Detail:
Entresto 49 mg/51 mg filmom obalené tablety tbl flm 56 x 49 mg/51 mg
Názov lieku:
Entresto 49 mg/51 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 56 x 49 mg/51 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C7109B
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09DX04 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
Novartis Europharm Ltd., GB
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Kardiológia aj detská
Predajná cena:
152.98 € / 4608.68 SK
Úhrada poisťovňou:
148.01 € / 4458.95 SK
Doplatok pacienta:
4.97 € / 149.73 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien