Detail:
MINISISTON tbl obd 3x21
Názov lieku:
MINISISTON
Doplnok názvu:
tbl obd 3x21
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k Rozhodnutiu ozmene v registrácii, evid. č. 2009/07131Písomná informácia pre používateľku

/Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre vás/
/dôležité informácie. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára/
/alebo lekárnika./

Minisiston®
obalené tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
JENAPHARM GmbH & Co. KG
Otto - Schott - Strasse 15
D - 07745 Jena
Nemecko

Zloženie lieku
Balenie lieku na jeden cyklus obsahuje 21 obalených tabliet

1 obalená tableta obsahuje:
/Liečivá/
ethinylestradiolum (etinylestradiol) 0,030 mg
levonorgestrel (levonorgestrel) 0,125 mg
/Pomocné látky/
Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydi amylum (kukuričný škrob),
maltodextrinum (maltodextrín) saccharosum (sacharóza), glucosum liquidum
(roztok glukózy), magnesii stearas (manéziumstearát), calcii carbonas
(uhličitan vápenatý), macrogolum (makrogol) 35 000, povidonum (povidón) K
25, talcum (mastenec), cera carnauba (karnaubský vosk), titanii dioxidum
(oxid titaničitý) E 171 , ferri oxidum flavum (žltý oxid železitý) E 172

Farmakoterapeutická skupina
Hormonálne kontraceptívum (kombinácia estrogénu a gestagénu)

Charakteristika
Minisiston( je kombinované perorálne kontraceptívum („kombinovaná
tabletka“). Každá obalená tableta obsahuje malé množstvo dvoch rôznych
ženských hormónov: levonorgestrelu (gestagén) a etinylestradiolu
(estrogén). Ostatné látky, obsiahnuté v Minisistone( nájdete v časti
Zloženie lieku. Vzhľadom na malé množstvo hormónov sa Minisiston( považuje
za nízkodávkové perorálne kontraceptívum. Všetky obalené tablety v balení
obsahujú rovnaké hormóny v rovnakom množstve a preto sa Minisiston(považuje
za monofázické kombinované perorálne kontraceptívum.

Indikácie
Hormonálna antikoncepcia.

Kontraindikácie
/Kedy by ste nemali Minisiston//®/ /užívať?/
Užívaniu tohto lieku bránia nasledujúce stavy:
- akútne a chronické ochorenia pečene, ako aj stav po ochorení pečene,
pokiaľ sa hodnoty pečeňových funkcií neznormalizujú. Zvýšené množstvo
žltkasto hnedého žlčového pigmentu (bilirubínu) v krvi, spôsobené
poruchami jeho vylučovania do žlči (Dubinov-Johnsonov syndróm a Rotorov
syndróm).
- poruchy sekrécie žlče, porucha odtoku žlče /cholestáza, aj jej
predchádzajúci výskyt, ak bol spojený s tehotenstvom alebo s užívaním
pohlavných steroidov (pohlavných hormónov); sem patrí tiež žltačka
(idiopatický ikterus) alebo svrbenie (pruritus) počas predchádzajúceho
tehotenstva alebo liečenie pohlavnými hormónmi/, nádory pečene súčasné aj
v anamnéze
- súčasná alebo v minulosti sa vyskytujúca tvorba krvných zrazenín
(trombóza, tromboembolizmus) v žilách alebo tepnách (najmä hlboká žilová
trombóza, pľúcna embólia, cievna mozgová príhoda, srdcový infarkt) ako aj
všetky okolnosti, ktoré zvyšujú dispozíciu na niektoré zo spomínaných
ochorení (napr. poruchy zrážavosti sa sklonom k tvorbe krvných zrazenín a
niektoré ochorenia srdca)
- ťažko kontrolovateľná hypertenzia (vykoký krvný tlak)
- fajčenie (pozri časť Upozornenie)
- závážne poruchy metabolizmu lipidov, najmä za prítomnosti ďalších
rizikových faktorov pre
srdcovocievny systém
- ťažká cukrovka (diabetes mellitus) so zmenami ciev (mikroangiopatia)
- migréna spojená s poruchou citlivosti, poruchami vnímania a/alebo
hybnosti
- niektoré zhubné nádory (napr. prsníka alebo výstelky maternice) vrátane
liečených a predpokladaných
- herpes počas predchádzajúceho tehotenstva (herpes gestationis);
stredoušná nedoslýchavosť (otoskleróza) so zhoršením počas
predchádzajúcich tehotenstiev,
- ťažká obezita
- vrodený stav, kedy pacient pri zníženom tlaku kyslíka tvorí abnormálne
červené krvinky
kosáčikovitého tvaru, čo môže napríklad spôsobiť zmeny srdcovej
frekvencie a ďalej
poškodiť orgány (kosáčikovitá anémia)
- neobjasnené vaginálne krvácanie
- známa precitlivenosť na niektorú zložku tohto lieku

/Kedy by ste mali Minisiston//®/ /užívať len po porade so svojím lekárom?/
Nižšie je opísané, kedy by ste mali užívať Minisiston( len za určitých
okolností a so zvláštnou opatrnosťou. Prosím poraďte sa o tom so svojím
lekárom. Platí to aj vtedy, ak sa niektoré z týchto stavov u vás vyskytli.

Ukončite užívanie Minisistonu( a poraďte sa so svojím lekárom, ak sa na
vás vzťahuje čokoľvek nasledujúce:
- tehotenstvo alebo podozrenie na tehotenstvo
- prvé príznaky zápalu žíl (flebitída) alebo krvnej zrazeniny (trombózy),
napr. nezvyčajná bolesť nôh alebo ich opuch, bodavé bolesti v hrudi,
kašeľ, dýchavičnosť; príznaky srdcového infarktu, ako bolesť a pocit
úzkosti v hrudi
- zvýšenie krvného tlaku na hodnoty pretrvávajúce nad 140/90 mm Hg
- plánované operácie (asi 6 týždňov pred operáciou) a dlhší pokoj na lôžku
- prvotný výskyt migrenóznych alebo častých, nezvyčajne silných bolestí
hlavy, náhle poruchy citlivosti, vnímania (poruchy zraku, sluchu), ako aj
poruchy pohyblivosti, najmä ochrnutie (možné prvé príznaky cievnej
mozgovej príhody)
- silné ťažkosti v nadbruší
- výskyt žltačky (ikterus), zápal pečene (hepatitída), svrbenie na celom
tele (generalizovaný pruritus), poruchy odtoku žlče (cholestáza)
- akútne zhoršenie cukrovky (diabetes mellitus)
- zvýšenie frekvencie epileptických záchvatov (padúcnica);
- prvotný alebo opätovný výskyt metabolického ochorenia, ovplyvňujúceho
tvorbu červeného krvného farbiva (porfýria)

Zvláštna opatrnosť sa vyžaduje pri užívaní Minisistonu( v nasledujúcich
prípadoch:
- ochorenia srdca a obličiek
- zápal žíl, výrazný sklon k tvorbe kŕčových žíl, narušený prísun krvi do
vašich rúk a nôh
- zvýšený krvný tlak
- fajčenie
- ochorenie pečene v minulosti
- ochorenia žlčníka
- poruchy metabolizmu tukov
- migréna
- depresia
- cukrovka (diabetes mellitus)
- epilepsia (padúcnica)
- záchvaty dýchavičnosti (astma)
- nervové ochorenie s poruchami citlivosti a ochrnutím svalov (skleróza
multiplex)
- tanec sv. Víta (chorea minor)
- neuromuskulárna predráždenosť (tetania)
- nezhubný rast tkaniva slizničnej výstelky maternice (endometrióza)
- nezhubné ochorenia prsníka (mastopatia)
- nezhubné nádory maternice (myómy maternice).
- nedoslýchavosť stredného ucha (otoskleróza)
- dlhotrvajúca nehybnosť
- nadmerná telesná hmotnosť.


Možná je znížená znášanlivosť kontaktných šošoviek (pozri časť Nežiaduce
účinky).

/Čo musíte zvážiť počas tehotenstva a dojčenia:/
Minisiston( sa nesmie užívať počas tehotenstva.
Pred začatím užívania Minisistonu( je potrebné vylúčiť tehotenstvo. Ak
dôjde k otehotneniu počas užívania Minisistonu(, musíte liek ihneď vysadiť
a poradiť sa so svojím lekárom.

Minisiston( by ste nemali užívať počas dojčenia, pretože sa môže znížiť
množstvo mlieka a malé množstvá liečiv sa do materského mlieka vylučujú.
Počas dojčenia by ste mali používať nehormonálne metódy antikoncepcie.

Nežiaduce účinky
/Aké nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť počas užívania Minisistonu//(//?/
Užívanie hormonálnej antikoncepcie je spojené so zvýšeným rizikom žilových
a tepnových tromboembolických ochorení (napr. žilové trombózy, pľúcna
embólia, cievna mozgová príhoda, srdcový infarkt). Toto riziko sa ďalej
zvyšuje ďalšími faktormi (fajčenie, vysoký krvný tlak, poruchy zrážavosti
krvi alebo metabolizmu tukov, značná nadváha, kŕčové žily, predchádzajúce
zápaly žíl a trombózy ), pozri časť „Upozornenia“.

Ďalšie nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú:
- zvýšený krvný tlak
- pocit napätia v prsníkoch
-vynechanie menštruačného krvácania, slabšie menštruačné krvácanie,
krvácanie z prieniku, medzimenštruačné krvácanie
- bolesť hlavy
- depresívne nálady
- zmeny sexuálneho pudu
- žalúdočné ťažkosti, nevoľnosť, vracanie
- nepravidelné, žltkasto-hnedé škvrny na čele, tvárach a brade (chloazma)
- kožná vyrážka a erythema nodosum
- zmeny množstva tukových látok vo vašej krvi (krvných lipidov), najmä ich
zvýšenie
- ochorenia žlčovodov
Pri dlhodobom užívaní hormonálnej antikoncepcie boli o niečo častejšie
pozorované ochorenia žlčovodov. Na možnosť vzniku žlčových kameňov počas
užívania liekov obsahujúcich estrogény nie sú jednoznačné názory. V veľmi
zriedkavých prípadoch (< 0,01%) boli po užívaní hormonálnych látok, aké
obsahuje aj tento liek, pozorované nezhubné (adenómy) a ešte zriedkavejšie
zhubné nádory pečene. V ojedinelých prípadoch tieto nádory viedli k život
ohrozujúcim krvácaniam do brušnej dutiny.- účinok na vznik rakoviny prsníka
Pohlavné hormóny vplývajú na tkanivo prsníka. Pri zmene hormonálnej
rovnováhy (napr. pri užívaní perorálnych kontraceptív) môže vznikať
hormonálne prostredie, kde tkanivo prsníkov je citlivejšie voči iným
faktorom, ktoré podporujú rozvoj rakoviny, čo postupne môže podporiť
rozvoj rakoviny v ňom. Rozbor epidemiologických štúdií, ktoré poskytli
dôkazy možnosti vzťahu medzi perorálnymi kontraceptívami a rakovinou
prsníka, tvrdia tiež, že výskyt rakoviny prsníka u žien do stredného veku
možno častejšie spájať s dlhodobým a skoro začatým užívaním perorálnych
kontraceptív.
Toto je však len jeden z rôznych možných rizikových faktorov.

Veľmi zriedkavo (<0,1%) bola pozorovaná sekrécia z prsníkov a ich
zväčšenie.

Ak sa u vás prejavia iné nežiaduce účinky, ako sú uvedené v tejto
informácii, informujte prosím svojho lekára alebo farmaceuta.

Interakcie
/Aké iné lieky ovplyvňujú účinok Minisistonu//®/ /alebo ktoré iné lieky môže/
/Minisiston//®/ /ovplyvniť?/

Prosím, informujte svojho lekára alebo farmaceuta, ak užívate iný liek, aj
voľnopredajný.
Niektoré lieky môžu oslabiť účinok hormonálnych kontraceptív. Sú to:
- lieky na liečbu epilepsie, ako hydantoiny (napr. fenytoín),
barbituráty, primidón, karbamazepín, oxkarbazepín, barbexaklón,
topiramát a felbamát
- lieky na liečbu tuberkulózy (napr. rifampicín)
- niektoré antibiotiká, predpisované na liečbu určitých infekcií (napr.
ampicilín, tetracyklíny) a niektoré antimykotiká (napr. grizeofulvín).

Zníženie koncentrácie liekov v krvi sa pozorovalo následkom zmeny črevnej
flóry vplyvom súčasného užívania antibiotík, napr. ampicilínu alebo
tetracyklínov. Bol hlásený zvýšený výskyt medzimenštručného krvácania
a v ojedinelých prípadoch aj otehotnenie.

V dôsledku ovplyvnenia tolerancie glukózy sa môže zmeniť potreba inzulínov
alebo perorálnych antidiabetík.

Uvedomte si prosím, že tieto údaje sa môžu týkať aj liekov užívaných pred
nedávnom.


Dávkovanie a spôsob podávania
Užívajte Minisiston( podľa nasledujúcich pokynov, ak vám váš lekár
nepredpísal iné dávkovanie. Prosím, dodržujte toto dávkovanie, inak by
Minisiston( nemohol správne pôsobiť.

/Koľko tabliet Minisistonu//(/ /by ste mali užívať a ako často?/
Užívajte 1 obalenú tabletu Minisistonu( denne 21 dní.
Antikoncepčný účinok začína prvý deň užívania tabliet a pretrváva aj počas
7-dňového intervalu bez užívania.

/Akým spôsobom a kedy by ste mali Minisiston//(/ /užívať?/
Užívajte obalenú tabletu každý deň v rovnakom čase. Tablety prehĺtajte celé
s dostatočným množstvom tekutiny.

/Kedy máte začať užívať prvé balenie?/
V prípade, že ste minulý mesiac neužívali perorálnu antikoncepciu:
Začnete Minisiston( užívať 1. deň vášho cyklu, tj. prvý deň vášho
menštruačného krvácania.

Prvú obalenú tabletu vyberte z políčka blistra, na ktorom je vyznačený deň
v týždni, v ktorom začínate tablety užívať (napríklad "Po" ako pondelok)
a celú ju prehltnite.
Ďalšie obalené tablety sa vyberajú každý deň v smere šípky, až spotrebujete
všetkých 21 obalených tabliet.
Nasledujúcich 7 dní neužívajte nijakú tabletu. Počas týchto dní by sa mala
objaviť menštruácia (krvácanie z vynechania). Nastane zvyčajne 2. alebo 3.
deň po užití poslednej obalenej tablety.
8. deň začnite užívať obalené tablety z nového blistrového balenia, aj keď
menštruačné krvácanie trvá. Znamená to, že budete začínať s užívaním nového
balenia vždy v rovnakom dni v týždni, a tiež, že budete mať menštruačné
krvácanie pravidelne v tých istých dňoch každý mesiac.

/V prípade, ak prechádzate z iného kombinovaného perorálneho kontraceptíva./
Začnite Minisiston(užívať v deň nasledujúci po zvyčajnom intervale bez
užívania tabliet, ktorý nasleduje po užití poslednej aktívnej tablety vášho
predchádzajúceho kontraceptíva.
Ak balenie vášho predošlého kontraceptíva obsahuje aj tablety bez účinnej
látky (napr. inaktívne tablety), začnite Minisiston( užívať ihneď po užití
poslednej inaktívnej tablety.
Keď si nie ste istá, ktorá tableta je posledná aktívna, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

/V prípade, že prechádzate z užívania tzv. „minipilulky“:/
„Minipilulku“ môžete prestať užívať kedykoľvek a začať s užívaním
Minisistonu( nasledujúci deň.

/Ak prechádzate z injekčnej antikoncepcie alebo z implantátu:/
Začnite Minisiston( užívať v deň, kedy by ste mali dostať ďalšiu injekciu,
alebo v deň, kedy vám odstránili implantát.


/Aké zvláštne okolnosti môžu ovplyvniť antikoncepčný účinok?/
V prípade, že sa obvyklý 24-hodinový interval medzi užitím dvoch tabliet
predĺži o 12 hodín, v tomto cykle už antikoncepčný účinok nie je
spoľahlivý. Dodržujte užívanie tabliet v obvyklom čase.
Omyly pri užívaní tabliet, vracanie alebo črevné ochorenia s hnačkou,
dlhodobé súčasné užívanie niektorých liekov (pozri časť Interakcie), ako aj
veľmi zriedkavé individuálne poruchy metabolizmu môžu nepriaznivo
ovplyvniť antikoncepčný účinok.

/Ako dlho by ste mali Minisiston//(/ /užívať?/
Dĺžka užívania Minisistonu( vo všeobecnosti závisí od toho, ako dlho si
žena želá používať hormonálnu metódu antikoncepcie, pokiaľ u nej nie sú
žiadne zdravotné riziká.

Upozornenia
/Na aké preventívne opatrenia treba dbať?/
Minisiston( vás nechráni pred HIV alebo inou sexuálne prenosnou chorobou.
Pred užívaním Minisitonu® musí ošetrujúci lekár dôkladne poznať
predchádzajúci zdravotný stav vrátane chorôb, vyskytujúcich sa v rodine,
a urobiť celkové zdravotné a gynekologické vyšetrenie, ktoré by sa malo
týkať aj prsníkov, a stery na cytologické vyšetrenie (vyšetrenie tkaniva
z pošvovej časti maternice a krčka maternice).
Celkovému zdravotnému vyšetreniu a gynekologickej kontrole by ste sa mali
podrobiť každých 6 mesiacov.
Tromboembolické príhody môžu značne poškodiť zdravie ( pozri časť Nežiaduce
účinky), je preto potrebné pri rozhodnutí či užívať tento liek dôkladne
zistiť a vziať do úvahy všetky rizikové faktory (napr. kŕčové žily,
predchádzajúce zápaly žíl a trombózy, ako aj ochorenia srdca, značná
nadváha, poruchy zrážavosti krvi) u pacientky, ako aj žilové
tromboembolické príhody, ktoré sa vyskytli u blízkych príbuzných v mladšom
veku.
Užívanie kombinovaných perorálnych kontraceptív (COC) prináša zvýšené
riziko uzavretia žily krvnou zrazeninou (žilový tromboembolizmus, VTE), ako
keď sa COC neužívajú. Zvýšené riziko VTE je najvyššie v priebehu prvého
roku, kedy žena COC užíva. Zvýšené riziko je nižšie ako riziko VTE spojené
s tehotenstvom, ktoré sa stanovilo ako 60 prípadov na 100 000 tehotných.
Takýto uzáver žily vedie k smrti v 1 – 2% prípadov.
Ak u seba zistíte príznaky, ktoré sa môžu vyskytovať pri trombóze alebo
pľúcnej embólii, ako napr. opuch alebo bolesť nôh alebo rúk alebo
dýchavičnosť alebo bodavú bolesť v hrudníku, , vyhľadajte prosím čo najskôr
svojho lekára.
Celkové absolútne riziko (incidencia) VTE pri kombinovaných perorálnych
kontraceptívach s obsahom levonorgestrelu a 30 ?g etinylestradiolu je
približne 20 prípadov na 100 000 žien pri ročnom užívaní.


Mimoriadne zvýšenému riziku vzniku závažných následkov cievnych zmien
(napr. srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda) sú vystavené fajčiarky,
ktoré užívajú hormonálnu

antikoncepciu. Toto riziko sa s pribúdajúcim vekom a zvyšovaním počtu
vyfajčených cigariet zvyšuje.
Ženy staršie ako 30 rokov by teda nemali fajčiť, ak užívajú hormonálnu
antikoncepciu. Ak sa nevedia vzdať fajčenia, je potrebné používať inú
metódu antikoncepcie. V týchto prípadoch je potrebné poradiť sa
s ošetrujúcim lekárom.
/Predávkovanie a iné chyby pri užívaní/


/Čo urobiť, keď ste zabudli užiť jednu tabletu?/

Ak ste zabudli užiť vašu tabletu v obvyklom čase, užite ju v priebehu
ďalších dvanástich hodín.
V zriedkavých prípadoch sa môže stať, že v sa intervale bez užívania
tabliet neobjaví krvácanie. V tomto prípade je potrebné prestať
Minisiston( užívať a poradiť sa s vaším ošetrujúcim lekárom. Musí sa
vylúčiť tehotenstvo.

/Čo urobiť, ak sa/ /Minisiston//(/ /užil v príliš veľkej dávke (úmyselné alebo/
/náhodné predávkovanie)?/
Príznaky možného predávkovania, napr. u detí po užití niekoľkých tabliet,
môžu byť nevoľnosť a vracanie, ktoré sa zvyčajne objavia za 12 až 24 hodín
a môžu pretrvávať niekoľko dní. Nepredpokladajú sa nijaké následky.

V prípade požitia väčšieho množstva sa musíte poradiť s lekárom.


Varovanie

Minisiston( sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na
obale.

Balenie
1 x 21 obalených tabliet
3 x 21 obalených tabliet
6 x 21 obalených tabliet
Uchovávanie

/Ako sa má Minisiston//®/ /uchovávať?/
Uchovávajte pri teplote do 25şC.

Liek uschovávajte mimo dosahu detí!


Dátum poslednej revízie: 12/2009[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, evid. č. 2109/07131


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Minisiston


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Ethinylestradiolum 0,030 mg
levonorgestrelum 0,125 mg
v 1 obalenej tablete.

Pomocné látky: pozri časť 6.1

3. LIEKOVÁ FORMA
Obalená tableta


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie
Perorálna hormonálna antikoncepcia.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

21 dní sa denne užíva 1 obalená tableta Minisitonu.

/Začiatok užívania Minisitonu:/
Bez predchádzajúceho užívania hormonálnych kontraceptív (počas predošlého
mesiaca):
Užívanie tabliet sa má začať 1. deň prirodzeného cyklu ženy (t.j. prvý deň
menštruácie).
Prvá obalená tableta sa vyberie z políčka blistru označeného príslušným
dňom v týždni, v ktorom sa užívanie tabliet začína (napr. Po pre pondelok)
a tablety sa prehĺtajú celé.
V ďalšie dni sa tablety užívajú v smere šípky až do spotrebovania balenia
na celý cyklus.
Zvyčajne 2-4 dni po užití poslednej z 21 obalených tabliet začne krvácanie
z vysadenia v priebehu 7-dňového intervalu po 21-dňoch užívania.
Po 7-dňovom intervale bez užívania tabliet sa pokračuje v užívaní tabliet
z nového balenia, bez ohľadu na to, či krvácanie ustalo alebo stále trvá.

/Zmena z iného kombinovaného perorálneho kontraceptíva:/
Minisiston sa musí začať podávať v deň po zvyčajnom intervale bez užívania
tabliet, ktorý nasleduje užitie poslednej účinnej tablety, alebo v deň po
užití poslednej inaktívnej tablety predchádzajúceho kombinovaného
perorálneho kontraceptíva.

/Zmena z metódy, kedy sa podáva len gestagén (minipilulka, injekčné podanie,/
/implantát):/
Ak žena prechádza z užívania minipilulky, môže začať s Minisistonom
kedykoľvek, zatiaľ čo zmena z implantátu sa musí uskutočniť v deň jeho
odstránenia, a pri zmene z injekčného podania v deň, kedy sa mala podať
ďalšia injekcia.

Pred použitím ktoréhokoľvek hormonálneho kontraceptíva sa má vykonať
celkové zdravotné a gynekologické vyšetrenie. V prípade nevyjasneného
vaginálneho krvácania sa musí určiť príčina. Musí sa vylúčiť tehotenstvo.
Počas užívania sa odporúčajú gynekologické kontroly v približne 6-mesačných
intervaloch.

Chyby pri užívaní, vracanie alebo črevné ochorenia s hnačkami, súčasné
dlhodobé užívanie niektorých iných liekov (pozri časť 4.5. Liekové a iné
interakcie), rovnako aj veľmi zriedkavé individuálne poruchy metabolizmu
môžu kontraceptívny účinok ovplyvňovať negatívne.

Ak zabudne žena vziať tabletu v zvyčajnú dobu, mala by tak urobiť počas
nasledujúcich 12 hodín.
Ak sa prekročí normálny 24-hodinový interval medzi dvomi obalenými
tabletami o viac ako o 12 hodín, nie je v v tomto cykle zaručená
antikoncepčná spoľahlivosť.

Vo všeobecnosti sa Minisiston môže užívať tak dlho, ako je potrebná
hormonálna antikoncepčná metóda, pokiaľ tým nie je ohrozené zdravie ženy,
ktorá antikoncepciu užíva.

Ak sa výnimočne krvácanie nedostaví v priebehu 7-dňového intervalu bez
užívania tabliet, mala by žena prestať užívať Minisiston až do vylúčenia
tehotenstva.

4.3. Kontraindikácie
- akútne alebo chronické ochorenia pečene, ako aj stav po pečeňovom
ochorení, pokiaľ sa hodnoty pečeňových funkcií neznormalizujú; (tiež
Dubinov-Johnsonov syndróm a Rotorov syndróm)
- poruchy sekrécie žlče
porucha odtoku žlče (cholestáza, aj jej predchádzajúci výskyt, ak bol
spojený s tehotenstvom alebo s užívaním pohlavných steroidov; sem patrí
tiež idiopatická žltačka alebo pruritus počas predchádzajúceho tehotenstva
alebo liečenie pohlavnými hormónmi)
- nádory pečene súčasné aj v anamnéze
- súčasná alebo v minulosti sa vyskytujúca tvorba krvných zrazenín
(trombóza, tromboembolizmus) v žilách alebo tepnách (najmä hlboká žilová
trombóza, pľúcna embólia, cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu) ako aj
všetky okolnosti, ktoré zvyšujú dispozíciu na niektoré zo spomínaných
ochorení (napr. poruchy koagulácie sa sklonom k tvorbe krvných zrazenín,
dedičný nedostatok AT-III, nedostatok proteínu C a (alebo) proteínu S,
niektoré ochorenia srdca)
- ťažko kontrolovateľná hypertenzia
- fajčenie (pozri časť 4.4. Špeciálne upozornenia)
- závážne poruchy metabolizmu lipidov najmä za prítomnosti ďalších
rizikových faktorov pre vývoj kardiovaskulárnych porúch
- ťažký diabetes mellitus s vaskulárnymi zmenami (mikroangiopatia)
- migréna spojená s paralgiou, poruchami vnímania a/alebo hybnosti
- niektoré malígne tumory (napr. prsníka alebo endometria) aj liečené alebo
suspektné
- herpes gestationis v anamnéze; otoskleróza so zhoršením počas
predchádzajúcich tehotenstiev,
- ťažká obezita
- kosáčikovitá anémia
- nediagnostikované vaginálne krvácanie
- známa precitlivenosť na niektorú zložku lieku


/Dôvody na okamžité prerušenie užívania Minisistonu/

- tehotenstvo zistené alebo suspektné
- prvé príznaky flebitídy alebo príznaky možnej trombózy, embolizmu alebo
infarktu myokardu
- zvýšenie krvného tlaku na trvalo vyššie hodnoty než 140/90 mm Hg
- plánovaný chirurgický výkon (asi 6 týždňov predtým) a počas dlhodobej
imobilizácie
- prvý výskyt migrenóznych bolestí hlavy alebo zvýšenie výskytu nezvyčajne
silných bolestí hlavy, náhla paralgia, poruchy vnímania (zrakové,
sluchové), ďalej poruchy hybnosti, najmä paralytické symptómy (môžu byť aj
prvým príznakom cievnej mozgovej príhody)
- výrazné bolesti v epigastriu, zväčšenie pečene alebo príznaky krvácania
do brušnej dutiny
- výskyt žltačky, hepatitída, generalizovaný pruritus, cholestáza a ďalej
abnormálne hodnoty pečeňových funkcií
- náhla dysbalancia diabetes mellitus
- zvýšenie frekvencie epileptických záchvatov
- prvý výskyt alebo rekurencia porfýrie


/Stavy vyžadujúce zvláštny lekársky dozor/

- choroby srdca a obličiek,
- flebitída, výrazný sklon ku kŕčovým žilám, poruchy periférnej cirkulácie,
- zvýšenie krvného tlaku,
- fajčenie,
- v minulosti prekonané ochorenia pečene,
- choroby žlčníka,
- poruchy metabolizmu lipidov,
- migréna,
- depresia,
- diabetes mellitus,
- epilepsia,
- astma,
- roztrúsená skleróza,
- chorea minor,
- tetania,
- endometrióza,
- mastopatia,
- leiomyóm (maternicový fibróm),
- otoskleróza
- dlhšia imobilizácia
- obezita
Môže sa objaviť intolerancia kontaktných šošoviek.
Ženy staršie ako 40 rokov sa majú sledovať zvlášť starostlivo, pretože
sklon k trombóze sa zvyšuje s vekom.

4. Špeciálne upozornenia
Vzhľadom na možnosť značného poškodenia zdravia, ku ktorému môže dôjsť
v dôsledku výskytu tromboembolických príhod (pozri časť 4.8. Nežiaduce
účinky) je potrebné dôkladne zistiť všetky rizikové faktory (napr. kŕčové
žily, predchádzajúci výskyt flebitídy a trombózy a ďalej srdcových chorôb,
značná nadváha, poruchy koagulácie) u pacientky samotnej, rovnako ako
všetky venózne tromboembolické príhody, ktoré sa vyskytli v blízkom
príbuzenstve v mladšom veku, a tieto rizikové faktory potom vziať do úvahy
pri rozhodovaní o tom, či sa tento liek smie užívať.

Užívanie ktoréhokoľvek kombinovaného perorálneho kontraceptíva prináša
zvýšené riziko venózneho tromboembolizmu (VTE), ako keď sa kontraceptívum
neužíva. Nadmerné riziko VTE je u ženy užívajúcej kombinovanú hormonálnu
perorálnu antikoncepciu najvyššie počas prvého roku. Toto zvýšené riziko je
nižšie ako riziko VTE spojené s tehotenstvom, ktoré je 60 prípadov na 100
000 tehotenstiev. VTE je fatálny v 1 – 2% prípadov.

Celkové absolútne riziko (incidencia) VTE pri COC s obsahom levonorgestrelu
s 30 ?g etinylestradiolu je približne 20 prípadov na 100 000 žien pri
ročnom užívaní.

Fajčiarky, ktoré užívajú na zabránenie tehotenstva lieky s obsahom hormónov
sú naviac vystavené zvýšenému riziku rozvoja niekedy závažných následkov
vaskulárnych zmien (napr. infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda). Riziko
sa zvyšuje s vekom a so spotrebou cigariet.
Preto by ženy najmä staršie ako 30 rokov nemali počas užívania hormonálnych
liekov zabraňujúcich počatiu fajčiť. Ak nedokážu prestať fajčiť, majú
používať iné antikoncepčné metódy.

Tento liek nechráni ženy, ktoré ho užívajú, pred AIDS alebo inými sexuálne
prenosnými chorobami.

Nevyhnutným predpokladom pre predpis Minisitonu je dôkladná anamnéza,
celkové zdravotné a gynekologické vyšetrenie (vyšetrenie prsníkov
a cytologický ster).

Pri zaznamenávaní anamnézy ženy sa má venovať zvláštna pozornosť
familiárnemu výskytu kardiovaskulárnych ochorení, diabetu, poruchám
koagulácie, v osobnej anamnéze potom ďalším faktorom ako je fajčenie a
užívanie liekov.

Pri užívaní perorálnych kontraceptív sa môžu meniť niektoré normálne
klinicko-chemické hodnoty. Napríklad sa môže zvýšiť rýchlosť sedimentácie
erytrocytov bez prítomnosti ochorenia. Okrem zmien iných laboratórnych
hodnôt bol hlásený vzostup napr. hodnôt medi a železa v sére, ako aj
alkalickej fosfatázy leukocytov.

5. Liekové a iné interakcie
Kontraceptívny účinok tohoto lieku sa môže znížiť súčasným užívaním liečiv,
ktoré urýchľujú metabolizmus steroidných hormónov, napr. barbituráty,
rifampicín, grizeofulvín, a antiepileptiká (napr. barbexaklón,
karbamazepín, fenytoín, primidón, oxkarbazepín, topiramát a felbamát).
Ako následok zmien črevnej flóry zapríčinených súčasným užívaním
antibiotík, napr. ampicilínu alebo tetracyklínov, sa pozorovali zmeny
koncentrácií liečiv v krvi. Zaznamenal sa zvýšený výskyt medzimenštruačného
krvácania a v ojedinelých prípadoch otehotnenie.
Potreba inzulínu alebo perorálnych antidiabetík sa môže zmeniť v dôsledku
ovplyvnenia tolerancie glukózy.

6. Používanie v gravidite a počas laktácie
Minisiston sa nesmie užívať v tehotenstve. Preto je potrebné pred zahájením
užívania Minisistonu vylúčiť tehotenstvo. Ak dôjde k otehotneniu v dobe,
keď žena užíva Minisiston, musí sa užívanie tohoto lieku okamžite
prerušiť.
Nie sú dostupné údaje o exponovaných tehotenstvách pre levonorgestrel
samotný.
Pokusy na zvieratách ukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3.
Predklinické údaje o bezpečnosti).
Nie je možné celkom vylúčiť nežiaduce účinky hormónov na vývin pohlavno-
močového ústrojenstva. Väčšina epidemiologických štúdií však uvádza, že až
doteraz sa nepotvrdili embryotoxické alebo teratogénne účinky pri nechcenom
podávaní kombinácie estrogénu a gestagénu počas tehotenstva v dávkach
použitých v Minisistone alebo v iných perorálnych kontraceptívach.

Minisiston sa nemá užívať počas dojčenia, pretože produkcia mlieka sa môže
znížiť a malé množstvá liečiv sa vylučujú do materského mlieka. Ak je to
možné, majú sa do doby, než sa dieťa úplne odstaví, používať nehormonálne
metódy antikoncepcie.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Žiadne, liek je bezpečný.

4.8. Nežiaduce účinky
Užívanie hormonálnych kontraceptív je spojené so zvýšeným rizikom vzniku
venóznych a arteriálnych tromboembolických chorôb, napr. žilovej trombózy,
pľúcnej embólie, cievnej mozgovej príhody, infarktu myokardu. Toto riziko
sa ešte môže zvýšiť ďalšími faktormi ako je fajčenie, vysoký krvný tlak,
poruchy koagulácie alebo poruchy metabolizmu lipidov, značná nadváha,
kŕčové žily, predchádzajúci zápal žíl a trombóza (pozri časť 4.4. Špeciálne
upozornenia).
Ďalšími nežiaducimi účinkami, ktoré sa môžu vyskytnúť sú:
- zvýšenie krvného tlaku,
- napätie v prsníkoch,
- hypomenorea,
- špinenie,
- amenorea,
- krvácanie medzi menštruáciami,
- bolesť hlavy
- depresívne nálady,
- zmeny libida,
- žalúdočná nevoľnosť,
- nauzea, vracanie,
- chloazma
- kožná vyrážka a erythema nodosum,
- zmeny telesnej hmotnosti,
- zhoršená znášanlivosť kontaktných šošoviek
- zmeny lipidového metabolizmu
- ochorenia žlčových ciest
Počas dlhodobého užívania hormonálnych kontraceptív sa pozoruje trochu
vyšší výskyt chorôb žlčových ciest. Názory, týkajúce sa možnosti tvorby
žlčových kameňov pri užívaní liekov obsahujúcich estrogén nie sú jednotné.
Po užívaní hormónov, ktoré sa nachádzajú aj v tomto lieku sa vo veľmi
zriedkavých prípadoch (< 0.01%) pozorovali benígne nádory pečene a ešte
omnoho zriedkavejšie nádory malígne. V ojedinelých prípadoch tieto nádory
viedli ku vzniku život ohrozujúceho krvácania do brušnej dutiny.

- rakovina prsníka
Rakovina prsníka patrí medzi hormonálne dependentné nádory. Dlho sú známe
rôzne rizikové faktory pre rakovinu prsníka, napr. skorý nástup
menštruácie, neskorá menopauza (po 52. roku života), bezdetnosť, anovulačné
cykly atď., čo potvrdzuje možnosť hormonálnych vplyvov na vývin rakoviny
prsníka. Hormonálne receptory majú hlavný význam v biológii nádoru rakoviny
prsníka. Estrogény zvlášť indukujú množstvo rastových faktorov, napr.
transformujúci rastový faktor alfa (TGF-alfa). Estrogény a gestagény
vplývajú na rast buniek rakovinového nádoru prsníka. Tieto biologicko-
nádorové súvislosti, medzi iným, tvoria teoretickú základňu pre liečebný
postup pri receptor pozitívnej, postmenopauzálnej rakovine prsníka.
V niektorých epidemiologických štúdiách sa našli možné vzťahy medzi
užívaním perorálnych kontraceptív a rakovinou prsníka. Analýza týchto
štúdií takisto potvrdzuje možnosť, že výskyt rakoviny prsníka u žien od
stredného veku je častejšie spojený s dlhodobým a skoro začatým užívaním
perorálnych kontraceptív. Je to však len jeden z možných rizikových
faktorov.

Veľmi zriedkavo (< 0.01%) bola hlásená sekrécia z prsníkov a ich zväčšenie.

9. Predávkovanie

/Príznaky predávkovania/

Príznakom možného predávkovania, napríklad u detí po požití niekoľkých
obalených tabliet, môže byť nauzea a vracanie, ku ktorým dochádza po 12 až
24 hodinách a ktoré môžu trvať až niekoľko dní. Následky sa
nepredpokladajú.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti
/Farmakoterapeutická skupina/: Kontraceptívum
/ATC skupina/ : G03AA07 Levonorgestrel a estrogén

Podstatou účinku Minisistonu je od dávky závislý inhibičný efekt
etinylestradiolu a levonorgestrelu na uvoľňovanie folikuly stimulujúceho
hormónu (FSH) a luteinizačného hormónu (LH). To bráni rastu folikulov
a ovulácii.


/Etinylestradiol/

Etinylestradiol je silný perorálny syntetický estrogén. Ako prirodzene sa
vyskytujúci estrogén, má etinylestradiol proliferatívny účinok na epitel
ženských pohlavných orgánov.
Stimuluje produkciu cervikálneho hlienu, redukuje jeho viskozitu a zlepšuje
jeho priechodnosť
Etinylestradiol urýchľuje rast mliekovodov a potláča laktáciu. Stimuluje
proliferáciu epitelu močového ústrojenstva, zvyšuje syntézu kolagénu v koži
a retenciu extracelulárnej tekutiny.
Ovplyvňuje niektoré parametre lipidového a sacharidového metabolizmu,
hemostázu, renín-angiotenzín-aldosterónový systém a sérové väzobné
proteíny.


/Levonorgestrel/

Levonorgestrel, biologicky aktívna d-konfigurácia norgestrelu, má veľmi
silný gestagénny účinok.
Najdôležitejším gestagénnym účinkom je sekrečná transformácia endometria.
Transformačná dávka u ženy po ovarektómii s adekvátnym predliečením
estrogénmi sa odhaduje na 5 až 6 mg. Levonorgestrel inhibuje sekréciu
gonadotropínov z predného laloka hypofýzy. Dávka potrebná na inhibíciu
ovulácie sa pohybuje okolo 0,06 mg denne.
Popri svojom gestagénnom pôsobení má levonorgestrel relatívne silné
antiestrogénne a mierne androgénne vlastnosti, ktoré sa u hlodavcov
prejavujú virilizáciou samičích plodov. Slabý čiastočný androgénny účinok u
človeka sa môže vysvetliť väzbou levonorgestrelu na SHBG (sex hormone
binding globulin). V tomto procese sa vytesní časť testosterónu viazaného
na proteín, čo zapríčiní rast koncentrácie voľného, biologicky aktívneho
testosterónu v sére. Klinicky sa len zriedka objaví čiastočný androgénny
účinok. Nedajú sa však vylúčiť mierne príznaky androgenizácie (napr. akné,
prehĺbenie hlasu) u pacientok, ktoré sú na androgény zvlášť citlivé.
Antiestrogenicita sa prejaví zjavnou redukciou priechodnosti cervikálneho
hlienu a vymiznutím arborizácie.
Rovnako ako progesterón má aj levonorgestrel termogénny účinok.


2. Farmakokinetické vlastnosti


/Etinylestradiol/

Po perorálnom podaní sa etinylestradiol rýchlo absorbuje v tenkom čreve, z
50 až 60% sa metabolizuje v črevnej stene a v pečeni najmä na síranové
metabolity (first-pass effect). Preto je biologická dostupnosť
etinylestradiolu iba 40 až 45%.
Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne v priebehu prvých dvoch
hodín po perorálnom podaní. Polčasy v distribučnej fáze dosahujú hodnoty od
1 do 3 hodín a v eliminačnej fáze 10 až 27 hodín.
Etinylestradiol sa s vysokou afinitou viaže na receptory rôznych cieľových
orgánov, napr. hypofýzy a maternice. 96 - 98% voľného estradiolu sa
nešpecificky viaže na albumín.
Biotransformácia etinylestradiolu sa uskutočňuje najmä ako hydroxylačná
reakcia. Eliminácia až 60% metabolitov konjugovaných s kyselinou
glukurónovou a/alebo sírovou prebieha obličkami.
Asi 30% sa vylučuje stolicou.
Okolo 0,02% dávky podanej matke sa vylučuje do materského mlieka.


/Levonorgestrel/

Levonorgestrel sa po perorálnom podaní rýchlo a úplne absorbuje. Maximálne
koncentrácie v sére sa dosiahnu za 1 - 2 hodiny po podaní. First-pass
effect sa nezistil. Polčas v distribučnej fáze je 2 hodiny a v eliminačnej
fáze 10 - 24 hodín. Plazmatický klírens je do 106 ml/h/kg.
V sére sa levonorgestrel viaže z 50% na albumín a z 45% na globulín viažuci
pohlavné hormóny (SHBG).
Levonorgestrel sa vylučuje vo forme redukovaných a/alebo hydroxylovaných
metabolitov, prevažne konjugovaných s kyselinou glukurónovou alebo sírovou.
Eliminácia prebieha približne v rovnakej miere močom a stolicou.
Asi 0,1% dávky podanej matke sa môže vylúčiť do materského mlieka.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologické profily etinylestradiolu a levonorgesterolu sú dobre známe.
Vzhľadom na výrazné medzidruhové rozdiely majú pokusy na zvieratách s
estrogénmi malú výpovednú hodnotu pre použitie u človeka.
U laboratórnych zvierat mal etinylestradiol embryoletálny účinok už
v pomerne nízkej dávke; pozorovali sa malformácie pohlavno-močového
ústrojenstva a feminizácia samčích plodov. V pokusoch so zvieratami
prejavil levonorgestrel embryoletálny účinok a ak sa podal vo veľkých
dávkach, virilizačný účinok na samičie plody. Štúdie reprodukčnej toxicity
u potkanov, myší a králikov neposkytli dôkazy teratogenity.
Predklinické údaje pre etinylestradiol a levonorgestrel z bežných stanovení
chronickej toxicity, genotoxicity a karcinogenity nepreukázali významné
riziko pre človeka s výnimkou tých, ktoré boli uvedené v iných častiach
tohto SPC.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
6.1. Zoznam pomocných látok
Lactosum monohydricum, maydi amylum, maltodextrinum, saccharosum, glucosum
liquidum, magnesii stearas, calcii carbonas, macrogolum 35 000, povidonum K
25, cera carnauba, titanii dioxidum E 171, ferri oxidum flavum E 172.
6.2. Inkompatibility
Žiadne

3. Čas použiteľnosti
5 rokov

4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Uschovávať mimo dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25şC.

5. Druh obalu a obsah balenia
Blistrové balenie Al/PVC, písomná informácia pre používateľa, skladačka.
1x21 obalených tabliet
3x21 obalených tabliet
6x21 obalených tabliet

6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom a likvidáciu
Nie sú.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Jenapharm GmbH & Co. KG
Otto-Schott-Strasse 15
D-07745 Jena
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
17/0224/95-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
11.05.1995
Predĺžené do: 30.05.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
December 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C78246
Skupina ATC:
G03 - Pohlavné hormony a lieky ovplyvňujúce genitálny systém
Skupina ATC:
G03AA07 - levonorgestrelum a estrogenum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
D Spolkova republika nemecko
Účinná látka:
magnesii oxidum ponderosum,faktor ix
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
15.73 € / 473.88 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
15.73 € / 473.88 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.35 € ÚP:0.00 € DP:4.35 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.73 € ÚP:0.00 € DP:15.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.25 € ÚP:0.00 € DP:4.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.73 € ÚP:0.00 € DP:15.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.06 € ÚP:0.00 € DP:12.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.25 € ÚP:0.00 € DP:4.25 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien