Detail:
Rasilamlo 300 mg/10 mg tbl flm 28x300 mg/10 mg
Názov lieku:
Rasilamlo 300 mg/10 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 28x300 mg/10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C07305
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09XA53 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
Novartis Europharm Ltd., GB
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba fixnou kombináciou aliskiren/amlodipín sa môže indikovať u pacientov s primárnou (esenciálnou) hypertenziou s preukázaným vysokým a veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom (definovaným hodnotou krvného tlaku a prítomnosťou rizikových faktorov, metabolického syndrómu, diabetes mellitus, subklinického orgánového poškodenia, manifestnej kardiovaskulárnej alebo obličkovej choroby) a) ako náhrada amlodipínu obsiahnutého v doterajšej kombinovanej liečbe a pridanie aliskirenu k doterajšej liečbe, ak doterajšia liečba preukázateľne neviedla v priebehu dvoch mesiacov k dosiahnutiu cieľových hodnôt krvného tlaku, b) ako náhrada aliskirenu obsiahnutého v doterajšej kombinovanej liečbe a pridanie amlodipínu k doterajšej liečbe, ak doterajšia liečba preukázateľne neviedla v priebehu dvoch mesiacov k dosiahnutiu cieľových hodnôt krvného tlaku, c) ako náhrada aliskirenu a amlodipínu v doterajšej kombinovanej liečbe, ak sa obe liečivá použili vo voľnej kombinácii. Úspešnosť liečby sa prehodnotí po uplynutí šiestich mesiacov od začatia liečby. Ak nepoklesne hodnota krvného tlaku, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz., Geriatria, Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská, Klinická farmakológia, Nefrológia
Predajná cena:
32.68 € / 984.52 SK
Úhrada poisťovňou:
23.52 € / 708.56 SK
Doplatok pacienta:
9.16 € / 275.95 SK
Posledná aktualizácia:
2015-09-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien