Detail:
MABTHERA 500MG con inf 1x500 mg
Názov lieku:
MABTHERA 500MG
Doplnok názvu:
con inf 1x500 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C46130
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01XC02 - rituximabum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - bez doplatku
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
spiritus diluti
Výrobca lieku:
F. Hoffmann-La Roche, Ltd., Bazilej, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať a) hematológ alebo klinický onkológ 1. na liečbu doteraz neliečených pacientov v štádiách III-IV folikulového lymfómu v kombinácii s chemoterapiou, 2. ako udržiavaciu liečbu pacientov s relapsujúcim/refraktérnym folikul. lymfómom, ktorí odpovedali na indukčnú liečbu chemoterapiou s alebo bez rituximabu, 3. ako monoterapiu na liečbu pacientov v štádiách III-IV folikul. lymfómu, ktorí sú rezistentní na chemoterapiu, alebo ktorí sa nachádzajú v druhom alebo nasledujúcom ďalšom relapse po chemoterapii, 4. na liečbu pacientov s CD20 pozit. difúznym B-veľkobunkovým non-Hodgkinovým lymfómom v kombinácii s CHOP (cyklofosfamid, doxorubicín, vinkristín, prednizolón) chemoterapiou, 5. na liečbu doteraz neliečených pacientov a pacientov s relapsujúcou/refraktérnou chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL) v kombinácii s chemoterapiou; hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., na hematologickej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava - nemocnica sv. Cyrila a Metoda, vo Východoslovenskom onkologickom ústave a. s., Košice, na klinike hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, v Univerzitnej nemocnici, Martin a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov; Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne; b) reumatológ u aktívnej formy reumatoidnej artritídy ťažkého stupňa u pacientov, ktorí neodpovedali adekvátne na inhibítory TNF; hradená liečba sa môže indikovať na V. internej klinke Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov, na I. internej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice, v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany a na II. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Môže predpísať:
Hematológia a transfuziológia, Klinická onkológia, Reumatológia
Predajná cena:
1226.16 € / 36939.30 SK
Úhrada poisťovňou:
1226.16 € / 36939.30 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1226.16 € ÚP:1226.16 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:494.36 € ÚP:494.36 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien