Detail:
RASILEZ HCT 150 mg/25 mg tbl flm 28x150 mg/25 mg
Názov lieku:
RASILEZ HCT 150 mg/25 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 28x150 mg/25 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C65117
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09XA52 -
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
allergena mycophytorum purificata adsorpta
Výrobca lieku:
Novartis Europharm Ltd., GB
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu u pacientov s primárnou (esenciálnou) hypertenziou s preukázaným vysokým a veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom (definovaným hladinou krvného tlaku a prítomnosťou rizikových faktorov, metabolického syndrómu, diabetes mellitus, subklinického orgánového poškodenia, manifestnej kardiovaskulárnej alebo obličkovej choroby) u pacientov ako náhrada a) RAS inhibítora (ACEI alebo ARB) a tiazidového diuretika, ak doterajšia liečba obsahujúca túto kombináciu preukázateľne neviedla v priebehu dvoch mesiacov k dosiahnutiu cieľových hodnôt krvného tlaku, b) aliskirenu a hydrochlórotiazidu, podávaných súčasne a v rovnakých dávkach, ako sú v kombinácii. Úspešnosť liečby sa prehodnotí po uplynutí šiestich mesiacov od začatia liečby. Ak nepoklesne hodnota krvného tlaku, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
22.31 € / 672.11 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
22.31 € / 672.11 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien