Detail:
Votrient tbl flm 30x400 mg
Názov lieku:
Votrient
Doplnok názvu:
tbl flm 30x400 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C20584
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01XE11 -
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
Novartis Europharm Ltd., GB
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) ako 1. línia v liečbe inoperabilného lokálne pokročilého alebo metastatického karcinómu z renálnych buniek, b) ako 2. línia v liečbe inoperabilného lokálne pokročilého alebo metastatického karcinómu z renálnych buniek po zlyhaní liečby cytokínmi. Hradená liečba sa môže indikovať v  Národnom onkologickom ústave Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice a na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
1527.00 € / 46002.40 SK
Úhrada poisťovňou:
1527.00 € / 46002.40 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2195.09 € ÚP:2195.09 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1527.00 € ÚP:1527.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien