Detail:
LUCRIN DEPOT 11,25 mg plv iul 1x11,25 mg
Názov lieku:
LUCRIN DEPOT 11,25 mg
Doplnok názvu:
plv iul 1x11,25 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2009/04456
Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2009/10957


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVLUCRIN DEPOT 11,25 mg


(leuprorelini acetas)

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Abbott Laboratories S.A., Madrid, Španielsko

Zloženie lieku
/Liečivo:/ leuprorelini acetas (leuprorelíniumacetát) 11,25 mg v 1 injekčnej
liekovke.
/Pomocné látky:/
Lyofilizát: acidum polylacticum (polymér kyseliny mliečnej), mannitolum
(manitol).
Disperzné prostredie: carmellosum natricum (sodná soľ karmelózy),
polysorbatum 80 (polysorbát 80), mannitolum (manitol), aqua ad iniectabilia
(voda na injekciu).

Farmakoterapeutická skupina
Hormóny

Charakteristika
Leuprorelíniumacetát je syntetický nonapeptidový analóg prirodzeného
gonadotropín uvoľňujúceho hormónu. Má väčšiu účinnosť ako prirodzený
hormón. Pri kontinuálnom podávaní liečebných dávok potláča sekréciu
gonadotropných hormónov. U mužov sa hladina testosterónu zníži až na
kastračnú alebo prepubertánu úroveň. U žien pred menopauzou sa hladina
estrogénu zníži až na postmenopauzálnu úroveň. Pri dodržaní odporúčaných
dávok dôjde k týmto hormonálnym zmenám v priebehu mesiaca od začiatku
liečby.

Indikácie
/Karcinóm prostaty/
Lucrin Depot 11,25 mg sa používa na liečbu karcinómu prostaty, ak je
potrebné znížiť hladiny testosterónu na kastračnú úroveň. Poskytuje
alternatívnu liečbu karcinómu prostaty v prípade, že liečba estrogénmi
alebo orchiektómiou nie je vhodná alebo je pre pacienta neúnosná.

/Karcinóm prsníka/
Lucrin Depot 11,25 mg sa používa na liečbu karcinómu prsníka
u premenopauzálnych a perimenopauzálnych žien, u ktorých je vhodná
hormonálna liečba.

Kontraindikácie
Lucrin Depot 11,25 mg sa nesmie používať pri precitlivenosti na
leuprorelíniumacetát, podobné nonapeptidy alebo na ktorúkoľvek pomocnú
látku lieku.
Lucrin Depot 11,25 mg sa nesmie podávať tehotným a dojčiacim ženám alebo
ženám, u ktorých sa počas podávania lieku nedá vylúčiť tehotenstvo.
Lucrin Depot 11,25 mg sa nemá podávať pacientkam s krvácaním z pošvy
z neznámej príčiny.

Špeciálne upozornenia

/Karcinóm prostaty/

Počas prvých týždňov liečby Lucrinom Depot 11,25 mg sa môžu objaviť
jednotlivé prípady prechodného zhoršenia znakov a príznakov ochorenia.
U malého počtu pacientov sa môže vyskytnúť prechodné zhoršenie bolesti
kostí, ktoré sa dá zvládnuť symptomaticky. Vyskytli sa jednotlivé prípady
obštrukcie močových ciest a stlačenia miechy.


/Laboratórne vyšetrenia/

U väčšiny pacientov dochádza v prvom týždni k zvýšeniu hladín testosterónu,
ktoré potom do konca druhého týždňa liečby klesajú na počiatočné alebo
nižšie hodnoty.

Nežiaduce účinky

/Nežiaduce účinky hlásené počas klinických skúšaní/

Karcinóm prostaty
U väčšiny pacientov s karcinómom prostaty sa počas prvého týždňa liečby
zvýšili hladiny testosterónu v sére, ktoré sa do konca druhého týždňa
liečby vrátili späť k počiatočným alebo nižším hodnotám. Potenciálne
zhoršenie znakov a príznakov u pacientov s metastázami v chrbtici a/alebo
obštrukciou močových ciest alebo hematúriou môže počas niekoľkých prvých
týždňov liečby viesť k neurologickým ťažkostiam, ako je dočasná slabosť
a/alebo zmenená citlivosť v dolných končatinách alebo k zhoršeniu príznakov
v močovom systéme.

V súvislosti s podávaním Lucrinu Depot 11,25 mg sa v klinických skúškach u
pacientov s karcinómom prostaty zaznamenali nežiaduce účinky, ako je
prírastok na hmotnosti, nechutenstvo, návaly tepla, znížená pohlavná túžba,
zvýšené potenie, nočné pomočovanie, ťažkosti pri močení, impotencia,
poruchy semenníkov, infekcie močových ciest, zvýšenie prostatického
špecifického antigénu, reakcia v mieste vpichu injekcie, svrbenie, bolesť
kostí, svalová slabosť a telesná slabosť.

/Karcinóm prsníka/
V súvislosti s podávaním Lucrinu Depot 11,25 mg v klinických skúškach
predmenopauzálnym pacientkam s karcinómom prsníka sa zaznamenali nežiaduce
účinky, ako je nutkanie na vracanie, návaly tepla, zvýšené potenie, bolesť
hlavy, závrat, reakcia v mieste vpichu injekcie, bolesť v mieste vpichu
injekcie, zápal kože, horúčka a syndróm prechladnutia.

V klinickej štúdii, v ktorej sa u pre- a perimenopauzálnych žien
s karcinómom prsníka porovnával Lucrin Depot 11,25 mg s CMF chemoterapiou
(cyklofosfamid, metotrexát, 5-fluorouracil), sa u minimálne 10 % pacientok
pozorovali nasledovné nežiaduce účinky:
prírastok na hmotnosti, nauzea, úbytok hmotnosti, zápcha, hnačka, vracanie,
návaly tepla, zvýšené potenie, bolesť hlavy, nervozita, zvýšená chuť do
jedla, znížená chuť do jedla, strata chuti do jedla, zmeny nálad,
nespavosť, závrat, depresia, zníženie fyzickej schopnosti, celková slabosť,
bolesť chrbta, artralgia, vaginitída, bolesť krčka maternice, alopécia,
strata ochlpenia, erytém a leukopénia/./

/Nežiaduce účinky po uvedení Lucrinu Depot 11,25 mg do klinickej praxe/
Pre väčšinu z týchto nežiaducich účinkov sa nestanovila kauzalita. Po
uvedení Lucrinu Depot 11,25 mg do klinickej praxe sa hlásili nežiaduce
účinky, ako je zväčšené brucho, telesná slabosť, triaška, horúčka, bolesť,
bolesť hlavy, infekcia, zápal, fotosenzitívne reakcie, opuch, žltačka,
srdcová angína, spomalená srdcová činnosť, srdcová arytmia, kongestívne
srdcové zlyhanie, zmeny na EKG/ischémia, zvýšený krvný tlak, znížený krvný
tlak, šelest, infarkt myokardu, zápal žíl, pľúcna embólia, mŕtvica,
prechodná strata vedomia/poruchy vedomia, zrýchlená srdcová činnosť,
zrážanie krvi v cievach, prechodný ischemický záchvat, kŕčové žily, zápcha,
hnačka, suchosť v ústach, dvanástnikový vred, sťažené prehĺtanie, krvácanie
do tráviaceho systému, poruchy tráviaceho systému, poruchy funkcie pečene,
zvýšená chuť do jedla, abnormálne funkčné pečeňové testy, nutkanie na
vracanie, žalúdočný vred, konečníkové polypy, pocit smädu, vracanie,
cukrovka, zväčšenie štítnej žľazy, chudokrvnosť, ekchymóza, opuch
lymfatických uzlín, zvýšený protrombínový čas, zvýšený parciálny
tromboplastínový čas, znížený počet krvných doštičiek, znížený počet
leukocytov, zvýšený počet leukocytov, zvýšená močovina v krvi, zvýšený
vápnik, zvýšený kreatinín, odvodnenie, opuch, hyperlipidémia (celkový
cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceridy), hyperfosfatémia, znížený cukor
v krvi, hypoproteinémia, znížený draslík, zvýšená kyselina močová, zvýšený
bilirubín, ankylozujúca spondylitída, poruchy kĺbov, bolesť kĺbov, bolesť
svalov, panvová fibróza, spinálna fraktúra, paralýza, príznaky podobné
tendosynovitíde, úzkosť, halucinácie, depresia, závrat, hypestézia,
nespavosť, apatia, zvýšená pohlavná túžba, omámenosť, poruchy pamäti, zmeny
nálady, nervozita, nervovosvalové poruchy, zvýšená citlivosť, zmenená
citlivosť dolných končatín, ochorenie nervov nôh a rúk, poruchy spánku,
kŕče, kašeľ, dýchavica, krvácanie z nosa, vykašliavanie krvi, zápal hltana,
pohrudnicový výpotok, pohrudnicové trenie, zápal pľúc, pľúcna fibróza,
pľúcny infiltrát, poruchy dýchania, prekrvenie sliznice prínosových dutín,
karcinóm kože/ucha, zápal kože, suchá koža, zvýšené ochlpenie, strata
ochlpenia, opuch lymfatických uzlín v hrdle, pigmentácia, svrbenie,
vyrážka, kožné lézie, žihľavka, abnormálne videnie, tupozrakosť, zahmlené
videnie, suché oči, poruchy sluchu, oftalmologické poruchy, poruchy chuti,
tinnitus, kŕče močového mechúra, bolesť prsníka, citlivosť prsníka,
zväčšenie prsných žliaz u mužov, krv v moči, neschopnosť udržať
moč/stolicu, menštruačné poruchy vrátane medzimenštruačného krvácania alebo
trvalého krvácania z pošvy, opuch penisu, poruchy penisu, bolesť prostaty,
atrofia semenníkov, bolesť semenníkov, zmenšenie veľkosti semenníkov,
poruchy močenia, časté močenie, obštrukcia močového systému, infekcia
močových ciest, nutkanie na močenie.
Hlásili sa jednotlivé prípady anafylaxie a reakcie v mieste vpichu
injekcie, vrátane bolesti, zápalu, sterilného abscesu, stvrdnutia tkaniva
a hematómu.
Veľmi zriedkavo sa hlásili prípady samovražedných myšlienok a pokusov
o samovraždu.
Tak ako u iných liekov tejto skupiny, aj po prvom podaní
Lucrinu Depot 11,25 mg sa vyskytli u pacientov s adenómom hypofýzy veľmi
zriedkavé prípady krvácania do podmozgovej žľazy.

Užívanie iných liekov
Farmakokinetické štúdie vzájomných účinkov Lucrinu Depot 11,25 mg a iných
liekov sa nevykonali. Vzhľadom na to, že leuprorelíniumacetát sa
nemetabolizuje enzýmami cytochrómu P450 ale peptidázou a len 46 % lieku sa
viaže na plazmatické bielkoviny, nepredpokladá sa výskyt vzájomných účinkov
s inými liekmi.

Dávkovanie a spôsob podávania
Odporúčaná dávka je jedna injekcia Lucrinu Depot 11,25 mg každé
3 mesiace do svalu alebo podkožne.

Lucrin Depot 11,25 mg sa musí podávať pod dohľadom lekára.

Pridaním disperzného prostredia k lyofilizovaným mikročasticiam lieku sa
vytvorí suspenzia, ktorú je potrebné ihneď podať, celý objem naraz.

Príprava suspenzie v liekovke s lyofilizátom
Ihlou s priemerom 23 G natiahnite 2 ml disperzného prostredia z ampulky a
vstreknite ho do injekčnej liekovky. Obsah injekčnej liekovky dobre
potrepte, aby vznikla homogénna mliečne sfarbená suspenzia. Celý obsah
injekčnej liekovky natiahnite do striekačky. Ihneď aplikujte pacientovi,
pretože suspenzia veľmi rýchlo sedimentuje.
Na rekonštitúciu lieku sa nesmie použiť žiadne iné rozpúšťadlo.

Pokiaľ sa pripravená suspenzia nepoužije ihneď, musí sa znehodnotiť,
pretože neobsahuje žiadne konzervačné látky.

Tehotenstvo a dojčenie
Bezpečnosť použitia Lucrinu Depot 11,25 mg v tehotenstve sa nestanovila.
Lucrin Depot 11,25 mg sa nesmie podávať tehotným ženám a ženám, u ktorých
sa nedá vylúčiť počas podávania lieku tehotenstvo. Skôr, ako sa začne tento
liek podávať ženám, je potrebné vyšetrenie na tehotenstvo. Pri podávaní
v tehotenstve existuje zvýšené riziko spontánneho potratu. Ak je potrebná
antikoncepcia, odporúča sa nehormonálna metóda.
Lucrin Depot 11,25 mg sa nemá podávať dojčiacim ženám, pretože nie je
známe, či sa leuprorelíniumacetát vylučuje do materského mlieka.

Predávkovanie
S predávkovaním Lucrinom Depot 11,25 mg nie sú zatiaľ žiadne klinické
skúsenosti.
V prípade predávkovania ihneď vyhľadajte lekára.

Varovanie
Lucrin Depot 11,25 mg sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti,
ktorý je vyznačený na obale.

Balenie
Sklenená injekčná liekovka s Al uzáverom, gumenou zátkou a PP ochranným
krytom, ampulka z číreho skla, injekčná striekačka, 2 injekčné ihly v PVC
puzdre, 2 jednorazové alkoholom napustené dezinfekčné tampóny, písomná
informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum poslednej revízie textu
Máj 2010

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2009/04456
Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2009/10957SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

LUCRIN DEPOT 11,25 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE LIEKU

Leuprorelini acetas 11,25 mg v jednej injekčnej liekovke

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie


/Karcinóm prostaty/

Lucrin Depot 11,25 mg je indikovaný na liečbu karcinómu prostaty, ak je
potrebné znížiť hladiny testosterónu na kastračnú úroveň. Poskytuje
alternatívnu možnosť liečby karcinómu prostaty v prípade, že liečba
estrogénmi alebo orchiektómiou nie je indikovaná alebo je pre pacienta
neúnosná.


/Karcinóm prsníka/

Lucrin Depot 11,25 mg je indikovaný na liečbu karcinómu prsníka
u premenopauzálnych a perimenopauzálnych žien, u ktorých je vhodná
hormonálna liečba.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Odporúčaná dávka je jedna subkutánna alebo intramuskulárna injekcia Lucrinu
Depot 11,25 mg podaná jednorazovo každé 3 mesiace.

Obsah liečiva v Lucrine Depot 11,25 mg je trojnásobne vyšší v porovnaní
s Lucrinom Depot 3,75 mg. Po i.m. alebo s.c. podaní Lucrinu Depot 11,25 mg
sa liečivo uvoľňuje nepretržite najmenej po dobu 13 týždňov (3 mesiace).
Vzhľadom na rôzne charakteristiky uvoľňovania nie je časť tohto
trojmesačného depotného lieku rovnocenná rovnakej dávke jednomesačného
depotného lieku (t. j. Lucrinu Depot 3,75 mg), a preto nie je možné dávku
deliť. Trojmesačný interval podávania Lucrinu Depot 11,25 mg zodpovedá
intervalu onkologických vyšetrení pacientov s malígnymi ochoreniami, ktorý
je všeobecne 3 mesiace. Pacient počas dvojročnej liečby dostane 8 injekcií
Lucrinu Depot 11,25 mg v porovnaní s 24 injekciami pri podávaní Lucrinu
Depot 3,75 mg (1-mesačná depotná forma), čo znamená zníženie fyzickej
záťaže pacienta.

/Spôsob podávania/
Lucrin Depot 11,25 mg sa musí podávať pod dohľadom lekára.

Suspenzia sa má pripraviť bezprostredne pred použitím. Pridaním disperzného
prostredia k lyofilizovaným mikročasticiam lieku sa vytvorí suspenzia,
ktorú je potrebné ihneď podať, celý objem naraz. Pokiaľ sa pripravená
suspenzia okamžite nepoužije, musí sa znehodnotiť, pretože liek neobsahuje
žiadne konzervačné látky.

Tak ako u iných injekčných liekov, aj u Lucrinu Depot 11,25 mg sa musí
pravidelne meniť miesto podania.

4.3 Kontraindikácie

Lucrin Depot 11,25 mg je kontraindikovaný u pacientov so známou
precitlivenosťou na leuprorelíniumacetát, podobné nonapeptidy alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.

Lucrin Depot 11,25 mg sa nesmie podávať gravidným ženám alebo ženám,
u ktorých sa počas podávania lieku nedá predísť gravidite.

Lucrin Depot 11,25 mg sa nemá podávať pacientkám s vaginálnym krvácaním
z neznámej príčiny.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Karcinóm prostaty

Počas prvých týždňov liečby depotnou formou leuprorelíniumacetátu sa môžu
objaviť prípady prechodného zhoršenia príznakov ochorenia alebo sa môžu
vyskytnúť dodatočné znaky a príznaky karcinómu prostaty. U malého počtu
pacientov sa môže vyskytnúť prechodné zhoršenie bolesti kostí, ktoré sa dá
zvládnuť symptomaticky. Tak ako u iných LH-RH agonistov, vyskytli sa
jednotivé prípady obštrukcie močových ciest a kompresie miechy, ktoré môžu
vyústiť do paralýzy s fatálnymi komplikáciami alebo bez nich.

Pacientov s metastatickým poškodením chrbtice a/alebo obštrukciou močových
ciest je potrebné počas prvých týždňov liečby starostlivo sledovať.


Laboratórne vyšetrenia

Reakcia na podanie leuprorelíniumacetátu sa má kontrolovať meraním sérových
hladín testosterónu ako aj hladín prostatického špecifického antigénu. U
väčšiny pacientov sa zvýšili hladiny testosterónu počas prvého týždňa nad
východiskové hodnoty a potom klesli na počiatočné alebo nižšie hodnoty
do konca druhého týždňa liečby. Hodnoty ako po orchidektómii sa dosiahli
v rozmedzí dvoch až štyroch týždňova zotrvávali na tejto úrovni, počas
trvania liečby Lucrinom Depot 11,25 mg.

4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakokinetické štúdie liekových interakcií sa nevykonali. Vzhľadom na to,
že leuprorelíniumacetát je metabolizovaný peptidázou a nie enzýmami
cytochrómu P450 a len 46 % lieku sa viaže na plazmatické bielkoviny,
nepredpokladá sa výskyt významných liekových interakcií.


/Laboratórne vyšetrenia/

Depotný leuprorelíniumacetát potláča u žien pituitárno-gonádový systém.
Normálna funkcia sa zvyčajne obnoví v priebehu troch mesiacov po ukončení
liečby. Z tohto dôvodu môžu byť výsledky diagnostických vyšetrení
pituitárno-gonadotropných a gonádových funkcií počas liečby a tri mesiace
po jej ukončení klamlivé.

4.6 Gravidita a laktácia

Bezpečnosť použitia leuprorelíniumacetátu v gravidite sa klinicky
nestanovila.
Lucrin Depot 11,25 mg je kontraindikovaný u gravidných žien a u žien,
u ktorých sa nedá vylúčiť počas podávania lieku gravidita. Skôr, ako sa
začne tento liek podávať ženám, je potrebné vyšetrenie na graviditu. Pri
podávaní v gravidite existuje zvýšené riziko spontánneho potratu v dôsledku
zmien hladín hormónov, vyvolaných podávaním lieku. Ak je potrebná
antikoncepcia, odporúča sa nehormonálna metóda.

Lucrin Depot 11,25 mg sa nemá podávať dojčiacim ženám, pretože nie je
známe, či sa leuprorelíniumacetát vylučuje do materského mlieka.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.

4.8 Nežiaduce účinky


/Karcinóm prostaty/

U väčšiny pacientov dochádza počas prvého týždňa liečby k zvýšeniu hladín
testosterónu v sére, ktoré sa do konca druhého týždňa liečby vrátia späť
k počiatočným alebo nižším hodnotám.

Potenciálne zhoršenie znakov a príznakov počas niekoľkých prvých týždňov
liečby u pacientov s metastázami v chrbtici a/alebo obštrukciou močových
ciest alebo hematúriou môže viesť k neurologickým ťažkostiam, ako je
dočasná slabosť a/alebo parestézia dolných končatín alebo k zhoršeniu
urologických príznakov (pozri časť 4.4).

V otvorenej porovnávacej štúdii na určenie účinnosti, bezpečnosti
a znášanlivosti s mesačnou a trojmesačnou depotným leuprorelíniumacetátom,
ktorej sa zúčastnilo spolu 237 pacientov, sa hlásili u minimálne 10 %
pacientov nasledovné nežiaduce účinky:
/Gastrointestinálny systém:/ prírastok na hmotnosti, anorexia.
/Endokrinný systém/: návaly tepla, pokles libida, zvýšené potenie/./
Urogenitálny systém: noktúria, impotencia, dyzúria, poruchy semenníkov,
infekcie močových ciest, zvýšenie PSA (prostatický špecifický antigén).
/Kožný systém:/ reakcia v mieste vpichu injekcie, pruritus.
/Muskuloskeletálny systém:/ bolesť kostí, svalová slabosť.
/Rôzne/: asténia.


/Karcinóm prsníka/

V porovnávacej štúdii s leuprorelíniumacetátom boli premenopauzálne
pacientky s karcinómom prsníka liečené Lucrinom Depot 3,75 mg a Lucrinom
Depot 11,25 mg, ako aj tamoxifenom. Predpokladá sa, že nasledujúce
najčastejšie nežiaduce účinky boli prinajmenšom možno kauzálne súvisiace
s leuprorelíniumacetátom u minimálne 10 % pacientok v každej skupine:
/Gastrointestinálny systém:/ nauzea.
/Endokrinný systém:/ návaly tepla a zvýšené potenie.
Ce/ntrálny/periférny nervový systém:/ bolesť hlavy, závrat.
/Kožný systém:/ reakcia v mieste vpichu, bolesť v mieste vpichu, dermatitída.
/Rôzne/: horúčka, syndróm prechladnutia.

V pilotnej klinickej štúdii, v ktorej sa u predmenopauzálnych
a perimenopauzálnych žien s karcinómom prsníka porovnával Lucrin Depot
11,25 mg s CMF chemoterapiou (cyklofosfamid, metotrexát, 5-fluorouracil),
sa u minimálne 10 % pacientok pozorovali nasledovné nežiaduce účinky:
/Gastrointestinálny systém:/ prírastok na hmotnosti, nauzea, úbytok na
hmotnosti, zápcha, hnačka, vracanie.
/Endokrinný systém:/ návaly tepla, zvýšené potenie.
Ce/ntrálny/periférny nervový systém:/ bolesť hlavy, nervozita, zvýšená chuť
do jedla, znížená chuť do jedla, strata chuti do jedla, zmeny nálad,
nespavosť, závrat, depresia.
/Muskuloskeletálny systém:/ zníženie fyzickej schopnosti, celková slabosť,
bolesť chrbta, artralgia.
/Urogenitálny systém:/ vaginitída, bolesť krčka maternice.
/Kožný systém:/ alopécia, strata ochlpenia, erytém.
/Krv a lymfatický systém:/ leukopénia/./


/Zmeny hustoty kostí/

V kontrolovaných klinických skúškach boli Lucrinom Depot 3,75 mg liečené
6 mesiacov pacientky s endometriózou maternice a 3 mesiace pacientky
s myomatózou maternice. U pacientok s endometriózou maternice sa
vertebrálna hustota, stanovená duálnou RTG absorpčnou fotometriou (DEXA),
znížila po 6 mesiacoch priemerne o 3,9 % v porovnaní s hodnotou pred
liečbou. U pacientok, u ktorých sa urobilo meranie 6 alebo 12mesiacov
po ukončení liečby, sa priemerná kostná hustota vrátila k hodnotám v rámci
2 % odchýlky v porovnaní s hodnotami pred liečbou.
U pacientok s fibromyómom maternice, ktorým sa podával Lucrin Depot 3,75 mg
3 mesiace, poklesla vertebrálna trabekulárna minerálna hustota, stanovená
kvantitatívnou digitálnou rádiografiou (QDR), priemerne o 2,7 % v porovnaní
s východiskovou hodnotou. 6 mesiacov po ukončení liečby sa pozorovala
tendencia návratu k pôvodným hodnotám.


Nežiaduce účinky po zavedení lieku do klinickej praxe

Ďalej uvedené nežiaduce účinky sa zaznamenali v súvislosti s podávaním
Lucrinu Depot 11,25 mg alebo iných liekov, obsahujúcich
leuprorelíniumacetát. Keďže leuprorelíniumacetát má rôzne indikácie a je
určený na liečbu rôznych skupín pacientov, nemajú tieto nežiaduce účinky
rovnakú relevanciu pre každého pacienta. Pre väčšinu z týchto nežiaducich
účinkov sa nestanovila kauzalita.

/Telo ako celok:/ zväčšené brucho, asténia, triaška, horúčka, bolesť, bolesť
hlavy, infekcia, zápal, fotosenzitívne reakcie, opuch (spánková kosť),
ikterus.

/Kardiovaskulárny systém:/ angína pektoris, bradykardia, srdcová arytmia,
kongestívne srdcové zlyhanie, zmeny na EKG/ischémia, hypertenzia,
hypotenzia, šelest, infarkt myokardu, flebitída, pľúcna embólia, mŕtvica,
synkopa/poruchy vedomia, tachykardia, trombóza, prechodný ischemický
záchvat, kŕčové žily.

/Gastrointestinálny systém:/ zápcha, hnačka, suchosť v ústach, dvanástnikový
vred, dysfágia, krvácanie do GIT, poruchy GIT, hepatálna dysfunkcia,
zvýšená chuť do jedla, abnormálne funkčné pečeňové testy, nauzea, žalúdočný
vred, rektálne polypy, pocit smädu, vracanie.

/Endokrinný systém:/ diabetes, zväčšenie štítnej žľazy.

/Krvný a lymfatický systém:/ anémia, ekchymóza, lymfedém, zvýšený PT
(protrombínový čas), zvýšený PTT (parciálny tromboplastínový čas), znížený
počet krvných doštičiek, znížený počet leukocytov, zvýšený počet
leukocytov.

/Metabolizmus a výživa:/ zvýšená močovina v krvi, zvýšený vápnik, zvýšený
kreatinín, dehydratácia, edém, hyperlipidémia (celkový cholesterol, LDL-
cholesterol, triglyceridy), hyperfosfatémia, hypoglykémia, hypoproteinémia,
znížený draslík, zvýšená kyselina močová, zvýšený bilirubín.

/Muskuloskeletálny systém:/ ankylozujúca spondylitída, poruchy kĺbov, bolesť
kĺbov, myalgia, panvová fibróza, spinálna fraktúra, paralýza, symptómy
podobné tendosynovitíde.

/Centrálny/periférny nervový systém:/ úzkosť, halucinácie, depresia, závrat,
hypestézia, nespavosť, letargia, zvýšenie libida, omámenosť, poruchy
pamäti, zmeny nálady, nervozita, neuromuskulárne poruchy, zvýšená
citlivosť, parestézia, periférna neuropatia, poruchy spánku, kŕče.

/Dýchací systém:/ kašeľ, dyspnoe, epistaxa, hemoptýza, faryngitída, pleurálny
výpotok, pleurálne trenie, pneumónia, pulmonálna fibróza, pulmonálny
infiltrát, respiračné poruchy, prekrvenie sliznice prínosových dutín.

/Koža a podkožné tkanivo:/ karcinóm kože/ucha, dermatitída, suchá koža,
zvýšené ochlpenie, strata ochlpenia, opuch lymfatických uzlín v hrdle,
pigmentácia, pruritus, vyrážka, kožné lézie, urtikária.

/Zmyslové orgány:/ abnormálne videnie, amblyopia, zahmlené videnie, suché
oči, poruchy sluchu, oftalmologické poruchy, poruchy chuti, tinnitus.

/Urogenitálny systém:/ kŕče močového mechúra, bolesť prsníka, citlivosť
prsníka, gynekomastia, hematúria, inkontinencia, menštruačné poruchy
vrátane intermenštruačného krvácania alebo trvalého vaginálneho krvácania,
opuch penisu, poruchy penisu, bolesť prostaty, atrofia semenníkov, bolesť
semenníkov, zmenšenie veľkosti semenníkov, poruchy močenia, časté močenie,
obštrukcia močového traktu, infekcia močových ciest, nutkanie na močenie.

Hlásili sa jednotlivé prípady anafylaxie.

Hlásili sa reakcie v mieste vpichu injekcie, vrátane bolesti, zápalu,
sterilného abscesu, stvrdnutia tkaniva a hematómu.

Veľmi zriedkavo sa hlásili prípady samovražedných myšlienok a pokusov
o samovraždu.

Tak ako u iných liekov tejto skupiny, aj po prvom podaní Lucrinu sa
vyskytli u pacientov s adenómom hypofýzy veľmi zriedkavé prípady
pituitárnej apoplexie.

4.9 Predávkovanie

S predávkovaním Lucrinom Depot 11,25 mg nie sú zatiaľ žiadne klinické
skúsenosti. V štúdiách na zvieratách sa subkutánne podávanie až do 500-
násobku dávky odporúčanej pre človeka (prepočítanej na kg telesnej
hmotnosti) prejavilo dýchavičnosťou, zníženou aktivitou a lokálnym
podráždením v mieste injekcie.

V prípade predávkovania je potrebné pacientov starostlivo sledovať a urobiť
symptomatické a podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hormóny
ATC kód: L02AE02 (analógy gonadotropín „releasing“ hormónu)


Farmakodynamické účinky

Leuprorelíniumacetát, GnRH agonista, je syntetický nonapeptidový analóg
prirodzeného gonadotropín uvoľňujúceho hormónu (GnRH). Má väčšiu účinnosť
ako prirodzený hormón. Pri kontinuálnom podávaní terapeutických dávok
účinkuje ako silný inhibítor sekrécie gonadotropínov. V štúdiách
na zvieratách a u ľudí sa preukázalo, že dlhodobé podávanie vyvolá
po krátkodobej iniciálnej stimulácii útlm ovariálnej a testikulárnej
steroidogenézy. Tento účinok je po prerušení liečby reverzibilný.

Leuprorelíniumacetát spomalil rast určitých nádorov dependentných
na gonadotropných hormónoch (nádorov prostaty u samcov Nobelových
a Dunningových potkanov a nádorov mliečnych žliaz indukovaných DMBA u samíc
potkanov) a následkom bola aj atrofia reprodukčných orgánov.

Leuprorelíniumacetát vyvoláva u ľudí počiatočné zvýšenie hladín
cirkulujúceho luteinizačného hormónu (LH) a folikulotropínu (FSH), čo sa
prejaví prechodným zvýšením hladín gonádových steroidov (u samcov
testosterónu a dihydrotestosterónu, u premenopauzálnych samíc estrónu a
estradiolu).

Avšak kontinuálne podávanie vedie k zníženiu hladín LH, FSH a pohlavných
hormónov. U mužov sa hladina testosterónu zníži na kastračnú alebo
prepubertálnu úroveň. U premenopauzálnych žien sa hladina estrogénu zníži
až na postmenopauzálnu úroveň. Pri dodržaní odporúčaných dávok dôjde
k týmto hormonálnym zmenám v priebehu jedného mesiaca od začatia liečby.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Leuprorelíniumacetát nie je účinný po perorálnom podaní.
Biologická dostupnosť pri subkutánnej a intramuskulárnej aplikácii je
porovnateľná.


/Absorpcia/

Po jednorazovom podaní Lucrinu Depot 11,25 mg (3-mesačná dávka) sa
pozoroval rýchly nárast plazmatickej koncentrácie. Priemerná maximálna
plazmatická koncentrácia 21,82 (+ 11,24) ng/ml sa dosiahla 3 hodiny
po podaní, rovnovážna koncentrácia sa dosiahla za 7 až 14 dní po podaní.
V štvrtom týždni bola priemerná plazmatická koncentrácia
leuprorelíniumacetátu 0,26 (+ 0,10) ng/ml a do12. týždňa sa znížila na 0,17
(+ 0,08) ng/ml.

4 hodiny po jednorazovom podaní Lucrinu Depot 11,25 mg (3-mesačná
dávka) ženám bola priemerná plazmatická koncentrácia leuprorelíniumacetátu
36,3 ng/ml. Predpokladá sa, že po dosiahnutí ustáleného stavu počas
tretieho týždňa od začiatku liečby sa leuprorelín uvoľňoval konštantnou
rýchlosťou a priemerná plazmatická hladina potom do 12. týždňa postupne
klesala takmer k spodnej hranici detekcie. Priemerná (( štandardná
odchýlka) koncentrácia leuprorelínu od 3. do 12. týždňa bola 0,23 (
0,09 ng/ml. Avšak metódou, ktorá sa použila v štúdii, nebolo možné rozlíšiť
intaktné liečivo a hlavný inaktívny metabolit. Úvodný prudký vzostup
hladiny, po ktorom nasledoval rýchly pokles k ustálenému stavu, bol podobný
uvoľnovaniu liečiva u Lucrinu Depot 3,75 mg (1-mesačná dávka).


/Distribúcia/

Po intravenóznom podaní bolusovej dávky leuprorelínu zdravým dobrovoľníkom
(mužom) bol priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave 27 l. /In-/
/vitro/ väzba na ľudské plazmatické proteíny bola od 43 % do 49 %.


/Metabolizmus/

Po intravenóznom podaní bolusovej 1 mg dávky leuprorelínu zdravým
dobrovoľníkom (mužom) bol priemerný systémový klírens 7,6 l/h a terminálny
polčas asi 3 hodiny.

V štúdiách na zvieratách sa zistilo, že leuprorelín značený 14C sa
metabolizuje na menšie neaktívne peptidy, a to pentapeptid (metabolit I),
tripeptidy (metabolit II a III) a dipeptid (metabolit IV). Tieto fragmenty
sa môžu ďalej metabolizovať.

Plazmatické koncentrácie hlavného metabolitu (M I), stanovené u 5 pacientov
s karcinómom prostaty, ktorým sa podával leuprorelíniumacetát, dosiahli
maximum 2 až 6 hodín po podaní. Tieto koncentrácie predstavovali asi 6 %
maximálnych koncentrácií pôvodného liečiva. Týždeň po podaní dávky boli
priemerné plazmatické koncentrácie metabolitu M I asi 20 % v porovnaní
s koncentráciami leuprorelíniumacetátu.

/Exkrécia/
Po podaní Lucrinu Depot 3,75 mg trom pacientom sa počas 27 dní vylúčilo
do moču menej ako 5 % dávky, a to ako materská látka a metabolit M I.

/Špeciálne skupiny pacientov/
Farmakokinetika lieku sa neštudovala u pacientov s poruchou funkcie
obličiek alebo pečene.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Karcinogenita/
Karcinogenita leuprorelíniumacetátu sa sledovala v dvojročných štúdiách na
potkanoch a myšiach. Pri subkutánnom podávaní vysokých denných dávok
potkanom (0,6 až 4 mg/kg) sa po 24 mesiacoch liečby pozoroval vyšší výskyt
benígnej hyperplázie hypofýzy a benígnych adenómov hypofýzy (v závislosti
od dávky). Zaznamenal sa signifikantný nárast adenómov z buniek
Langerhansových ostrovčekov u samíc a testikulárnych intersticiálnych
adenómov u samcov (najvyššia incidencia v skupine s nízkou dávkou), ktorý
nezávisel od dávky. U myší sa nepozorovali žiadne nádory indukované
leuprolíniumacetátom alebo abnormality hypofýzy pri podávaní až 60 mg/kg
po dva roky.
Pacienti boli liečení počas troch rokov dávkami leuprorelíniumacetátu až
10 mg/deň a počas dvoch rokov dávkami až 20 mg/deň bez zjavných abnormalít
hypofýzy.

/Mutagenita/
Štúdie mutagenity leuprorelíniumacetátu sa vykonali na bakteriálnom
a cicavčom systéme. Tieto štúdie neposkytli žiadne dôkazy mutagénneho
potenciálu.


/Fertilita/

Klinické a farmakologické štúdie u dospelých s leuprorelíniumacetátom
a podobnými analógmi podávanými po dobu 24 týždňov ukázali plnú
reverzibilitu zníženej fertility po ukončení liečby.

/Reprodukčná toxicita/
Podanie dávky 0,00024, 0,0024 a 0,024 mg/kg (t.j. 1/600 až 1/6 dávky pre
človeka) v šiestom dni brezivosti králikom vedie k vzostupu od dávky
závislých plodových abnormalít. Podobné štúdie na potkanoch nepotvrdili
podobný vzostup plodových malformácií. Zvýšená plodová mortalita a znížená
hmotnosť plodu sa zistila pri podaní dvoch vyšších dávok u králikov
a najvyššej dávky u potkanov. Účinok na plodovú mortalitu je prirodzeným
dôsledkom zmien v hladinách hormónov, vyvolaných týmto liekom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Lyofilizát: acidum polylacticum, mannitolum.
Disperzné prostredie: carmellosum natricum, polysorbatum 80, mannitolum,
aqua ad iniectabilia.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Sklenená injekčná liekovka s Al uzáverom, gumenou zátkou a PP-ochranným
krytom, ampulka z číreho skla, injekčná striekačka, 2 injekčné ihly v PVC
puzdre, 2 jednorazové alkoholom napustené dezinfekčné tampóny, písomná
informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

6.6 Špeciálne upozornenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Príprava jednorazovej trojmesačnej dávky suspenzie:
Ihlou s priemerom 23 G natiahnite 2 ml disperzného prostredia z ampulky
a vstreknite ho do injekčnej liekovky.
Liekovku dobre potrepte, aby vznikla homogénna mliečne sfarbená suspenzia.
Celý obsah injekčnej liekovky natiahnite do striekačky. Ihneď podajte
pacientovi, pretože suspenzia rýchlo sedimentuje.

Na rekonštitúciu lieku sa nesmie použiť žiadne iné rozpúšťadlo.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Abbott Laboratories S.A., Madrid, Španielsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

56/0106/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹžENIA REGISTRÁCIE

9.6.2000 / 12.10.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C53714
Skupina ATC:
L02 - Hormonálna liečba neoplastických ochorení
Skupina ATC:
L02AE02 - leuprorelinum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
magnesii aluminas
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) u dospelých mužov s pokročilým karcinómom prostaty (lokálne pokročilým, metastatickým alebo recidivujúcim po kuratívnej liečbe), b) u pacientov s lokalizovaným, nizkodiferencovaným karcinómom prostaty v kombinácii s rádioterapiou; maximálna dĺžka hradenej liečby je tri roky, c) pri endometrióze a myomatóze uteru v prípadoch sterility alebo infertility, d) u premenopauzálnych a perimenopauzálnych žien s karcinómom prsníka, u ktorých je vhodná hormonálna liečba.
Môže predpísať:
Klinická onkológia, Urológia aj detská
Predajná cena:
151.53 € / 4564.99 SK
Úhrada poisťovňou:
151.53 € / 4564.99 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2015-11-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:556.15 € ÚP:0.00 € DP:556.15 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:151.53 € ÚP:151.53 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:68.99 € ÚP:68.99 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:372.92 € ÚP:372.92 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:188.32 € ÚP:188.32 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien