Detail:
ESTEEM kolostomické s deodorizačnou peletou AOS, nepriehľadné, s predstrihnutým priemerom otvoru, stredné,
Názov lieku:
ESTEEM
Doplnok názvu:
kolostomické s deodorizačnou peletou AOS, nepriehľadné, s predstrihnutým priemerom otvoru, stredné,
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
F54058
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
ConvaTec Ltd., Spojené štáty americké
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.37 € / 101.52 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
3.37 € / 101.52 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien