Detail:
Resource 2,0+ Fibre Príchuť lesného ovocia sol 1x200 ml
Názov lieku:
Resource 2,0+ Fibre Príchuť lesného ovocia
Doplnok názvu:
sol 1x200 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
D0517
Skupina ATC:
DP0 -
Skupina ATC:
DP02D -
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
FR -
Výrobca lieku:
NESTLE, CH
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu polymérnymi diétami môže indikovať lekár u dospelých pacientov a detí po dovŕšení štvrtého roku veku poskytujúci zdravotnú starostlivosť v odbore a) uvedenom v časti A, okrem odboru všeobecné lekárstvo u pacientov 1. s poruchami priechodnosti hornej časti gastrointestinálneho traktu, 2. so zavedeným PEG, chirurgickou gastrostómiou alebo nasogastrickou sondou, 3. s malnutríciou pri cystickej fibróze, 4. s malnutríciou pri malabsorbcii, 5. so syndrómom krátkeho čreva, 6. s ťažkými syndrómami malnutrície v príprave na operačný výkon a počas následnej rekonvalescencie po operačnom výkone, 7. s pokročilou nádorovou kachexiou, 8.s ťažkými syndrómami malnutrície, kde zlyhali prirodzené nutričné postupy, b) všeobecné lekárstvo u pacientov s ťažkými syndrómami malnutrície, kde zlyhali prirodzené nutričné postupy a ktorí sú vo výlučnej starostlivosti všeobecného lekára; táto skutočnosť sa vyznačí slovami „vo výlučnej starostlivosti všeobecného lekára“ a potvrdí sa podpisom a odtlačkom pečiatky na zadnej strane lekárskeho predpisu.
Predajná cena:
2.35 € / 70.80 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
2.35 € / 70.80 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien