Detail:
LADYBON tbl 84x2,5 mg
Názov lieku:
LADYBON
Doplnok názvu:
tbl 84x2,5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPríloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2011/03112-ZME


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

LADYBON

(tibolonum)

tabletyPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


1. Čo je LADYBON a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete LADYBON

3. Ako užívať LADYBON

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať LADYBON

6. Ďalšie informácie1. ČO JE LADYBON A NA ČO SA POUžÍVA
Ladybon je jeden zo skupiny liekov nazývaných hormonálna substitučná liečba
(HSL). Počas menopauzy (prirodzenej alebo po chirurgickom odstránení
vaječníkov) prestane ženské telo tvoriť ženský pohlavný hormón, estrogén.
Ženy potom môžu trpieť viacerými príznakmi: pocity návalu tepla, nočné
potenie, podráždenie pošvy, depresia alebo oslabenie pohlavnej túžby.
Ladybon sa používa na liečenie postmenopauzálnych príznakov. Obzvlášť, ak
máte viac ako 60 rokov, Váš lekár s Vami prediskutuje prospech a riziká
liečby Ladybonom. Ladybon zmierňuje postmenopauzálne príznaky zvyčajne
v priebehu niekoľkých týždňov liečby, ale optimálne výsledky sa dosiahnu
najskôr po 3 mesiacoch liečby.
Príliš nízka hladina estrogénov môže spôsobiť, že kosti sú krehkejšie
(osteoporóza).
Ak u seba pozorujete zvýšené riziko vzniku zlomenín v dôsledku osteoporózy
(rednutie kostí) a nemôžete užívať inú liečbu, prípadne ak sa iná liečba
ukázala ako neúčinná, Ladybon je možné použiť na prevenciu osteoporózy.
Ďalšie informácie nájdete v 6. bode tejto písomnej informácie pre
používateľov.2. SKÔR AKO UžIJETE LADYBON

/? Nepoužívajte Ladybon, ak/

. ste tehotná alebo môžete byť tehotná,

. dojčíte,

. máte alebo ste mali nádor prsníka alebo máte podozrenie na nádor
prsníka,

. máte alebo ste mali nádor alebo máte podozrenie na nádor (najmä nádor
závislý od hormónov, ako je nádor výstelky maternice),

. máte neočakávané krvácanie z pošvy, ktoré lekár nevyšetril,

. zaznamenal sa abnormálny rast výstelky maternice (hyperplázia
endometria),

. máte alebo ste mali poruchu krvného obehu, ako je tvorba krvnej
zrazeniny (v žilách dolných končatín alebo v pľúcach),

. máte alebo ste mali stav, ako je bolestivý pocit tlaku na hrudník,
srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda alebo malá mozgová
príhoda (prechodný ischemický záchvat)

. máte alebo ste mali ochorenie pečene a zatiaľ nedošlo k normalizácii
výsledkov funkčných pečeňových testov,

. ste mali alergickú reakciu na tibolón alebo na ktorúkoľvek z ďalších
zložiek Ladybonu,

. máte porfýriu (dedičná porucha).Buďte zvlášť opatrná pri užívaní Ladybonu

Okrem výhod má hormonálna substitučná liečba niektoré riziká, ktoré je
potrebné vziať do úvahy pri rozhodovaní o tom, či začať alebo pokračovať v
liečbe.

Lekárske kontroly

Pred začatím hormonálnej substitučnej liečby sa lekár môže opýtať na Vašu
osobnú a rodinnú anamnézu, prípadne sa rozhodne vyšetriť Vám prsníky
a/alebo brucho a urobiť interné vyšetrenie. Budete absolvovať pravidelné
kontroly, najmä vyšetrenie prsníkov.

Po začatí hormonálnej substitučnej liečby budete chodiť na pravidelné
lekárske kontroly (najmenej raz do roka). Pri týchto kontrolách lekár
s Vami prediskutuje výhody a riziká pokračovania hormonálnej substitučnej
liečby.

Niektoré stavy môže hormonálna substitučná liečba zhoršiť. Pokiaľ máte
alebo ste mali niektorý z uvedených stavov, informujte svojho lekára, ktorý
Vás bude starostlivo sledovať:
- leiomyóm maternice (nezhubný nádor maternice), endometrióza (prítomnosť
a rast funkčného tkaniva výstelky maternice mimo tohto orgánu, čo často
vyvoláva bolesti), tvorba krvných zrazenín v anamnéze, výskyt nádoru
závislého od hormónov u pacientky alebo v jej rodine, napr. rakovina
prsníka alebo výstelky maternice u blízkej príbuznej, vysoký krvný tlak,
ochorenie pečene, cukrovka, žlčové kamene, migréna alebo bolesti hlavy,
systémový lupus erythematodes, výskyt hyperplázie výstelky maternice
v anamnéze, epilepsia, astma, otoskleróza (dedičná porucha sluchu). Ak
spozorujete hocijakú zmenu svojho zdravotného stavu počas užívania
Ladybonu, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Hormonálna substitučná
liečba môže spôsobovať zadržiavanie tekutín v tele.

Ladybon nie je antikoncepcia, a preto nechráni pred otehotnením.

Dôvody na okamžité ukončenie liečby Ladybonom:

. žltačka (žlté sfarbenie kože)

. náhle zvýšenie krvného tlaku

. pokiaľ po prvýkrát dostanete migrénu alebo silné bolesti hlavy.

Ovplyvnenie rizika vzniku nádorového ochorenia

Nádor endometria (výstelky maternice)

Existujú údaje o zvýšenom riziku vzniku nádoru výstelky maternice
(endometria) u žien užívajúcich tibolón (liečivo Ladybonu). Riziko vzniku
nádoru výstelky maternice je tým vyššie, čím dlhšie užívate tento liek.

Pokiaľ sa u Vás objaví prienikové krvácanie alebo špinenie (neočakávané
krvácanie z pošvy), väčšinou sa nemusíte znepokojovať, najmä počas prvých
mesiacov užívania hormonálnej substitučnej liečby.

Ak máte prienikové krvácanie alebo špinenie, ktoré:

. pokračuje dlhšie než 6 mesiacov liečby,

. sa objaví až po 6 mesiacoch liečby,

. pokračuje aj po ukončení užívania Ladybonu,

dohovorte si návštevu u svojho lekára, aby sa vylúčila rakovina endometria
(výstelky maternice). Môže ísť o známku zhrubnutia endometria.

Riziko vzniku nádoru výstelky maternice (endometria) sa zvyšuje, keď žena
dlhodobo užíva samotné estrogény. Užívanie gestagénu v kombinácii
s estrogénom aspoň počas 12 dní cyklu toto riziko významne znižuje. Pretože
Ladybon sa mierne líši od väčšiny typov HSL, nemusíte užívať ešte iný
gestagén, keď užívate Ladybon.Nádor prsníka

Ženy, ktoré majú alebo ktoré mali v minulosti nádor prsníka, nesmú užívať
hormonálnu substitučnú liečbu alebo Ladybon.

Užívanie hormonálnej substitučnej liečby s estrogénmi, kombinovaná liečba s
estrogénmi a gestagénmi alebo tibolónu počas niekoľkých rokov mierne
zvyšuje riziko vzniku nádoru prsníka. Riziko je tým vyššie, čím dlhšie
užívate hormonálnu substitučnú liečbu, avšak päť rokov po jej ukončení sa
riziko vracia do normálu. Ženám užívajúcim tibolón hrozí nižšie riziko
v porovnaní so ženami užívajúcimi kombinovanú hormonálnu substitučnú liečbu
a približne rovnaké riziko ako ženám, ktoré dostávajú len estrogénovú HSL.

U žien vo veku 50 - 64 rokov, ktoré neužívajú hormonálnu substitučnú
liečbu, sa diagnostikuje nádor prsníka priemerne v 32 prípadoch z 1 000.
Na 1 000 žien, ktoré užívali hormonálnu substitučnú liečbu 5 rokov, sa môže
vyskytnúť o 2 prípady viac, a u žien, ktoré užívali hormonálnu substitučnú
liečbu 10 rokov, sa môže vyskytnúť o 5 prípadov viac.

Dbajte na to, aby ste si pravidelne kontrolovali prsníky, najmä zmeny ako
jamky na koži, zmeny bradavky alebo akékoľvek hrčky, ktoré môžete vidieť
alebo nahmatať.

Nádor vaječníka

Nádor vaječníka je veľmi zriedkavé, ale vážne ochorenie. Diagnóza môže byť
ťažká, pretože ochorenie často prebieha bez zjavných príznakov.

Niektoré štúdie ukazujú, že užívanie hormonálnej substitučnej liečby
obsahujúcej iba estrogény po obdobie dlhšie ako 5 rokov môže zvýšiť riziko
vzniku nádoru vaječníka. Nie je doposiaľ známe, či iné typy hormonálnej
substitučnej liečby alebo tibolón rovnako zvyšujú dané riziko.Účinok na srdce a krvný obeh

Ochorenie srdca

Hormonálna substitučná liečba sa neodporúča pre ženy, ktoré majú alebo
nedávno mali ochorenie srdca (ischemickú chorobu srdca). Ak ste niekedy
mali ochorenie srdca, poraďte sa so svojím lekárom, či môžete užívať
hormonálnu substitučnú liečbu.

Hormonálna substitučná liečba nechráni pred ochorením srdca.

Štúdie s jedným typom hormonálnej substitučnej liečby (obsahujúcej
konjugovaný estrogén a gestagén MPA) preukázali, že ženy môžu byť trochu
náchylnejšie na vznik ochorenia srdca počas prvého roka užívania liečby.
Riziko pri iných typoch hormonálnej substitučnej liečby je pravdepodobne
podobné, hoci zatiaľ sa to nepotvrdilo.

Ak sa u Vás vyskytne:

. bolestivý pocit tlaku na hrudník, ktorý sa šíri do ramena alebo krku,

vyhľadajte čím skôr lekára a prestaňte užívať hormonálnu substitučnú
liečbu, pokiaľ jej použitie neschváli Váš lekár. Táto bolesť môže byť
príznakom ochorenia srdca.Cievna mozgová príhoda (mŕtvica)

Nedávnym výskumom sa zistilo zvýšené riziko cievnej mozgovej príhody u žien
užívajúcich hormonálnu substitučnú liečbu a tibolón. Takéto zvýšenie rizika
sa pozorovalo prevažne u žien starších ako 60 rokov.

U žien vo veku po 50. roku života, ktoré neužívajú hormonálnu substitučnú
liečbu, možno očakávať výskyt cievnej mozgovej príhody v priebehu 5 rokov v
priemere u 3 žien z 1 000. U žien vo veku po 50. roku života, ktoré užívajú
hormonálnu substitučnú liečbu, sa počas obdobia 5 rokov pravdepodobne
vyskytne 7 prípadov cievnej mozgovej príhody na 1 000 žien.

U žien vo veku po 60. roku života, ktoré neužívajú hormonálnu substitučnú
liečbu, možno očakávať výskyt cievnej mozgovej príhody v priebehu 5 rokov v
priemere u 11 žien z 1 000. U žien vo veku po 60. roku života užívajúcich
hormonálnu substitučnú liečbu by táto hodnota bola 24 prípadov z 1 000
žien.

Ak sa u Vás objavia:

. nevysvetliteľné bolesti hlavy migrenózneho typu s poruchou videnia alebo
bez nej,

vyhľadajte čím skôr lekára a prestaňte užívať hormonálnu substitučnú
liečbu, pokiaľ jej použitie neschváli Váš lekár. Tieto bolesti hlavy môžu
byť varovným príznakom cievnej mozgovej príhody.Krvné zrazeniny

Hormonálna substitučná liečba s estrogénmi alebo kombinovaná liečba
s estrogénmi a gestagénmi môže zvyšovať riziko vzniku krvných zrazenín
v žilách (označovaných aj ako hĺbková žilová trombóza), najmä počas prvého
roka liečby. Nie je známe, či Ladybon rovnako zvyšuje dané riziko.

Krvné zrazeniny nebývajú vždy závažné, ale ak sa zrazenina dostane do pľúc,
môže vyvolať bolesti v hrudníku, dýchavičnosť, kolaps a dokonca aj smrť.
Tento stav sa nazýva pľúcna embólia.

Príkladom žilovej tromboembólie je hĺbková žilová trombóza a pľúcna
embólia.

Vznik krvných zrazenín je pravdepodobnejší, pokiaľ:

. máte výraznú nadváhu

. ste mali krvné zrazeniny v minulosti

. blízki príbuzní mali krvné zrazeniny

. ste mali jeden alebo viac spontánnych potratov

. máte problém s poruchami zrážavosti krvi, ktoré si vyžadujú podávanie
liekov, napr. warfarínu

. ste boli nepohyblivá z dôvodu väčšej operácie, poranenia alebo choroby

. máte zriedkavé ochorenie nazývané systémový lupus erythematodes.

Ak sa Vás hociktorý z týchto bodov týka, poraďte sa so svojím lekárom o
užívaní hormonálnej substitučnej liečby.

U žien vo veku po 50. roku života, ktoré neužívajú hormonálnu substitučnú
liečbu, možno očakávať výskyt krvnej zrazeniny počas obdobia 5 rokov v
priemere u 3 žien z 1 000. U žien vo veku po 50. roku života, ktoré užívajú
hormonálnu substitučnú liečbu, by táto hodnota bola u 7 žien z 1 000.

U žien vo veku po 60. roku života, ktoré neužívajú hormonálnu substitučnú
liečbu, možno očakávať výskyt krvnej zrazeniny počas obdobia 5 rokov v
priemere u 8 žien z 1 000. U žien vo veku po 60. roku života, ktoré užívajú
hormonálnu substitučnú liečbu, by táto hodnota bola u 17 žien z 1 000.

Ak sa u Vás objaví:

. bolestivý opuch dolnej končatiny,

. náhly bolestivý pocit tlaku na hrudník,

. ťažkosti s dýchaním,

vyhľadajte čím skôr lekára a prestaňte užívať hormonálnu substitučnú
liečbu, pokiaľ jej použitie neschváli Váš lekár. Môže ísť o príznaky krvnej
zrazeniny.

Pokiaľ sa máte podrobiť plánovanej operácii, informujte o tom svojho
lekára. Môže byť potrebné, aby ste ukončili hormonálnu substitučnú liečbu 4
až 6 týždňov pred operáciou na zníženie rizika tvorby krvných zrazenín.
Lekár Vám oznámi, kedy budete môcť obnoviť užívanie hormonálnej
substitučnej liečby.


Užívanie iných liekov
Iné lieky môžu ovplyvňovať účinky Ladybonu alebo Ladybon môže ovplyvniť
účinky iných liekov. Prosím, oznámte lekárovi, či užívate alebo či ste
nedávno užívali iné lieky, ako sú napr.:
. lieky na problémy so zrážavosťou krvi, ako je warfarín, pretože môže byť
nutná úprava dávkovania týchto liekov.

/Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane/
/liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte/
/to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi./


Užívanie Ladybonu s jedlom a nápojmi
Počas užívania Ladybonu môžete normálne jesť a piť.

Tehotenstvo a dojčenie
/Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo/
/lekárnikom./
Ladybon neužívajte, ak ste tehotná, ak dojčíte alebo ak si myslíte, že
môžete byť tehotná.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Podľa súčasných poznatkov Ladybon neovplyvňuje pozornosť ani schopnosť
koncentrácie.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Ladybonu
Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Ak trpíte neznášanlivosťou
niektorých cukrov, informujte o tom svojho lekára skôr, ako začnete užívať
tento liek.

3. AKO UŽÍVAŤ LADYBON

/Vždy užívajte Ladybon presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak nie ste si/
/niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika./
Ladybon je určený na vnútorné použitie. Každý deň užívajte jednu tabletu.
Tablety sa prehĺtajú celé spolu s malým množstvom vody alebo iného nápoja,
podľa možnosti každý deň v rovnakom čase.

Liečba Ladybonom sa nemá začať skôr než 12 mesiacov po poslednom
prirodzenom menštruačnom krvácaní. Skorší začiatok liečby Ladybonom môže
zvýšiť riziko nepravidelného krvácania z pošvy.

Ak máte pocit, že účinok Ladybonu je príliš silný alebo slabý, oznámte to
svojmu lekárovi.

Ak užijete viac Ladybonu, ako máte
Ak užijete viac tabliet Ladybonu, ako ste mali, ihneď sa poraďte so svojím
lekárom alebo lekárnikom.

Ak niekto užije viac tabliet Ladybonu naraz, nie je to dôvod na vážne
obavy. Napriek tomu kontaktujte ihneď svojho lekára. Medzi príznaky
predávkovania patrí nevoľnosť, vracanie alebo krvácanie z pošvy.

Ak zabudnete užiť Ladybon
Ak zabudnete užiť tabletu, vezmite si ju hneď, ako si na to spomeniete za
predpokladu, že neuplynulo viac ako 12 hodín od jej plánovaného užitia.
V opačnom prípade zabudnutú dávku jednoducho vynechajte.
Neužívajte dve tablety naraz namiesto vynechanej tablety.

Ak prestanete užívať Ladybon
Neprerušujte predpísané obdobie užívania lieku bez toho, aby ste sa o tom
neporadili so svojím lekárom.

/Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho/
/lekára alebo lekárnika./


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY


/Tak ako všetky lieky, aj Ladybon môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa/
/neprejavia u každého./

Väčšina vedľajších účinkov je miernej intenzity.

Nasledujúce vedľajšie účinky sa zaznamenali v klinických štúdiách u žien
užívajúcich tibolón (liečivo Ladybonu):

/Časté (výskyt u 1 -10 % žien užívajúcich tibolón):/

. krvácanie z pošvy alebo špinenie

. bolesti brucha

. zvýšenie telesnej hmotnosti

. bolesti v prsníkoch

. neprirodzený rast ochlpenia

. vaginálne príznaky ako svrbenie, výtok alebo plesňové ochorenie pošvy.Menej časté (výskyt u /0,1 - 1 % žien užívajúcich tibolón):/

. akné.

Medzi ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali po uvedení lieku na trh,
patria:

. závraty, bolesti hlavy, migréna, depresia

. vyrážky alebo svrbenie kože

. poruchy videnia

. podráždenie žalúdka alebo čriev

. zadržiavanie tekutín v tele

. bolesti kĺbov alebo svalov

. poruchy funkcie pečene.

U žien užívajúcich tibolón sa vyskytli prípady nádoru prsníka a hyperplázie
alebo nádoru výstelky maternice.

Ak sa u Vás objaví krvácanie z pošvy, špinenie alebo ak sa hociktorý
z vyššie uvedených príznakov stáva nepríjemný alebo trvalý, oznámte to
svojmu lekárovi.

Medzi ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri užívaní
estrogénovej-gestagénovej kombinovanej hormonálnej substitučnej liečby,
patria:

. nezhubné a zhubné nádory závislé od hormónov

. krvné zrazeniny v žilách

. infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda

. ochorenia žlčníka

. ochorenia kože, napr. vyrážky, zmeny sfarbenia kože alebo vznik červených
škvŕn na koži

. demencia (zníženie duševných funkcií sprevádzané stratou pamäti).

/Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak/
/spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej/
/informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo/
/lekárnikovi./


5. AKO UCHOVÁVAť LADYBON

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Ladybon tablety, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia
lieku.
Nepoužívajte Ladybon po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Uchovávajte pri teplote do 25°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom
a vlhkosťou.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou ani domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo Ladybon obsahuje
Liečivom je tibolonum (tibolón). Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tibolónu.
Pomocné látky sú: zemiakový škrob, monohydrát laktózy, askorbylpalmitát (E
304)
a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Ladybon a obsah balenia
Biele alebo takmer biele ploché okrúhle tablety s vyrazeným
“[pic]”na jednej strane.
Veľkosť balenia: 1x 28 tabliet alebo 3 x 28 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Najdôležitejšie prirodzené pohlavné hormóny u žien sú estrogény a
progesterón. Sú potrebné pre zdravý pohlavný vývoj a regulovanie
menštruačného cyklu.
Estrogény sú taktiež dôležité pri tvorbe kostí. Kosť sa vyvíja v mladosti a
najväčšiu hustotu dosahuje vo veku od 20 do 30 rokov. Potom množstvo
kostnej hmoty klesá, spočiatku pomaly, no v neskoršom veku rýchlejšie,
najmä po menopauze. Menopauza je obdobie (zvyčajne okolo 50. roku života),
keď vaječníky postupne prestávajú tvoriť estrogény. Ak sa vaječníky
chirurgicky odstránia pred menopauzou, pokles tvorby hormónov prebieha
veľmi rýchlo.
Tento proces často vedie k vzniku príznakov, ako sú pocity návalu tepla a
nočné potenie. Nedostatok pohlavných hormónov môže spôsobiť aj to, že
výstelka pošvy sa stáva tenšou a suchšou. Práve preto pohlavný styk môže
byť bolestivý a častejšie dochádza k infekciám pošvy. Niektoré ženy takisto
pociťujú zmeny nálady, nervozitu, depresiu, podráždenosť a stratu pohlavnej
túžby.
Častým nepovšimnutým problémom býva rýchlejší úbytok kostnej hmoty v období
menopauzy a po nej. Postupne sú kosti čoraz krehkejšie a môžu sa ľahko
zlomiť (osteoporóza), najmä v chrbtici, bedre a na zápästiach. Osteoporóza
môže byť aj príčinou bolestí chrbta, zmenšovania vzrastu a zakrivenia
chrbtice.
Ladybon obsahuje tibolón, látku, ktorá má priaznivé účinky na rozličné
tkanivá organizmu, ako mozog, pošva a kosť. Vďaka tomu dochádza
k zmierneniu takých príznakov, ako sú pocity návalu tepla a nočné potenie,
k ozdraveniu výstelky pošvy, k zlepšeniu nálady a pohlavnej túžby. Užívanie
Ladybonu môže takisto zastaviť proces úbytku kostí, ku ktorému dochádza po
menopauze v chrbtici, bedre a zápästiach. Na rozdiel od iných druhov
hormonálnej substitučnej liečby Ladybon nestimuluje výstelku pošvy, takže
liečba nevyvoláva mesačné krvácanie z pošvy.


Tento liek bol schválený v členských štátoch EEA pod týmto názvom:
Česká republika: LADYBON
Slovenská republika: LADYBON
Poľsko: Ladybon
Portugalsko: Tibolona Zentiva
Maďarsko: Ladybon 2,5 mg tabletta
Lotyšsko: LADYBON 2,5 mg tabletes

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 08/2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie ev.č. 2009/03976


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

LADYBON2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tibolonum (tibolónu).

Pomocné látky: monohydrát laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6. 1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

Biele až takmer biele ploché okrúhle tablety s vyrazeným “[pic]”na jednej
strane.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

. Liečba symptómov nedostatku estrogénov u žien, ktoré sú aspoň 1 rok po
menopauze.

. Prevencia osteoporózy u žien po menopauze s vysokým rizikom vzniku
zlomenín a s intoleranciou alebo kontraindikáciou iných liekov
schválených na prevenciu osteoporózy.

U všetkých žien je nutné dôkladne zhodnotiť všeobecné riziká individuálne,
zvlášť u žien vo veku nad 60 rokov, kde je potrebné uvažovať o vzniku
rizika náhlej cievnej mozgovej príhody (pozri časti 4.4. a 4.8).4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Užíva sa jedna tableta denne. U starších pacientok nie je potrebná úprava
dávkovania. Tablety sa prehĺtajú s malým množstvom vody alebo iného nápoja,
najlepšie každý deň v rovnakom čase.

K liečbe Ladybonom sa nepridáva samostatný gestagén.

Na začatie a pokračovanie liečby príznakov menopauzy sa musí použiť
najnižšia účinná dávka na čo najkratší možný čas (pozri aj časť 4.4.).

/Začiatok liečby Ladybonom/
V prípade prirodzenej menopauzy majú ženy začať liečbu Ladybonom 12
mesiacov po poslednom prirodzenom krvácaní. V prípade chirurgicky vyvolanej
menopauzy sa môže liečba Ladybonom začať okamžite.

Každé nepravidelné alebo neočakávané vaginálne krvácanie, či už počas HST
alebo bez nej, treba vyšetriť ešte pred začiatkom liečby tibolónom so
zreteľom na vylúčenie malignity (pozri časť 4.3)./Prechod zo sekvenčného alebo kontinuálne kombinovaného lieku hormonálnej/
/substitučnej terapie (HST)/

Pri prechode zo sekvenčného HST lieku treba začať liečbu Ladybonom hneď na
druhý deň po ukončení predchádzajúceho liečebného cyklu. Pri prechode
z kontinuálneho kombinovaného lieku HST sa liečba Ladybonom môže začať
kedykoľvek.

Pred začiatkom podávania tibolónu je potrebné vyšetriť ženu s nepravidelným
alebo neočakávaným vaginálnym krvácaním, buď s HST alebo bez nej, pre ktoré
neexistuje jasné vysvetlenie (pozri časť 4.3)./Vynechanie tablety/

Vynechanú tabletu musí pacientka užiť hneď ako si spomenie, pokiaľ
neuplynulo viac ako 12 hodín od jej plánovaného užitia. V opačnom prípade
má vynechanú tabletu vynechať a nasledujúcu dávku užiť vo zvyčajnom čase.
Vynechanie tablety môže zvýšiť pravdepodobnosť prienikového krvácania a
špinenia.

4.3. Kontraindikácie

. Tehotenstvo

. Dojčenie

. Známy v minulosti alebo suspektný karcinóm prsníka – tibolón zvyšoval
riziko výskytu karcinómu prsníka v placebom kontrolovaných skúškach
. Estrogén-dependentný malígny nádor (napr. karcinóm endometria) –
potvrdený alebo suspektný

. Vaginálne krvácanie neznámej etiológie

. Neliečená hyperplázia endometria

. Idiopatická tromboembólia v anamnéze alebo aktuálna venózna tromboembólia
(hĺbková flebotrombóza alebo pľúcna embólia)

. Anamnéza arteriálneho tromboembolického ochorenia (napr. angina pectoris,
infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, tranzitórny ischemický atak)

. Akútne ochorenie pečene alebo anamnéza ochorenia pečene, pokiaľ nedošlo
k normalizácii pečeňových testov

. Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

. Porfýria.4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liečba postmenopauzálnych symptómov HST sa používa len vtedy, ak tieto
symptómy zhoršujú kvalitu života. U žien liečených Ladybonom je potrebné
aspoň raz do roka starostlivo posúdiť riziká a prínos liečby, pričom
v liečbe sa môže pokračovať len vtedy, ak jej prínos preváži možné riziká.

Riziko náhlej cievnej mozgovej príhody, riziko vzniku karcinómu prsníka,
u žien s intaktnou maternicou, riziko karcinómu endometria (pozri nižšie
a časť 4.8) je potrebné starostlivo zvážiť, a pre každú ženu na základe
jej individuálnych rizikových faktorov a vziať na vedomie frekvenciu
a charakteristiku oboch nádorových ochorení a mozgovú porážku z hľadiska
ich odpovede na liečbu, morbidity a mortality.

/Lekárske vyšetrenie a ďalšie sledovanie/

. Pred začatím a opätovným začatím HST je potrebné zistiť úplnú osobnú
a rodinnú anamnézu. Pri lekárskej prehliadke (vrátane vyšetrenia panvy
a prsníkov) je nutné zamerať sa na tieto údaje, na kontraindikácie
a špeciálne upozornenia. Počas liečby sa odporúčajú pravidelné kontroly,
ktorých frekvenciu a povahu treba prispôsobiť konkrétnej žene. Ženy je
potrebné poučiť o tom, ktoré zmeny v prsníkoch musia oznámiť svojmu
lekárovi, resp. zdravotnej sestre (pozri nižšie - Karcinóm prsníka).
Vyšetrenia, vrátane mamografie, sa musia vykonávať v súlade s aktuálnymi
skríningovými postupmi a upraviť podľa klinických potrieb konkrétnej
pacientky.

/Stavy vyžadujúce sledovanie/

. Pacientka musí byť pozorne sledovaná v prípade výskytu ktoréhokoľvek
z nižšie uvedených stavov v súčasnosti či v minulosti alebo v prípade ich
zhoršenia počas tehotenstva alebo predchádzajúcej hormonálnej liečby.
Treba zobrať do úvahy, že sa tieto stavy môžu znovu objaviť alebo zhoršiť
počas liečby tibolónom, najmä:

- Leiomyóm maternice alebo endometrióza

- Prítomnosť rizikových faktorov tromboembolickej choroby alebo anamnéza
tromboembolickej choroby (pozri nižšie)

- Prítomnosť rizikových faktorov pre estrogén-dependentné nádory, napr.
karcinóm prsníka u príbuznej prvého stupňa

- Hypertenzia

- Ochorenia pečene (napr. adenóm pečene)

- Diabetes mellitus s angiopatiou alebo bez nej

- Cholelitiáza

- Migréna alebo (silné) bolesti hlavy

- Systémový lupus erythematodes

- Hyperplázie endometria v anamnéze (pozri nižšie)

- Epilepsia

- Astma

- Otoskleróza.

Dôvody na okamžité ukončenie liečby:
Liečba sa musí ukončiť po zistení kontraindikácie alebo v nasledujúcich
situáciách:

. Žltačka alebo zhoršenie funkcie pečene

. Významné zvýšenie tlaku krvi

. Novovzniknuté migrenózne bolesti hlavy./Karcinóm endometria/

. Údaje získané z dvoch randomizovaných kontrolovaných klinických skúšaní
sú rozporuplné, no pozorovacie štúdie konzistentne ukazujú, že ženám,
ktorým sa predpisuje tibolón v bežnej klinickej praxi majú zvýšené riziko
diagnostikovania karcinómu endometria (pozri časť 4.8). V týchto štúdiách
riziko sa zvyšovalo s dĺžkou liečby. Tibolón zvyšuje hrúbku endometria,
čo potvrdzujú merania transvaginálnym ultrazvukom.

. Počas prvých mesiacov liečby sa môže vyskytnúť prienikové krvácanie alebo
špinenie (pozri časť 5.1). Pacientky je potrebné poučiť o tom, aby svojmu
lekárovi oznámili každý prípad prienikového krvácania alebo špinenia,
ktoré trvá po 6 mesiacoch liečby, ktoré sa objaví po tomto čase alebo
ktoré pretrváva aj po ukončení liečby. Ženy sa musia podrobiť
gynekologickému vyšetreniu, vrátane biopsie z endometria, na vylúčenie
karcinómu endometria./Karcinóm prsníka/


. Dôkazy ohľadne karcinómu prsníka v súvislosti s užívaním tibolónu nie sú
preukazné. V štúdii Million Women Study (MWS) sa zistilo významne zvýšené
riziko karcinómu prsníka spojené s užívaním dávky 2,5 mg. Toto riziko
bolo evidentné v priebehu pár rokov užívania a zvyšovalo sa s dĺžkou
liečby, návrat do východiskového stavu sa zaznamenal v priebehu pár
(najviac piatich) rokov po ukončení liečby (pozri časť 4.8). Tieto
výsledky sa nepotvrdili v štúdii využívajúcich (General Practitioners
Research Database /GPRD/).


/Venózna tromboembólia/

. HST estrogénom alebo estrogénom-gestagénom sa spája so zvýšeným
relatívnym rizikom vzniku venóznej tromboembolickej choroby (venous
thromboembolism, VTE), t. j. hĺbkovej žilovej trombózy alebo pľúcnej
embólie. Vykonaná randomizovaná kontrolovaná štúdia a epidemiologické
štúdie zistili 2- až 3-krát vyššie riziko u žien užívajúcich HST v
porovnaní s tými, ktoré HST nedostávali. U tých žien, ktoré HST
neužívali, sa odhaduje počet prípadov VTE v období 5 rokov na 3 prípady
na 1 000 žien vo veku 50 - 59 rokov a 8 prípadov na 1 000 žien vo veku
60 - 69 rokov. Predpokladá sa, že u zdravých žien užívajúcich HST 5
rokov počet prípadov VTE sa zvýši medzi 2 - 6 (najlepší odhad 4) na 1
000 žien vo veku 50 - 59 rokov, resp. 5 - 15 prípadov (najlepší odhad 9)
na 1 000 žien vo veku 60 - 69 rokov. Výskyt tejto komplikácie je
pravdepodobnejší počas prvého roku liečby HST. Nie je známe, či liečbu
tibolónom sprevádza rovnako vysoké riziko.
. Medzi všeobecne známe rizikové faktory VTE patria pozitívna osobná alebo
rodinná anamnéza, obezita ťažkého stupňa (BMI > 30 kg/m2) a systémový
lupus erythematodes (SLE). Na možnú úlohu varixov pri vzniku VTE
neexistuje jednotný názor.
. Pacientky s anamnézou VTE alebo zistenými trombofilnými stavmi majú
zvýšené riziko VTE. HST môže toto riziko ešte zvýšiť. Pozitívna osobná
alebo závažná rodinná anamnéza VTE alebo opakované spontánne aborty sa
musia vyšetriť, aby sa vylúčila trombofilná predispozícia. Pokiaľ sa
podrobne nevyšetria trombofilné rizikové faktory alebo sa nezačne
antikoagulačná liečba, musí sa u týchto pacientok považovať použitie HST
za kontraindikované. Aj u žien liečených antikoagulanciami sa musí
dôsledne zvážiť pomer prospechu a rizika HST.
. Riziko VTE sa prechodne zvyšuje pri dlhodobej imobilizácii, ťažkom úraze
alebo po väčšom chirurgickom výkone. Podobne ako u všetkých pooperačných
stavov, dôsledná pozornosť sa musí venovať preventívnym opatreniam na
zamedzenie vzniku VTE po operácii. Ak sa po plánovanom chirurgickom
zákroku predpokladá dlhodobá imobilizácia, najmä po operácii brucha alebo
dolných končatín, treba podľa možnosti zvážiť prechodné ukončenie HST 4
až 6 týždňov pred operáciou. Liečba sa nesmie obnoviť skôr, ako je žena
úplne mobilná.
. Ak sa VTE vyvinie po začatí liečby, liek sa musí prestať podávať.
Pacientky treba informovať, aby ihneď kontaktovali ošetrujúceho lekára,
ak majú podozrenie na možné príznaky tromboembólie (napr. bolestivý opuch
nohy, náhla bolesť v hrudníku, dýchavičnosť)./Ischemická choroba srdca/

. Na základe randomizovaných kontrolovaných sledovaní neexistuje dôkaz o
priaznivom vplyve kontinuálnej kombinovanej terapie konjugovanými
estrogénmi a medroxyprogesterónacetátom (MPA) na kardiovaskulárny systém.
Dve veľké klinické štúdie (WHI a HERS – Heart and Estrogen/Progestin
Replacement Study) preukázali možné zvýšené riziko kardiovaskulárnej
morbidity počas prvého roku liečby a žiadny všeobecný prospech. Pre
ostatné lieky hormonálnej substitučnej terapie sú z randomizovaných
kontrolovaných štúdií dostupné len limitované údaje o vplyve na
kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu. Preto nie je isté, či sa uvedené
zistenia dajú aplikovať aj na iné lieky HST.


/Cievna mozgová príhoda (CMP)/

. Tibolón zvyšuje riziko cievnej mozgovej príhody od prvého roku liečby
(pozri časť 4.8). Základné riziko CMP väčšmi závisí od veku a účinok
tibolónu sa zvyšuje s vekom.


/Karcinóm vaječníka/

. V niektorých epidemiologických štúdiách sa dlhodobé (aspoň 5 - 10 rokov)
užívanie liekov HST obsahujúcich iba estrogén u žien po hysterektómii
spája so zvýšeným rizikom karcinómu ovárií. Nie je známe, či dlhodobé
užívanie kombinovanej HST prináša iný stupeň rizika, než lieky obsahujúce
len samotný estrogén.

/Iné stavy/

. Tibolón nie je určený na použitie ako antikoncepcia.

. Liečba tibolónom vedie k dávkovo závislému poklesu HDL-cholesterolu
(od 16,7 % s dávkou

od 1,25 mg do 21,8 % s dávkou 2,5 % počas dvoch rokov). Zároveň
klesá hladina celkových triglyceridov a lipoproteínov. Pokles hladiny
celkového cholesterolu a VLDL nezávisel od veľkosti dávky. Hladina LDL
ostala nezmenená. Klinické dôsledky týchto výsledkov nie sú známe.

. Estrogény môžu mať za následok retenciu tekutín, preto treba
pacientky s poruchou funkcie obličiek alebo so srdcovým ochorením
starostlivo sledovať.
. Pri substitúcii estrogénmi alebo pri kombinovanej HST je nutné pozorne
sledovať ženy s existujúcou hypertriglyceridémiou, pretože v súvislosti
s týmto sa vyskytli ojedinelé prípady výrazného zvýšenia hladiny
triglyceridov v plazme a následný vývoj pankreatitídy.

. Liečba tibolónom má za následok veľmi mierne zníženie hladiny globulínu,
ktorý viaže hormóny štítnej žľazy (thyroid binding globulin, TBG)
a celkového T4. Hladiny celkového T3 zostávajú nezmenené. Tibolón znižuje
hladinu globulínu viažuceho pohlavné hormóny (sex-hormone-binding
globulin, SHBG), zatiaľ čo hladina globulínu viažuceho kortikoidy
(corticoid-binding globulin, CBG) a voľného kortizolu je nezmenená.

. Neexistuje presvedčivý dôkaz o zlepšení kognitívnych funkcií. Na základe
štúdie WHI sú dostupné údaje o zvýšení rizika možnej demencie u žien,
ktoré začali užívať HST na báze kontinuálnych kombinovaných estrogénov a
medroxyprogesterón acetátu (MPA) po dosiahnutí 65 rokov. Nie je známe, či
sa tieto závery dajú aplikovať aj na mladšie ženy po menopauze alebo na
iné typy HST.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými poruchami,
ako je intolerancia galaktózy, deficit laktázy laponského typu alebo
malabsorpcia glukózy a galaktózy, nesmú užívať tento liek.4.5. Liekové a iné interakcie

Tibolón môže zvyšovať fibrinolytickú aktivitu, a teda môže zosilniť účinky
antikoagulancií. Tento účinok sa zaznamenal pri podávaní warfarínu.
Opatrnosť je nutná pri súčasnom podávaní antikoagulancií, najmä keď sa
začína alebo ukončuje súbežná liečba tibolónom.

Štúdie /in vivo/ preukázali, že súčasná liečba s tibolónom mierne ovplyvňuje
farmakokinetiku midazolamu – substrát cytochrómu P450 3A4. Vzhľadom na
tento údaj je možné očakávať interakcie s ďalšími liekmi, ktoré sú
substrátom CYP3A4. Klinický význam je však závislý od farmakologických
a farmakokinetických vlastností konkrétneho substrátu.

4. 6. Gravidita a laktácia
Podávanie tibolónu je kontraindikované počas gravidity (pozri časť 4.3). Ak
počas liečby tibolónom pacientka otehotnie, liečbu je nutné okamžite
ukončiť. Klinické údaje o expozícii tibolónu počas gravidity nie sú
dostupné. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť
5.3). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe.

Podávanie tibolónu je kontraindikované počas laktácie (pozri časť 4.3).

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Nie je známe, že by tibolón ovplyvňoval pozornosť a schopnosť koncentrácie.


4.8. Nežiaduce účinky
V tejto časti sa opisujú nežiaduce účinky zaznamenané v 21 placebom
kontrolovaných štúdiách (vrátane štúdie LIFT), v ktorých 4 079 žien
užívalo terapeutické dávky (1,25 mg, resp. 2,5 mg) tibolónu a 3 476 žien
užívalo placebo. Trvanie liečby v týchto štúdiách sa pohybovalo v rozmedzí
2 mesiacov až 4,5 roka. V tab. 1 sú uvedené nežiaduce účinky, ktorých
výskyt bol štatisticky významne vyšší pri užívaní tibolónu ako pri užívaní
placeba.

Tab. 1. Nežiaduce účinky tibolónu

|Trieda orgánových systémov |Časté |Menej časté |
|podľa MedDRA |> 1%, < 10 % |> 0,1 %, < 1 % |
|Poruchy a ochorenia |Bolesti v podbruší |- |
|gastrointestinálneho traktu | | |
|Abnormálne laboratórne |Zvýšenie hmotnosti |- |
|a funkčné vyšetrenia |Abnormálny ster | |
| |z vagíny* | |
|Poruchy reprodukčného systému |Výtok z vagíny |Mierna |
|a prsníkov |Hypertrofia endometria |bolestivosť |
| |Postmenopauzálna |prsníkov |
| |hemorágia |Mykotická |
| |Citlivosť prsníkov |infekcia |
| |Pruritus genitálu |Vaginálna mykóza|
| |Vaginálna kandidóza | |
| |Vaginálna hemorágia |Bolestivosť |
| |Bolesť v panve |prsných |
| |Cervikálna dysplázia |bradaviek |
| |Výtok z genitálu | |
| |Vulvovaginitída | |
|Poruchy kože a podkožného |Hypertrichóza |Akné |
|tkaniva | | |


* Zvyčajne benígne zmeny. Výskyt cervikálnej patológie (karcinóm cervixu)
nebol v skupine liečenej tibolónom zvýšený v porovnaní s placebovou
skupinou.

Po uvedení lieku na trh sa pozorovali vyššie opísané a ďalšie nežiaduce
účinky, ako sú závraty, vyrážka, svrbenie, seboroická dermatitída, bolesti
hlavy, migréna, poruchy videnia (vrátane rozmazaného videnia), podráždenie
žalúdka a čriev, depresia, opuchy, účinky na kostrovú a svalovú sústavu,
ako napr. bolesti kĺbov a svalov a zmeny parametrov funkcie pečene.Karcinóm prsníka

V štúdii MWS sa zistilo, že v porovnaní so ženami, ktoré nikdy HST
neužívali, bolo použitie rôznych typov estrogénovej-gestagénovej
kombinovanej HST spojené s vyšším rizikom vzniku karcinómu prsníka (RR =
2,00, 95% CI: 1,88 – 2,12) ako pri užívaní samotných estrogénov (RR = 1,30,
95% CI: 1,21 – 1,40) alebo pri užívaní tibolónu (RR = 1,45, 95% CI 1,25 –
1,68).


Na základe štúdie MWS a známych údajov o priemernom výskyte karcinómu
prsníka vo vyspelých krajinách sa odhaduje, že:
. U žien, ktoré neužívali HST alebo tibolón je očakávaný výskyt karcinómu
prsníka asi 32 na 1 000 žien vo veku od 50 do 64 rokov.

. Odhaduje sa, že v prípade žien, ktoré užívajú alebo užívali HST, bude
počet žien s touto diagnózou v rovnakom období /navýšený/ o nasledovný
počet na 1 000 žien:

- Ženy užívajúce substitúciu iba s /estrogénmi/:

0 – 3 (najlepší odhad = 1,5) pri 5-ročnom užívaní

3 – 7 (najlepší odhad = 5) pri 10-ročnom užívaní

- Ženy užívajúce substitúciu kombinujúcu /estrogény a gestagény/:

5 – 7 (najlepší odhad = 6) pri 5-ročnom užívaní

18-20 (najlepší odhad = 19) pri 10-ročnom užívaní.

U žien, ktoré užívali tibolón, bol počet karcinómov prsníka porovnateľný
s počtom žien, ktoré užívali iba estrogénovú HST.


/Karcinóm endometria/

V randomizovanom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní, do ktorého boli
zaradené ženy, ktoré neabsolvovali skríning abnormalít endometria (čo je
odrazom klinickej praxe), sa zistilo vyššie riziko karcinómu endometria
(štúdia LIFT, priemerný vek 68 rokov). V tejto štúdii nebol diagnostikovaný
ani jeden prípad karcinómu endometria v placebovej skupine (n = 1 773) po
2,9 rokoch v porovnaní so 4 prípadmi karcinómu endometria v skupine s
tibolónom (n = 1 746). To zodpovedá diagnostikovaniu 0,8 nového prípadu
karcinómu endometria u 1 000 žien, ktoré užívali tibolón v tejto štúdii
počas jedného roka (pozri časť 4.4).

/Cievna mozgová príhoda/

Randomizovaná kontrolovaná štúdia trvajúca 2,9 roka uvádza odhad 2,2-
násobne zvýšeného rizika cievnej mozgovej príhody u žien (priemerný vek 68
rokov), ktoré užívali 1,25 mg tibolónu (28/2 249) v porovnaní s placebom
(13/2 257). Väčšina (80 %) cievnych mozgových príhod bola ischemického
pôvodu. Základné riziko vzniku cievnej mozgovej príhody je vysoko závislé
od veku. Incidencia cievnej mozgovej príhody počas 5-ročného obdobia sa
odhaduje na 3 u 1 000 žien vo veku 50 - 59 rokov a 11 u 1 000 žien vo
veku 60 - 69 rokov. U žien užívajúcich tibolón počas 5-ročného obdobia by
sa mohol počet ďalších prípadov očakávať 4 u 1 000 žien vo veku 50 - 59
rokov a 13 u 1 000 žien vo veku 60 - 69 rokov.


V súvislosti s estrogénovou-gestagénovou liečbou sa pozorovali aj ďalšie
nežiaduce účinky:

- Estrogén-dependentné nádory benígnej aj malígnej povahy.

- Venózny tromboembolizmus, napr. hĺbková žilová trombóza nôh alebo
trombóza panvových žíl a pľúcna embólia - je častejšia u žien, ktoré
užívajú HST v porovnaní s tými, ktoré neužívajú substitúciu. Podrobnejšie
informácie pozri v časti 4.3 Kontraindikácie a 4.4 Osobitné upozornenia
a opatrenia pri používaní.
- Infarkt myokardu.

- Ochorenie žlčníka.

- Ochorenia kože a podkožného tkaniva: chloazma, erythema multiforme,
erythema nodosum, vaskulárna purpura.

- Pravdepodobná demencia (pozri časť 4.4).

4.9. Predávkovanie

Akútna toxicita tibolónu u zvierat je veľmi nízka. Preto sa nepredpokladá
výskyt toxických príznakov ani po užití niekoľkých tabliet naraz. V prípade
akútneho predávkovania sa môže vyskytnúť nevoľnosť a vracanie a
taktiež vaginálne krvácanie. Nie je známe žiadne špecifické antidotum.
V prípade potreby sa poskytne symptomatická liečba.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Deriváty estrénu.

ATC kód: G03CX01

Po perorálnom podaní sa tibolón rýchlo metabolizuje na tri zlúčeniny, ktoré
sa podieľajú na farmakologickom účinku tibolónu. Dva z týchto metabolitov
(3?-OH-tibolón a 3ß-OH tibolón) majú estrogénne účinky, kým tretí metabolit
(?4-izomér tibolónu) má gestagénne a androgénne účinky.

Tibolón nahrádza zníženú tvorbu estrogénov u žien po menopauze a zmierňuje
symptómy menopauzy. Tibolón predchádza úbytku kostného tkaniva po
spontánnej menopauze alebo po ovarektómii.

Údaje z klinických štúdií s tibolónom:

. Zmiernenie symptómov z nedostatku estrogénov

- Ku zmierneniu symptómov menopauzy zvyčajne dochádza počas niekoľkých
prvých týždňov liečby.

. Účinky na endometrium a charakter krvácania

- Bol nahlásený výskyt hyperplázie endometria a karcinómu endometria
u pacientok liečených tibolónom (pozri časti 4.4 a 4.8).


- Amenorea bola hlásená u 88 % žien užívajúcich tibolón v dávke 2,5 mg
počas 12-mesačného obdobia. Prudký nárast vaginálneho krvácania a/alebo
špinenia bol nahlásený u 32,6 % žien počas prvých 3 mesiacov liečby a u
11,6 % žien po 11 - 12 mesiacoch liečby.
. Prevencia osteoporózy

- Deficit estrogénov počas menopauzy je spojený so zvýšeným obratom
kostnej hmoty a úbytkom kostnej hmoty. Zdá sa, že ochranný účinok HST
trvá počas celého obdobia jej užívania. Po ukončení HST dochádza k úbytku
kostnej hmoty podobnou rýchlosťou ako u neliečených žien.

- V štúdii LIFT sa ukázalo, že užívanie tibolónu znižuje počet žien
(priemerný vek 68 rokov) s novými vertebrálnymi fraktúrami v porovnaní s
užívaním placeba počas 3 rokov liečby (ITT /s úmyslom liečiť/: tibolón
voči placebu pomer šance 0,57? 95 % CI [0,42, 0,78]).

- Po 2 rokoch liečby s tibolónom (2,5 mg) došlo k zvýšeniu kostnej
minerálnej denzity (bone mineral density, BMD) lumbálnej chrbtice o 2,6 ±
3,8%. Percento žien, u ktorých sa hodnota BMD v lumbálnej oblasti
nezmenila alebo zvýšila, bolo 76 %. Druhá štúdia tieto výsledky
potvrdila.

- Tibolón (2,5 mg) ovplyvnil aj hodnotu BMD bedrového kĺbu. Jedna štúdia
vykazovala po 2 rokoch zvýšenie BMD krčka stehnovej kosti o 0,7 ± 3,9%
a v celom bedrovom kĺbe o 1,7 ± 3,0%. Podiel žien s nezmenenou alebo
vyššou hodnotou BMD bedrového kĺbu bol 72,5%. Druhá štúdia vykazovala po
2 rokoch liečby zvýšenie BMD v krčku stehnovej kosti o 1,3 ± 5,1% a v
celom bedrovom kĺbe o 2,9 ± 3,4%. U 84,7% žien sa počas liečby pozorovala
rovnaká alebo vyššia hodnota BMD bedrového kĺbu.
Účinok na prsníky

- V klinických skúšaniach sa mamografická hustota u žien liečených
tibolónom v porovnaní s placebom nezvýšila.
5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Tibolón sa rýchlo a výrazne vstrebáva po perorálnom podaní. Z dôvodu
rýchleho metabolizmu je plazmatická hladina tibolónu veľmi nízka.
Plazmatická hladina ?4-izoméru tibolónu je tiež veľmi nízka. Preto nebolo
možné stanoviť niektoré farmakokinetické parametre. Maximálna plazmatická
hladina 3?-OH a 3ß-OH metabolitov je vyššie, ale nedochádza k ich
kumulácii.Tab. 2. Farmakokinetické parametre tibolónu (2,5 mg)

| |Tibolón |3?-OH |3ß-OH |?4-izomér |
| |SD MD |metabolit |metabolit |SD MD |
| | |SD |SD | |
| | |MD |MD | |
|Cmax |1,37 |1,72 |14,23 |14,15 |3,43 |3,75 |0,47 |0,43 |
|(ng/ml) | | | | | | | | |
|Cpriemer |- |- |- |1,88 |- |- |- |- |
|Tmax (h) |1,08 |1,19 |1,21 |1,15 |1,37 |1,35 |1,64 |1,65 |
|T1/2 (h) |- |- |5,78 |7,71 |5,87 |- |- |- |
|Cmin |- |- |- |0,23 |- |- |- |- |
|(ng/ml) | | | | | | | | |
|AUC0-24 |- |- |53,23 |44,73 |16,23 |9,20 |- |- |
|(ng/ml.h) | | | | | | | | |

SD (single dose) = jednorazové podanie
MD (multiple dose) = opakované podanie


Tibolón sa vylučuje najmä vo forme konjugovaných (väčšinou sulfátovaných)
metabolitov. Časť z podanej dávky je vylúčená močom, ale väčšina je
eliminovaná stolicou.

Príjem potravy významne neovplyvňuje stupeň absorpcie.

Farmakokinetické parametre tibolónu a jeho metabolitov nezávisia od funkcie
obličiek.5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách na zvieratách tibolón potláčal fertilitu a mal embryotoxické
účinky v dôsledku svojich hormonálnych vlastností. Pri myšiach
a laboratórnych potkanoch nebol tibolón teratogénny. Pri králikoch
vykazoval teratogénny potenciál v dávkach blízkych dávkam vyvolávajúcim
potrat (pozri časť 4.6). V podmienkach /in vivo/ tibolón nie je genotoxický.
Karcinogénny efekt sa pozoroval v určitých kmeňoch laboratórnych potkanov
(nádory pečene) a myší (nádory močového mechúra), avšak význam týchto
poznatkov pre človeka nie je známy.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Zoznam pomocných látok
monohydrát laktózy
zemiakový škrob
askorbylpalmitát (E 304)
magnéziumstearát

6.2. Inkompatibility
Neaplikovateľné.

6.3. Čas použiteľnosti
2 roky.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 25°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom
a vlhkosťou.

6.5. Druh obalu a obsah balenia
PVC/PVDC/Al blister
Veľkosť balenia: 1x 28 tabliet alebo 3 x 28 tabliet
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ZENTIVA, k.s., Praha, Česká republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

54/0457/06-S9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

26.10.2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C36927
Skupina ATC:
G03 - Pohlavné hormony a lieky ovplyvňujúce genitálny systém
Skupina ATC:
G03CX01 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
verbenae herba
Výrobca lieku:
ZENTIVA a.s., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Gynekológia, porodníctvo, aj detská gyn.
Predajná cena:
40.29 € / 1213.78 SK
Úhrada poisťovňou:
30.16 € / 908.60 SK
Doplatok pacienta:
10.13 € / 305.18 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.43 € ÚP:10.05 € DP:3.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.43 € ÚP:10.05 € DP:3.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:40.29 € ÚP:30.16 € DP:10.13 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien