Detail:
Norvir 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (fla.HDPE)
Názov lieku:
Norvir 100 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 30x100 mg (fla.HDPE)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C87018
Skupina ATC:
J05 - Antivirotiká na systémové použitie
Skupina ATC:
J05AE03 - ritonavirum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v kombinácii s inými antiretrovírusovými látkami na liečbu pacientov infikovaných HIV-1 (dospelí a deti od dvoch rokov veku). Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Môže predpísať:
Prenosné choroby
Predajná cena:
25.95 € / 781.77 SK
Úhrada poisťovňou:
15.50 € / 466.95 SK
Doplatok pacienta:
10.45 € / 314.82 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:397.43 € ÚP:0.00 € DP:397.43 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien