Detail:
LOCOID 0,1% crm 1x30 g 0,1%
Názov lieku:
LOCOID 0,1%
Doplnok názvu:
crm 1x30 g 0,1%
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV

/Informácia o použití, čítajte pozorne!/


LOCOID 0,1%
LOCOID LIPOCREAM 0,1%
LOCOID 0,1%
LOCOID CRELO
LOCOID LOTION 0,1%
/(hydrocortisoni butyras)/

Lieková forma
Dermálna masť, dermálny krém, dermálna emulzia, loción

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Astellas Pharma s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha, Česká republika.

Zloženie lieku
LOCOID 0,1%, dermálna masť
/Liečivo:/ hydrocortisoni butyras (hydrokortizónbutyrát) 1 mg v 1 g dermálnej
masti.
/Pomocné látky:/ paraffini unguentum compositum (zložená parafínová masť).

LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny krém
Liečivo: hydrocortisoni butyras (hydrokortizónbutyrát) 1 mg v 1 g
dermálneho krému.
Pomocné látky: macrogoli 25 aetherum cetostearylicum
(makrogolcetostearyléter), alcohol cetylstearylicus (cetylalkohol
a stearylalkohol), paraffinum liquidum (tekutý parafín), vaselinum album
(biela vazelína), propylparabenum (propylparabén), alcohol benzylicus
(benzylalkohol), acidum citricum (kyselina citrónová), natrii citras
(citrónan sodný), aqua purificata (čistená voda).

LOCOID 0,1%, dermálny krém
/Liečivo:/ hydrocortisoni butyras (hydrokortizónbutyrát) 1 mg v 1 g
dermálneho krému.
/Pomocné látky:/ macrogoli 25 aetherum cetostearylicum
(makrogolcetostearyléter), alcohol cetylstearylicus (cetylalkohol
a stearylalkohol), paraffinum liquidum (tekutý parafín), vaselinum album
(biela vazelína), propylparabenum (propylparabén), butylparabenum
(butylparabén), acidum citricum (kyselina citrónová), natrii citras
(citrónan sodný), aqua purificata (čistená voda).

LOCOID CRELO, dermálna emulzia
/Liečivo:/ hydrocortisoni butyras (hydrokortizónbutyrát) 1 g v 1 g dermálnej
emulzie.
/Pomocné látky:/ macrogoli 25 aetherum cetostearylicum
(makrogolcetostearyléter), alcohol cetylstearylicus (cetylalkohol
a stearylalkohol), vaselinum album (biela vazelína), paraffinum solidum
(tvrdý parafín), boraginis oleum (olej z Borago officinalis),
butylhydroxytoulenum (butyl-hydroxytoluén), propylenglycolum
(propylénglykol), natrii citras (citrónan sodný), acidum citricum (kyselina
citrónová), propylparabenum (propylparabén), butylparabenum (butylparabén),
aqua purificata (čistená voda).

LOCOID LOTION 0,1%, loción
/Liečivo:/ hydrocortisoni butyras (hydrokortizónbutyrát) 1 mg v 1 ml
dermálneho roztoku.
/Pomocné látky:/ alcohol isopropylicus (izopropylalkohol), glycerolum
(glycerol), povidonum K 90 (povidón), acidum citricum (kyselina
citrónová), natrii citras (citrónan sodný), aqua purificata (čistená voda).

Farmakoterapeutická skupina
Dermatologikum, kortizonoidné antiflogistikum.

Charakteristika
LOCOID je hormonálny liek (nehalogenovaný kortikosteroid) na vonkajšie
použitie. Má rýchly protizápalový, protialergický a protisvrbiaci účinok.
Indikácie
LOCOID sa používa na liečbu kožných ochorení, ktoré reagujú na zvonka
aplikované hormonálne lieky obsahujúce kortikosteroidy, ako sú zápalové
kožné ochorenia (ekzémy, dermatitídy) a psoriáza.
Liek je určený pre dospelých, mladistvých a deti.

Kontraindikácie
LOCOID sa nesmie používať u pacientov, u ktorých je známa precitlivenosť
na ktorúkoľvek zložku lieku, zvlášť na látky patriace do parabénovej
skupiny. Rovnako ako iné vonkajšie kortikosteroidy, ani LOCOID sa nesmie
používať na liečenie bakteriálnych infekcií (napr. impetigo), vírusových
infekcií a infekcií vyvolaných choroboplodnými hubami (napr. kvasinky –
kandida). Liek sa nesmie používať pri akné, ružovke (rosacea) a pri kožných
ochoreniach, ktoré sú dôsledkom predchádzajúcej liečby vonkajšími
hormonálnymi liekmi, ako je periorálna dermatitída (zápalové poškodenie
pokožky okolo úst), zoslabenie pokožky, a tiež pri vyrážkach po použití
plienok.

Nežiaduce účinky
Znášanlivosť lieku LOCOID je obvykle dobrá.
Zriedkavo sa môže vyskytnúť úbytok povrchovej vrstvy kože (atrofia),
rozšírenie drobných kapilár v koži, sčervenanie kože, trhlinky v koži
(strie), akné, zápal kože v okolí úst, strata kožného pigmentu, ekzém
a kontaktný zápal kože. Veľmi zriedkavo, napr. pri dlhodobom liečení
rozsiahlych kožných plôch a pri dlhodobom liečení okluzívnymi obväzmi, môže
dôjsť k zníženiu funkcie nadobličiek, čo môže následne ovplyvniť výmenu
látok v organizme. Tieto zmeny zahŕňajú opuch, pocit smädu a častejšie
močenie, únavu, malátnosť a nechutenstvo. Možný vplyv na funkciu
nadobličiek je prechodný a veľmi rýchle ustúpi po ukončení liečby.
Nie je možné vylúčiť kožné reakcie z precitlivenosti, ktoré sa môžu
prejaviť ako sčervenanie kože, zdurenie kože a/alebo malé pľuzgieriky.
Pri výskyte nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných neobvyklých reakcií
sa poraďte so svojím lekárom.

Interakcie
Účinky rôznych súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať.
V prípade lieku LOCOID sa nepozorovali žiadne interakcie. Váš lekár má byť
informovaný o všetkých liekoch, ktoré práve užívate, alebo ktoré sa
chystáte užívať, či už na lekársky predpis alebo bez neho.

Dávkovanie a spôsob podania
Liek môžu užívať dospelí, mladiství a deti.
LOCOID sa aplikuje v malom množstve na postihnuté miesta 1 až 3-krát denne,
pokiaľ lekár neurčí inak. Ak sa počas piatich dní používania nepozoruje
žiadne zlepšenie, navštívte svojho lekára. Liečba trvá zvyčajne dva až tri
týždne. Lekár môže vašu liečbu aj predĺžiť.
Na liečbu rôznych kožných porúch je dostupných niekoľko aplikačných foriem
lieku:

|LOCOID 0,1%, dermálna masť: |subakútne a chronické kožné lézie. |
|LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny |subakútne a chronické kožné lézie. |
|krém: | |
|LOCOID 0,1%, dermálny krém: |akútne a mokvajúce kožné lézie. |
|LOCOID CRELO, dermálna emulzia: |vlasatá časť hlavy a ochlpené časti |
| |pokožky, rozsiahle plochy poškodenej |
| |kože, zvlášť suchej. |
|LOCOID LOTION 0,1%, loción: |lézie vo vlasatej časti hlavy a na |
| |ochlpených miestach tela. |

LOCOID CRELO, LOCOID 0,1% dermálny krém a dermálna masť, LOCOID
LIPOCREAM 0,1%, LOCOID LOTION 0,1% sú zmývateľné a kozmeticky prijateľné.

Špeciálne upozornenia
Neprerušujte priebeh vašej liečby sami od seba. Nepoužívajte LOCOID
na liečenie iných chorôb/porúch, ktoré môžete mať v budúcnosti, bez toho,
aby ste sa predtým neporadili so svojím lekárom.
Liek nenanášajte na očné viečka a vyhnite sa jeho vniknutiu do oka. Pokožka
tváre a kožné záhyby sú zvlášť citlivé na použitie kortikoidov, a preto
v týchto prípadoch treba zachovať opatrnosť. Vždy dodržujte pokyny vášho
lekára.
Liek sa nesmie nanášať na rany a na vredy.
Opakované lekárske kontroly sú nevyhnutné, najmä ak sa liek nanáša na
rozsiahle kožné plochy a u detí.
Ak prišlo k neúmyselnému požitiu lieku LOCOID dieťaťom, je nutné okamžite
vyhľadať lekársku pomoc.
Počas tehotenstva a dojčenia je potrebné užívať liek s veľkou opatrnosťou
a vyhnúť sa vysokým dávkam a dlhodobému užívaniu.

Uchovávanie
LOCOID 0,1% dermálnu masť a LOCOID LIPOCREAM 0,1% uchovávajte pri izbovej
teplote
(15 – 25 (C). LOCOID LOTION 0,1% uchovávajte v chlade (8-15(C). LOCOID
CRELO a LOCOID 0,1% dermálny krém uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej
25°C.

Varovanie
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.
Uchovávajte mimo dosahu detí.

Balenie
LOCOID 0,1%, dermálna masť: 30 g dermálnej masti v hliníkovej tube
LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny krém: 30 g dermálneho krému v hliníkovej
tube
LOCOID 0,1%, dermálny krém: 30 g dermálneho krému v hliníkovej tube
LOCOID CRELO, dermálna emulzia: 30 g dermálnej emulzie v plastovej
fľaštičke
LOCOID LOTION 0,1%, loción: 30 ml v plastovej fľaštičke

Dátum revízie textu
Máj 2008

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Súhrn charakteriSTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

LOCOID 0,1%
LOCOID LIPOCREAM 0,1%
LOCOID 0,1%
LOCOID CRELO
LOCOID LOTION 0,1%


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE LIEKU

|LOCOID 0,1%, dermálna masť: |hydrocortisoni butyras 1 mg v 1 g |
| |dermálnej masti. |
|LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny |hydrocortisoni butyras 1 mg v 1 g |
|krém: |dermálneho krému. |
|LOCOID 0,1%,dermálny krém: |hydrocortisoni butyras 1 mg v 1 g |
| |dermálneho krému. |
|LOCOID CRELO, dermálna emulzia: |hydrocortisoni butyras 1 mg v 1 g |
| |dermálnej emulzie. |
|LOCOID LOTION 0,1%, loción: |hydrocortisoni butyras 1 mg v 1 ml |
| |lociónu. |


3. LIEKOVÁ FORMA

Dermálna masť, dermálny krém, dermálna emulzia a loción.

Vzhľad lieku:

|LOCOID 0,1%, dermálna masť: |takmer biela, jemná masť |
|LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny |biely, jemný krém |
|krém: | |
|LOCOID 0,1%, dermálny krém: |biely, jemný krém |
|LOCOID CRELO, dermálna emulzia: |biela emulzia |
|LOCOID LOTION 0,1%, loción: |číry, bezfarebný roztok |


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

LOCOID sa používa na liečbu kožných ochorení, ktoré reagujú na zvonka
aplikované hormonálne lieky obsahujúce kortikosteroidy, ako sú zápalové
kožné ochorenia (ekzémy, dermatitídy), psoriáza a povrchové dermatózy
odpovedajúce na liečbu kortikosteroidmi, ktoré nie sú mikrobiálneho pôvodu.
LOCOID je indikovaný na liečbu kožných afekcií, u ktorých aplikácia slabšie
účinných kortikosteroidov nevedie k dostatočnej odpovedi na terapiu.
Liek môžu používať dospelí, mladiství aj deti.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Naniesť 1 až 3-krát denne malé množstvo lieku LOCOID na postihnutú pokožku.
Po zlepšení ťažkostí je zvyčajne postačujúca aplikácia jedenkrát denne,
prípadne 2 až 3-krát do týždňa.
Obvykle sa neodporúča použiť viac ako 30 - 60 g lieku za týždeň.


Na liečbu rôznych kožných ochorení je dostupných niekoľko aplikačných
foriem lieku LOCOID:

|LOCOID 0,1%, dermálna masť: |subakútne a chronické kožné lézie |
|LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny |subakútne a chronické kožné lézie |
|krém: | |
|LOCOID 0,1%, dermálny krém: |akútne a mokvajúce kožné lézie |
|LOCOID CRELO, dermálna emulzia: |vlasatá časť hlavy a ochlpené časti |
| |pokožky, rozsiahle plochy poškodenej |
| |kože, zvlášť suchej |
|LOCOID LOTION 0,1%, loción: |lézie vo vlasatej časti hlavy a na |
| |ochlpených miestach tela |

LOCOID CRELO, LOCOID 0,1% dermálny krém a dermálna masť, LOCOID
LIPOCREAM 0,1%, LOCOID LOTION 0,1% sú zmývateľné a kozmeticky prijateľné.

Spôsob použitia
Locoid je potrebné nanášať rovnomerne v tenkej vrstve na postihnuté miesta
pokožky. V záujme lepšieho prenikania sa odporúča ľahké vtieranie lieku do
pokožky.

4.3. Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na akúkoľvek zložku lieku.
Rosacea, acne vulgaris, periorálna dermatitída, plienková dermatitída,
bakteriálne (napríklad impetigo), vírusové (napríklad herpes simplex) a
mykotické (napríklad kandida alebo dermatofyty) kožné infekcie.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nenanášať na viečka pre možnosť náhodného rozšírenia na spojovky a rizika
vyvolania jednoduchého glaukómu a subkapsulárneho zákalu.
Na kortikosteroidy sú obzvlášť citlivé pokožka tváre, ochlpené časti tela a
pokožka v okolí genitálií, preto sa na ošetrovanie týchto častí odporúča
uprednostniť slabšie účinné kortikosteroidy.
V prípade nanášania kortikosteroidov na veľké plochy, najmä pod (plastovou)
oklúziou alebo do kožných záhybov, môže dochádzať k značnému zvyšovaniu
vstrebávania kortikosteroidov s následnou inhibíciou činnosti kôry
nadobličiek.
Obzvlášť rýchle môže dochádzať k inhibícii funkcie kôry nadobličiek u detí.
Okrem toho môže dochádzať i k inhibícii vylučovania rastového hormónu. V
prípade potreby dlhodobej liečby sa preto odporúča pravidelná kontrola
výšky a hmotnosti pacienta, a tiež pravidelné sledovanie plazmatických
hladín kortizónu.
U detí s ekzémom sa uskutočnila porovnávacia klinická štúdia. Deťom sa
aplikovala buď LOCOID masť, alebo 1% hydrokortizónová masť v dávke 30-60 g
týždenne. Výsledky merania hladiny ACTH a Synacthenový test ukázali, že
žiadny z liekov nespôsobil po 4 týždňoch liečby potlačenie funkcie osi
hypotalamus - hypofýza - nadoblička.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú známe žiadne interakcie.

4.6 Gravidita a laktácia

Je známy prechod kortikoidov cez placentárnu bariéru a ich vplyv na vývoj
plodu. Takýto účinok však môže byť významný iba v prípade intenzívnej
liečby veľkých povrchov pokožky silne účinnými alebo veľmi silne účinnými
liekmi. V štúdiách na zvieratách boli dokázané teratogénne účinky
kortikosteroidov.
Nie je známe, či kortikoidy absorbované cez pokožku prenikajú do materského
mlieka. V prípade potreby lokálneho použitia významných množstiev lieku
LOCOID v čase dojčenia sa preto odporúča zachovávať opatrnosť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú známe údaje o nepriaznivom vplyve užívania lieku LOCOID na schopnosť
viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje, ani sa nepredpokladá, že môže
spôsobovať v tejto oblasti akékoľvek ťažkosti.

4.8 Nežiaduce účinky

Znášanlivosť lieku LOCOID je zvyčajne dobrá.
Je možný výskyt lokálnej a systémovej toxicity, najmä pri prolongovanom
používaní na rozsiahle kožné plochy, po aplikácii na citlivé oblasti
(viečka, flexúry, v genitálnej oblasti) alebo pod oklúziou. U detí je
odporúčaná krátkodobá terapia, zvlášť ak sa zvažuje aplikácia na citlivé
miesta pokožky alebo na rozsiahle poškodenú pokožku.
U pacientov s precitlivenosťou na parabény sa môže vyskytnúť lokálne
podráždenie.

Nežiaduce účinky sú uvedené podľa frekvencie výskytu.

|Trieda |Zriedkavé |Veľmi zriedkavé|Neznáme |
|orgánových |(? 1/10 000 až < | |(z dostupných |
|systémov |1/1 000) |(< 1/10 000) |údajov) |
|Poruchy | | |precitlivenosť |
|imunitného | | | |
|systému | | | |
|Poruchy | |adrenálna | |
|endokrinného | |supresia | |
|systém | | | |
|Poruchy kože |atrofia kože, často | | |
|a podkožného |ireverzibilná | | |
|tkaniva |so stenčením | | |
| |epidermy, | | |
| |teleangiektázie, | | |
| |purpura, | | |
| |kožné strie, | | |
| |pustulárne akné, | | |
| |periorálna | | |
| |dermatitída, | | |
| |rebound fenomén, | | |
| |depigmentácia kože, | | |
| |dermatitída a ekzém,| | |
| |vrátane kontaktnej | | |
| |dermatitídy | | |

4.9 Predávkovanie

Nie sú dostupné žiadne informácie o predávkovaní liekom LOCOID.
V prípade symptómov chronického predávkovania sa môže vyskytovať
hyperkortikalizmus.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Dermatologikum, kortizonoidné antiflogistikum.

ATC kód: D07AB02.

Mechanizmus účinku:
Ako liečivo obsahuje LOCOID syntetický kortikosteroid hydrokortizón-17-
butyrát. Vyznačuje sa rýchlym protizápalovým, antipruritickým a
vazokonstrikčným účinkom. Vzhľadom na tieto účinky sa používa na
symptomatickú liečbu rôznych kožných porúch, ktoré reagujú na liečbu
kortikoidmi.

2. Farmakokinetické vlastnosti

Stupeň perkutánnej absorpcie závisí od mnohých faktorov (vehikulum,
integrita epidermálnej bariéry, oklúzia). Zápal, poškodenie kožnej bariéry,
ako aj oklúzia, absorpciu zvyšujú. Po lokálnej aplikácii sa v epidermis,
hlavne v stratum corneum, vytvára depozit kortikoidu.
Len čo dôjde k absorpcii kožou, je farmakokinetika podobná ako po
systémovom podaní. /In vitro/ vykazuje hydrokortizónbutyrát vysokú afinitu na
plazmatické proteíny (približne 85%). Hydrokortizónbutyrát je v pečeni
primárne metabolizovaný na hydrokortizón a na ostatné metabolity. Vylučuje
sa močom (hlavne vo forme metabolitov a len vo veľmi malom množstve
nezmenený) a do žlče. Napríklad, u zdravých dobrovoľníkov sa po 16 hodinách
po aplikácii 0,1% hydrokortizónbutyrátu (krém) pod oklúziou vylúčilo 9,5%
aplikovanej dávky močom a 9,5% stolicou.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Bezpečnosť liekov je potvrdená dlhodobým používaním v klinickej praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

|LOCOID 0,1%, dermálna masť: |paraffini unguentum compositum |
|LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny |alcohol cetylstearylicus, macrogoli 25 |
|krém: |aetherum cetostearylicum, paraffinum |
| |liquidum, vaselinum album, |
| |propylparabenum, alcohol benzylicus, |
| |acidum citricum, natrii citras, aqua |
| |purificata. |
|LOCOID 0,1%, dermálny krém: |alcohol cetylstearylicus, macrogoli 25 |
| |aetherum cetostearylicum, paraffinum |
| |liquidum, vaselinum album, |
| |propylparabenum, butylparabenum, acidum|
| |citricum, natrii citras, aqua |
| |purificata. |
|LOCOID CRELO, dermálna emulzia: |alcohol cetylstearylicus, macrogoli 25 |
| |aetherum cetostearylicum, vaselinum |
| |album, paraffinum solidum, boraginis |
| |oleum, butylhydroxytoluenum, |
| |propylenglykolum, natrii citras, acidum|
| |citricum, propylparabenum, |
| |butylparabenum, aqua purificata. |
|LOCOID LOTION 0,1%, loción: |alcohol isopropylicus, glycerolum, |
| |polyvidonum K90, acidum citricum, |
| |natrii citras, aqua purifficata. |


6.2 Inkompatibility

Oxid zinočnatý a erytromycín netvoria s liekom LOCOID stabilnú zmes. Preto
sa lieky, ktoré obsahujú oxid zinočnatý alebo erytromycín, nemajú aplikovať
súčasne s liekom LOCOID.

6.3 Čas použiteľnosti

|LOCOID 0,1%, dermálna masť: |5 rokov |
|LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny |3 roky |
|krém: | |
|LOCOID 0,1%, dermálny krém: |3 roky |
|LOCOID CRELO, dermálna emulzia: |2 roky |
|LOCOID LOTION 0,1%, loción: |4 roky |

6.4 Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania

LOCOID 0,1% dermálnu masť a LOCOID LIPOCREAM 0,1% uchovávajte pri teplote
15-25 (C. LOCOID LOTION 0,1% uchovávajte v chlade (8-15(C). LOCOID
CRELO a LOCOID 0,1% dermálny krém uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej
25°C.

6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

|LOCOID 0,1%, dermálna masť: |hliníková tuba, skrutkovací plastový |
| |uzáver, písomná informácia pre |
| |používateľov, papierová škatuľka. |
| |Veľkosť balenia: 30 g dermálnej masti |
|LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny |hliníková tuba, skrutkovací plastový |
|krém: |uzáver, písomná informácia pre |
| |používateľov, papierová škatuľka. |
| |Veľkosť balenia: 30 g dermálneho krému |
|LOCOID 0,1%, dermálny krém: |hliníková tuba, skrutkovací plastový |
| |uzáver, písomná informácia pre |
| |používateľov, papierová škatuľka. |
| |Veľkosť balenia: 30 g dermálneho krému |
|LOCOID CRELO, dermálna emulzia: |biela, nepriesvitná polyetylénová fľaška |
| |s kvapkacím hrotom, skrutkovací uzáver z |
| |polypropylénu, informácia pre |
| |používateľov, papierová škatuľka. |
| |Veľkosť balenia: 30 g dermálnej emulzie |
|LOCOID LOTION 0,1%, loción: |fľaštička z plastickej hmoty ukončená |
| |kvapkadlom, skrutkovací uzáver z plastu, |
| |informácia pre používateľov, papierová |
| |škatuľka. |
| |Veľkosť balenia: 30 ml lociónu |


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Dermálna masť, dermálny krém, dermálna emulzia a loción sú na vonkajšie
použitie.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Astellas Pharma s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

|LOCOID 0,1%, dermálna masť: |46/0893/92-C/S |
|LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny |46/0382/95-S |
|krém: | |
|LOCOID 0,1%, dermálny krém: |46/0896/92-C/S |
|LOCOID CRELO, dermálna emulzia: |46/0527/96-S |
|LOCOID LOTION 0,1%, loción: |46/0381/95-S |


9. DÁTUM REGISTRÁCIE

|LOCOID 0,1%, dermálna masť: |30.12.1992 |
|LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny |11.07.1995 |
|krém: | |
|LOCOID 0,1%, dermálny krém: |30.12.1992 |
|LOCOID CRELO, dermálna emulzia: |13.06.1996 |
|LOCOID LOTION 0,1%, loción: |11.07.1995 |


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Máj 2008

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C09305
Skupina ATC:
D07 - Kortikosteroidy, dermatologiká
Skupina ATC:
D07AB02 - hydrocortisonum butyratum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
NL Holandsko
Účinná látka:
chromii sesquioxidum
Výrobca lieku:
YAMANOUCHI EUROPE B.V., HOLANDSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.04 € / 91.58 SK
Úhrada poisťovňou:
2.19 € / 65.98 SK
Doplatok pacienta:
0.85 € / 25.61 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.88 € ÚP:2.19 € DP:0.69 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:2.19 € DP:0.85 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.07 € ÚP:2.16 € DP:0.91 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien