Detail:
Omnitrope 10 mg/1,5 ml injekčný roztok sol inj 1x1,5 ml (skl.náplň)
Názov lieku:
Omnitrope 10 mg/1,5 ml injekčný roztok
Doplnok názvu:
sol inj 1x1,5 ml (skl.náplň)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C45339
Skupina ATC:
H01 - Hormony hypofýzy a hypotalamu
Skupina ATC:
H01AC01 - somatropinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
AT -
Účinná látka:
thiopentalum natricum
Výrobca lieku:
SANDOZ PHARMACEUTICALS, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri hyposomatotropinizme u detí, b) pri Turnerovom syndróme, c) pri poruchách rastu detí pri chronickej renálnej insuficiencii pri normálnej acidobáze, d) pri Prader-Williho syndróme detí, ak je potvrdená Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou, Bratislava, e) pri substitúcii rastovým hormónom u dospelých pacientov, ak je dokázaný deficit rastového hormónu jedným dynamickým stimulačným testom po začatí zodpovedajúcej náhradnej liečby ostatných chýbajúcich hormónov. f) u detí, ktoré majú malý vzrast vzhľadom ku gestačnému veku (SGA) s pôrodnou váhou alebo výškou menšou ako -2,5 SD , u ktorých je dobehnutie rastu SD rastovej rýchlosti menej ako 0 za posledný rok, a ktoré sú vo veku štyri a viac rokov, g) u detí s poruchou rastu v súvislosti s nedostatkom SHOX potvrdeným analýzou DNA. Hradená liečba sa môže indikovať na V. internej klinike LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov, I. internej klinike SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre, v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave, Ľubochňa, na I. internej klinike UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice, na I. a II. detskej klinike LFUK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava, na I. a II. klinike detí a dorastu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Košice, v Detskej fakultnej nemocnici, Banská Bystrica, na klinike detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin, v neštátnej detskej endokrinologickej a diabetologickej ambulancii Žilina, v neštátnej detskej endokrinologickej a diabetologickej ambulancii Prievidza, a v neštátnej detskej endokrinologickej a diabetologickej ambulancii Univerzitnej nemocnice Bratislava – nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Ak sa dosiahne rastový priemer alebo skóre smerodajnej odchýlky (SDS) rastovej rýchlosti je menej ako jeden za rok, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Predajná cena:
179.69 € / 5413.34 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
179.69 € / 5413.34 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:681.08 € ÚP:0.00 € DP:681.08 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:98.82 € ÚP:79.32 € DP:19.50 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:233.39 € ÚP:198.30 € DP:35.09 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:187.20 € ÚP:0.00 € DP:187.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1273.85 € ÚP:0.00 € DP:1273.85 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1376.88 € ÚP:0.00 € DP:1376.88 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien