Detail:
PROTELOS gru por 100x2 g (vrec. papier/PE/Alu)
Názov lieku:
PROTELOS
Doplnok názvu:
gru por 100x2 g (vrec. papier/PE/Alu)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C41511
Skupina ATC:
M05 - Lieky proti ochoreniam kostí
Skupina ATC:
M05BX03 - stroncium ranelatum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
FR -
Účinná látka:
tizanidini hydrochloridum
Výrobca lieku:
Les Laboratoires Servier, Neuilly -sur-Seine, FRANCUZSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať internista v špecializovanej ambulancii pre osteoporózu, reumatológ, ortopéd alebo endokrinológ pri a) postmenopauzálnej osteoporóze u žien, (pri denzitometricky zistenom T – skóre menšom ako -2,5) a glukokortikoidovej osteoporóze u žien, b) patologických zlomeninách z osteoporózy. Hradená liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov. Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí pokles kostnej denzity o viac ako je najmenšia signifikantná zmena stanovená na denzitometrickom pracovisku. Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg denne a vitamínu D.
Predajná cena:
275.25 € / 8292.18 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
275.25 € / 8292.18 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:32.84 € ÚP:28.64 € DP:4.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:75.69 € ÚP:0.00 € DP:75.69 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:100.47 € ÚP:85.93 € DP:14.54 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:275.25 € ÚP:0.00 € DP:275.25 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien