Detail:
AGOLUTIN-DEPOT sus inj 25 mg/1 ml, 5x2 ml
Názov lieku:
AGOLUTIN-DEPOT
Doplnok názvu:
sus inj 25 mg/1 ml, 5x2 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č. 1491/2003
/Písomná informácia pre používateľa/


AGOLUTIN DEPOT
(Progesteronum)
injekčná suspenzia

Lieková forma
Injekčná suspenzia

Držitel' rozhodnutia o registrácii
BIOTIKA a.s., 97613 Slovenská Ľupča, Slovenská republika

Zloženie
Liečivo: Progesteronum (progesterón) 25 mg v 1 ml mikrokryštalickej vodnej
suspenzie
Pomocné látky: carmellosum natricum (sodná soľ karmelózy), sorbitolum
(sorbitol), polysorbatum 80 (polysorbát 80), phenolum (fenol),
aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)

Farmakoterapeutická skupina
Hormón

Charakteristika
Prirodzený gestagén pripravený synteticky. Je určený predovšetkým na
substitúciu nedostatku progesterónu produkovaného žltým telieskom
vaječníka.

Indikácie
Nedostatočná produkcia progesterónu žltým telieskom vaječníka (chýba
sekrečná transformácia endometria) s hypofunkčnými poruchami menštruačného
cyklu alebo s dysfunkčným maternicovým krvácaním.
Vyvolanie krvácania a rýchleho odlúčenia endometria pri nedostatočnej
produkcii progesterónu žltým telieskom vaječníka (anovuláciou).
Podáva sa pri premenštruačnom syndróme a v profylaxii postnatálnej
depresie.
Používa sa tiež na udržanie tehotenstva v prípade habituálneho, resp.
hroziaceho potratu, pri nedostatočnej produkcii progesterónu v tehotenstve.

Kontraindikácie
A b s o l ú t n e: maternicové krvácanie pred vylúčením organickej príčiny,
dysfunkčné maternicové krvácanie bez súčasnej aplikácie estrogénov,
tromboflebitída, tromboembolická choroba, pľúcna embólia i v anamnéze,
choroby a dysfunkcie pečene, dojčenie, alergia na ktorúkoľvek zložku.
Tehotenstvo nie je kontraindikáciou pre prirodzené a tzv. čisté syntetické
gestagény (bez vedľajších androgénových a estrogénových účinkov), pokiaľ
nejde o podozrenie na zamĺknutý potrat.
R e l a t í v n e: podávanie pacientom s astmou, epilepsiou, ochorením
srdca alebo dysfunkciou obličiek pre možnosť zvýšenej retencie tekutín.

Nežiaduce účinky
Nervozita, kŕče, zmeny libida, poruchy spánku, sklon k depresiám, zriedka
bolesti hlavy, prípadne hyperpyrexia (horúčka), zmeny telesnej hmotnosti,
edém (opuch), melazma (tmavé škvrny v koži), chloazma (žltohnedé škvrny
v koži), len ojedinelo sa pozoruje napätie prsníkov, urtikária (žihľavka),
pruritus vulvae (svrbenie lona), kandidóza (infekcia spôsobená kvasinkou
/Candida/), nauzea (nutkanie na vracanie), vomitus (vracanie), lokálne
dráždenie.

Interakcie
Účinok progesterónu znižujú antihistaminiká a fenobarbital. Progesterón
spôsobuje falošnú negativitu alebo zníženie hodnôt stanovenia jódu
viazaného na bielkoviny a vychytávanie radiojódu štítnou žľazou.

Dávkovanie a spôsob podávania
Agolutin Depot sa podáva do svalu.
Pri sekundárnej amenoree je substitúcia samotného progesterónu účinná len
pri dokázanej dostatočnej produkcii ovariálnych estrogénov, tzn. pri
pozitívnom progesterónovom teste. Podáva sa rovnako ako pri oligomenoree
alebo pri úplnom anovulačnom cykle 17. deň cyklu 50 - 100 mg Agolutinu
Depot.
Na zastavenie dysfunkčného maternicového krvácania sa podáva 100 mg
Agolutinu Depot vždy súčasne s 10 mg Agofollinu Depot.
Na prevenciu recidívy dysfunkčného krvácania sa podáva najmenej počas troch
až šiestich cyklov vždy 17. deň cyklu najprv 100 mg a neskôr 50 mg
Agolutinu Depot.
Pri liečbe postmenopauzálnych výpadových javov, ak žena nevhodne reaguje na
androgénnu zložku Folivirinu, je možné kombinovať 5 - 10 mg Agofollinu
Depot s 50 - 100 mg Agolutinu Depot. Agolutin Depot je celkom nevhodný na
progesterónový test, pretože je nebezpečenstvo falošného negatívneho
výsledku.
Pri hroziacom potrate je liečba progesterónom odôvodnená len vtedy, ak sa
dokázala jeho znížená produkcia. Podáva sa 50 - 100 mg Agolutinu Depot 2 -
3 krát týždenne (alebo i častejšie) do 14. týždňa tehotenstva (alebo aj
dlhšie), podľa výsledkov priameho či nepriameho sledovania hladiny
progesterónu v organizme. Pri podozrení na zamĺknutý potrat je podávanie
gestagénov nevhodné. Preventívna aplikácia progesterónu je oprávnená len
vtedy, ak sa dokáže nedostatočná tvorba progesterónu (v tehotenstve, pri
luteálnej insuficiencii, po liečbe anovulačnej sterility klomifénom a
pod.), i v tomto prípade je vhodné sledovať hladinu progesterónu.

Upozornenie
Liečivo prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka.
Na možnosť zníženia pozornosti pri riadení motorových vozidiel a obsluhe
strojov neboli robené špeciálne testy. Nie je pravdepodobné, že v rozmedzí
terapeutických dávok dochádza k ovplyvneniu pozornosti.

Varovanie
Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.
Liek musí byť uchovávaný mimo dosahu detí.

Balenie
1 ampulka po 2 ml; 5 ampuliek po 2 ml

Uchovávanie
Uchovávať pri teplote 10 - 25 (C, chrániť pred svetlom a mrazom. Ampulky
uchovávať v stojacej polohe.

Dátum poslednej revízie textu
Január 2007[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


/PRÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č./ /1491/2003/
/Súhrn charakteristických vlastností lieku/1.NÁZOV LIEKU
AGOLUTIN DEPOT
injekčná suspenzia

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE
Liečivo: progesteronum 25 mg v 1 ml mikrokryštalickej suspenzie

3. LIEKOVÁ FORMA
Injekčná suspenzia. Mikrokryštalická vodná suspenzia po pretrepaní mliečnej
farby.

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikácie
Nedostatočná produkcia progesterónu žltým telieskom vaječníka (chýba
sekrečná transformácia endometria). Hlavnou indikáciou sú hypofunkčné
poruchy menštruačného cyklu alebo dysfunkčné maternicové krvácanie.
Vyvolanie krvácania a rýchleho odlúčenia endometria pri nedostatočnej
produkcii progesterónu žltým telieskom vaječníka (anovuláciou). Podáva sa
pri premenštruačnom syndróme a v profylaxii postnatálnej depresie. Používa
sa tiež na udržanie gravidity v prípade habituálneho, resp. hroziaceho
potratu, pri nedostatočnej produkcii progesterónu v gravidite.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
Pri sekundárnej amenoree je substitúcia samotného progesterónu účinná len
pri dokázanej dostatočnej produkcii ovariálnych estrogénov, tzn. pri
pozitívnom progesterónovom teste. Podáva sa rovnako ako pri
oligomenoree alebo pri úplnom anovulačnom cykle 17. deň cyklu 50 - 100 mg
Agolutinu Depot.
Na zastavenie dysfunkčného maternicového krvácania sa podáva 100 mg
Agolutinu Depot vždy súčasne s 10 mg Agofollinu Depot.
Na prevenciu recidívy dysfunkčného krvácania sa podáva najmenej počas troch
až šiestich cyklov vždy 17. deň cyklu najprv 100 mg a neskôr 50 mg
Agolutinu Depot.
Pri liečbe postmenopauzálnych výpadových javov, ak žena nevhodne reaguje na
androgénnu zložku Folivirinu, je možné kombinovať 5 - 10 mg Agofollinu
Depot s 50 - 100 mg Agolutinu Depot.
Agolutin Depot je celkom nevhodný na progesterónový test, pretože je
nebezpečenstvo falošného negatívneho výsledku.
Pri hroziacom potrate je liečba progesterónom odôvodnená len vtedy, ak sa
dokázala jeho znížená produkcia. Podáva sa 50 -100 mg Agolutinu Depot 2 - 3
krát týždenne (alebo i častejšie) do 14. týždňa gravidity (alebo aj
dlhšie), podľa výsledkov priameho či nepriameho sledovania hladiny
progesterónu v organizme. Pri podozrení na zamĺknutý potrat je podávanie
gestagénov nevhodné.
Preventívna aplikácia progesterónu je oprávnená len vtedy, ak sa dokáže
nedostatočná tvorba progesterónu (v gravidite, pri luteálnej insuficiencii,
po liečbe anovulačnej sterility klomifénom a pod.), i v tomto prípade je
vhodné sledovať hladinu progesterónu.
Agolutin Depot sa podáva intramuskulárne.

4.3 Kontraindikácie
Absolútna kontraindikácia je maternicové krvácanie pred vylúčením
organickej príčiny, dysfunkčné maternicové krvácanie bez súčasnej aplikácie
estrogénov. Laktácia. Alergia na ktorúkoľvek zložku. Nepodáva sa pri
tromboflebitíde, tromboembolickej chorobe, pri pľúcnej embólii
i v anamnéze, pri akútnych a chronických ochoreniach pečene.

4.4 Špeciálne upozornenia
Relatívnou kontraindikáciou je podávanie pacientkám s astmou, epilepsiou,
ochorením srdca alebo s dysfunkciou obličiek pre možnosť zvýšenej retencie
tekutín. Pri podávaní týmto pacientkám je potrebná zvýšená
opatrnosť. Progesterón zhoršuje pečeňové funkcie a pri akútnom alebo
chronickom poškodení pečene je kontraindikovaný.
Progesterón zvyšuje bazálnu plazmatickú hladinu inzulínu a pri dlhodobom
podávaní môže znížiť toleranciu glukózy.
V prípade veľmi vysokých dávok sa môže prejaviť hypnotický efekt, ktorý
je závislý na dávke.


4.5 Liekové a iné Interakcie
Nie sú popísané klinicky významné interakcie. Účinok progesterónu znižujú
antihistaminiká, fenobarbital, fenytoín, rifampicín, primidón,
karbamazepín. Zvyšuje plazmatickú hladinu cyklosporínu inhibíciou jeho
metabolizmu.
Potenciálne užitočná interakcia môže vzniknúť pri podaní progesterónu, ak
pred tým žena s endometriózou užívala syntetické progestagény napr.
noretisterón. Progesterón spôsobuje falošnú negativitu alebo zníženie
hodnôt stanovenia jódu viazaného na bielkoviny a vychytávanie radiojódu
štítnou žľazou.

4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie
Laktácia je kontraindikáciou. Gravidita nie je kontraindikáciou pre
prirodzené a tzv. čisté syntetické gestagény (bez vedľajších androgénových
a estrogénových účinkov) pokiaľ nejde o zamĺknutý potrat. Podávanie
v gravidite je odôvodnené len v prípade preukázanej nedostatočnej sekrécie
progesterónu, u habituálneho potratu profylakticky, u abortus imminens
terapeuticky. Hrozí však virilizácia plodu a bol zaznamenaný zvýšený počet
ektopických gravidít.
Podávanie u novorodencov a v pediatrii neprichádza do úvahy.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Neboli vykonané špeciálne testy na dôkaz zníženia pozornosti. Nie je
pravdepodobné, že v rozmedzí terapeutických dávok dôjde k ovplyvneniu
vigility.

4.8 Nežiaduce účinky
Akútne, život ohrozujúce nežiaduce účinky po podaní terapeutických dávok
nie sú známe.
Najčastejšie sú v dôsledku dlhodobého podávania nežiaduce účinky v oblasti
GIT nauzea, vomitus, prípadne hyperpyrexia, zmeny telesnej hmotnosti, edém.
V oblasti CNS sú to nervozita, kŕče, zmeny libida, poruchy spánku, sklon
k depresiám, zriedka bolesti hlavy. Ďalej sa môžu objaviť melazma,
chloazma, len ojedinelo sa pozoruje napätie prsníkov, urtikária, pruritus
vulvae, kandidóza, lokálne dráždenie.

4.9 Predávkovanie
Nie sú známe údaje o akútnej toxicite, pri podaní dávok okolo 100 mg sa
dosahuje len 1/10 koncentrácie obvyklej v gravidite. U extrémne vysokých
dávok sa vyskytuje spavosť, kŕče maternice.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti.
Farmakoterapeutická skupina: Hormóny, gestagény.
ATC kód: G03DA04
Agolutin Depot je monokomponentný prípravok s obsahom progesterónu, ktorý
je prirodzeným hormónom s dôležitými fyziologickými funkciami.
Je určený predovšetkým k substitúcii nedostatku progesterónu, produkovaného
žltým telieskom ovária.
Klinické štúdie farmakodynamiky
V klinike sa ako prirodzený progesterón používa pri substitúcii nedostatku
progesterónu.
Väčšina dôkazov pre indikáciu použitia progesterónu má empirický charakter
z mnohoročného používania hormonálneho prípravku vo viacerých liekových
formách. Sú k dispozícii výsledky otvorených klinických štúdií a pre
indikáciu premenštruačnej tenzie sú známe signifikantne lepšie výsledky po
progesteróne oproti placebu, získane v randomizovanej kontrolovanej štúdii
za dvojito slepých podmienok.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Intramuskulárna injekcia 25 mg progesterónu vytvára plazmatickú hladinu 20
až 40 nmol.l-1, čo zodpovedá plazmatickej hladine v luteálnej fáze. Dávky
vyššie ako 50 mg vytvárajú hladiny blízke hladinám v gravidite. Plazmatický
polčas je veľmi krátky, len niekoľko minút.
Distribučný objem je okolo 17 až 19 l, progesterón je vychytávaný tukom,
z ktorého sa postupne uvoľňuje. Po intramuskulárnom podaní vodnej suspenzie
(Agolutin Depot) je účinok predĺžený. Cirkulujúci progesterón je viazaný na
plazmatický albumín resp. na kortikosteroidy, viažuce globulín medzi 95 až
96 %. Koncentrácia v CSF dosahuje 10 % plazmatickej hladiny. Metabolizuje
sa predovšetkým v pečeni asi 65 %, tiež v obličkách, mozgu, maternici
a koži. Biotransformuje sa na pregnandiol, ktorý sa vylučuje močom ako
glukuronát. Okolo 10 % je vylučovaných stolicou a významná je tiež
enterohepatálna cirkulácia. Účinná látka prechádza placentárnou bariérou
a do materského mlieka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
Nie sú k dispozícii údaje o akútnej toxicite, pretože po perorálnom resp.
intramuskulárnom podaní nie je možné vzhľadom na limitovanosti aplikácie
dosiahnuť toxickej hladiny. Dlhodobé podávanie v klinických podmienkach
dostatočne substituuje testy chronickej toxicity v experimente.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
6.1 Zoznam pomocných látok
Carmellosum natricum, sorbitolum, polysorbatum 80, phenolum, aqua ad
iniectabilia.

6.2 Inkompatibility
Oxidujúce látky, alkálie a svetlo spôsobujú rozklad progesterónu.
Progesterón spôsobuje falošnú negativitu alebo zníženie hodnôt stanovenia
jódu viazaného na bielkoviny a vychytávanie radiojódu štítnou žľazou.

6.3 Čas použiteľnosti
3 roky

6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Uchovávať pri teplote 10 - 25 oC, chrániť pred svetlom a mrazom.
Ampulky uchovávať v stojacej polohe.

6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia
1.) 2 ml neodlamovacie ampulky s nalepeným štítkom, pilník, plastová
vanička, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.
2.) 2 ml odlamovacie ampulky s nalepeným štítkom, plastová vanička, písomná
informácia pre používateľa, papierová škatuľka.
Veľkosť balenia: 1 ampulka po 2 ml
5 ampuliek po 2 ml

6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom
Injekcie sa podávajú intramuskulárne.

7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
BIOTIKA a.s., 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
56/0463/69–S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹžENIA REGISTRÁCIE
1969


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
Január 2007

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C24813
Skupina ATC:
G03 - Pohlavné hormony a lieky ovplyvňujúce genitálny systém
Skupina ATC:
G03DA04 - progesteronum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
rutosidum
Výrobca lieku:
BIOTIKA SLOVENSKA LUPCA, SLOVENSKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
7.98 € / 240.41 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
7.98 € / 240.41 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.38 € ÚP:0.00 € DP:5.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.56 € ÚP:0.00 € DP:21.56 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:38.85 € ÚP:0.38 € DP:38.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.81 € ÚP:1.16 € DP:0.65 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.98 € ÚP:0.00 € DP:7.98 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.77 € ÚP:1.80 € DP:0.97 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien