Detail:
Estella DR (MRI), Estella DR-T (MRI) Kardostimulátor dvojdutinový s frekvenčnou adaptáciou, MRI kompatibilný (celotelový MRI sken)
Názov lieku:
Estella DR (MRI), Estella DR-T (MRI)
Doplnok názvu:
Kardostimulátor dvojdutinový s frekvenčnou adaptáciou, MRI kompatibilný (celotelový MRI sken)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
X01590
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
BIOTRONIK GMBH + CO.
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Kardiológia aj detská
Predajná cena:
5324.00 € / 160390.82 SK
Úhrada poisťovňou:
4800.00 € / 144604.80 SK
Doplatok pacienta:
524.00 € / 15786.02 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien