Detail:
DOLOBENE gel 50 g
Názov lieku:
DOLOBENE
Doplnok názvu:
gel 50 g
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU K PREDĹŽENIU REGISTRÁCIe, EV. Č. 1233/2002
PRÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č. 1232/2002
Písomná informácia pre používateľov


Dolobene gél

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Spolková republika Nemecko

Zloženie:
/Liečivá:/
heparinum natricum (sodná soľ heparínu) 500 I.U.
dimethylis sulfoxidum (dimetylsulfoxid) 166,6 mg
dexpanthenolum (D-pantenol) 25 mg v 1 g gélu

/Pomocné látky:/
Rosmarini etheroleum (rozmarínová silica), pini pumilionis etheroleum
(kosodrevinová silica), citronellae etheroleum (citronelová silica),
macrogolglyceroli hydroxystearas (cremophor CO 455)
(glyceromacrogolhydroxystearal), acidum polyacrylum (carbomerum 980)
(kyselina polyakrylová), trometanolum (tromatanol), alcohol isopropylilcus
(izopropylalkohol), aqua purificata (čistená voda).

Farmakoterapeutická skupina:
VENOFARMAKUM, LOKÁLNE ANTIFLOGISTIKUM

Charakteristika:
Gél Dolobene® je špeciálna kombinácia liečiv na liečbu bolesti v svaloch a
pohybovom ústrojenstve a na liečbu akútnej choroby žíl dolných končatín.
Heparín pôsobí proti mechanizmu krvnej koagulácie a zlepšuje krvný prietok
pri miestnom podaní, čím rýchlo lieči pomliaždeniny. Navyše heparín pôsobí
proti opuchu a zápalu.
Dexpantenol sa v koži mení na vitamín – kyselinu pantoténovú. Tento vitamín
podporuje normálnu funkciu tkaniva, predovšetkým epiteliálnych vrstiev.
Dexpantenol chráni kožu.
Dimetylsulfoxid má protizápalový, bolesť tíšiaci, vazodilatačný a
antiedematický účinok.
Gél Dolobene® je veľmi vhodný na liečbu športových poranení.

Indikácie:
Choroby spojené s opuchmi, podliatinami a zápalmi po uzatvorených
poraneniach svalov, šľachových puzdier, väzov, kĺbov, ako sú pomliaždeniny
a podliatiny, podvrtnutie, presilenie, tenisový lakeť, zápal šliach, zápal
šľachovitých puzdier a bursitídy. Akútna neuralgia, spondylogénne
neuropatie, bolestivé ochorenia okolia ramenného kĺbu.

Kontraindikácie:
Dolobene gél sa nesmie používať pri precitlivenosti na liečivo alebo na
niektorú z pomocných látok lieku, astme, počas tehotenstva a v čase
dojčenia, u detí mladších ako 5 rokov, pri ťažkej poruche pečene alebo
obličiek, pri obehovej slabosti. Nesmie sa aplikovať na otvorené rany.
Dimetylsulfoxid a sulindak sa nesmú používať v tom istom čase.

Nežiaduce účinky:
Často sa môže objaviť sčervenanie, svrbenie, kauterizácia, tvorba
pľuzgierov a žihľavka v mieste podania. Tieto príznaky počas ďalšej liečby
zvyčajne ustúpia. V prípade, že neustúpia, liečba sa má prerušiť.

Menej často môže dimetylsulfoxid a iné súčasti lieku vyvolať alergickú
kožnú reakciu. Po aplikácii Dolobene gélu sa môže objaviť dych s pachom po
cesnaku, ktorý súvisí s dimetylsulfidom, ktorý je metabolitom
dimetylsulfoxidu. Zmeny vnímania chuti miznú po niekoľkých minútach.

Veľmi zriedkavo sa v ojedinelých prípadoch môžu vyskytnúť okamžité
alergické reakcie so žihľavkou a Quinckeho edémom. V prípade aplikácie na
veľkú plochu sa v ojedinelých prípadoch vyskytli pri nechránenom kauzálnom
kontakte srdcové ťažkosti, ťažkosti s dýchaním, žalúdočné ťažkosti, nauzea,
hnačky, malátnosť, bolesti hlavy a horúčky s triaškou.

Interakcie:
Prítomnosť dimetylsulfoxidu v Dolobene géle podporuje prienik mnohých
látok, ktoré sa v niektorých prípadoch zle vstrebávajú do pokožky. Aby sa
zabránilo nežiaducim účinkom takých látok, nemajú sa aplikovať ďalšie lieky
ani iné látky v tej istej oblasti kože bezprostredne pred či po aplikácii
Dolobene gélu, prípadne sa koža má starostlivo očistiť pred každou
aplikáciou Dolobene gélu.

Dávkovanie a spôsob použitia:
Naneste gél 2 – 4 krát denne na postihnuté oblasti. Na plochu veľkosti
kolena sa nanáša prúžok dlhý asi 3 cm.
Aplikujte a natrite tenkú vrstvu Dolobene gélu na veľkú plochu kože alebo
v prípade abrázií, blízko bolestivej oblasti.
Miesto, na ktoré sa gél aplikuje, musí byť bez liečiv, kozmetických
prípravkov a chemikálií. Neaplikujte Dolobene gél na sliznice (do očí, úst,
nosa), otvorené rany alebo porušenú kožu alebo kožu náchylnú na poškodenie
(napríklad po ožiarení, ťažké popáleniny, operačné jazvy).
Ak sa aplikuje pod obväz: obväz použite až niekoľko minút po aplikácií
gélu, keď sa už veľká časť gélu vstrebala cez kožu a keď sa vyparil
alkohol. Zvláštna pozornosť sa vyžaduje v prípade vzduchotesných
nepriepustných obväzov.

Čas aplikácie závisí od závažnosti a priebehu chorobného stavu.

Upozornenie:
Dolobene gél je určený na vonkajšie použitie na neporušenú kožu. Liek
nesmie prísť do styku s otvorenými ranami.
Počas liečby s dimetylsulfoxidom sa môže vyskytnúť zvýšená citlivosť na
svetlo.
Preto sa počas liečby liekom Dolobene gél má vyhnúť intenzívnemu slnečnému
žiareniu ako aj používaniu solárií. V prípade reakcií z precitlivenosti na
svetlo sa musí liečba zastaviť.
Pri náhodnom použití lieku Dolobene gél dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Uchovávanie:
Uchovávajte pri teplote do 25 şC.

Varovanie:
Liek sa nesmie užívať po uplynutí použiteľnosti (exspirácia) uvedenej na
obale.
Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Balenie:
20 g, 50 g.

Dátum poslednej revízie:
Január 2007


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU K PREDĹŽENIU REGISTRÁCIe, EV. Č. 1233/2002


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Dolobene gél

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

heparinum natricum 500 I.U.
dimethylis sulfoxidum 166,6 mg
dexpanthenolum 25 mg v 1 g gélu

Úplný zoznam pomocných látok, pozri v časti 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA
Dermálny gél

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1. Terapeutické indikácie
Opuchy, hematómy a zápaly po zatvorených poraneniach svalov, šliach,
šľachových puzdier, väzov, kĺbov, ako sú kontúzie a podliatiny, distorzie
a presilenia, tenisový lakeť, tendonitída, tendovaginitída, burzitída.
Akútna neuralgia, spondylogénne neuropatie, humeroskapulárna periartritída.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania
Dolobene gél sa má podávať na postihnuté plochy 2 – 4 krát denne. Na plochu
veľkosti kolena sa zvyčajne vyžaduje približne 3 cm gélu.

Dolobene gél sa nesmie používať u detí vo veku do 5 rokov, keďže takéto
skúsenosti nie sú dostupné (pozri časť 4.3. Kontraindikácie).

Aplikujte a natrite tenkú vrstvu Dolobene gélu na veľkú plochu kože, alebo
v prípade abrázií, blízko bolestivej oblasti.

Miesto, na ktoré sa gél aplikuje, musí byť bez liečiv, kozmetických
prípravkov a chemikálií. Neaplikujte Dolobene gél na sliznice (do očí, úst,
nosa), otvorené rany alebo porušenú kožu alebo kožu náchylnú na poškodenie
(napríklad po ožiarení, ťažké popáleniny, operačné jazvy).

Ak sa aplikuje pod obväz: obväz použite až niekoľko minút po aplikácií
gélu, keď sa už veľká časť gélu vstrebala cez kožu a keď sa vyparil
alkohol. Zvláštna pozornosť sa vyžaduje v prípade vzduchotesných
nepriepustných obväzov.

Čas aplikácie závisí od závažnosti a priebehu chorobného stavu.

4.3 Kontraindikácie
Dolobene gél sa nesmie používať:
- u pacientov s precitlivenosťou na liečivá alebo na niektorú
z pomocných látok lieku,
- u astmatikov,
- u pacientov so závažnými poruchami pečene alebo obličkových
funkcií,
- u pacientov s labilným cirkulačným systémom,
- v prípade gravidity a laktácie,
- u detí vo veku do 5 rokov.

Neaplikujte Dolobene gél na otvorené rany (pozri časť 4.2 „Dávkovanie a
spôsob podávania).

DMSO a Sulindac sa nesmú používať v tom istom čase (pozri časť 4.5 „Liekové
a iné interakcie“).4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Neaplikujte Dolobene gél na sliznice, otvorené rany alebo porušenú kožu
alebo kožu náchylnú na poškodenie kvôli tomu, že obsah izopropylalkoholu
môže viesť k bolestivým reakciám.

Kvôli tomu, že DMSO zvyšuje prenikanie látok, Dolobene gél sa nemá
používať v kombinácii s inými lokálnymi liečivami.

Počas liečby DMSO sa môže vyskytnúť zvýšená citlivosť na svetlo.
Preto sa počas liečby liekom Dolobene gél má vyhnúť intenzívnemu slnečnému
žiareniu ako aj používaniu solárií. V prípade reakcií z precitlivenosti na
svetlo sa musí liečba zastaviť.

4.5 Liekové a iné interakcie
Prienik iných, lokálne podávaných liekov môže byť intenzívnejší. Pri
súčasnom podávaní nesteroidného antiflogistika Sulindac-u sa môže vyvinúť
periférna neuropatia.

4. 6 Gravidita a laktácia
/Gravidita/
Keďže u niektorých zvieracích druhov teratogénne účinky môžu byť vyvolané
DMSO a keďže nie je dostatok skúseností s DMSO u gravidných žien, Dolobene
gél sa počas gravidity nesmie používať.
/Laktácia/
DMSO prechádza do materského mlieka, a preto sa nesmie používať
u dojčiacich matiek.

4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Netýka sa.

4. 8 Nežiaduce účinky
Frekvencia nežiadúcich účinkov, ktoré sú uvedené nižšie, sa udáva na
základe nasledovnej dohody:
Veľmi časté: ( 1/10
Časté: (1/100 a (1/10
Menej časté: (1/1000 a (1/100
Zriedkavé: (1/10 000 a (1/1000
Veľmi zriedkavé: (1/10 000, včítane ojedinelých hlásení

Poruchy imunitného systému
/Menej časté:/ DMSO a iné súčasti lieku Dolobene gél môžu vyvolať alergické
kožné reakcie.
/Veľmi zriedkavé:/ V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť okamžité
alergické reakcie s urtikáriou a Quinckeho edémom.

Poruchy srdcoa
/Veľmi zriedkavé:/ V prípade aplikácie na veľké plochy sa v ojedinelých
prípadoch vyskytli pri nechránenom kauzálnom kontakte srdcové ťažkosti.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
/Veľmi zriedkavé:/ V prípade aplikácie na veľké plochy sa v ojedinelých
prípadoch vyskytli pri nechránenom kauzálnom kontakte ťažkosti s dýchaním.

Gastrointestinálne poruchy
/Menej časté:/ Po aplikácii Dolobene gél sa prechodne môže objaviť dych
s pachom ako po cesnaku. Tento zápach súvisí s dimetylsulfidom (DMS), ktorý
je metabolitom DMSO.
Zmeny vnímania chuti miznú po niekoľkých minútach.
/Veľmi zriedkavé:/ V prípade aplikácie na veľké plochy sa v ojedinelých
prípadoch vyskytli pri nechránenom kauzálnom kontakte žalúdočné ťažkosti,
nauzea a hnačky.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Počas používania DMSO sa môže objaviť zvýšená citlivosť na svetlo.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
/Časté:/ Najčastejšími vedľajšími účinkami sú erytém, svrbenie,
kauterizácia, tvorba pľuzgierov a urtikária v mieste aplikácie. Tieto
symptómy počas ďalšej liečby zvyčajne ustúpia. V prípade, že neustúpia,
liečba sa má prerušiť.
/Veľmi zriedkavé:/ V prípade aplikácie na veľké plochy sa v ojedinelých
prípadoch pri nechránenom kauzálnom kontakte vyskytla malátnosť, bolesti
hlavy a horúčky s triaškou.

4.9 Predávkovanie
Neboli zaznamenané žiadne prípady predávkovania.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: venofarmakum, lokálne antiflogistikum.

ATC kód: M 02AX

- /Dimetylsulfoxid (DMSO)/
DMSO má protizápalové, antiedematózne a lokálne analgetické vlastnosti.
Protizápalový účinok sa zakladá na viacerých farmakologických účinkoch.
Najdôležitejším z nich je inaktivácia OH-radikálov, ktoré sú v prípade
zápalu tvorené so zvýšenou frekvenciou a majú deštruktívny vplyv na
tkanivá.
DMSO má lokálne analgetické účinky znižovaním rýchlosti nervového vedenia
v periférnych neurónoch. Antiedematózny účinok je vyvolaný inaktiváciou
hydroxylových radikálov, čím sa tak dosiahne zlepšenie metabolickej
situácie v postihnutej oblasti. Sčasti sa na tomto účinku podieľajú aj
hygroskopické vlastnosti DMSO.
DMSO (od 50% vyššie) môže slúžiť ako rezorpčná látka pre iné substancie.

- /Heparín/
Kompetitívnou inhibíciou hyaluronidázy sa v prípade zápalov znižuje
nadmerná degradácia spojivového tkaniva. Preto má heparín aj protizápalový
a liečivý efekt. Navyše, v závislosti od dávky má heparín aj
antitrombotický účinok, medziiným tým, že mnohonásobne potencuje inhibičný
efekt antitrombínu III na aktiváciu protrombínu a trombín.
K penetrácii heparínu cez zdravú kožu dochádza v závislosti od dávky,
pričom je dokázaná u dávok vyšších než 300 I.U./g.

- /Dexpantenol/
V prípade lokálneho použitia sa dexpantenol v koži mení na kyselinu
pantoténovú, ktorá je vitamínom skupiny B. Dexpantenol má takú istú
biologickú účinnosť ako pantoténová kyselina. Zvlášť ako súčasť koenzýmu
A sa kyselina pantoténová podieľa na mnohých syntézach a degradačných
reakciách a tak umožňuje okrem iného aj regeneračné procesy v prípade
hojenia rany a epitelizácie.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

- /Dimetylsulfoxid (DMSO)/
DMSO sa nachádza v ľudskej plazme ako prirodzená substancia
v koncentráciách približne 40 ng/mg. Po jednotlivej kožnej aplikácii 1,5 g
gélu /Dolobene ratiopharm-Gel/ na povrch kože veľkosti 400 cm2 sa DMSO
rezorbuje s polčasom 3 – 4 hodín. 6 hodín po aplikácii plazmatické hladiny
dosahujú plató približne na úrovni 120 ng/ml, čo pretrváva až 12 hodín po
aplikácii. Potom sa DMSO vylučuje s polčasom 11 – 14 hodín. Endogénne
plazmatické hladiny sa opäť dosahujú 60 hodín po aplikácii.
12 – 25% takto absorbovaného množstva DMSO sa vylučuje obličkami v prvých
24 hodinách a 37 – 48% v priebehu 7 dní ako nezmenený DMSO alebo vo forme
hlavného metabolitu, dimetylsulfónu (DMSO2). 3,5 – 6% celkovej dávky DMSO
unikne v priebehu 6 – 12 hodín po aplikácii vydýchaním pľúcami ako
dimetylsulfid (DMS).

- /Heparín:/
Nie sú dostupné spoľahlivé údaje o farmakokinetike heparínu po perkutánnej
aplikácii.

- /Dexpantenol/
V prípade lokálneho použitia sa dexpantenol v koži mení na kyselinu
pantoténovú. Alkohol dexpantenol sa rezorbuje rýchlejšie ako kyselina -
pantoténová kyselina. Dobrá rezorpcia dexpantenolu by sa dala dokázať
experimentálne.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

DMSO je relatívne netoxická látka a to sa týka hlavne perkutánneho
použitia. Použitie vyšších dávok DMSO v priebehu dlhého časového obdobia
vyvolalo u niektorých zvieracích druhov zmeny očných šošoviek. U žiadneho
zvieracieho modelu sa zmeny na očných šošovkách nepozorovali u dávok DMSO
menších ako 1g/kg na deň. Klinická významnosť týchto výsledkov sa nezdá
byť významná, keďže predchádzajúce dlhodobé klinické skúsenosti neukázali
u ľudí účinok poškodzujúci oči. Na základe predchádzajúcich vyšetrení nie
je pravdepodobný karcinogénny efekt a nedá sa vylúčiť mutagénny efekt.
Teratogénne účinky by sa dali pozorovať u zvierat len po opakovanom podaní
vysokých dávok.

Toxicita heparínu je mimoriadne nízka. Nie sú dostupné žiadne výskumné
materiály týkajúce sa mutagenicity, karcinogenicity a teratogenicity.

Kyselina pantoténová a dexpantenol sú prakticky netoxické. Nie sú známe ani
mutagénne, teratogénne, ani karcinogénne účinky.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6. 1. Zoznam pomocných látok
Rosmarini etheroleum, pini pumilionis etheroleum, citronellae etheroleum,
macrogolglyceroli hydroxystearas (cremophor CO 455), acidum polyacrylum
(carbomelum 980), trometanolum, alcohol isopropylilcus, aqua purificata.

6. 2. Inkompatibility
Nie sú známe.

6. 3. Čas použiteľnosti
2 roky.

6. 4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávať pri teplote do 25 °C.

6. 5. Druh obalu a obsah balenia
Al tuba s HDPE uzáverom, papierová škatuľka, písomná informácia pre
používateľov.

Obsah balenia:
Originálne balenie obsahuje 20 g gélu.
Originálne balenie obsahuje 50 g gélu.

6. 6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom
Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm, Spolková republika Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
85/0667/92-C/S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE
16.9.1992

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Január 2007

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C14862
Skupina ATC:
M02 - Lieky proti bolestiam kĺbov a svalov na vonk.použitie
Skupina ATC:
M02AX - Iné topické produkty proti bolesti kĺbov a svalov
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CH Švajčiarsko
Účinná látka:
dihydroxyaluminii natrii carbonas,doxazosini mesilas,chlorhexidini digluconas
Výrobca lieku:
MEPHA, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
5.13 € / 154.55 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
5.13 € / 154.55 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.97 € ÚP:0.00 € DP:1.97 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.78 € ÚP:0.00 € DP:5.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.83 € ÚP:0.00 € DP:8.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:119.10 € ÚP:0.00 € DP:119.10 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.39 € ÚP:0.00 € DP:2.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.13 € ÚP:0.00 € DP:5.13 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien