroidmi.

Liečba so Seretidom sa nesmie náhle prerušiť u pacientov s astmou z dôvodu
rizika exacerbácie. Dávka má byť titrovaná nadol pod kontrolou lekára. U
pacientov s CHOCHP sa ukončenie liečby môže spájať aj so symptomatickou
dekompenzáciou a má prebiehať pod kontrolou lekára.

Tak ako všetky inhalačné kortikosteroidy, aj Seretide sa má podávať opatrne
pacientom s tuberkulózou pľúc.

V zriedkavých prípadoch môže Seretide vo vysokých terapeutických dávkach
spôsobiť srdcové arytmie, napr. supraventrikulárnu tachykardiu,
extrasystoly a fibriláciu predsiení a mierne prechodné zníženie hladín
draslíka v sére. Z tohto dôvodu sa Seretide musí používať opatrne
u pacientov s ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami, abnormalitami srdcového
rytmu, diabetom mellitus, tyreotoxikózou, neliečenou hypokaliémiou alebo
u pacientov predisponovaných k nízkym hladinám draslíka v sére.

Veľmi zriedkavo bol hlásený vzostup hladín cukru v krvi (pozri časť 4.8)
a je potrebné vziať to do úvahy vtedy, ak sa tento liek predpisuje
pacientom s diabetom mellitus v anamnéze.

Tak ako pri inej inhalačnej liečbe môže dôjsť k paradoxnému bronchospazmu s
okamžitým zhoršením piskotu po podaní dávky. Používanie lieku Seretide
Diskus sa musí ihneď prerušiť, pacient vyšetriť a v prípade potreby začať
alternatívnu liečbu.

Seretide obsahuje laktózu až do 12,5 miligramov/dávka. Toto množstvo
zvyčajne nespôsobuje problémy u ľudí s intoleranciou laktózy.

U pacientov prechádzajúcich na liečbu liekom Seretide je potrebná
opatrnosť, hlavne ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že funkcia
nadobličiek je v dôsledku predošlej liečby systémovými steroidmi narušená.

Systémové účinky sa môžu objaviť pri akýchkoľvek inhalačných
kortikosteroidoch, hlavne pri dlhodobom užívaní vysokých dávok. Výskyt
týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný ako pri perorálnych
kortikosteroidoch. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm,
cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, zníženie denzity kostných
minerálov, kataraktu a glaukóm a zriedkavejšie aj rôzne účinky na psychiku
alebo správanie zahŕňajúce psychomotorickú hyperaktivitu, poruchy spánku,
úzkosť, depresiu alebo agresivitu (hlavne u detí). Preto je dôležité, aby
bol pacient pravidelne sledovaný a dávka inhalačného kortikosteroidu
znížená na najnižšiu dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola astmy.

Dlhodobá liečba pacientov vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov
môže viesť k útlmu funkcie nadobličiek a akútnej adrenálnej kríze. Veľmi
zriedkavo boli popísané prípady útlmu funkcie nadobličiek a akútnej
adrenálnej krízy aj po podávaní dávok flutikazónpropionátu medzi 500
a menej ako 1000 µg. Situácie, ktoré môžu potenciálne spustiť akútnu
adrenálnu krízu zahŕňajú vystavenie úrazu, chirurgickému zákroku, infekcii
alebo akémukoľvek rýchlemu zníženiu dávok. Tento stav sa zvyčajne prejaví
nešpecifickými príznakmi a môžu zahŕňať anorexiu, bolesť brucha, zníženie
telesnej hmotnosti, únavu, bolesť hlavy, nauzeu, dávenie, hypotenziu,
znížené vedomie, hypoglykémiu a záchvaty. V období stresu a elektívneho
chirurgického zákroku sa má zvážiť pridanie systémových kortikosteroidov.

Prínosom liečby inhalačným flutikazónpropionátom má byť minimalizácia
potreby perorálnych steroidov, ale u pacientov prechádzajúcich z
perorálnych steroidov môže počas značnej doby pretrvávať riziko narušenej
adrenálnej rezervy. Riziku môžu byť vystavení aj pacienti, ktorí v
minulosti vyžadovali akútnu liečbu vysokými dávkami kortikosteroidov. Vždy
sa má myslieť na možnosť tejto reziduálnej dysfunkcie v prípade stavu núdze
a za určitých situácií, ktoré pravdepodobne produkujú stres a má sa zvážiť
vhodná liečba kortikosteroidmi. Pred určitými procedúrami môže byť potrebné
konzultovať rozsah adrenálnej dysfunkcie so špecialistom.

Ritonavir môže značne zvýšiť koncentráciu flutikazónpropionátu v plazme.
Z tohto dôvodu je potrebné sa vyhnúť súbežnému použitiu
flutikazónpropionátu a ritonaviru, pokiaľ možný prínos pre pacienta
neprevyšuje riziko systémových vedľajších účinkov kortikosteroidov. Zvýšené
riziko systémových vedľajších účinkov existuje aj pri súbežnom podávaní
flutikazónpropionátu s inými silnými inhibítormi CYP3A (pozri časť 4.5).

V štúdii TORCH bol u pacientov s CHOCHP, ktorí dostávali Seretide, hlásený
zvýšený výskyt infekcií dolných dýchacích ciest (hlavne pneumónie
a bronchitídy) v porovnaní s placebom (pozri časť 4.8 a 5.1.). V TORCH boli
starší pacienti, pacienti s nižším indexom telesnej hmotnosti (< 25 kg/m2)
a pacienti s veľmi ťažkým ochorením (FEV1 < 30 % náležitých hodnôt)
vystavení najväčšiemu riziku vzniku pneumónie a to bez ohľadu na liečbu.
U pacientov s CHOCHP musia byť lekári ostražití kvôli možnému vzniku
pneumónie a iných infekcií dolných dýchacích ciest, pretože klinické
prejavy takýchto infekcií a exacerbácie sa často prekrývajú. Ak u pacienta
s ťažkou CHOCHP vznikne pneumónia, liečba so Seretidom sa musí prehodnotiť.

Údaje z veľkej klinickej štúdie (Salmeterol Multi-Center Astma Research
Trial, SMART /multicentrická výskumná štúdia skúmajúca salmeterol na liečbu
astmy/) poukázali na to, že afroamerickí pacienti boli vystavení zvýšenému
riziku závažných respiračných nežiaducich udalostí alebo respiračného
úmrtia pri používaní salmeterolu v porovnaní s placebom (pozri časť 5.1).
Nie je známe, či to spôsobili farmakogenetické alebo iné faktory.
Pacientom, černochom afrického pôvodu alebo afrokaribského pôvodu sa má
preto odporučiť, aby pokračovali v liečbe, ale aby vyhľadali lekársku
pomoc, ak počas používania lieku Seretide príznaky astmy zostanú naďalej
nekontrolované alebo ak sa zhoršia.

Súbežné podávanie ketokonazolu významne zvyšuje systémovú expozíciu
salmeterolu. Môže to viesť k zvýšenému výskytu systémových účinkov (napr.
predĺženie QTc intervalu a palpitácie). Preto je potrebné vyhnúť sa
súbežnej liečbe ketokonazolom alebo inými silnými inhibítormi CYP3A4,
pokiaľ prínosy neprevažujú nad potenciálne zvýšeným rizikom vedľajších
systémových účinkov liečby salmeterolom (pozri časť 4.5).

Deti a dospievajúci

Deti a dospievajúci vo veku < 16 rokov, ktorí užívajú vysoké dávky
flutikazónpropionátu (obvykle ? 1000 µg/deň) môžu byť vystavení určitému
riziku. Najmä pri vysokých dávkach predpisovaných dlhodobo sa môžu
vyskytnúť systémové účinky. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov
syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, akútnu adrenálnu
krízu a rastovú reterdáciu u detí a dospievajúcich a zriedkavejšie aj rôzne
účinky na psychiku alebo správanie zahŕňajúce psychomotorickú
hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkosť, depresiu alebo agresivitu.

Odporúča sa aby sa pravidelne sledovala výška detí, ktoré sa dlhodobo
liečia s inhalačnými kortikosteroidmi. Dávka inhalačných kortikosteroidov
sa má znížiť na najnižšiu dávku, pri ktorej sa udržuje efektívna kontrola
astmy.

4.5 Liekové a iné interakcie

Je potrebné vyhnúť sa podávaniu neselektívnych aj selektívnych
betablokátorov, pokiaľ ich použitie nie je absolútne indikované.

Súbežné použitie iných beta-adrenergných liečiv môže mať aditívny účinok.
Flutikazónpropionát

Za normálnych okolností sa po inhalačnom podávaní dosiahnu nízke
plazmatické koncentrácie flutikazónpropionátu, a to vďaka rozsiahlemu
metabolizmu pri prvom prechode pečeňou a vysokému systémovému klírensu
sprostredkovanému cytochrómom P450 3A4 v čreve a pečeni. Z toho dôvodu nie
sú klinicky významné liekové interakcie sprostredkované
flutikazónpropionátom pravdepodobné.

V štúdii zameranej na liekové interakcie u zdravých dobrovoľníkov, ktorí
užívali intranazálny flutikazónpropionát a ritonavir (veľmi silný inhibítor
cytochrómu P450 3A4) v dávke 100 mg dvakrát denne, došlo k viac ako
stonásobnému zvýšeniu plazmatickej koncentrácie flutikazónpropionátu, čo
malo za následok výrazne znížené koncentrácie kortizolu v sére. Informácia
o tejto interakcii chýba pre inhalačný flutikazónpropionát, ale očakávajú
sa výrazne zvýšené plazmatické hladiny flutikazónpropionátu. Boli hlásené
prípady Cushingovho syndrómu a útlmu funkcie nadobličiek. Je potrebné
vyhnúť sa tejto kombinácii, pokiaľ prínos neprevyšuje zvýšené riziko
systémových vedľajších účinkov glukokortikosteroidov.

V malej štúdii u zdravých dobrovoľníkov došlo pri podávaní o niečo
slabšieho inhibítora CYP3A, ketokonazolu, k zvýšeniu expozície
flutikazónpropionátu po jednorazovej inhalácii o 150 %. Toto viedlo k
výraznejšiemu zníženiu plazmatickej hladiny kortizolu v porovnaní so
samotným flutikazónpropionátom. Zvýšenie systémovej expozície
flutikazónpropionátu a rizika systémových vedľajších účinkov sa očakáva aj
pri súbežnej liečbe inými silnými inhibítormi CYP3A, ako je itrakonazol.
Odporúča sa opatrnosť a dlhodobej liečbe takýmito liečivami sa má podľa
možnosti vyhnúť.

Salmeterol

Silne účinné inhibítory CYP3A4
Súbežné podávanie ketokonazolu (400 mg perorálne jedenkrát denne) a
salmeterolu (50 µg inhalačne dvakrát denne) 15 zdravým jedincom počas 7 dní
malo za následok významné zvýšenie plazmatickej expozície salmeterolu (1,4-
násobný vzostup Cmax a 15-násobný vzostup AUC). Môže to viesť k zvýšenému
výskytu niektorých systémových účinkov liečby salmeterolom (napr.
predĺženie QTc intervalu a palpitácie) v porovnaní s podávaním salmeterolu
alebo ketokonazolu v monoterapii (pozri časť 4.4).

Nezaznamenali sa klinicky významné účinky na krvný tlak, srdcovú
frekvenciu, glykémiu a hladiny draslíka v krvi. Súbežné podávanie
ketokonazolu nepredĺžilo polčas eliminácie salmeterolu ani nezvýšilo
kumuláciu salmeterolu pri jeho opakovanom podávaní.

Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu ketokonazolu, pokiaľ prínosy
neprevažujú potenciálne zvýšené riziko systémových vedľajších účinkov
liečby salmeterolom. Podobné riziko interakcie pravdepodobne existuje aj
pri iných silne účinných inhibítoroch CYP3A4 (napr. itrakonazol,
telitromycín, ritonavir).

Stredne účinné inhibítory CYP3A4
Súbežné podávanie erytromycínu (500 mg perorálne trikrát denne) a
salmeterolu (50 µg inhalačne dvakrát denne) 15 zdravým jedincom počas 6 dní
malo za následok malé, ale štatisticky nevýznamné zvýšenie expozície
salmeterolu (1,4-násobný vzostup Cmax a 1,2-násobná vzostup AUC). Súbežné
podávanie erytromycínu sa nespájalo so žiadnymi závažnými nežiaducimi
účinkami.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Fertilita

Neexistujú žiadne údaje u ľudí. Avšak štúdie na zvieratách nepreukázali
žiadne účinky salmeterolu alebo flutikazónpropionátu na fertilitu.


Gravidita

Malé množstvo údajov u gravidných žien (300 – 1000 ukončených gravidít)
nepoukazuje na malformácie alebo fetálnu/neonatálnu toxicitu. Štúdie na
zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu po podaní agonistov ?-2-
adrenoreceptorov a glukokortikosteroidov (pozri časť 5.3).

Podávanie Seretidu gravidným ženám sa má zvážiť len vtedy, ak je očakávaný
prínos pre matku väčší ako akékoľvek možné riziko pre plod.

V liečbe gravidných žien sa má používať najnižšia účinná dávka
flutikazónpropionátu, ktorá je potrebná na udržiavanie dostatočnej kontroly
astmy.

Laktácia

Nie je známe či sa metabolity salmeterolu a flutikazónpropionátu vylučujú
do materského mlieka. Štúdie preukázali, že salmeterol
a flutikazónpropionát a ich metabolity sa vylučujú do mlieka dojčiacich
potkanov.
Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Rozhodnutie, či ukončiť
dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu Seretidom sa má urobiť po zvážení
prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Vzhľadom k tomu, že Seretide obsahuje salmeterol a flutikazónpropionát,
možno očakávať nežiaduce reakcie podobného charakteru a závažnosti ako pri
ich jednotlivom podávaní. Výskyt ďalších nežiaducich účinkov po súbežnom
podaní oboch liečiv nebol pozorovaný.

Nežiaduce účinky, ktoré boli spojené so salmeterolom/flutikazónpropionátom,
sú nižšie uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencia
je definovaná ako: veľmi časté ((1/10), časté ((1/100 až (1/10), menej
časté ((1/1000 až (1/100), zriedkavé ((1/10 000 až (1/1000), veľmi
zriedkavé ((1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). Veľmi časté, časté a
menej časté nežiaduce účinky boli stanovené z údajov z klinických štúdií.
Výskyt u placeba sa nebral do úvahy. Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky boli
stanovené z údajov spontánne hlásených z postmarketingovej praxe.

|Trieda |Nežiaduci účinok |Frekvencia |
|orgánových | | |
|systémov | | |
|Infekcie a |Kandidóza ústnej dutiny a hrdla |Časté |
|nákazy | | |
| |Pneumónia |Časté1,3,5 |
| | | |
| |Bronchitída |Časté1,3 |
|Poruchy |Reakcie z precitlivenosti s | |
|imunitného |nasledujúcimi prejavmi: | |
|systému | |Menej časté |
| |Kožné reakcie z precitlivenosti | |
| | |Veľmi |
| |Angioedém (hlavne edém tváre |zriedkavé |
| |a orofaryngeálny edém), respiračné | |
| |symptómy (dyspnoe a/alebo | |
| |bronchospazmus), anafylaktické | |
| |reakcie zahŕňajúce anafylaktický šok | |
|Poruchy |Cushingov syndróm, cushingoidné |Veľmi |
|endokrinného |prejavy, útlm funkcie nadobličiek, |zriedkavé4 |
|systému |spomalenie rastu u detí a | |
| |dospievajúcich, zníženie denzity | |
| |kostných minerálov | |
|Poruchy |Hypokaliémia |Časté3 |
|metabolizmu a | | |
|výživy |Hyperglykémia |Veľmi |
| | |zriedkavé4 |
|Psychické |Úzkosť, poruchy spánku a zmeny |Veľmi |
|poruchy |správania, zahŕňajúce hyperaktivitu |zriedkavé |
| |a podráždenosť (hlavne u detí) | |
| | | |
| |Depresia, agresivita (hlavne u detí) | |
| | |Neznáme |
|Poruchy |Bolesť hlavy |Veľmi časté1 |
|nervového | | |
|systému |Tremor |Časté |
|Poruchy oka |Katarakta, glaukóm |Veľmi |
| | |zriedkavé4 |
|Poruchy srdca a |Palpitácie |Časté |
|srdcovej | | |
|činnosti |Tachykardia |Menej časté |
| | | |
| |Srdcové arytmie (zahŕňajúce |Veľmi |
| |fibriláciu predsiení, |zriedkavé |
| |supraventrikulárnu tachykardiu a | |
| |extrasystoly). | |
|Poruchy dýchacej|Nazofaryngitída |Veľmi časté2,3|
|sústavy, | | |
|hrudníka a |Podráždenie hrdla | |
|mediastína | |Časté |
| |Zachrípnutie/dysfónia | |
| | |Časté |
| |Sinusitída | |
| | |Časté1,3 |
| |Paradoxný bronchospazmus | |
| | |Veľmi |
| | |zriedkavé4 |
|Poruchy kože |Kontúzie |Časté1,3 |
|a podkožného | | |
|tkaniva | | |
|Poruchy |Svalové kŕče |Časté |
|kostrovej | | |
|a svalovej |Traumatické zlomeniny |Časté1,3 |
|sústavy | | |
|a spojivového |Artralgia |Veľmi |
|tkaniva | |zriedkavé |
| |Myalgia | |
| | |Veľmi |
| | |zriedkavé |


1. Hlásené často u placeba
2. Hlásené veľmi často u placeba
3. Hlásené počas 3 rokov v štúdii s CHOCHP
4. Pozri časť 4.4
5. Pozri časť 5.1

Popis niektorých nežiaducich účinkov

Boli hlásené farmakologické vedľajšie účinky liečby beta-2 agonistami, ako
sú tremor, palpitácie a bolesť hlavy, ale zvyčajne sú prechodné a ustupujú
pri pravidelnej liečbe.

Vzhľadom k obsahu flutikazónpropionátu sa u niektorých pacientov môže
objaviť zachrípnutie a kandidóza (soor) ústnej dutiny a hrdla. Zachrípnutie
aj kandidóza môžu byť zmiernené vykloktaním vodou po použití lieku.
Symptomatickú kandidózu je možné liečiť lokálnymi antimykotickými liekmi aj
pri pokračovaní liečby s liekom Seretide Diskus.Pediatrická populácia

Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy,
útlm funkcie nadobličiek a spomalenie rastu u detí a dospievajúcich (pozri
časť 4.4). U detí môžeme tiež spozorovať úzkosť, poruchy spánku a zmeny
správania, zahŕňajúce hyperaktivitu a podráždenosť.


4.9 Predávkovanie

Z klinických štúdií nie sú dostupné žiadne údaje o predávkovaní sa liekom
Seretide, nižšie sú však uvedené údaje o predávkovaní oboma liečivami:

Príznaky a symptómy predávkovania salmeterolom sú tremor, bolesť hlavy a
tachykardia. Preferovaným antidotom sú kardioselektívne betablokátory,
ktoré sa majú používať opatrne u pacientov s bronchospazmom v anamnéze. Ak
je potrebné liečbu so Seretidom prerušiť v dôsledku predávkovania beta-
agonistickou zložkou lieku, má sa zvážiť zabezpečenie vhodnej náhradnej
liečby steroidmi. Okrem toho môže dôjsť k hypokaliémii a má sa zvážiť
suplementácia draslíka.

Akútne predávkovanie: Akútna inhalácia flutikazónpropionátu v dávkach
prevyšujúcich odporúčané dávky môže viesť k dočasnému útlmu funkcie
nadobličiek. Nie je potrebný urgentný zásah, keďže funkcia nadobličiek sa
v priebehu niekoľkých dní obnoví, čo sa potvrdilo stanovením plazmatického
kortizolu.

Chronické predávkovanie inhalačným flutikazónpropionátom: Pozri časť 4.4:
riziko útlmu funkcie nadobličiek: Môže byť potrebné sledovanie adrenálnej
rezervy. V prípadoch predávkovania flutikazónpropionátom sa v liečbe so
Seretidom môže pokračovať v dávkach dostatočných na kontrolu príznakov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Adrenergiká a iné antiastmatiká.

ATC kód: R03AK06

Klinické štúdie so Seretidom zamerané na astmu

Dvanásťmesačná štúdia (Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL /Dosiahnutie
optimálnej kontroly astmy/) u 3416 dospelých a dospievajúcich pacientov s
perzistentnou astmou porovnala bezpečnosť a účinnosť Seretidu oproti
samotnému inhalačnému kortikosteroidu (flutikazónpropionát) s cieľom
zistiť, či sú ciele liečby astmy dosiahnuteľné. Liečba bola zintenzívnená
každých 12 týždňov až dovtedy, kým sa nedosiahla úplná kontrola alebo
najvyššia dávka skúšaného lieku. V štúdii GOAL sa dokázalo, že kontrolu
astmy dosiahlo viac pacientov liečených so Seretidom ako pacientov
liečených samotným ICS a táto kontrola sa dosiahla pri nižšej dávke
kortikosteroidu.

Dobrá kontrola astmy bola dosiahnutá rýchlejšie u Seretidu než u samotného
ICS. Dĺžka liečby potrebná na dosiahnutie prvého celého týždňa s dobrou
kontrolou u 50 % jedincov bola 16 dní v skupine so Seretidom oproti 37 dňom
v skupine s ICS. V podskupine astmatikov bez predošlej liečby steroidmi
bola dĺžka liečby potrebná na dosiahnutie celého týždňa s dobrou kontrolou
16 dní pri liečbe so Seretidom oproti 23 dňom pri liečbe ICS.

Celkové výsledky štúdie ukázali:

|Percento pacientov, ktorí počas 12 mesiacov dosiahli *dobrú |
|kontrolu (WC) a úplnú kontrolu (TC) astmy |
| |Salmeterol/FP |FP |
|Liečba pred štúdiou | | |
| |WC |TC |WC |TC |
|Bez ICS (samotné SABA) |78 % |50 % |70 % |40 % |
|Nízka dávka ICS ( ?500 µg BDP|75 % |44 % |60 % |28 % |
|alebo ekvivalent/denne) | | | | |
|Stredná dávka ICS (>500-1000 |62 % |29 % |47 % |16 % |
|µg BDP alebo | | | | |
|ekvivalent/denne) | | | | |
|Súhrnné výsledky zo všetkých |71 % |41 % |59 % |28 % |
|troch úrovní liečby | | | | |


*Dobrá kontrola astmy; zriedkavé príznaky alebo použitie SABA alebo hodnoty
pľúcnych funkcií nižšie ako 80 % náležitých hodnôt a bez prebúdzania sa v
noci, bez exacerbácií a bez vedľajších účinkov vyžadujúcich zmenu liečby
Úplná kontrola astmy; bez príznakov, bez použitia SABA, hodnoty pľúcnych
funkcií vyššie alebo rovnajúce sa 80 % náležitých hodnôt, bez prebúdzania
sa v noci, bez exacerbácií a bez vedľajších účinkov vyžadujúcich zmenu
liečby.

Výsledky tejto štúdie svedčia o tom, že Seretide 50/100 µg dvakrát denne sa
môže považovať za počiatočnú udržiavaciu liečbu u pacientov so stredne
ťažkou perzistentnou astmou, u ktorých je rýchla kontrola astmy nevyhnutná
(pozri časť 4.2).

Dvojito zaslepená, randomizovaná štúdia s paralelnými skupinami u 318
pacientov s perzistentnou astmou vo veku ? 18 rokov hodnotila bezpečnosť a
znášanlivosť podávania dvoch inhalácií (dvojnásobná dávka) Seretidu dvakrát
denne počas dvoch týždňov. V štúdii sa dokázalo, že zdvojnásobenie počtu
inhalácií v každej sile lieku Seretidu počas až 14 dní viedlo k malému
zvýšeniu výskytu nežiaducich udalostí spojených s beta-agonistom (tremor; 1
pacient [1 %] oproti 0, palpitácie; 6 [3 %] oproti 1 [<1 %], svalové kŕče;
6 [3 %] oproti 1 [<1 %]) a k podobnému výskytu nežiaducich udalostí
spojených s inhalačným kortikosteroidom (napr. kandidóza ústnej dutiny; 6
[6 %] oproti 16 [8 %], zachrípnutie; 2 [2 %] oproti 4 [2 %]) v porovnaní s
jednou inhaláciou dvakrát denne. Malé zvýšenie výskytu nežiaducich udalostí
spojených s beta-agonistom sa musí vziať do úvahy, ak lekár uvažuje o
zdvojnásobení dávky lieku Seretide u dospelých pacientov, ktorí si vyžadujú
krátkodobé (až 14-dňové) zvýšenie liečby inhalačným kortikosteroidom.

Klinické štúdie so Seretidom zamerané na CHOCHP

TORCH bola 3-ročná štúdia hodnotiaca účinok liečby s liekom Seretide Diskus
50/500 µg dvakrát denne, Diskusom so salmeterolom 50 µg dvakrát denne,
Diskusom s flutikazónpropionátom (FP) 500 µg dvakrát denne alebo placebom
na úmrtnosť z akejkoľvek príčiny (celkovú úmrtnosť) u pacientov s CHOCHP.
Pacientom s CHOCHP, ktorí mali pri zaradení do štúdie (pred podaním
bronchodilatancia) FEV1 < 60% náležitých hodnôt, pridelili náhodným výberom
dvojito zaslepenú liečbu. Počas štúdie bola u pacientov povolená obvyklá
liečba CHOCHP s výnimkou iných inhalačných kortikosteroidov, dlhodobo
pôsobiacich bronchodilatancií a dlhodobo užívaných systémových
kortikosteroidov. Stav prežívania po 3 rokoch bol zisťovaný u všetkých
pacientov bez ohľadu na prerušenie užívania skúšaného lieku. Primárnym
cieľovým ukazovateľom bolo zníženie úmrtnosti z akejkoľvek príčiny po 3
rokoch pre Seretide oproti placebu.

| |Placebo |Salmeterol |FP 500 |Seretide |
| |N = 1 524 |50 |N = 1 534 |50/500 |
| | |N = 1 521 | |N = 1 533 |
|Úmrtnosť z akejkoľvek príčiny po 3 rokoch |
|Počet úmrtí (%) |231 |205 |246 |193 |
| |(15,2 %) |(13,5 %) |(16,0 %) |(12,6 %) |
|Pomer rizika oproti |N/A |0,879 |1,060 |0,825 |
|placebu | |(0,73, |(0,89, |(0,68, 1,00 |
|(IS) | |1,06) |1,27) |) |
|p-hodnota | |0,180 |0,525 |0,0521 |
|Pomer rizika pre |N/A | | |N/A |
|Seretide 50/500 | |0,932 |0,774 | |
|oproti jeho zložkám | |(0,77, |(0,64, | |
|(IS) | |1,13) |0,93) | |
|p-hodnota | |0,481 |0,007 | |
|1.Nevýznamná p-hodnota po úprave vzhľadom k 2 priebežným analýzam |
|porovnávajúcim primárnu účinnosť z log-rank analýzy stratifikovanej |
|podľa stavu fajčenia resp. nefajčenia |


U jedincov liečených liekom Seretide bol počas 3 rokov trend k zlepšenému
prežívaniu v porovnaní s placebom, avšak v tomto parametri sa nedosiahla
hladina štatistickej významnosti p ? 0,05.

Percento pacientov, ktorí zomreli počas 3 rokov kvôli príčinám spojeným s
CHOCHP, bolo 6,0 % u placeba, 6,1 % u salmeterolu, 6,9 % u FP a 4,7 % u
Seretidu.

Priemerný počet stredne ťažkých až ťažkých exacerbácií ročne bol významne
znížený pri liečbe so Seretidom v porovnaní s liečbou salmeterolom, FP
a placebom (v skupine so Seretidom bola priemerná hodnota výskytu 0,85
oproti 0,97 v skupine so salmeterolom, 0,93 v skupine s FP a 1,13 v skupine
s placebom). Toto zodpovedá zníženiu výskytu stredne ťažkých až ťažkých
exacerbácií o 25 % (95 % IS: 19 % až 31 %; p < 0,001) v porovnaní s
placebom, o 12 % v porovnaní so salmeterolom (95 % IS: 5 % až 19 %,
p=0,002) a o 9 % v porovnaní s FP (95 % IS: 1 % až 16 %, p=0,024).
Salmeterol a FP významne znížili výskyt exacerbácií v porovnaní s placebom,
salmeterol o 15 % (95 % IS: 7 % až 22 %; p < 0,001) a FP o 18 % (95 % IS:
11 % až 24 %; p < 0,001).

Kvalitu života spojenú so zdravotným stavom, meranú pomocou dotazníka SGRQ
(St George’s Respiratory Questionnaire /dotazník hodnotiaci kvalitu života
pri respiračných ochoreniach/), zlepšili všetky aktívne lieky v porovnaní s
placebom. Priemerné zlepšenie počas troch rokov so Seretidom v porovnaní s
placebom bolo -3,1 jednotiek (95 % IS: -4,1 až -2,1; p < 0,001), v
porovnaní so salmeterolom bolo -2,2 jednotiek (p < 0,001) a v porovnaní s
FP bolo -1,2 jednotiek (p=0,017). Zníženie o 4 jednotky sa považuje za
klinicky významné.

Odhadovaná pravdepodobnosť vzniku pneumónie, hlásenej ako nežiaduca
udalosť, počas 3 rokov bola 12,3 % u placeba, 13,3 % u salmeterolu, 18,3 %
u FP a 19,6 % u Seretidu (pomer rizík u Seretidu oproti placebu: 1,64, 95 %
IS: 1,33 až 2,01, p < 0,001). Nedošlo k zvýšeniu výskytu úmrtí spojených s
pneumóniou; počet úmrtí počas liečby, ktoré sa posudzovali ako primárne
spôsobené pneumóniou, bol 7 u placeba, 9 u salmeterolu, 13 u FP a 8 u
Seretidu. Nebol žiadny významný rozdiel v pravdepodobnosti vzniku zlomeniny
kosti (5,1 % u placeba, 5,1 % u salmeterolu, 5,4 % u FP a 6,3 % u Seretidu;
pomer rizík u Seretidu oproti placebu: 1,22, 95 % IS: 0,87 až 1,72,
p=0,248).

Placebom kontrolované klinické štúdie, trvajúce 6 a 12 mesiacov, ukazujú,
že pravidelné používanie lieku Seretide 50/500 mikrogramov zlepšuje pľúcne
funkcie, zmierňuje problémy s dýchaním a znižuje používanie záchrannej
liečby.

Multicentrická výskumná štúdia skúmajúca salmeterol na liečbu astmy
(Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial, SMART)

SMART bola multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom
kontrolovaná,
28-týždňová štúdia s paralelnými skupinami v USA, v ktorej bolo 13 176
pacientov randomizovaných do skupiny so salmeterolom (50 µg dvakrát denne)
a 13 179 pacientov do skupiny s placebom, ktoré sa pridali k obvyklej
terapii astmy pacientov. Pacienti boli zaradení, ak boli vo veku ? 12
rokov, mali astmu a ak v súčasnej dobe používali liek na astmu (ale nie
LABA). Zaznamenalo sa, ak pacienti pri zaradení do štúdie používali
inhalačné kortikosteroidy, ale nebolo to požiadavkou štúdie. Primárnym
cieľovým ukazovateľom v štúdii SMART bol kombinovaný počet respiračných
úmrtí a respiračných život ohrozujúcich príhod.

Hlavné zistenia zo štúdie SMART: primárne cieľové ukazovatele
|Skupina pacientov |Počet udalostí |Relatívne |
| |predstavujúcich |riziko |
| |primárne cieľové |(intervaly |
| |ukazovatele/počet |spoľahlivosti |
| |pacientov |95 %) |
| |salmeterol |placebo | |
|Všetci pacienti |50/13 176 |36/13 179 |1,40 (0,91; |
| | | |2,14) |
|Pacienti používajúci |23/6 127 |19/6 138 |1,21 (0,66; |
|inhalačné steroidy | | |2,23) |
|Pacienti nepoužívajúci |27/7 049 |17/7 041 |1,60 (0,87; |
|inhalačné steroidy | | |2,93) |
|Afroamerickí pacienti |20/2 366 |5/2 319 |4,10 (1,54; |
| | | |10,90) |


(Riziko uvedené tučným písmom je štatisticky významné s 95 %
spoľahlivosťou.)

Hlavné zistenia zo štúdie SMART podľa používania inhalačných steroidov pri
zaradení do štúdie:
sekundárne cieľové ukazovatele
| |Počet udalostí |Relatívne |
| |predstavujúcich |riziko |
| |sekundárne cieľové |(intervaly |
| |ukazovatele/počet |spoľahlivosti |
| |pacientov |95 %) |
| |salmetero|placebo | |
| |l | | |
|Respiračné úmrtie |
|Pacienti používajúci |10/6 127 |5/6 138 |2,01 (0,69; |
|inhalačné steroidy | | |5,86) |
|Pacienti nepoužívajúci |14/7 049 |6/7 041 |2,28 (0,88; |
|inhalačné steroidy | | |5,94) |
|Kombinované úmrtie spojené s astmou alebo život ohrozujúca |
|príhoda |
|spojená s astmou |
|Pacienti používajúci |16/6 127 |13/6 138 |1,24 (0,60; |
|inhalačné steroidy | | |2,58) |
|Pacienti nepoužívajúci |21/7 049 |9/7 041 |2,39 (1,10; |
|inhalačné steroidy | | |5,22) |
|Úmrtie spojené s astmou |
|Pacienti používajúci |4/6 127 |3/6 138 |1,35 (0,30; |
|inhalačné steroidy | | |6,04) |
|Pacienti nepoužívajúci |9/7 049 |0/7 041 |* |
|inhalačné steroidy | | | |


(*= výpočet nebol možný kvôli tomu, že v skupine s placebom nebol žiadny
prípad. Údaje uvedené tučným písmom sú štatisticky významné s 95 %
spoľahlivosťou. Sekundárne cieľové ukazovatele vo vyššie uvedenej tabuľke
dosiahli štatistickú významnosť v celej populácii.) Sekundárne cieľové
ukazovatele, ktorými boli kombinované úmrtia alebo život ohrozujúce príhody
z akejkoľvek príčiny, úmrtie z akejkoľvek príčiny, alebo hospitalizácia
z akejkoľvek príčiny, nedosiahli štatistickú významnosť v celej populácii.

Mechanizmus účinku:

Seretide obsahuje salmeterol a flutikazónpropionát, ktoré majú odlišný
spôsob účinku. Príslušný mechanizmus účinku oboch liečiv je uvedený nižšie.

Salmeterol:

Salmeterol je selektívny dlhodobo pôsobiaci (12 hodín) agonista beta-2-
adrenoceptorov s dlhým bočným reťazcom, ktorý sa viaže na vonkajšiu stranu
receptora.

Salmeterol vyvoláva dlhodobejšiu, najmenej 12 hodín trvajúcu
bronchodilatáciu v porovnaní s odporúčanými dávkami konvenčných krátkodobo
pôsobiacich beta-2-agonistov.

Flutikazónpropionát:

Flutikazónpropionát podávaný inhalačne v odporúčaných dávkach má
glukokortikoidový protizápalový účinok v pľúcach, výsledkom ktorého je
zmiernenie príznakov a exacerbácií astmy bez nežiaducich účinkov
pozorovaných pri systémovom podávaní kortikosteroidov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po inhalačnom podaní kombinácie salmeterolu a flutikazónpropionátu boli
farmakokinetické vlastnosti každej zložky podobné farmakokinetickým
vlastnostiam pozorovaným po ich samostatnom podaní. Pre účely
farmakokinetiky je preto možné hodnotiť obe zložky oddelene.

Salmeterol:

Salmeterol pôsobí lokálne v pľúcach, preto plazmatické hladiny nevyjadrujú
terapeutický účinok. Okrem toho sú údaje o farmakokinetike salmeterolu
obmedzené, vzhľadom na technické ťažkosti so stanovením liečiva v plazme
z dôvodu nízkych plazmatických koncentrácií (približne 200 pikogramov/ml
alebo menej) po inhalačnom podávaní terapeutických dávok.

Flutikazónpropionát:

Absolútna biologická dostupnosť po inhalácii jednotlivej dávky
flutikazónpropionátu sa u zdravých jedincov pohybuje v rozmedzí približne 5-
11 % nominálnej dávky, v závislosti od spôsobu inhalačného podania.
U pacientov s astmou alebo CHOCHP sa pozoroval nižší stupeň systémovej
expozície inhalačnému flutikazónpropionátu.

Systémová absorpcia prebieha hlavne prostredníctvom pľúc a na začiatku je
rýchla, potom sa predlžuje. Zbytok inhalovanej dávky môže byť prehltnutý,
ale minimálne sa podieľa na systémovej expozícii v dôsledku nízkej
rozpustnosti vo vode a presystémového metabolizmu, výsledkom čoho je menej
ako 1 %-ná perorálna dostupnosť. So zvyšujúcou sa inhalovanou dávkou sa
lineárne zvyšuje systémová expozícia.

Vylučovanie flutikazónpropionátu je charakterizované vysokým plazmatickým
klírensom (1 150 ml/min), veľkým distribučným objemom v rovnovážnom stave
(približne 300 l) a terminálnym polčasom približne 8 hodín.

Väzba na plazmatické bielkoviny je 91 %.

Flutikazónpropionát je zo systémovej cirkulácie odstránený veľmi rýchlo,
hlavne metabolizmom na inaktívny metabolit, kyselinu karboxylovú,
prostredníctvom enzýmu CYP3A4 cytochrómu P450. V stolici sa nachádzajú aj
ďalšie neidentifikované metabolity.

Renálny klírens flutikazónpropionátu je zanedbateľný. Vo forme metabolitov
sa močom vylúči menej ako 5 % dávky. Hlavná časť dávky sa vylúči stolicou
vo forme metabolitov a nezmeneného liečiva.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Jedinými obavami ohľadom bezpečnosti používania u ľudí vyplývajúcimi zo
štúdií na zvieratách so salmeteroliumhydroxynaftoátom a
flutikazónpropionátom podávanými jednotlivo, boli prejavy spojené so
zvýšeným farmakologickým účinkom.

V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa dokázalo, že glukokortikosteroidy
vyvolávajú malformácie (rázštep podnebia, malformácie skeletu). Zdá sa
však, že výsledky týchto štúdií na zvieratách nie sú relevantné pre
podávanie odporúčaných dávok u človeka. V štúdiách na zvieratách sa toxické
účinky salmeteroliumhydroxynaftoátu na embryo a plod dokázali len pri
vysokých expozičných hladinách. Po súbežnom podávaní oboch liečiv v dávkach
spojených so známymi abnormalitami vyvolanými glukokortikosteroidmi sa u
potkanov zistil zvýšený výskyt transpozície pupočníkovej artérie
a nedokončenej osifikácie záhlavnej kosti.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy (ktorý obsahuje mliečne bielkoviny).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

18 mesiacov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pre teplote neprevyšujúcej 30 (C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Inhalačný prášok je uložený v blistroch na tvarovanom základnom prúžku
obalenom PVC prikrytých oddeliteľnou fóliou. Prúžok je uzavretý vo
vytvarovanej plastovej pomôcke.

Plastové pomôcky sú dodávané v škatuľkách, ktoré obsahujú

1 x Diskus s 28 dávkami
alebo 1 x Diskus so 60 dávkami
alebo 2 x Diskus so 60 dávkami
alebo 3 x Diskus so 60 dávkami
alebo 10 x Diskus so 60 dávkami

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Diskus uvoľňuje prášok, ktorý sa inhaluje do pľúc.

Počítadlo dávok, ktoré je súčasťou Diskusu, ukazuje počet zostávajúcich
dávok.

Podrobné pokyny na použitie, pozri Písomná informácia pre používateľov.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Glaxo Group Ltd., Greenford, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Seretide Diskus 50/100 - 14/0171/99-S
Seretide Diskus 50/250 - 14/0172/99-S
Seretide Diskus 50/500 - 14/0173/99-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

27.10.1999/ bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2012[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C45959
Skupina ATC:
R03 - Antiastmatiká
Skupina ATC:
R03AK06 - salmeterolum komb.
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
sulodexidum
Výrobca lieku:
Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, VELKA BRITANIA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať alergológ alebo pneumológ pri stredne ťažkej alebo ťažkej perzistujúcej nekontrolovanej astme u ktorých sa liečbou inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačnými beta-2 agonistami nedosiahla adekvátna kontrola astmy.
Môže predpísať:
Lekárska imunológia, TBC a pľúcne choroby
Predajná cena:
121.73 € / 3667.24 SK
Úhrada poisťovňou:
105.66 € / 3183.11 SK
Doplatok pacienta:
16.07 € / 484.12 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:121.73 € ÚP:105.66 € DP:16.07 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien