Detail:
Vnútorný fixátor hrudnodriekový predný - Expedium zostava pozostávajúca z 2 základových platničiek, 4 monoaxialnych skrutiek, 4 vnútoných skrutiek, 2
Názov lieku:
Vnútorný fixátor hrudnodriekový predný - Expedium
Doplnok názvu:
zostava pozostávajúca z 2 základových platničiek, 4 monoaxialnych skrutiek, 4 vnútoných skrutiek, 2
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
X00160
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
US -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Ortopédia
Predajná cena:
3749.71 € / 112963.76 SK
Úhrada poisťovňou:
2601.50 € / 78372.79 SK
Doplatok pacienta:
1148.21 € / 34590.97 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien