Detail:
NEORECORMON 20000 IU sol inj 6x 0,6 ml/20000 IU (predp.inj.striek.)
Názov lieku:
NEORECORMON 20000 IU
Doplnok názvu:
sol inj 6x 0,6 ml/20000 IU (predp.inj.striek.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C41484
Skupina ATC:
B03 - Antianemiká
Skupina ATC:
B03XA01 - erythropoetinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
ethinylestradiolum
Výrobca lieku:
F. Hoffmann-La Roche, Ltd., Bazilej, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri anémii (s hladinou hemoglobínu pod 90 g/l, s vyššími hodnotami pri manifestných príznakoch anémie) u pacientov s chronickým ochorením obličiek a onkologických pacientov po radikálnej cytostatickej liečbe alebo ožiarení; podmienkou začatia liečby erytropoetínom je dostatočná zásoba železa (serový feritín pacienta minimálne 100 µg/l), bez ktorej je liečba anémie erytropoetínom neefektívna a neúčelná; liečba erytropoetínom sa ukončuje pri dosiahnutí hladiny hemoglobínu 110g/l (u nefrologických pacientov vyžadujúcich optimálne podmienky - fyzicky pracujúci, matky s deťmi a pod., je prípustná hodnota 120g/l); ak sa u onkologických pacientov nedosiahne požadované zvýšenie hemoglobínu do ôsmich týždňov od začatia podávania erytropoetínu, liečba erytropoetínom sa ukončí, b) pri ťažkej anémii nezrelých detí, c) pri anémii u pacientov s hematologickými poruchami proliferácie alebo maturácie erytrocytového radu (myelodysplastický syndróm, aplastická anémia, stav po transplantácii krvotvorných buniek), d) u chorých so stredne ťažkým stupňom anémie, zaradených do programu autotransfúzie pred plánovaným veľkým chirurgickým výkonom; efektivita liečby sa priebežne sleduje dostupnými prostriedkami a výsledok sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.
Predajná cena:
1663.10 € / 50102.55 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
1663.10 € / 50102.55 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.09 € ÚP:0.00 € DP:26.09 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:60.60 € ÚP:0.00 € DP:60.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:89.11 € ÚP:0.00 € DP:89.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:117.51 € ÚP:0.00 € DP:117.51 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:145.89 € ÚP:0.00 € DP:145.89 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:174.27 € ÚP:0.00 € DP:174.27 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:277.98 € ÚP:0.00 € DP:277.98 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:98.59 € ÚP:0.00 € DP:98.59 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:129.00 € ÚP:0.00 € DP:129.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:193.19 € ÚP:0.00 € DP:193.19 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien