Detail:
REBIF 22 ug sol inj 3x0,5 ml
Názov lieku:
REBIF 22 ug
Doplnok názvu:
sol inj 3x0,5 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C57625
Skupina ATC:
L03 - Imunomodulátory
Skupina ATC:
L03AB07 - interferonum beta-1A
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
IT -
Účinná látka:
kava-kava extractum siccum
Výrobca lieku:
INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A, ROMA, TALIANSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov a) s diagnózou relaps-remitujúcej formy SM podľa McDonaldových kritérií (2005), ktorí prekonali minimálne dva zdokumentované a liečené ataky za posledné dva roky a ich neurologický deficit je do 4,0 EDSS vrátane, b) s diagnózou sekundárne progresívnej formy SM v aktívnej fáze manifestujúcej sa relapsami (minimálne jeden zdokumentovaný a liečený atak za posledný rok) a ich neurologický deficit je do 5,5 EDSS vrátane), Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak je zistené aspoň jedno z týchto kritérií: a) dva ataky počas šiestich mesiacov liečby, b) zvýšenie EDSS o jeden stupeň v priebehu jedného roka, c) zvýšenie počtu demyelinizovaných lézií, d) chýbajúca expresia MxA proteínu stanovená každé dva roky od začatia liečby, e) imunologická kontraindikácia, f) EDSS 6 a viac, g) 5 rokov bez akéhokoľvek prejavu aktivity ochorenia: 1. žiaden atak, 2. bez zvýšenia EDSS alebo 3. bez zvýšenia počtu demyelinizovaných lézií (MR nález). Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých liečba bola zastavená po piatich rokoch bez akéhokoľvek prejavu aktivity ochorenia, ak došlo k opätovnej aktivácii ochorenia: 1. atak, 2. zhoršenie EDSS alebo 3. MR nález. Hradená liečba sa môže indikovať na pracoviskách Univerzitnej nemocnice Bratislava, Detskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Nemocnice s poliklinikou Nitra, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava, v Univerzitnej nemocnici Martin a na Neurologickej klinke Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Predajná cena:
246.37 € / 7422.14 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
246.37 € / 7422.14 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:780.85 € ÚP:0.00 € DP:780.85 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:856.28 € ÚP:826.57 € DP:29.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:139.69 € ÚP:0.00 € DP:139.69 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:282.06 € ÚP:0.00 € DP:282.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:927.21 € ÚP:0.00 € DP:927.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:102.31 € ÚP:0.00 € DP:102.31 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:246.37 € ÚP:0.00 € DP:246.37 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:789.15 € ÚP:0.00 € DP:789.15 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:825.67 € ÚP:0.00 € DP:825.67 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien