Detail:
TEVALEN 10 mg tbl 28x10 mg
Názov lieku:
TEVALEN 10 mg
Doplnok názvu:
tbl 28x10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C40603
Skupina ATC:
M05 - Lieky proti ochoreniam kostí
Skupina ATC:
M05BA04 - alendronová kyselina
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
NL Holandsko
Účinná látka:
natrii alendronas trihydricus
Výrobca lieku:
TEVA Pharma B.V., Holandsko
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) postmenopauzálnej osteoporóze u žien (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA), b) osteoporóze u mužov (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA), c) glukokortikoidmi indukovanej osteoporóze (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,0 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA), d) patologických zlomeninách z osteoporózy. Hradená liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov. Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí pokles kostnej denzity o viac ako je najmenšia signifikantná zmena stanovená na denzitometrickom pracovisku. Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg denne a vitamínu D.
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Vnútorne lekarstvo, Ortopédia, Reumatológia
Predajná cena:
27.40 € / 825.45 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
27.40 € / 825.45 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.38 € ÚP:0.00 € DP:7.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:27.40 € ÚP:0.00 € DP:27.40 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:49.03 € ÚP:0.00 € DP:49.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.93 € ÚP:0.00 € DP:19.93 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:96.39 € ÚP:0.00 € DP:96.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.38 € ÚP:0.00 € DP:5.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.82 € ÚP:0.00 € DP:8.82 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien