Detail:
Freezor Family + Cable 2035U ELECTR. UMBILICAL + C Kardiálny kryoablačný katéter (všetky typy) + káble
Názov lieku:
Freezor Family + Cable 2035U ELECTR. UMBILICAL + C
Doplnok názvu:
Kardiálny kryoablačný katéter (všetky typy) + káble
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
X00978
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CA ?
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Kardiológia aj detská, Radioterapia
Predajná cena:
1956.99 € / 58956.28 SK
Úhrada poisťovňou:
1956.99 € / 58956.28 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien