Detail:
Bortezomib Teva 3,5 mg plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.+obal)
Názov lieku:
Bortezomib Teva 3,5 mg
Doplnok názvu:
plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.+obal)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C6408B
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01XX32 - bortezomibum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Výrobca lieku:
TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.,Izrael
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať hematológ alebo klinický onkológ a) v kombinácii s melfalanom a prednizónom u pacientov s doteraz neliečeným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na vysokodávkovú chemoterapiu s transplantáciou kostnej drene, b) ako monoterapiu na liečbu progresívneho mnohopočetného myelómu u pacientov, ktorí podstúpili najmenej jednu predchádzajúcu liečbu, a ktorí už podstúpili alebo nie sú vhodní na transplantáciu kostnej drene. Liečba sa ukončí, ak po štyroch cykloch liečby ochorenie progreduje. Opakovaná liečba je hradená z verejného zdravotného poistenia za podmienky, že po predchádzajúcej liečbe bortezomibom dosiahol pacient minimálne parciálnu remisiu a čas od ukončenia predchádzajúcej liečby do zahájenia liečby pre další relaps/progresiu je aspoň šesť mesiacov. Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., na klinike hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice Bratislava - nemocnica sv. Cyrila a Metoda, na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Martin, na hematologickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov a na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice Nitra. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Predajná cena:
680.92 € / 20513.40 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
680.92 € / 20513.40 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:680.92 € ÚP:680.92 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1047.62 € ÚP:680.93 € DP:366.69 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:680.92 € ÚP:680.92 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien