Detail:
Hycamtin cps dur 10x0,25 mg
Názov lieku:
Hycamtin
Doplnok názvu:
cps dur 10x0,25 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C49736
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01XX17 - topotekanum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
zedoriae radix
Výrobca lieku:
Novartis Europharm Ltd., GB
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri pokročilom karcinóme ovária rezistentnom alebo refraktérnom na predchádzajúcu chemoterapiu platinovými cytostatikami; hradená liečba sa môže indikovať v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica a vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, b) v druhej línii pri recidivujúcom malobunkovom karcinóme pľúc u pacientov, u ktorých nie je vhodná opakovaná liečba prvolíniovým režimom; hradená liečba sa môže indikovať v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica a vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na Oddelení klinickej onkológie Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra, c) u pacientok s pokročilým karcinómom cervixu maternice recidivujúcom po rádioterapii a s ochorením stupňa IVB v kombinácii s cisplatinou; hradená liečba sa môže indikovať v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica a vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
79.33 € / 2389.90 SK
Úhrada poisťovňou:
79.33 € / 2389.90 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:369.21 € ÚP:0.00 € DP:369.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:484.30 € ÚP:0.00 € DP:484.30 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien