Detail:
ATOZET 10 mg/40 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Názov lieku:
ATOZET 10 mg/40 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 90x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C1579B
Skupina ATC:
C10 - Látky redukujúce sérové lipidy
Skupina ATC:
C10BA05 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
Merck Sharp & Dohme, SPOJENE STATY AMERICKE
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz., Endokrinológia aj detská, Geriatria, Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská, Klinická farmakológia
Predajná cena:
139.38 € / 4198.96 SK
Úhrada poisťovňou:
124.83 € / 3760.63 SK
Doplatok pacienta:
14.55 € / 438.33 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien