Detail:
Zoledronic acid Hospira 4 mg/100 ml infúzny roztok sol inf 1x100 ml/4 mg (vak PP/PP)
Názov lieku:
Zoledronic acid Hospira 4 mg/100 ml infúzny roztok
Doplnok názvu:
sol inf 1x100 ml/4 mg (vak PP/PP)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C3723A
Skupina ATC:
M05 - Lieky proti ochoreniam kostí
Skupina ATC:
M05BA08 - acidum zoledronicum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) prevencii príhod súvisiacich so skeletom (patologické zlomeniny, kompresia miechy, potreba rádioterapie alebo chirurgického zákroku na kosti, alebo hyperkalciémia vyvolaná nádorom) u pacientov s metastatickým postihnutím kostí pri pokročilých malignitách ako liek 1. prvej voľby pri karcinóme prostaty, 2. prvej voľby pri karcinóme prsníka, 3. druhej voľby pri intolerancii iného bisfosfonátu pri ostatných malignitách, b) liečbe hyperkalcémie spôsobenej nádormi s kostnými metastázami i bez nich, ak nie je možné chirurgické odstránenie príčiny.
Predajná cena:
68.56 € / 2065.44 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
68.56 € / 2065.44 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:291.76 € ÚP:0.00 € DP:291.76 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:108.65 € ÚP:0.00 € DP:108.65 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:40.29 € ÚP:40.29 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien