Detail:
Novofem tbl flm 1x28
Názov lieku:
Novofem
Doplnok názvu:
tbl flm 1x28
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.
č.: 2010/05361-ZME

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Novofem

filmom obalené tablety
hemihydrát estradiolu a noretisterónacetát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek
– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Môžno bude potrebné, aby ste
si ju znova prečítali.
– Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
– Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
– Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Novofem a na čo sa užíva
2. Skôr ako užijete Novofem
3. Ako užívať Novofem
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Novofem
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE NOVOFEM A NA ČO SA POUŽÍVA

Novofem je sekvenčná kombinovaná hormonálna substitučná liečba (HSL), ktorá
sa užíva každý deň bez prerušenia. Novofem je vhodný pre ženy po menopauze,
ktoré sú najmenej 6 mesiacov po poslednej prirodzenej menštruácii.

Novofem obsahuje 2 hormóny, estrogén (estradiol) a progestagén
(noretisterónacetát). Estradiol v lieku Novofem je zhodný s estradiolom
produkovaným ženskými vaječníkmi a je označovaný ako prirodzený estrogén.
Noretisterónacetát je syntetický progestagén, ktorý pôsobí podobne ako
progesterón, ďalší dôležitý ženský pohlavný hormón.

Novofem sa a predpisuje na:

. Zmiernenie nepríjemných príznakov menopauzy ako sú návaly horúčavy, nočné
potenie, suchosť pošvy u postmenopauzálnych žien (ženy po prechode),
ktoré majú maternicu.
. Na predchádzanie osteoporóze (rednutie kostí), u postmenopauzálnych žien,
ak majú vysoké riziko vzniku zlomenín kostí a keď nemôžu užívať iné lieky
na toto ochorenie.

Skúsenosti s liečbou žien starších ako 65 rokov sú nedostatočné.


2. SKÔR AKO UŽIJETE NOVOFEM

Lekárske vyšetrenie/sledovanie

Rovnako ako je HSL prínosom, môže mať isté riziká, ktoré potrebujete
zvážiť, keď sa rozhodujete, či ju budete užívať alebo či v nej budete
pokračovať.

Predtým ako začnete (alebo znovu začnete) užívať HSL by sa Vás lekár mal
spýtať na choroby, ktoré ste prekonali, ako aj na choroby, ktoré sa
vyskytli vo Vašej rodine. Lekár môže rozhodnúť o vyšetrení Vašich prsníkov
a/alebo brucha a môže vykonať interné vyšetrenie - ale len v tom prípade,
ak sú tieto vyšetrenia pre Vás nevyhnutné, alebo ak máte mimoriadne obavy.
Keď ste začali užívať Novofem, musíte chodiť na pravidelné kontroly k
lekárovi (najmenej raz za rok). Pri týchto kontrolách bude Váš lekár
diskutovať s Vami o prínosoch a rizikách pokračovania liečby liekom
Novofem.

Okrem pravidelných kontrol u lekára, venujte pozornosť:
Pravidelnému vyšetreniu prsníkov, či nedošlo na nich k nejakým
zmenám, ako sú jamky v koži, zmeny na bradavkách alebo akékoľvek hrčky,
ktoré môžete zbadať alebo pocítiť.
Pravidelnej röntgenovej kontrole (mamografia) prsníkov a vyšetreniu
krčka maternice.

Neužívajte liek Novofem

Ak niektoré z nižšie uvedeného sa vzťahuje na Vás, povedzte to Vášmu
lekárovi. Nezačnite užívať liek Novofem:
• keď máte potvrdenú, je podozrenie, že máte alebo v minulosti ste mali
rakovinu prsníka.
• keď máte alebo ste mali rakovinu sliznice maternice (rakovina
endometria) alebo nejaký iný nádor závislý od hormonóv estrogénu.
• keď máte neobjasnené krvácanie z pošvy, ktoré nebolo doteraz
diagnostikované.
• keď máte stav nazvaný hyperplázia endometria (nadmerný rast výstelky
sliznice maternice) a nie ste liečená.
• keď máte, alebo ste v minulosti mali výskyt krvných zrazenín v
žilách (žilová tromboembólia), v nohách (hlboká žilová trombóza) alebo
v pľúcach (pľúcna embólia).
• keď máte poruchy krvnej zrážanlivosti (trombofilické poruchy, také
ako nedostatok proteínu C, proteínu S alebo antitrombínu).
• keď máte alebo ste mali srdcový infarkt, mozgovú príhodu alebo máte
angínu pectoris, ktorá spôsobuje nepohodlie, tlak alebo bolesť na
hrudi.
• keď máte alebo ste mali problémy s pečeňou, po ktorých sa funkčné
testy pečene nevrátili na normálne hodnoty.
• keď ste alergická (precitlivená) na estradiol alebo
noretisterónacetát, alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku
Novofem (uvedené v časti 6. Ďalšie informácie).
• keď máte porfýriu (metabolická porucha s poruchou tvorby krvných
pigmentov).

Buďte zvlášť opatrná pri užívaní lieku Novofem

Keď máte (alebo ste mali) niektorý z nasledujúcich stavov, povedzte to
Vášmu lekárovi. Možno bude potrebné podrobiť sa častejším vyšetreniam.
Tieto stavy sa môžu v zriedkavých prípadoch vrátiť alebo zhoršiť počas
liečby s liekom Novofem:
• ak máte myómy (nezhubný nádor maternice) alebo endometriózu, stav keď
sliznica maternice rastie mimo maternice a spôsobuje bolesti alebo
krvácanie.
• ak máte rizikové faktory pre tvorbu krvných zrazenín (pozri Krvné
zrazeniny v žilách) (tieto rizikové faktory a príznaky tvorby krvnej
zrazeniny sú uvedené v časti 4 Ďalšie vedľajšie účinky kombinovanej HSL
• máte vysokú hladinu tukov v krvi (triglyceridy)
• máte rizikové faktory pre vznik nádorov závislých na estrogénoch,
ktoré sa vyskytli u priamych príbuzných (matka, sestra, stará matka
z matkinej alebo otcovej strany) a/alebo rakovinu endometria.
• ak máte vysoký krvný tlak.
• ak máte ochorenie pečene ako je adenóm pečene (nezhubný nádor).
• ak máte diabetes (cukrovku) alebo žlčové kamene.
• ak máte žlčové kamene
• ak mávate migrény alebo silné bolesti hlavy.
• ak máte systémový lupus erythematosus (SLE) autoimunitné ochorenie.
• ak máte alebo ste mali endometriálnu hyperláziu (nadmerný rast
sliznice maternice).
• ak máte epilepsiu.
• ak máte astmu.
• ak máte otosklerózu (strata sluchu).
• ak máte problémy so srdcom alebo obličkami spôsobujúce zadržiavanie
tekutín

Ak máte podstúpiť operáciu, povedzte to Vášmu lekárovi. Je možné, že budete
musieť prestať užívať tento liek 4 až 6 týždňov pred operáciou, aby sa
znížilo riziko tvorby krvných zrazenín. Váš lekár Vám povie, kedy môžete
znovu začať s liečbou.


Ukončenie liečby liekom Novofem


Ak sa u Vás objavia nasledujúce nižšie uvedené stavy, ukončite užívanie
lieku Novofem a kontaktujte ihneď svojho lekára:
• Ak sa objaví bolesť hlavy migrenózneho typu po prvý raz.
• Ak sa objaví žlté sfarbenie pokožky alebo očí /(žltačka/) alebo iné
problémy s pečeňou.
• Ak sa Váš krvný tlak významne zvýši počas užívania lieku Novofem
(príznaky vysokého krvného tlaku napr. bolesť hlavy, únava a závrat).
• Ak sa objavia krvné zrazeniny (bolestivý opuch a začervenanie nôh,
náhla bolesť na hrudi, ťažkosti s dýchaním).
• Ak otehotniete.
• Ak sa u Vás objavia stavy uvedené v časti 2, Skôr ako užijete
Novofem.

Novofem a rakovina

Nadmerné zhrubnutie sliznice maternice (hyperplázia endometria) a rakovina
sliznice maternice (rakovina endometria)

U žien s neporušenou maternicou, užívajúcich HSL so samotnými estrogénmi
počas dlhej doby, je riziko nadmerného zhrubnutia sliznice maternice
(hyperplázia endometria) a rakoviny sliznice maternice (rakovina
endometria).
Pridanie progestagénu k estrogénu, tak ako je to u lieku Novofem, pomáha
zabrániť tomuto dodatočnému riziku.

Porovnanie

U žien, ktoré majú maternicu a neužívajú HSL, priemerne 5 z 1000 bude mať
diagnostikovanú rakovinu endometria vo veku 50 až 65 rokov.
U žien vo veku 50 až 65 rokov, ktoré majú maternicu a užívajú HSL so
samotnými estrogénmi, počet dodatočných prípadov rakoviny endometria bude
medzi 10 a 60 na 1000 užívateliek HSL (t.j. 5 a 55 prípadov naviac) v
závislosti na dávke a dĺžke jej užívania.

Rakovina prsníka

Dôkazy nasvedčujú tomu, že pri kombinovanej estrogén-progestagénovej liečbe
a prípadne aj pri HSL so samotnými estrogénmi sa zvyšuje riziko rakoviny
prsníka. Toto závisí od toho ako dlho užívate HSL. Dodatočné riziko je
viditeľné po niekoľkých rokoch. Avšak na normálnu úroveň sa vracia do
niekoľkých rokov (najviac 5) po ukončení liečby.

Porovnanie

U žien vo veku 50 až 79 rokov, ktoré neužívajú HSL, priemerne 9 až 14 z
1000 bude mať diagnostikovanú rakovinu prsníka počas 5-ročného obdobia.
U žien vo veku 50 až 79 rokov, ktoré užívajú estrogén-progestagénovú HSL
počas 5 rokov, bude 13 až 20 prípadov z 1000 užívateliek (t.j. 4 až 6
prípadov navyše).

Pravidelne si kontrolujte prsníky: Navštívte lekára, ak spozorujete
niektoré z týchto zmien:
• jamky v koži
• zmeny na bradavkách
• akékoľvek hrčky, ktoré vidíte alebo cítite

Rakovina vaječníkov

Rakovina vaječníkov je zriedkavá. Mierne vyššie riziko rakoviny vaječníkov
bolo hlásené u žien užívajúcich HSL počas najmenej 5 až 10 rokov.
U žien vo veku 50 až 69 rokov, ktoré neužívali HSL, bude diagnostikovaná
rakovina vaječníkov priemerne u 2 na 1000 počas 5 ročného obdobia. U žien,
ktoré užívali HSL počas 5 rokov, budú 2 až 3 prípady na 1000 užívateliek
(napr. 1 prípad naviac).

Účinok HSL na srdce a krvný obeh

Krvné zrazeniny v žilách (žilová tromboembólia)

HSL zvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín v žilách je asi 1,3-až 3-krát, a
to najmä v priebehu prvého roka užívania.

Krvné zrazeniny môžu byť vážnym problémom, a keď sa dostanú do pľúc, môžu
spôsobiť bolesť hrudníka, dýchavičnosť, kolaps alebo dokonca smrť.
Všeobecne je väčšia pravdepodobnosť, že budete mať krvnú zrazeninu v
žilách, ak pre Vás platí jedna alebo viac nasledujúcich podmienok:
• ste staršia
• ste tehotná alebo ste mali už dieťa
• užívate produkty obsahujúce estrogény
• Vy alebo niekto z Vašich blízkych príbuzných mal niekedy krvnú
zrazeninu v nohe, pľúcach alebo inom orgáne
• máte veľkú nadváhu
• máte systémový lupus erythematosus (SLE)
• máte problém s krvnými zrazeninami, ktoré vyžadujú dlhodobú liečbu
liekmi na zabránenie krvným zrazeninám (antikoagulanty)
• nie ste schopná chodiť alebo stáť dlhú dobu kvôli operácii, zraneniu
alebo chorobe (dlhodobá imobilizácia)
• máte rakovinu


Pri príznakoch krvnej zrazeniny si pozrite “Ukončenie liečby liekom
Novofem“ a navštívte ihneď lekára.


Porovnanie

U žien vo veku 50 rokov, ktoré neužívajú HSL, v priemere počas 5-ročného
obdobia, sa môže očakávať u 4 až 7 z 1.000, že budú mať krvnú zrazeninu v
žile.
U žien vo veku 50 rokov, ktoré užívali estrogén-progestagénovú HSL počas 5
rokov, bude počet dodatočných prípadov 9 až 12 z 1000 užívateľov (t.j. 5
prípadov naviac).

Ochorenie srdca (srdcový infarkt)

Neexistuje žiadny dôkaz, že HSL pomôže predchádzať srdcovému infarktu. U
žien starších ako 60 rokov užívajúcich estrogén-progestagénovú HSL je
mierne väčšia pravdepodobnosť ochorenia srdca ako u tých, ktoré neužívali
žiadnu HSL.

Mozgová príhoda

Riziko vzniku mozgovej príhody je asi 1,5-krát vyššie u žien užívajúcich
HSL ako u žien, ktoré neužívali HSL. Počet dodatočných prípadov mozgovej
príhody kvôli užívaniu HSL bude rásť s pribúdajúcim vekom.

Porovnanie

U žien vo veku 50 rokov, ktoré neužívajú HSL, sa môže očakávať u priemerne
8 z 1000 mozgová príhoda počas 5 rokoch.
U žien vo veku 50 rokov, ktoré užívajú HSL, to bude 11 prípadov z 1000
počas 5 rokoch (t.j. 3 prípady naviac).

Iné stavy

HSL nezabraňuje strate pamäte. Riziko pravdepodobnej straty pamäte môže byť
trochu vyššie u žien, ktoré začali užívať akýkoľvek druh HSL po 65 roku
veku života.


Krvácanie pri užívaní lieku Novofem


Novofem môže spôsobiť mesačné krvácanie podobné menštruačnému, ktoré sa
zvyčajne objaví na začiatku užívania nového balenia. Ak je krvácanie
silnejšie ako normálne, povedzte to svojmu lekárovi. Avšak, niektoré ženy
majú skúsenosť s náhlym krvácaním alebo špinením počas prvých pár mesiacov
užívania lieku Novofem. Tento druh krvácania je odlišný od krvácania
podobného menštruácii. Ak sa u Vás objaví náhle krvácanie alebo špinenie,
ktoré pokračuje dlhšie ako prvých pár mesiacov, začne po nejakom čase
užívania lieku Novofem , alebo pokračuje dokonca po ukončení užívania lieku
Novofem, povedzte to čím skôr svojmu lekárovi.
Užívanie iných liekov

Niektoré lieky môžu znižovať účinok lieku Novofem
• Lieky používané pri epilepsii (ako fenobarbital, fenytoín,
karbamazepín)
• Lieky používané pri tuberkulóze (ako rifampicín a rifabutín)
• Lieky používané pri HIV infekciách (ako nevirapín, efavirenz,
ritonavir a nelfinavir)
• Antiinfekčné lieky (napr. penicilíny, tetracyklín)
• Rastlinné produkty obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum
perforatum).

Iné lieky môžu zvyšovať účinok lieku Novofem:
• lieky obsahujúce ketokonazol (fungicíd).

Novofem môže mať vplyv na súbežnú liečbu s cyklosporínom.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Laboratórne testy

Ak potrebujete krvné testy, povedzte lekárovi alebo laborantke, že užívate
Novofem, pretože tento liek môže ovplyvniť výsledky niektorých testov.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo: Počas tehotenstva neužívajte Novofem.
Ak otehotniete počas užívania lieku Novofem, ihneď ukončite liečbu
a kontaktujte svojho lekára.

Dojčenie: Počas dojčenia neužívajte Novofem.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je známy žiadny vplyv lieku Novofem na schopnosť obsluhovať stroje
alebo viesť vozidlo.

Dôležité informácie o niektorých zložkách v lieku Novofem

Novofem obsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, prosím, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete
užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ NOVOFEM

Vždy užívajte Novofem presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak neprechádzate z inej hormonálnej substitučnej liečby, môžete začať
liečbu liekom Novofem v hociktorý vhodný deň. Ak prechádzate z inej HSL
opýtajte sa svojho lekára, kedy máte začať liečbu liekom Novofem.

Užite jednu tabletu raz denne, približne v rovnakom čase každý deň.

Každé balenie obsahuje 28 tabliet
Dni 1-16 Užite jednu červenú tabletu každý deň počas 16 dní
Dni 17-28 Užite jednu bielu tabletu každý deň počas 12 dní

Užívajte tablety s pohárom vody.

Keď spotrebujete balenie, začnite s novým balením pokračujúc v liečbe bez
prerušenia. Menštruácii podobné krvácanie sa obyčajne objaví na začiatku
užívania nového balenia.

Návod na použitie kalendárneho balenia je na konci tejto Písomnej
informácie pre používateľov, pozri „NÁVOD NA POUžITIE“.

Na liečbu zmiernenia príznakov menopauzy sa má užívať najnižšia účinná
dávka, čo najkratšiu dobu.

Informujte svojho lekára, ak sa po 3 mesiacoch liečby nedosiahne zlepšenie
príznakov. V liečbe pokračujte len tak dlho, kým prínos prevyšuje riziko.


Ak užijete viac lieku Novofem ako máte


Ak ste užili viac lieku Novofem ako ste mali povedzte to svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi. Predávkovanie tabletami Novofem môže u Vás spôsobiť
nutkanie na vracanie alebo vracanie.

Ak zabudnete užiť Novofem

Ak ste si zabudli užiť tabletu v obvyklom čase, užite ju do nasledujúcich
12 hodín. Ak uplynulo viac ako 12 hodín, začnite znova ako obvykle
v nasledujúci deň. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili
vynechanú tabletu.Vynechanie dávky môže zvýšiť pravdepodobnosť náhleho
krvácania a špinenia.

Ak prestanete užívať Novofem

Ak z akýchkoľvek dôvodov chcete liečbu liekom Novofem prerušiť, poraďte sa
so svojím lekárom, ktorý Vám vysvetlí dôsledok prerušenia liečby a vysvetlí
Vám iné možnosti liečby.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Novofem môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Hypersenzitivita/alergia (menej časté vedľajšie účinky – prejavia sa u 1 až
10 užívateľov z 1000)

Hoci je to menej častá udalosť hypersenzitivita/alergia sa môže vyskytnúť.
Prejavy hypersenzitivity/alergie môžu zahŕňať jeden alebo viacero z
nasledujúcich príznakov: žihľavka, svrbenie, opuch, ťažkosti s dýchaním,
nízky krvný tlak, (bledosť a pocit chladnej pokožky, rýchly tlkot srdca),
pocit závratu, potenie, čo môžu byť príznaky anafylaktickej reakcie/šok. Ak
sa prejaví jeden z menovaných príznakov prestaňte užívať liek Novofem a
vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.

Výskyt možných vedľajších účinkov uvedených dolu je definovaný na základe
nasledujúcich definícií:
Veľmi časté (prejavia sa u viac ako 1 užívateľa z 10)
Časté (prejavia sa u 1 až 10 užívateľov zo 100)
Menej časté (prejavia sa u 1 až 10 užívateľov z 1000)
Zriedkavé (prejavia sa u 1 až 10 užívateľov z 10 000)
Veľmi zriedkavé (prejavia sa u menej ako 1 užívateľa z 10 000)
Neznáme (výskyt sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).

Veľmi časté vedľajšie účinky:


• Bolesť hlavy
• Citlivosť prsníkov.


Časté vedľajšie účinky:


• Zvýšenie krvného tlaku, zhoršenie hypertenzie
• Infekcia pošvy plesňami (napr. afty)
• Závrat, nespavosť, depresia
• Poruchy trávenia (indigescia), bolesti brucha, nadúvanie
• Nauzea (nutkanie na vracanie)
• Vyrážky, svrbenie

Krvácanie z pošvy (pozri časť 2 odsek Krvácanie pri užívaní lieku
Novofem)

• Zhoršenie fibroidov maternice (nezhubné nádory maternice)
• Opuch (opuchy rúk, členkov a nôh)
• Zvýšenie hmotnosti.

Menej časté vedľajšie účinky

• Migréna
• Zmeny libida (zmeny pohlavnej túžby)
• Periférna embólia a trombóza (krvná zrazenina)
• Vracanie (pocit nevoľnosti)
• Choroby žlčníka alebo žlčníkové kamene
• Vypadávanie vlasov (alopécia)
• Svalové kŕče.

Zriedkavé vedľajšie účinky

• Alergické reakcie
• Nervozita
• Vertigo (závrat)
• Hnačka
• Nadúvanie
• Akné
• Fibroidy maternice (nezhubné nádory maternice).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

• Endometriálna hyperplázia (nadmerný rast sliznice maternice)
• Zvýšené ochlpenie tela a tváre

Ďalšie vedľajšie účinky kombinovanej HSL

Nasledujúce ochorenia boli zaznamenané častejšie u žien užívajúcich HSL
v porovnaní so ženami neužívajúcimi HSL:
• Rakovina prsníka (viac informácii nájdete tiež v časti 2 Novofem a
rakovina, Rakovina prsníka)
• Nadmerné zhrubnutie alebo rakovina sliznice maternice (hyperplázia
endometria alebo rakovina) (viac informácii nájdete tiež v časti 2
Novofem a rakovina, Nadmerný rast sliznice maternice (Endometriálna
hyperplázia) a rakovina sliznice maternice (rakovina endometria)
• Rakovina vaječníkov (viac informácii nájdete tiež v časti 2 Novofem a
rakovina, Rakovina vaječníkov)
• Krvné zrazeniny v žilách nôh alebo v pľúcach (žilová tromboembólia)
(viac informácii nájdete tiež v časti 2 Účinok HSL na srdce a krvný
obeh, Ochorenie srdca (srdcový infarkt)
• Ochorenie srdca (viac informácii nájdete tiež v časti 2 Účinok HSL na
srdce a krvný obeh, Ochorenie srdca (srdcový infarkt)
• Mozgová príhoda (viac informácii nájdete tiež v časti 2 Účinok HSL na
srdce a krvný obeh, Mozgová príhoda)
• Poruchy kože a podkožného tkaniva:
- stmavnutie kože (chloazma)
- Závažné ochorenia kože, ktoré môžu postihnúť
Ústa a iné časti tela (multiformný erytém)
- červeno-purpurové opuchy predkolenia, stehna a menej často ramien.
Môže sa tiež objaviť bolesť kĺbov, svalov a horúčka (erythema
nosodum)
- purpurové alebo červeno-hnedé škvrny viditeľné cez kožu (cievna
purpura)
• Možná strata pamäte, ak HSL začala po 65 roku.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ NOVOFEM

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Novofem po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vnútornom
alebo vonkajšom obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný
deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25(C. Neuchovávajte v chladničke.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Novofem obsahuje
– Liečivá sú estradiol a noretisterónacetát.
Červené filmom obalené tablety obsahujú: 1 mg estradiolu (ako
hemihydrát estradiolu).
Biele filmom obalené tablety obsahujú: 1 mg estradiolu (ako hemihydrát
estradiolu) a
1 mg noretisterónacetátu.
– Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob,
hydroxypropylcelulóza, mastenec a magnéziumstearát.
Filmová vrstva (červené tablety) obsahuje: hypromelózu, mastenec, oxid
titaničitý (E 171), propylénglykol a červený oxid železitý (E 172)
Filmová vrstva (biele tablety) obsahuje: hypromelózu, triacetín,
mastenec.

Ako vyzerá Novofem a obsah balenia

Tieto filmom obalené tablety sú okrúhle, s priemerom 6 mm. Červené tablety
sú na povrchu označené vyrytou značkou NOVO 282. Biele tablety sú na
povrchu označené vyrytou značkou NOVO 283.


Každé balenie s 28 tabletami obsahuje 16 červených tabliet a 12 bielych
tabliet.

Veľkosť balenia:


1 x 28 filmom obalených tabliet


3 x 28 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Novo Nordisk A/S
NovoAllé
DK-2880 Bagsvaerd
Dánsko

Výrobca:

Novo Nordisk A/S
NovoAllé
DK-2880 Bagsvaerd
Dánsko


Tento liek je schválený v členských štátoch EEA pod nasledovnými názvami:
Členské štáty EEA: Novofem – s výnimkou
Francúzsko: Novofemme
Španielsko: Duofemme

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci
2012.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke
Slovensko/ŠÚKL: www.sukl.sk.
NÁVOD NA POUŽITIE

Návod na používanie kalendárne číslovaného, otáčavého, kruhového balenia

1. Nastavenie dňa
Otočte vnútorný disk na deň týždňa oproti malému plastovému držiaku
tabliet.


[pic]


2. Ako vybrať prvú tabletu
Rozlomte plastový držiak a vyklopte prvú tabletu.

[pic][pic]


3. Otočte ciferníkom každý deň
Jednoduchým pohybom otočte priehľadný ciferník v smere hodinových ručičiek
o jedno miesto tak, ako ukazuje šípka. Vyklopte ďalšiu tabletu. Nezabudnite
užiť len jednu tabletku raz denne.
/Priehľadný ciferník môže byť pootočený len po vyklopení tablety./

[pic]


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.:
2010/05361-ZME

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Novofem
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

Jedna červená filmom obalená tableta obsahuje:
Estradiol 1 mg (ako hemihydrát)

Jedna biela filmom obalená tableta obsahuje:
Estradiol 1 mg (ako hemihydrát) a noretisterónacetát 1 mg.

Pomocná látka: monohydrát laktózy

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety

Červené, filmom obalené, bikonvexné tablety s vyrytým označením NOVO 282.
Priemer tablety: 6 mm.

Biele, filmom obalené, bikonvexné tablety s vyrytým označením NOVO 283.
Priemer tablety: 6 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Hormonálna substitučná liečba (HSL) pri príznakoch vznikajúcich z
nedostatku estrogénu u žien po menopauze najmenej 6 mesiacov po poslednej
menštruácii.
Na prevenciu osteoporózy u postmenopauzálnych žien, s vysokým rizikom
vzniku fraktúr, ktoré netolerujú alebo sú pre ne kontraindikované iné
lieky, ktoré sú schválené na prevenciu osteoporózy.

Nie sú dostatočné skúsenosti s liečbou žien starších ako 65 rokov.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Novofem je kontinuálny sekvenčný liek na hormonálnu substitučnú liečbu
(HSL). Estrogén je dávkovaný kontinuálne. Progestagén sa pridáva počas
12 dní v každom 28 dňovom cykle sekvenčným spôsobom.

Podáva sa jedna tableta denne nasledovne: estrogénová liečba (červená
filmom obalená tableta) po dobu 16 dní, potom po dobu 12 dní
estrogén/progestagénová liečba (biela filmom obalená tableta).
Po spotrebovaní poslednej bielej tablety liečba pokračuje nasledujúci deň
prvou červenou tabletou z nového balenia. Menštruácii podobné krvácanie sa
obyčajne objavuje na začiatku nového liečebného cyklu.

U žien, ktoré neužívajú HSL alebo u žien prechádzajúcich z kontinuálnej
kombinovanej HSL, sa môže liečba začať v ktorýkoľvek deň. U žien
prechádzajúcich zo sekvenčnej HSL sa má začať v nasledujúci deň po ukončení
predchádzajúcej liečby.

Pri začatí a pokračovaní liečby postmenopauzálnych symptómov sa musí použiť
najnižšia účinná dávka pre najkratšie trvanie liečby (pozri tiež časť 4.4).


Prechod na vyššiu dávku kombinovaného lieku môže byť indikovaný vtedy, ak
po troch mesiacoch nedochádza k dostatočnej úľave príznakov.

Ak pacientka zabudla užiť tabletu, musí túto tabletu užiť hneď ako je to
možné do nasledujúcich 12 hodín. Ak uplynulo viac ako 12 hodín tabletu
treba znehodnotiť. Zabúdanie užitia dávky môže zvýšiť pravdepodobnosť
náhleho krvácania a špinenia.

4.3. Kontraindikácie

– Potvrdená, prekonaná alebo suspektná rakovina prsníka
– Potvrdené alebo suspektné estrogén-dependentné nádory (napr.
endometriálny nádor)
– Nediagnostikované krvácanie z pošvy
– Neliečená endometriálna hyperplázia
– Predchádzajúce alebo súčasné žilové tromboembolické ochorenia (hlboká
žilová trombóza, pľúcna embólia)
– Známe trombofilické poruchy (napr. deficiencia proteínu C, proteínu S
alebo antitrombínu (pozri časť 4.4)
– Aktívne alebo predchádzajúce arteriálne tromboembolické ochorenia
(napr. angina, infarkt myokardu)
– Akútne alebo chronické ochorenie pečene, alebo ak takéto ochorenie
pečene bolo prekonané a pečeňové testy sa nevrátili na normálne hodnoty
– Známa precitlivenosť na liečivá alebo ktorúkoľvek z pomocných látok
– Porfýria

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liečba postmenopauzálnych symptómov s HSL musí byť začatá len pre príznaky,
ktoré majú nepriaznivý vplyv na kvalitu života. Vo všetkých prípadoch musí
byť aspoň raz ročne starostlivo posúdené riziko a osoh a v HSL sa má
pokračovať len tak dlho, pokým osoh prevažuje nad rizikom.
Lekárske vyšetrenie/sledovanie


Pred začatím alebo obnovením HSL musí byť vyhotovená úplná osobná a rodinná
anamnéza pacientky. Lekárske vyšetrenia (vrátane vyšetrenia panvy
a prsníkov) môžu poukázať na kontraindikácie a nebezpečenstvá použitia.
Počas liečby sa odporúčajú pravidelné kontroly, ktorých počet a zameranie
sa prispôsobuje jednotlivej pacientke. Všetky zistené zmeny na prsníkoch
musia ženy oznámiť lekárovi alebo zdravotnej sestre (pozri časť nižšie
„Karcinóm prsníka“). Vyšetrenia, yahŕňajúce vhodné zobrazovacie metódy
napr. mamografia sa majú vykonávať v súlade so súčasne akceptovanou
skríningovou praxou a majú byť prispôsobené klinickým potrebám jednotlivej
pacientky.

Stavy, ktoré si vyžadujú zvýšený dohľad

Ak je prítomný ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov, príp. sa objavil a/alebo
sa zhoršil počas tehotenstva, alebo po predchádzajúcej hormonálnej liečbe,
pacientky sa musia veľmi pozorne sledovať. Je treba mať na pamäti, že tieto
stavy sa môžu v zriedkavých prípadoch opakovať alebo zhoršiť počas liečby s
liekom Novofem:

– Leiomyóm (fibroidy maternice) alebo endometrióza
– Rizikové faktory tromboembolických príhod (pozri nižšie)
– Rizikové faktory pre estrogén-dependentné nádory, napr. prvý stupeň
dedičnosti nádoru prsníka
– Hypertenzia
– Poruchy pečene (napr. adenóm pečene)
– Cukrovka s vaskulárnym postihnutím alebo bez neho
– Žlčové kamene
– Migréna alebo (silné) bolesti hlavy
– Systémový lupus erythematosus
– Endometriálna hyperplázia v anamnéze (pozri nižšie)
– Epilepsia
– Astma
– Otoskleróza

Dôvody na okamžité ukončenie liečby

Liečba musí byť ihneď ukončená v prípade objavenia sa kontraindikácie
a v nasledujúcich prípadoch:

– Žltačka alebo zhoršenie pečeňových funkcií
– Významné zvýšenie krvného tlaku
– Nový výskyt bolestí hlavy migrenózneho typu
– Tehotenstvo

Endometriálna hyperplázia a karcinóm

U žien s intaktnou maternicou riziko endometriálnej hyperplázie a karcinómu
je zvýšené, keď sú estrogény podávané samostatne dlhšiu dobu. Hlásené
zvýšené riziko rakoviny endometria u žien užívajúcich samotné estrogény sa
pohybuje od 2 až do 12 násobku v porovnaní so ženami neužívajúcimi
estrogény, v závislosti na dĺžke liečby a dávke estrogénov (pozri časť
4.8). Po ukončení liečby môže pretrvávať zvýšené riziko po dobu viac ako 10
rokov.

Pridanie progestagénu cyklicky počas najmenej 12 dní v meciaci/28 dní
cyklu, alebo kontinuálna kombinovaná estrogén-progestagénová liečba žien,
ktoré nie sú po hysterektómii zabraňuje tomuto zvýšenému riziku spojeného s
HSL samotnými estrogénmi.

Počas prvých mesiacov liečby sa môže objaviť medzimenštruačné krvácanie
a špinenie. Ak krvácanie alebo špinenie pokračuje po prvých mesiacoch
liečby, objaví po určitom čase liečby, prípadne pretrváva po prerušení
liečby, príčina krvácania musí byť zistená. Vyšetrenie môže zahŕňať biopsiu
sliznice maternice na vylúčenie malignity endometria.


Karcinóm prsníka


Celkové dôkazy naznačujú zvýšené riziko rakoviny prsníka u žien užívajúcich
kombinovanú estrogén-progestagénovú HSL, prípadne tiež HSL so samotnými
estrogénmi, že je závislé na dobe užívania HSL.

Randomizované placebom - kontrolované štúdie „Women’s Health Initiative
study“ (WHI), a epidemiologické štúdie zahrňujúce „Million Women Study“
(MWS) zhodne poukázali na zvýšenie rizika karcinómu prsníka u žien
užívajúcich kombinovanú estrogén-progestagénovú HSL. Zvýšené riziko sa
prejaví asi po 3 rokoch užívania. (pozri časť 4.8).

Pre celú HSL, sa nadmerné riziko stáva evidentné po pár rokoch liečby,
ale návrat k normálnym hodnotám nastane po pár (najviac piatich) rokoch od
prerušenia liečby.

HSL, hlavne kombinovaná estrogén-progestagénová liečba zvyšuje hustotu
mamografického zobrazenia, čo môže mať nepriaznivý vplyv na rádiologickú
detekciu rakoviny prsníka.

Rakovina vaječníkov

Rakovina vaječníkov je oveľa zriedkavejšia ako rakovina prsníka. Dlhodobé
(najmenej 5 - 10 rokov) užívanie HSL s obsahom samotných estrogénov bolo
spojené s mierne zvýšeným rizikom rakoviny vaječníkov (pozri časť 4.8).
Niektoré štúdie, vrátane štúdie WHI, naznačujú, že dlhododobé užívanie
kombinovanej HSL môže znamenať podobné alebo mierne nižšie riziko (pozri
časť 4.8).
Žilová tromboembólia


HSL je spojená s 1,3 až 3-násobným rizikom rozvinutia žilovej tromboembólie
(VTE), napr. hlboká žilová trombóza alebo pľúcna embólia. Objavenie sa
takýchto prípadov je pravdepodobnejšie v prvom roku HSL ako neskôr (pozri
časť 4.8).

Pacientky so známymi trombofilickými stavmi majú zvýšené riziko VTE a HSL
môže prispievať k tomuto riziku. HSL je preto u týchto pacientok
kontraindikovaná (pozri časť 4.3).

Všeobecne uznávané rizikové faktory pre VTE zahŕňajú užívanie estrogénov,
vyšší vek, veľký chirurgický zákrok, dlhšiu imobilizáciu, obezitu (BMI >30
kg/m2), graviditu/popôrodné obdobie, systémový lupus erythematosus (SLE) a
rakovinu. Nie je zhoda o možnej úlohe varikóznych žíl pri VTE.

Rovnako ako u všetkých pacientkov je potrebné uvažovať o profylaktických
opatreniach na prevenciu vzniku VTE po operáciách. Ak je pravdepodobná
dlhšia imobilizácia po elektívnej chirurgii odporúča sa dočasné prerušenie
HSL 4 až 6 týždňov pred zákrokom. Liečba sa má znova začať až po úplnej
mobilizácii pacientky.

U žien, ktoré nemajú v osobnej anamnéze VTE, ale s anamnézou u príbuzných
prvého stupňa v mladom veku, môže sa uvažovať o skríningu po starostlivom
zvážení s ohľadom na jeho obmedzenia (iba časť trombofilických defektov je
identifikovaná skríningom).

Ak je identifikovaný trombofilický defekt, ktorý sa vylučuje s trombózou
u rodinných príslušníkov alebo je „závažný“ (napr. nedostatok antitrombínu,
proteínu S, alebo proteínu C alebo kombinácia defektov), HSL je
kontraindikovaná.

Ženy, ktoré sú už na chronickej antikoagulačnej liečbe vyžadujú starostlivé
posúdenie prínosu/rizika užívania HSL.

Ak sa VTE vyvíja po začatí liečby, liek má byť vysadený. Pacientky hneď ako
zbadajú možné tromboembolické príznaky (napr. bolestivé opuchy nohy, náhla
bolesť v hrudi, dýchavičnosť) majú okamžite navštíviť svojho lekára.

Ischemické ochorenie srdca (CAD)

V randomizovaných kontrolných štúdiách nie je žiaden dôkaz, o ochrane pred
infarktom myokardu u žien s existujúcim ochorením ICHS alebo bez ICHS,
ktoré dostávali kombinovanú estrogén-progestanénovú alebo len estrogénovú
HSL.

Relatívne riziko vzniku ICHS počas užívania kombinovanej estrogén-
progestagénovej HSL je mierne zvýšené. Pretože základné absolútne riziko
ICHS je silne závislé na veku, počet ďalších prípadov ICHS kvôli užívaniu
estrogén-progestagénov je veľmi nízky u zdravých žien blízko menopauzy, ale
bude rásť s pribúdajúcim vekom.

Ischemická cievna mozgová príhoda

Kombinovaná estrogén-progestagénová liečba a liečba samotnými estrogénmi sú
spojené až s 1,5-násobným zvýšením rizika ischemickej cievnej mozgovej
príhody. Toto relatívne riziko sa nemení vekom alebo časom od menopauzy.
Avšak, pretože základné riziko mozgovej príhody je silne závislé od veku,
celkové riziko mozgovej príhody u žien, ktoré užívajú HSL bude rásť s vekom
(pozri časť 4.8).

Iné stavy

Estrogény môžu spôsobovať zadržiavanie tekutín a preto je potrebné pozorne
sledovať pacientky so srdcovou alebo obličkovou dysfunkciou.

Estrogény môžu vyvolať alebo zhoršovať symptómy angioédemu, zvlášť u žien
s dedičným angioedémom.

Ženy s preexistujúcou hypertriglyceridémiou majú byť pozorne sledované
počas liečby estrogénom alebo HSL, pretože v zriedkavých prípadoch dochádza
k veľkému zvýšeniu triglyceridov, čo vedie k pankreatitíde ako to bolo
popísané pri liečbe estrogénom.

Estrogény zvyšujú hladinu globulínu viazaného na tyroid (thyroid binding
globulin, TBG), čo spôsobuje zvýšenie cirkulujúcich hormónov štítnej žľazy
merané ako bielkovina viažuca jód (protein bound iodine PBI), hladiny T4
(na kolóne alebo radioimunoanalýzou) alebo hladiny T3 (radioimunoanalýzou).
Absorpcia T3 je znížená odzrkadľujúc zvýšený TBG. Koncentrácie voľného T4
a voľného T3 sú nezmenené. Ostatné viažuce bielkoviny môžu byť v sére
zvýšené napr. globulín viažuci kortikoid (corticoid binding globulin, CBG),
globulín viažuci pohlavné hormóny (sex-hormone-binding globulin, SHBG)
vedúce k zvýšeniu cirkulujúcich kortikosteroidov príp. pohlavných
steroidov. Koncentrácie voľných alebo biologicky aktívnych hormónov sú
nezmenené. Ďalšie bielkoviny plazmy môžu byť zvýšené (angiotenzinogén/renín
substrát, alfa-1-antitrypsín, ceruloplazmín).

HSL nezlepšuje kognitívne funkcie. Existujú dôkazy o zvýšení rizika možnej
demencie u žien, ktoré začali užívať kontinuálnu kombinovanú alebo len
estrogénovú HSL po 65. roku života.

Novofem tablety obsahujú monohydrát laktózy. Pacientky so zriedkavou
dedičnou intoleranciou galaktózy, Lapp laktázovou deficienciou alebo
glukózovo-galaktózovou malabsorpciou nemajú tento liek užívať.

4.5. Liekové a iné interakcie

Metabolizmus estrogénov a progestagénov môže byť zvýšený, ak sú súčasne
podávané látky, o ktorých je známe, že stimulujú enzýmy metabolizujúce
lieky, konkrétne enzýmy cytochrómu P 450, ako sú antikonvulzíva (napr.
fenobarbital, fenytoín, karbamazepín) a protiinfekčné látky (napr.
rifampicín, rifabutín, nevirapin, efavirenz).
Ritonavir a nelfinavir hoci sú známe ako silné inhibítory naopak vykazujú
indukujúce vlastnosti, keď sú podávané súčasne so steroidnými hormónami.
Rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)
môžu indukovať metabolizmus estrogénov a progestagénov.

Klinicky, zvýšený metabolizmus estrogénov a progestagénov môže zapríčiniť
zníženie účinku a zmeny v profile maternicového krvácania.

Lieky, ktoré inhibujú aktivitu pečeňových mikrozomálnych enzýmy
metabolizujúcich liekov, napr. ketokonazol, môžu zvyšovať hladiny
cirkulujúcich liečiv lieku Novofem.

Súbežné podávanie cyklosporínu môže spôsobiť zvýšenú hladinu cyklosporínu,
kreatínínu a transamináz v krvi, kvôli zníženému metabolizmu cyklosporínu
v pečeni.

Pri súčasnom podávaní antibiotík napr. penicilínov a tetracyklínu sa môže
objaviť zníženie hladín estradiolu.

4.6. Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Novofem nie je indikovaný počas gravidity.
Ak sa gravidita zistí počas liečby s liekom Novofem, liečba musí byť
okamžite ukončená.
Klinické údaje z limitovaného počtu nechránených tehotenstiev naznačujú
nežiaduce účinky noretisterónu na plod. Ak sa použijú vyššie dávky ako sú
normálne používané v OC a HSL bola pozorovaná maskulinizácia ženského
plodu.

Výsledky väčšiny epidemiologických štúdií popisujúce podstatné neúmyselné
vystavenie plodu kombináciám estrogénov a progestagénov nedokazujú ich
teratogénny alebo embryotoxický vplyv.

Laktácia


Novofem nie je indikovaný počas laktácie.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známy vplyv lieku Novofem na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.

4.8. Nežiaduce účinky

Klinické skúsenosti:

Najčastejšie hlásené nežiaduce udalosti vyskytujúce sa počas liečby
v klinických štúdiách spojených s liekmi HSL podobnými lieku Novofem sú
citlivosť prsníkov a bolesti hlavy (hlásené u ? 10% pacientok). Nežiaduce
udalosti uvedené nižšie sa môžu objaviť počas liečby s estrogén-
progestagénom. Ich frekvencie sú odvodené z klinických skúšaní spojených
s liekmi HSL podobnými ako je Novofem a z post-marketingových skúšaní s
liekom Novofem.


|Triedy orgánových|Veľmi časté | Časté |Menej časté |Zriedkavé |
|systémov |?1/10 |?1/100; < 1/10 |?1/1000; < |?1/10 000; |
| | | |1/100 |<1/1000 |
|Infekcie a nákazy| |Vaginálna | | |
| | |kandidóza | | |
|Poruchy | | | |Alergické |
|imunitného | | | |reakcie |
|systému | | | | |
|Psychické poruchy| | | |Nervozita |
|Poruchy nervového|Bolesť hlavy|Závrat |Migréna |Závrat |
|systému | | | | |
| | |Nespavosť |Porucha libida | |
| | | |(bližšie | |
| | | |nešpecifikovaná| |
| | | |) | |
| | |Depresia | | |
|Poruchy ciev | |Zvýšenie krvného|Periférna | |
| | |tlaku. |embólia a | |
| | |Zhoršenie |trombózy | |
| | |hypertenzie | | |
|Poruchy | |Porucha trávenia|Vracanie |Hnačka |
|gastrointestináln| | | | |
|eho traktu | | | | |
| | |Bolesť brucha | |Nadúvanie |
| | |Plynatosť | | |
| | |Nauzea | | |
|Poruchy pečene | | | | |
|a žlčových ciest | | | | |
| | | |Choroby žlčníka| |
| | | |Žlčové kamene | |
|Poruchy kože | |Vyrážka |Alopécia |Akné |
|a podkožného | | | | |
|tkaniva | | | | |
| | |Svrbenie | | |
|Poruchy kostrovej| | |Svalové kŕče | |
|a svalovej | | | | |
|sústavy, a | | | | |
|spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy |Citlivosť |Krvácanie z | |Fibroidy |
|reprodukčného |prsníkov |pošvy | |maternice |
|systému a | | | | |
|prsníkov | | | | |
| | |Zhoršenie | | |
| | |fibroidov | | |
| | |maternice | | |
|Celkové poruchy | |Edémy | | |
|a reakcie | | | | |
|v mieste podania | | | | |
|Laboratórne | |Zvýšenie | | |
|a funkčné | |telesnej | | |
|vyšetrenia | |hmotnosti | | |

Post-marketingové skúsenosti

Okrem hore spomenutých nežiaducich reakcií sú nižšie uvedené tie, ktoré
boli spontánne popísané a sú podľa všeobecného úsudku možným dôsledkom
liečby liekom Novofem. Výskyt hlásení nežiaducich reakcií sa nedá odhadnúť
z dostupných údajov.

– Nezhubné a zhubné nádory (vrátane cýst a polypov): rakovina
endometria
– Poruchy imunitného systému: generalizované hypersenzitívne reakcie
(napr. anafylaktická reakcia/šok)
– Psychiatrické poruchy a ochorenia: nespavosť, úzkosť, znížené libido,
zvýšené libido
– Poruchy nervového systému: závraty, mozgová príhoda
– Ochorenia oka: poruchy zraku
– Srdcové poruchy: infarkt myokardu
– Cievne poruchy: zhoršenie hypertenzie
– Poruchy a ochorenia gastrointestiálneho traktu: poruchy trávenia,
vracanie
– Ochorenia pečene a žlčových ciest: choroby žlčníka, cholelitiáza,
zhoršenie cholelitiázy, znovuobjavenie sa cholelitiázy
– Poruchy kože a podkožného tkaniva: seborea, vyrážka, angioneurotický
edém
– Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: hyperplázia endometria,
vulvovaginálne svrbenie
– Abnormálne laboratórne vyšetrenia a funkčné vyšetrenia: zníženie
hmotnosti, zvýšenie krvného tlaku

Iné nežiaduce reakcie, ktoré boli popísané v súvislosti
s estrogén/progestagénovou liečbou:
– Kožné a podkožné poruchy: alopécia, chloazma, multiformný erytém,
uzlovitý erytém, cievna purpura.
– Pravdepodobná demencia vo veku nad 65 rokov (pozri časť 4.4)

Riziko vzniku rakoviny prsníka

Až 2-násobne zvýšené riziko diagnostikovania rakoviny prsníka je hlásené u
žien užívajúcich kombinovanú estrogén-progestagénovú liečbu počas viac ako
5 rokov.
Zvýšené riziko u žien užívajúcich samotné estrogény je podstatne nižšie ako
u uživateliek estrogén-progestagénovej kombinácie.
Úroveň rizika je závislá na dĺžke doby užívania (pozri časť 4.4).
Výsledky najväčšej randomizovanej placebom kontrolovanej štúdie (WHI
štúdia) a najväčšej epidemiologickej štúdie (MWS) sú uvedené dolu.

Million Women Study – Odhadované dodatočné riziko vzniku rakoviny prsníka
po 5 rokoch užívania

|Vek (roky) |Incidencia na |Pomer rizika a |Ďalšie prípady |
| |1000 žien, ktoré|95% CI |na 1000 žien, |
| |neužívali HSL po| |ktoré užívali |
| |5-rokoch | |HSLpo 5-rokoch |
| | | |(95% CI) |
|Samotné estrogény HSL |
|50-65 |9-12 |1.2 |1-2 (0-3) |
|Kombinácia estrogén-progestagén |
|50-65 |9-12 |1.7 |6 (5-7) |


* Prevzaté zo základnej hodnoty incidencie v rozvinutých krajinách.
Celkový pomer rizika. Pomer rizika nebude konštantný, ale bude rásť s
dobou užívania.
Poznámka: Vzhľadom k tomu sa incidencia rakoviny prsníka mení podľa
jednotlivých krajín EU, počet ďalších prípadov rakoviny prsníka sa bude
meniť proporcionálne.

US WHI štúdie – Dodatočné riziko vzniku rakoviny prsníka po 5 rokoch
užívania

|Vek (roky) |Incidencia na |Pomer rizika a |Ďalšie prípady |
| |1,000 žien v |95%CI |na 1000 žien, |
| |ramene s | |ktoré užívali |
| |placebom po | |HSLpo 5-rokoch* |
| |5 rokoch | |(95% CI) |
|CEE samotné estrogény |
|50-79 |21 |0.8 (0.7-1.0) |-4 (-6-0)* |
|CEE+MPA estrogén-progestagén |
|50-79 |14 |1.2 (1.0-1.5) |4 (0-9) |


* WHI štúdia so ženami bez maternice, ktoré nevykazujú zvýšené riziko
rakoviny prsníka.
Keď bola analýza obmedzená na ženy, ktoré neužívali HSL pred štúdiou,
nezistilo sa zjavne zvýšené riziko počas prvých 5 rokov liečby. Po 5 rokoch
bolo riziko vyššie ako u žien, ktoré neužívali HSL.

Riziko vzniku rakoviny endometria

Riziko rakoviny endometria je asi 5 na každých 1000 žien s maternicou,
ktoré neužívajú HSL.
U žien s maternicou sa užívanie HSL so samotnými estrogénmi neodporúča,
pretože to zvyšuje riziko vzniku rakoviny endometria (pozri časť 4.4).
V závislosti na dĺžke užívania samotných estrogénov a dávke estrogénov,
nárast rizika rakoviny endometria sa v epidemiologických štúdiach menil v
rozsahu od 5 do 55 ďalších prípadov diagnostikovaných na každých 1000 žien
vo veku 50 až 65 rokov.
Pridanie progestagénu k liečbe samotnými estrogénmi počas najmenej 12 dní
cyklu môže zabrániť tomuto zvýšenému riziku. V štúdii Million Women Study
užívanie kombinovanej (sekvenčnej alebo kontinuálnej) HSL počas 5 rokov,
nezvýšilo riziko rakoviny endometria (RR 1,0 (0,8-1,2)).

Riziko vzniku rakoviny vaječníkov

Dlhodobé užívanie HSL len s obsahom samotných estrogénov a kombinovanej
estrogén-progestagénovej HSL bolo spojené s miernym nárastom rizika
rakoviny vaječníkov. V štúdii Million Women Study mala HSL počas 5 rokov za
následok 1 prípad naviac na 2500 žien.

Riziko vzniku žilovej tromboembólie

HSL je spojená s 1,3 až 3-násobným zvýšením relatívneho rizika výskytu
žilovej tromboembólie (VTE), napr. hlboká žilová tromboembólia alebo pľúcna
embólia. Výskyt takýchto príhod je pravdepodobnejší v prvých rokoch
užívania HSL (pozri časť 4.4). Výsledky štúdií sú uvedené dolu.

WHI štúdie – Dodatočné riziko vzniku VTE po 5 rokoch užívania

|Vek (roky) |Incidencia na |Pomer rizika a |Ďalšie prípady |
| |1,000 žien v |95%CI |na 1000 žien, |
| |ramene s | |ktoré užívali |
| |placebom po | |HSLpo 5-rokoch* |
| |5 rokoch | |(95% CI) |
|Perorálne samotné estrogény* |
|50-59 |7 |1.2 (0.6-2.4) |1 (-3-10) |
|Perorálna kombinácia estrogén-progestagén |
|50-59 |4 |2.3 (1.2-4.3) |5 (1-13) |


*Štúdia so ženami bez maternice

Riziko vzniku ischemickej choroby srdca

Riziko vzniku ischemickej choroby srdca je mierne vyššie u žien vo veku nad
60 rokov, ktoré užívali kombinovanú HSL estrogén-progestagén (pozri časť
4.4).

Riziko vzniku ischemickej cievnej mozgovej príhody

Užívanie samotných estrogénov a estrogén-progestagénová liečba je spojená s
až 1,5-násobným nárastom relatívneho rizika ischemickej cievnej mozgovej
príhody. Riziko hemoragickej cievnej mozgovej príhody sa nezvýšilo počas
užívania HSL.
Toto relatívne riziko nezávisí od veku alebo od dĺžky užívania, ale prvotné
riziko je silne závislé na veku. Celkové riziko mozgovej príhody u žien,
ktoré užívajú HSL bude stúpať s vekom (pozri časť 4.4).

WHI Kombinovaná Štúdia – Dodatočné riziko ischemickej cievnej mozgovej
príhody po 5 rokoch užívania*

|Vek (roky) |Incidencia na |Pomer rizika a |Ďalšie prípady |
| |1,000 žien v |95%CI |na 1000 žien, |
| |ramene s | |ktoré užívali |
| |placebom po | |HSLpo 5-rokoch* |
| |5 rokoch | |(95% CI) |
|50-59 |8 |1.3 (1.1-1.6) |3 (1-5) |


* Žiadna diferenciácia medzi ischemickou a hemoragickou cievnou mozgovou
príhodou.

4.9. Predávkovanie

Predávkovanie sa môže prejaviť nevoľnosťou a vracaním. Liečba má byť
symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Progestagény a estrogény, sekvenčné prípravky,
ATC kód: G03FB05

Estradiol: liečivo, syntetický 17 ?-estradiol, je chemicky a biologicky
identický s endogénnym ľudským estradiolom. Nahrádza estrogén, ktorý je v
nízkom množstve produkovaný u žien v menopauze a zmierňuje prejavy
menopauzy.
Estrogény zabraňujú úbytku kostnej hmoty u žien po menopauze alebo
ovarektómii.

Noretisterónacetát: syntetický progestagén. Keďže estrogény podporujú rast
endometria, neoponované estrogény zvyšujú riziko hyperlázie endometria
a rakoviny. Pridanie progestagénu značne znižuje estrogénom indukované
riziko hyperplázie endometria u žien, ktorým maternica nebola odstránená.

K úľave postmenopauzálnych príznakov dochádza počas prvých pár týždňov
liečby.

V postmarketingovej štúdii krvácania z vynechania s priemernou dĺžkou
trvania 3-4 dni sa objavilo u 91% žien, ktoré užívali Novofem viac ako 6
mesiacov. Krvácanie z vynechania obyčajne začína pár dní po poslednej
tablete progestagénovej fázy.

Nedostatok estrogénu v menopauze je spojený so zvýšenými zmenami na
kostiach a úbytkom kostnej hmoty. Účinok estrogénov na hustotu kostnej
hmoty je závislý na dávke. Ochrana je účinná tak dlho pokiaľ trvá liečba.
Po prerušení HSL sa kostná hmota stráca v podobnej miere ako u neliečených
žien.

Údaje z WHI štúdie a meta-analyzovaných štúdií ukazujú, že súčasné užívanie
HSL, samotné alebo v kombinácii s progestagénom–podávané prevažne zdravým
ženám–znižuje riziko zlomenín bedra, stavcov a iných osteoporotických
zlomenín. HSL môže tiež slúžiť na prevenciu zlomenín u žien s nízkou
hustotou kostí a/alebo získanej osteoporózy, ale dôkaz o tom je
nedostatočný.

Randomizované, dvojito slepé, placebom-kontrolované štúdie dokázali, že 1
mg estradiolu zabráni úbytku minerálov v kostiach v období po prechode
a zvyšuje hustotu minerálov v kostiach. Odozva v chrbtici, krčku
a trochantere stehnovej kosti bola jednotlivo 2,8%; 1,6% a 2,5% po
dvojročnom užívaní 1 mg 17?-estradiolu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní 17(-estradiolu v mikronizovanej forme dochádza k jeho
rýchlej absorpcii z tráviaceho traktu. Najprv je prvostupňovo
metabolizovaný pečeňou a ostatnými črevnými orgánmi a dosahuje vrchol
koncentrácie v plazme približne 27 pg/ml (rozsah 13–40 pg/ml), ktorý sa
dosahuje po podaní 1 mg za 6 hodín. Plocha pod krivkou (AUC(0-tz))=629 h x
pg/ml. Polčas 17(- estradiolu je okolo 25 hodín. V krvi sa viaže 37 % na
globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG), 61 % na albumín a zvyšok 1-2% je
v neviazanej forme. Metabolizmus 17(- estradiolu prebieha najmä v pečeni
a črevách, ale tiež v cieľových orgánoch za tvorby málo aktívnych alebo
neaktívnych metabolitov, vrátane estrónu, katecholestrogénov a niekoľkých
síranov estrogénu a glukoronidov. Estrogény sú čiastočne vylučované žlčou,
hydrolyzované a reabsorbované (enterohepatálny obeh) a vylučuje sa najmä
močom v biologicky inaktívnej forme.

Po perorálnom podaní noretisterónacetátu je tento rýchlo absorbovaný
a transformovaný na noretisterón (NET). Tento je metabolizovaný v prvom
stupni pečeňou a ostatnými črevnými orgánmi. Po podaní jednorazovej dávky
NET dosiahne vrchol koncentrácie v plazme približne 9 ng/ml (rozsah
6–11 ng/ml), ktorý dosahuje po podaní 1 mg o 1 hodinu. Plocha pod krivkou
(AUC(0-tz))=29 h x pg/ml. Koncový polčas NET je okolo 10 hodín. NET sa
viaže na SHBG (36%) a na albumín (61%).Najdôležitejšie metabolity sú
izoméry 5?-dihydro-norethisterónu a tetrahydro-noretisterónu, ktoré sú
vylučované prevažne močom ako síranové a glukuronidové konjugáty.

Farmakokinetické vlastnosti u starších pacientok neboli študované.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie na zvieratách s estradiolom a noretisterónacetátom poukazujú na
predpokladané estrogénne a progestagénne vplyvy. V predklinických štúdiách
obe zložky stimulujú nežiaduci účinok reprodukčnej toxicity hlavne
embryotoxické účinky a vznik anomálií v urogenitálnom trakte. Profil
toxicity estradiolu a noretisterónacetátu je dobre známy. Predklinické
údaje neodhalili žiadne osobité riziko pre ľudí, okrem už spomínaných
v iných častiach tohto Súhrnu charakteristických vlastností lieku, a ktoré
všeobecne platia pre HSL.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Biele aj červené tablety obsahujú:
Monohydrát laktózy
Kukuričný škrob
Hydroxypropylcelulóza
Mastenec
Magnéziumstearát

Filmová vrstva:

Biela filmom obalená tableta:
Hypromelóza, triacetín a mastenec

Červená filmom obalená tableta:
Hypromelóza, červený oxid železitý (E172), dioxid titaničitý (E171),
propylénglykol a mastenec

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25(C. Neuchovávajte v chladničke.
Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

1 x 28 tabliet alebo 3 x 28 tabliet v balení s kalendárne číslovanou
kruhovou stupnicou.

Balenie s kalendáre číslovanou kruhovou stupnicou obsahuje 28 tabliet
a pozostáva z troch častí:
• Základ je vyrobený zo sfarbeného neprehľadného polypropylénu
• Viečko kruhového tvaru je vyrobené z priehľadného polystyrénu
• Stredná kruhová stupnica je vyrobená zo sfarbeného nepriehľadného
polystyrénu

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6. Špeciálne upozornenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

NovoNordisk A/S
Novo Allé
DK- 2880 Bagsvaerd
Dánsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

56/0291/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

24. august 2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

03/2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C34316
Skupina ATC:
G03 - Pohlavné hormony a lieky ovplyvňujúce genitálny systém
Skupina ATC:
G03FA01 - norethisteronum a estrogenum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DK Dánsko
Účinná látka:
extractum picis lithantracis spirituosum,pegaptanibum
Výrobca lieku:
NovoNordisk A/S, Bagsvaerd, DANSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Gynekológia, porodníctvo, aj detská gyn.
Predajná cena:
6.78 € / 204.25 SK
Úhrada poisťovňou:
6.47 € / 194.92 SK
Doplatok pacienta:
0.31 € / 9.34 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.66 € ÚP:0.00 € DP:13.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.08 € ÚP:0.00 € DP:17.08 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.22 € ÚP:0.00 € DP:22.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.88 € ÚP:0.00 € DP:9.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.78 € ÚP:6.47 € DP:0.31 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.25 € ÚP:0.00 € DP:8.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.80 € ÚP:6.47 € DP:1.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:38.53 € ÚP:0.00 € DP:38.53 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien