Detail:
Ozurdex imp ivt 1x700 µg (vrecko s aplik.syst.)
Názov lieku:
Ozurdex
Doplnok názvu:
imp ivt 1x700 µg (vrecko s aplik.syst.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C21707
Skupina ATC:
S01 - Oftalmologiká
Skupina ATC:
S01BA01 - dexamethasonum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - bez doplatku
Krajina pôvodu:
IE -
Výrobca lieku:
ALLERGAN Pharmaceut. Ireland, Westport, County Mayo, IRSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s makulárnym edémom po oklúzii vetvovej žily sietnice (BRVO) alebo oklúzii stredovej žily sietnice (CRVO). Podmienkou hradenej liečby je vstupná zraková ostrosť v rozmedzí 20/32 - 20/200. Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádzajú najviac dve dávky lieku. Hradená liečba sa môže indikovať na I. Očnej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov, na Očnej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava - nemocnica svätého Cyrila a Metoda, na Očnej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, na Očnom oddelení Nemocnice s poliklinikou Žilina, na Očnej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice , na Očnom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, na Očnej klinike Fakultnej nemocnice Trenčín, v OFTAL, s r.o. Očné centrum Zvolen, na Očnom oddelení Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok, na Očnom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice - pracovisko Rastislavova 43 a na Očnej klinike Univerzitnej nemocnice, Martin. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Môže predpísať:
Ophtalmológia
Predajná cena:
1060.01 € / 31933.86 SK
Úhrada poisťovňou:
1060.01 € / 31933.86 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.78 € ÚP:0.00 € DP:1.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.52 € ÚP:0.00 € DP:1.52 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1060.01 € ÚP:1060.01 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien