Detail:
QUARELIN tbl 10
Názov lieku:
QUARELIN
Doplnok názvu:
tbl 10
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Informácie o použití, čítajte pozorne!

QUARELIN®
tablety

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

ZLOŽENIE LIEKU
Každá tableta obsahuje:
/Liečivá:/ 400 mg sodnej soli metamizolu, 60 mg bezvodého kofeínu, 40 mg
drotaveríniumchloridu

/Pomocné látky/: kukuricový škrob, mikrokryštalická celulóza, polyvidón,
magnéziumstearát, mastenec.

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
Kombinované analgetiká.

CHARAKTERISTIKA
Quarelin je kombinovaný liek s analgetickým účinkom. Sodná soľ metamizolu
má analgetický (proti bolesti) a antipyretický (proti horúčke) účinok,
kofeín pôsobí ako centrálne stimulans a cievne tonikum,
drotaveríniumchlorid odstraňuje kŕče hladkých svalov.

Metamizol je pyrazolonový derivát. Patrí k nenávykovým analgetikám. Má aj
antipyretický a protizápalový účinok. Vylučuje sa močom.
Kofeín je metylxantínový derivát. Ako analeptikum má povzbudzujúci účinok
na mozgovú kôru a na dýchacie a vazomotorické centrá v predĺženej mieche,
čím zvyšuje analgetický účinok. Pri podaní s liekmi proti horúčke,
zmierňuje bolesť hlavy rozšírením mozgových ciev a znížením tlaku
mozgovomiešneho moku.
Ľahko sa vstrebáva. Prechádza do materského mlieka.
Drotaverín je izochinolínový derivát, ktorý uvoľňuje kŕče hladkého
svalstva.
Výhoda lieku spočíva v kombinovanom pôsobení jeho jednotlivých zložiek, čím
umožňuje znížiť bežne odporúčané liečebné dávky v porovnaní s jednotlivo
podávanými liečivami.

INDIKÁCIE
Silná alebo pretrvávajúca bolesť alebo horúčka.

KONTRAINDIKÁCIE
Quarelin sa nesmie podávať pacientom:
- s precitlivenosťou na metamizol alebo iné pyrazolóny (napr. fenazón,
propylfenazón) alebo na pyrazolidíny (napr. fenylbutazón, oxyfenbutazón),
vrátane, napr. anamnesticky závažného poklesu bielych krviniek
(agranulocytóza) v súvislosti s niektorým z týchto látok alebo pacientom
s precitlivenosťou na ostatné liečivá alebo ktorúkoľvek pomocnú látku
(pozri „Zloženie lieku“),
- so zníženým počtom bielych krviniek (granulocytopéniou) (< 1,5 x 109 /l),
- so zhoršenou funkciou kostnej drene (napr. po liečbe cytostatikami) alebo
s ochorením krvotvorného (hematopoetického) systému,
- so známym kŕčom svalstva priedušiek (bronchospazmom) alebo inými rýchlo
nastupujúcimi reakciami podobnými alergii (napr. žihľavka, rinitída,
angioedém) na analgetiká ako sú salicyláty, paracetamol, diklofenak,
ibuprofén, indometacín, naproxén,
- s ťažkým zlyhaním obličiek alebo pečene, s ťažkou srdcovou
nedostatočnosťou,
- s určitými metabolickými ochoreniami (akútna intermitentná hepatálna
porfýria, vrodený deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy),
- deťom (vek do 18 rokov).

NEŽIADUCE ÚČINKY

/Alergické reakcie/

Zriedkavo sa môžu vyskytnúť anafylaktoidné alebo anafylaktické reakcie
(ťažké život ohrozujúce alergické reakcie), ktoré sú veľmi zriedkavo ťažké.
Obvykle sa takéto reakcie prejavia v priebehu prvej hodiny po podaní
Quarelinu, môžu však nastať okamžite po podaní alebo až po niekoľkých
hodinách.


Typické ľahšie formy alergických reakcií sa prejavujú príznakmi na koži
alebo sliznici (ako napr. svrbenie, pálenie, sčervenanie, žihľavka,
opuchy), sťaženým dýchaním (dyspnoe) a zriedkavejšie žalúdočno-črevnými
ťažkosťami. Avšak tieto reakcie môžu prerásť do ťažších foriem so žihľavkou
prejavujúcou sa na celom tele, závažným stavom prejavujúcim sa opuchom
tváre, jazyka, hrdla alebo hrtanu (angioedém), kŕčom hladkého svalstva
priedušiek (bronchospazmus), nepravidelnosťou srdcového rytmu (srdcová
arytmia), poklesom krvného tlaku (niekedy spočiatku aj zvýšením krvného
tlaku) a obehovým šokom.

U pacientov s analgeticko-astmatickým syndrómom sa neznášanlivosť prejavuje
typicky vo forme astmatických záchvatov.

/Iné kožné reakcie/

Príležitostne sa môžu vyskytnúť kožné reakcie: fialové až tmavočervené
pľuzgiere okrúhleho tvaru veľkosti mince až dlane (fixný liekový exantém);
zriedkavo vyrážka, v ojedinelých prípadoch ťažké pľuzgierovité kožné
reakcie, obvykle s postihnutím slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm alebo
Leyllov syndróm).

/Srdcovo-cievny systém/

Príležitostne môže nastať prechodný pokles krvného tlaku, ktorý býva iba
zriedkavo kritický a nesprevádzajú ho iné príznaky anafylaktických alebo
anafylaktoidných reakcií.

/Krvný obraz/

Môže sa vyskytnúť zriedkavo zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia),
veľmi zriedkavo pokles počtu až vymiznutie granulocytov z krvi
(agranulocytóza) alebo nedostatok krvných doštičiek (trombocytopénia). K
typickým znakom a príznakom trombocytopénie patrí zvýšená náchylnosť na
krvácanie, na koži a sliznicových membránach sa objavujú hnedočervené bodky
podobné vpichom po špendlíkoch (petechie). Agranulocytóza sa prejavuje
napr. zápalovými léziami v ústach, nose a hrdle, ako aj v oblasti
pohlavných orgánov a konečníka, bolesťou hrdla a horúčkou (aj neočakávane
pretrvávajúcou alebo opakovanou). U pacientov liečených antibiotikami však
môžu byť typické znaky agranulocytózy minimálne. Rýchlosť sedimentácie
veľmi stúpa, kým zdurenie lymfatických uzlín je iba mierne alebo úplne
chýba

/Iné nežiaduce účinky/

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytujú prechodné poruchy obličiek so
znížením (oligúria) alebo zastavením tvorby moču (anúria) alebo akútne
zlyhanie obličiek sprevádzané vylučovaním bielkovín močom (proteinúria).
V ojedinelých prípadoch môže nastať zápal obličiek (intersticiálna
nefritída).

Niekedy sa pozoruje červené sfarbenie moču s kyslým pH. Môže to byť
spôsobené prítomnosťou metabolitu – kyseliny rubazónovej – s nízkou
koncentráciou.

Ak zistíte akýkoľvek z nežiaducich účinkov uvedených v tejto písomnej
informácii pre používateľov alebo akékoľvek iné nežiaduce účinky či
neočakávané zmeny, poraďte sa s lekárom.

Pretože niektoré nežiaduce účinky (napr. ťažké alergické alebo kožné
reakcie, závažné zmeny krvného obrazu) môžu za určitých okolností ohroziť
život, je potrebné, aby ste informovali lekára ihneď, ako sa objavia náhle
alebo vážne reakcie.

Vo veľkých dávkach môže kofeín spôsobiť podráždenie centrálnej nervovej
sústavy a tráviaceho traktu.

INTERAKCIE
- pri liečbe cyklosporínom je potrebné sledovať hladiny cyklosporínu,
vzhľadom na ich možné zníženie,
- kofeín zvyšuje sérové hladiny liekov, odbúravajúcich sa v pečeni,
- hladinu kofeínu v krvi zvyšuje cimetidín, antikoncepcia, ktorá sa užíva
ústami, ciprofloxacín, enoxacín, mexiletín,
- niektoré myorelaxanciá (idrocilamid) blokujú biotransformáciu kofeínu,
súčasné užívanie takýchto liekov je zakázané,
- nikotín zvyšuje vylučovanie kofeínu,
- kofeín zvyšuje vstrebávanie salicylátov,
- účinok kofeínu zvyšuje disulfiram a etinylestradiol,
- pri súčasnom podávaní s levodopou môže dôjsť k zoslabeniu
antiparkinsonického účinku, zhoršeniu rigidity (stuhnutosti) a chvenia.

UPOZORNENIE
/Agranulocytóza/ vyvolaná metamizolom je príhoda imunoalergického pôvodu
trvajúca najmenej jeden týždeň. Tieto reakcie sú veľmi zriedkavé, môžu byť
závažné a život ohrozujúce a môžu byť fatálne. Nie sú závislé od dávky
a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. Ak sa prejaví u vás niektorý
z týchto znakov alebo príznakov, ktoré môžu súvisieť s neutropéniou:
horúčka, zimnica, bolesť hrdla, vredy v ústnej dutine, okamžite to musíte
oznámiť svojmu lekárovi a ukončiť liečbu. V prípade neutropénie (<1,5 x
109 neutrofilov/l) vám lekár ihneď ukončí liečbu, a skontroluje celkový
krvný obraz a následne ho bude monitorovať, kým sa hodnoty nevrátia do
normálu.

/Anafylaktický šok:/ Tieto reakcie sa vyskytujú najmä u precitlivených
pacientov. Preto sa metamizol má predpisovať u astmatických a atopických
(druh alergie) pacientov s opatrnosťou (pozri časť „Kontraindikácie“).

Zvlášť veľké riziko výskytu možných ťažkých anafylaktoidných reakcií na
metamizol majú najmä pacienti s nasledujúcimi stavmi:

- bronchiálna astma, najmä so sprievodným zápalom nosovej oblasti,
prinosových dutín (polypózna rinosinusitída),
- chronická kožná vyrážka spojená so svrbiacimi pupencami (chronická
žihľavka),
- neznášanlivosť alkoholu, ak napríklad reagujú aj na malé množstvá
alkoholických nápojov kýchaním, slzením a výrazným sčervenaním tváre
(tento stav môže poukazovať na syndróm predtým nediagnostikovanej
alergickej astmy),
- intolerancia farbív (napr. tartrazín) alebo konzervačných prostriedkov
(napr. benzoáty).

Ak patríte do uvedenej rizikovej skupiny, povedzte to svojmu lekárovi skôr,
než užijete Quarelin. Pri rozhodovaní o použití vhodnej liekovej formy
Quarelinu treba vziať do úvahy, že pri parenterálnom podaní je vyššie
riziko anafylaktických a anafylaktoidných reakcií.

Quarelin môže spôsobiť v závislosti od dávky pokles krvného tlaku (pozri
„Nežiaduce účinky“), najmä ak sa podáva mimo tráviaceho traktu. Riziko
výrazného poklesu tlaku je však vyššie u pacientov s predchádzajúcim
zníženým krvným tlakom, objemovou stratou alebo odvodňovaním, nestabilným
obehom, počiatočným zlyhaním obehu, a aj u pacientov s vysokou horúčkou.
V týchto prípadoch treba indikáciu stanoviť obzvlášť opatrne a vyžaduje sa
starostlivý lekársky dohľad. Na zmenšenie rizika hypotenznej reakcie treba
vykonať preventívne opatrenia.
Pacienti, u ktorých je nevyhnutné udržať uspokojivé hodnoty krvného tlaku,
napríklad so závažným ochorením vencovitých tepien alebo závažným zúžením
tepien zásobujúcich mozog, môžu Quarelin použiť len vtedy, ak je
zabezpečené sledovanie funkcie krvného obehu.

V odporúčanom dávkovacom rozmedzí nie je známe žiadne ovplyvnenie
sústredivosti a schopnosti reagovať. Avšak pri vyššom dávkovaní alebo po
požití alkoholu sa tieto schopnosti môžu zhoršiť, čo predstavuje riziko
v situáciách, kedy sú zvlášť dôležité (napríklad vedenie motorového vozidla
alebo obsluhovanie strojov).

Lieky na zmiernenie bolesti sa nesmú užívať dlhodobo alebo vo vysokých
dávkach, ak to priamo nenariadi lekár.


/Predávkovanie/

Po akútnom predávkovaní sa pozorovali nasledujúce reakcie: nevoľnosť,
vracanie a bolesti brucha, zhoršenie obličkovej funkcie alebo akútne
zlyhanie obličiek (napr. následkom intersticiálnej nefritídy),
zriedkavejšie sa vyskytli centrálne nervové príznaky (závrat, spavosť,
kóma, kŕče) a pokles krvného tlaku (niekedy prechádzajúci do šoku), ako aj
srdcová arytmia (tachykardia).

Špecifická protilátka metamizolu nie je známa. Ak došlo k predávkovaniu len
pred krátkym časom, možno sa pokúsiť o obmedzenie ďalšieho systémového
vstrebávania účinnej látky takými opatreniami ako je výplach žalúdka alebo
prostriedkami znižujúcimi vstrebávanie (napr. aktívne uhlie).

Hlavný metabolit metamizolu, 4-N-metylaminoantipyrín, sa dá odstrániť
liečebnými metódami založenými na mimotelovom očisťovaní krvi
(hemodialýzou, hemofiltráciou, hemoperfúziou alebo plazmafiltráciou).

Tehotenstvo a dojčenie

Počas prvých troch mesiacov gravidity sa odporúča vyhnúť užívaniu
Quarelinu. Medzi štvrtým a šiestym mesiacom sa smie podať len vtedy, ak
jestvujú závažné medicínske dôvody. Počas posledných troch mesiacov
gravidity sa nesmie podávať.

Neodporúča sa užívanie Quarelinu počas dojčenia.

DÁVKOVANIE
Zvyčajná dávka pre dospelých je pol tablety až 1 tableta 2 až 3 - krát
denne.
Maximálna denná dávka je 3 tablety.
Tabletu treba prehltnúť celú, zapiť dostatočným množstvom vody.

BALENIE
10 tabliet

VAROVANIE
Nepoužívajte Quarelin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

UCHOVÁVANIE
Uchovávajte pri teplote od 15 do 25 (C, chráňte pred svetlom a vlhkosťou.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum poslednej revízie:
Október 2010

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


QUARELIN2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 400 mg sodnej soli metamizolu, 60 mg bezvodého
kofeínu a 40 mg drotaveríniumchloridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta
Bledožlté ploché tablety so skosenými hranami a s deliacou ryhou na jednej
strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Silná alebo pretrvávajúca bolesť alebo horúčka.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Priemerná denná dávka pre dospelých je ˝ -1 tableta 2 - 3 - krát denne.
Maximálna denná dávka je 3 tablety.
Tableta sa má prehltnúť celá, zapiť dostatočným množstvom vody.

4.3 Kontraindikácie

Quarelin sa nesmie podávať pacientom:
- s precitlivenosťou na metamizol alebo iné pyrazolóny (napr. fenazón,
propyfenazón) či pyrazolidíny (napr. fenylbutazón, oxyfenbutazón) a tiež
napríklad s agranulocytózou v anamnéze spôsobenou niektorou z týchto
látok,
- s precitlivenosťou na ostatné liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok,
- s granulocytopéniou (< 1,5 x 109 /l),
– so zhoršenou funkciou kostnej drene (napr. po liečbe cytostatikami)
alebo s ochoreniami krvotvorného systému,
– so známym bronchospazmom alebo inými anafylaktoidnými reakciami
(napr. urtikária, rinitída, angioedém) na analgetiká ako sú salicyláty,
paracetamol, diklofenak, ibuprofén, indometacín, naproxén,
– s ťažkým zlyhaním obličiek alebo pečene, s ťažkou srdcovou
insuficienciou,
- s akútnou intermitentnou hepatálnou porfýriou (riziko vyvolania záchvatu
porfýrie),
- s vrodeným deficitom glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (riziko hemolýzy),
- deťom (vek do 18 rokov). Použitie drotaverínu u detí nebolo v klinických
štúdiách vyhodnotené.

Gravidita (pozri časť 4.6)
Laktácia (pozri časť 4.6)

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vzhľadom na obsah metamizolu sa počas liečby týmto liekom zriedkavo môžu
vyskytnúť život ohrozujúce nežiaduce účinky.

/Agranulocytóza/ vyvolaná metamizolom je príhoda imunoalergického pôvodu
trvajúca najmenej jeden týždeň. Tieto reakcie sú veľmi zriedkavé, môžu byť
závažné a život ohrozujúce a môžu byť fatálne. Nie sú závislé od dávky
a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby.
Každému pacientovi musí byť odporučené ukončenie liečby a okamžite sa
poradiť s lekárom, ak sa prejaví u neho niektorý z týchto znakov alebo
príznakov, ktoré môžu súvisieť s neutropéniou: horúčka, zimnica, bolesť
hrdla, vredy v ústnej dutine. V prípade neutropénie (<1,5 x
109 neutrofilov/l) sa liečba musí okamžite ukončiť a urgentne skontrolovať
celkový krvný obraz a monitorovať, kým sa hodnoty nevrátia do normálu.

/Anafylaktický šok/: Tieto reakcie sa vyskytujú najmä u senzitívnych
pacientov. Preto sa metamizol má predpisovať u astmatických a atopických
pacientov s opatrnosťou (pozri časť 4.3).

Anafylaktické a anafylaktoidné reakcie

Zvlášť veľké riziko výskytu možných ťažkých anafylaktoidných reakcií na
metamizol (pozri časť 4.3) je najmä u týchto pacientov:
– pacienti s bronchiálnou astmou, najmä so sprievodnou polypóznou
rinosinusitídou,
– pacienti s chronickou žihľavkou,
– pacienti s intoleranciou alkoholu ako sú pacienti, ktorí reagujú aj
na malé množstvá alkoholických nápojov kýchaním, slzením a výrazným
sčervenaním tváre. Intolerancia alkoholu môže byť ukazovateľom syndrómu
predtým nediagnostikovanej alergickej astmy.
– pacienti s intoleranciou farbív (napr. tartrazín) alebo konzervačných
prostriedkov (napr. benzoátov).

Pred podaním Quarelinu treba spraviť podrobnú anamnézu. Pacientom, u
ktorých sa zistí riziko anafylaktoidných reakcií, možno podať Quarelin len
po starostlivom zvážení pomeru možného rizika a očakávaného prínosu. V
tomto prípade sa pri podaní Quarelinu vyžaduje prísny lekársky dohľad a
musia byť zabezpečené prostriedky na poskytnutie okamžitej pomoci v prípade
ohrozenia pacienta.

Ojedinelé hypotenzné reakcie.

Podanie Quarelinu môže spôsobiť ojedinelé hypotenzné reakcie (pozri tiež
časť 4.8 Nežiaduce účinky). Tieto reakcie pravdepodobne závisia od dávky a
častejšie sa vyskytujú pri parenterálnom podaní.
Ďalšie prípady, pri ktorých je zvýšené riziko závažných hypotenzných
reakcií, sú:
- u pacientov s predchádzajúcou hypotenziou, s objemovou stratou, s
dehydratáciou, s nestabilným obehom alebo s počiatočným zlyhaním obehu.
- u pacientov s vysokou horúčkou.

U týchto pacientov treba Quarelin indikovať zvlášť opatrne a ak je jeho
podanie nevyhnutné, vyžaduje sa prísny lekársky dohľad. Preventívne
opatrenia (stabilizácia obehu) znižujú riziko hypotenzných reakcií.

Pacientom, ktorí sa musia úplne vyvarovať poklesu krvného tlaku, ako aj
pacientom so závažným ochorením koronárnych tepien alebo stenózou tepien
zásobujúcich mozog, možno metamizol podať len pod prísnym sledovaním
hemodynamických parametrov.

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek alebo pečene sa odporúča vyhnúť
sa podávaniu vysokých dávok, pretože rýchlosť eliminácie je u nich
obmedzená.

U pacientov s precitlivenosťou (kožné lézie, pruritus) na iné látky (napr.
prísady do jedla, konzervačné látky a kožušiny) sa pri užívaní Quarelinu
vyžaduje zvýšená pozornosť.

Použitie drotaverínu u detí nebolo v klinických štúdiách vyhodnotené.

4.5 Liekové a iné interakcie/Interakcie súvisiace s obsahom metamizolu:/
Metamizol môže spôsobiť pokles sérovej hladiny cyklosporínu, preto ju pri
súbežnom podávaní Quarelinu treba sledovať.


Interakcie /súvisiace s obsahom kofeínu/

- kofeín zvyšuje krvné hladiny liekov, odbúravajúcich sa v pečeni,
- kofeín zvyšuje absorpciu salicylátov,
- hladinu kofeínu v krvi zvyšuje cimetidín, perorálne kontraceptíva,
ciprofloxacín, enoxacín, mexiletín (inhibujú elimináciu alebo klírens
kofeínu),
- niektoré myorelaxanciá (idrocilamid) blokujú biotransformáciu kofeínu,
súčasné užívanie takýchto liekov je zakázané,
- nikotín zvyšuje vylučovanie kofeínu,
- účinok kofeínu zvyšuje disulfiram a etinylestradiol.


Interakcie /súvisiace s obsahom drotaverínu/

Inhibítory fosfodiesterázy, napr. papaverín, znižujú antiparkinsonický
účinok levodopy.
Drotaverín môže znížiť antiparkinsonický účinok levodopy, môže teda zhoršiť
tremor a rigiditu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

/Metamizol/
Metamizol prechádza placentárnou bariérou. Nejestvujú dôkazy, že metamizol
poškodzuje plod: u potkanov a králikov metamizol nepreukázal teratogénne
účinky a toxicita plodu sa pozorovala iba pri vysokých dávkach škodiacich
matke. Avšak o používaní Quarelinu v gravidite nie sú dostatočné klinické
údaje.
Preto sa odporúča nepoužívať Quarelin v prvom trimestri vôbec a v druhom
trimestri len po dôkladnom lekárskom zvážení prínosu a rizika.
Počas posledného trimestra sa Quarelin nesmie užívať. Hoci metamizol je len
slabý blokátor syntézy prostaglandínov, jednako nemožno vylúčiť možnosť
predčasného uzáveru ductus arteriosus, ako aj perinatálne komplikácie
v dôsledku zníženej agregability trombocytov dieťaťa i matky.

Metabolity metamizolu sa vylučujú do materského mlieka. Počas prvých 48
hodín po podaní metamizolu preto matka nesmie dojčiť.

/Drotaverín/
K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o tehotných pacientkach.
Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na
graviditu, ani na embryonálny/fetálny vývoj (pozri časť 5.3). No jednako,
pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.
U zvierat sa vylučovanie drotaverínu do mlieka neskúmalo. Preto sa
podávanie drotaverínu počas dojčenia neodporúča.4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

V odporúčanom dávkovacom rozmedzí nie je známe žiadne ovplyvnenie
sústredenosti a reakčnej schopnosti. Avšak pri vyššom dávkovaní treba pre
istotu zobrať do úvahy možnosť takého ovplyvnenia a vyhnúť sa obsluhovaniu
strojov, vedeniu motorových vozidiel alebo iným nebezpečným činnostiam.
Platí to najmä po požití alkoholu.

8. Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky boli zoradené podľa tried orgánových systémov a frekvencie
výskytu za použitia nasledovnej konvencie: veľmi časté (?1/10), časté
(?1/100 až <1/10), menej časté (?1/1000 až <1/100), zriedkavé (?1/10 000 až
<1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).

Nežiaduce účinky, ktoré boli hlásené pri samostatných zložkách lieku
individuálne môžu byť potenciálnymi nežiaducimi účinkami pre liek Quarelin.


/Nežiaduce účinky spojené s metamizolom/


/Anafylaktoidné a anafylaktické reakcie/
Anafylaktoidné a anafylaktické reakcie na Quarelin sú zriedkavé, veľmi
zriedkavo môžu mať ťažký priebeh a môžu ohroziť život. Môžu nastať aj
napriek tomu, že v minulosti užívanie Quarelinu nespôsobilo pacientovi
žiadne komplikácie.
Takéto reakcie sa môžu rozvinúť okamžite po podaní metamizolu alebo
v neskorších hodinách, avšak obvykle sa prejavia počas prvej hodiny po
podaní.
Typické ľahšie anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie sa prejavujú
kožnými a sliznicovými reakciami (ako napr. svrbenie, pálenie, sčervenanie,
žihľavka, opuchy), dyspnoe a zriedkavejšie gastrointestinálnymi ťažkosťami.
Ľahšie reakcie môžu prerásť do ťažších foriem s generalizovanou urtikáriou,
vážnym angioedémom (aj v oblasti hrtana), vážnym bronchospazmom, poruchami
srdcového rytmu, poklesom krvného tlaku (niekedy spočiatku aj zvýšením
krvného tlaku) a obehovým šokom.
U pacientov s analgeticko-astmatickým syndrómom sa neznášanlivosť prejavuje
typicky vo forme astmatických záchvatov.

/Iné kožné a sliznicové reakcie/
Okrem vyššie spomenutých kožných a sliznicových prejavov anafylaktoidných
alebo anafylaktických reakcií sa môže príležitostne vyskytnúť fixný liekový
exantém, zriedkavo vyrážky a v ojedinelých prípadoch aj Stevensov-Johnsonov
syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza.

/Ojedinelé hypotenzné reakcie/
Po podaní sa môžu príležitostne vyskytnúť ojedinelé prechodné hypotenzné
reakcie (pravdepodobne sprostredkované farmakologicky a nesprevádzajú ich
ďalšie príznaky anafylaktickej alebo anafylaktoidnej reakcie),
v zriedkavých prípadoch sa takáto reakcia prejaví kritickým poklesom
krvného tlaku.

/Hematologické reakcie/
Leukopénia sa vyskytuje zriedkavo, agranulocytóza alebo trombocytopénia sú
veľmi zriedkavé. Tieto reakcie sú imunologického pôvodu. Môžu nastať aj
napriek tomu, že Quarelin v minulosti nespôsobil pacientovi žiadne
komplikácie. Agranulocytóza môže ohroziť život a môže byť smrteľná.
Medzi typické príznaky agranulocytózy patria zápalové sliznicové lézie
(napr. v oblasti úst, hrdla, anorekta a genitálu), bolesti hrdla, horúčka
(vrátane nečakane pretrvávajúcej alebo rekurentnej horúčky). Pacienti
užívajúci antibiotiká však môžu mať tieto príznaky minimálne. Sedimentácia
krviniek je výrazne zrýchlená, zatiaľ čo lymfatické uzliny sú typicky len
málo zväčšené alebo nie sú zväčšené vôbec.
K typickým príznakom trombocytopénie patrí zvýšená náchylnosť na krvácanie
a krvné výrony na koži a sliznicových membránach.

/Iné reakcie/
Vo veľmi zriedkavých prípadoch, najmä u pacientov s renálnym ochorením v
anamnéze, sa môže vyskytnúť akútne zhoršenie obličkovej funkcie (akútne
zlyhanie obličiek), v niektorých prípadoch s oligúriou, anúriou alebo
proteinúriou. V ojedinelých prípadoch môže nastať akútna intersticiálna
nefritída.

Niekedy sa pozoruje červené sfarbenie moču s kyslým pH. Môže to byť
spôsobené prítomnosťou metabolitu – kyseliny rubazónovej – s nízkou
koncentráciou.
/Nežiaduce účinky spojené s kofeínom/


Vysoké dávky kofeínu (viac ako 250 mg/deň) môžu dráždiť CNS (vyčerpanosť,
výbušnosť, nespavosť, psychomotorické podráždenie, nervozita). Môžu sa tiež
objaviť gastrointestinálne poruchy.
Kofeín tiež zvyšuje srdcovú frekvenciu a silu kontrakcií.


/Nežiaduce účinky spojené s drotaverínom/


/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Zriedkavé: nauzea, zápcha.

/Poruchy nervového systému:/
Zriedkavé: bolesti hlavy, vertigo a nespavosť.

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
Zriedkavé: palpitácie, hypotenzia.

/Poruchy imunitného systému:/
Zriedkavé: alergické reakcie (angioedém, urtikária, vyrážka, pruritus)
(pozri časť 4.3).

4.9 Predávkovanie

/Príznaky/
Po akútnom predávkovaní sa pozorovala nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha,
zhoršenie obličkovej funkcie alebo akútne zlyhanie obličiek (napr.
následkom intersticiálnej nefritídy) a zriedkavejšie centrálne nervové
symptómy (závrat, spavosť, kóma, kŕče) a pokles krvného tlaku (niekedy
prechádzajúci do šoku), ako aj srdcová arytmia (tachykardia). Po veľmi
vysokých dávkach môže vylučovanie neškodného metabolitu (kyseliny
rubazónovej) zapríčiniť červené sfarbenie moču.

/Liečba predávkovania/
Špecifické antidotum metamizolu nie je známe. Ak došlo k predávkovaniu len
pred krátkym časom, možno sa pokúsiť o obmedzenie ďalšieho systémového
vstrebávania prostriedkami primárnej detoxikácie (napr. výplach žalúdka)
alebo prostriedkami znižujúcimi resorpciu (napr. aktívne uhlie). Hlavný
metabolit (4-N-metylaminoantipyrín) sa dá odstrániť hemodialýzou,
hemofiltráciou, hemoperfúziou alebo plazmafiltráciou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kombinované analgetiká, ATC kód: N02BB52.

Quarelin je kombinovaný liek s analgetickým účinkom.
/Metamizol/ (/noraminofenazón, dipyrón/) je pyrazolónový derivát so silným
analgetickým, antipyretickým a protizápalovým účinkom. Účinkuje
prostredníctvom inhibície syntézy prostanglandínov.

/Kofeín/ je metylxantínový derivát. Ako analeptikum má povzbudzujúci účinok
na mozgovú kôru a na dýchacie a vazomotorické centrá v predĺženej mieche,
čím zvyšuje analgetický účinok. Je to silný kompetitívny inhibítor
fosfodiesterázy, enzým zodpovedný za inaktiváciu cAMP. Zvýšené hladiny
vnútrobunkového cAMP sa dokázali pri relaxácii hladkého svalstva a v
inhibícii uvoľňovania histamínu zo žírnych buniek. Kofeín tiež zvyšuje
prestup kalcia v sarkoplazmatickom retikule a kompetitívne blokuje
receptory adenozínu. Zvyšuje účinok neopioidných analgetík.

/Drotaveríniumchlorid/ je izochinolínový derivát, ktorý spôsobuje
spazmolytický účinok hladkého svalstva prostredníctvom inhibície enzýmu
fosfodiesterázy IV (PDE IV). Výsledkom inhibície enzýmu PDE IV je zvýšená
koncentrácia cAMP, ktorá prostredníctvom inaktivácie myozínkinázy vedie
k relaxácii hladkého svalstva. Nezávisle od typu autonómnej inervácie je
drotaverín účinný pri spazmoch hladkého svalstva ako nervového tak aj
svalového pôvodu.
Drotaverín má spazmolytický účinok na hladké svalstvo rôznych orgánov. Jeho
účinnosť závisí na rozdielnych hladinách PDE IV keďže obsah PDE IV je rôzny
v rôznych tkanivách.
Podľa meta-analýzy 8 štúdií Quarelin dokázal uspokojivé odstránenie bolesti
celkovo u 83,2 % pacientov. (U 64,2 % pacientov úplne).

Analgetický účinok Quarelinu pri akútnej a chronickej bolesti bol veľmi
dobrý u 78 % (zo 100) geriatrických pacientov starších ako 60 rokov. Dobrý
terapeutický účinok bol zistený u ďalších 18 % pacientov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Metamizol/ sa dobre absorbuje po perorálnom podaní. Slabo sa viaže na
plazmatické proteíny, plazmatický polčas je 1 - 4 hodiny a je demetylovaný
s následnou acetyláciou v pečeni. Metabolit, ktorý vzniká po demetylácii,
je ešte účinný, konečný produkt acetylácie je neúčinný. Z organizmu sa
vylučuje močom, v malom množstve sa tvorí aj metabolit, ktorý spôsobuje
červené sfarbenie moču.


/Kofeín/ sa dobre absorbuje po perorálnom podaní. Vrcholová plazmatická
koncentrácia sa objavuje po 15 - 45 minútach. Kofeín je po perorálnom
podaní široko distribuovaný v organizme, jeho eliminačný polčas u dospelých
je približne 3 - 5 hodín./Drotaveríniumchlorid/ sa po perorálnom podaní rýchle a úplne absorbuje.
Vrcholovú plazmatickú koncentráciu dosahuje po 45 - 60 minútach, viaže sa
na plazmatické bielkoviny - najmä albumín (až do 95-98 %), jeho plazmatický
polčas je 2,4 hodiny, biologický polčas 16 - 22 hodín.

Drotaverín sa ukladá v tukových tkanivách, myokarde, obličkách a pľúcach
a prechádza cez placentu. Metabolizuje sa v pečeni, viac ako 50 % sa
vylučuje močom a okolo 30 % stolicou. Vylučuje sa najmä vo forme
metabolitov, jeho nezmenená forma sa v moči nedá detegovať.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje vychádzajúce z nasledovných štúdií farmakologickej
bezpečnosti, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne
osobitné riziko pre ľudí:
. Opierajúc sa o /in vitro/ a /in vivo/ štúdie, drotaverín nevyvolal predĺženie
ventrikulárnej repolarizácie.
. Drotaverín bol zbavený genotoxického potenciálu v rozsahu /in vitro/ a /in/
/vivo/ štúdií mutagenicity, t.j. v Amesovom teste, v teste s lymfómom myší
a v mikronukleárnom teste na potkanoch.
. Drotaverín nemá vplyv na fertilitu potkanov, a ani na embryonálny/fetálny
vývoj potkanov a králikov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Kukuricový škrob, mikrokryštalická celulóza, polyvidón, magnéziumstearát,
mastenec.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote od 15 do 25 (C, chráňte pred svetlom a vlhkosťou.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

/Druh obalu:/ pretlačovacie balenie (blister) PVC/PE/PVDC, písomná informácia
pre používateľov, papierová škatuľka.
/Obsah balenia:/ 10 tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

73/0633/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

23.11.1992


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C30636
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02BB52 - metamizolum natricum, kombinácie okrem psycholeptík
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
mupirocinum,cucurbitae seminis,erythromycini acistras
Výrobca lieku:
Chinoin Pharm.& Chemic.Works Co.,Ltd., Veres., MADARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
1.71 € / 51.52 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
1.71 € / 51.52 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.71 € ÚP:0.00 € DP:1.71 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien