Detail:
Prolia sol inj 1x1 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.+chránič ihly v blistri)
Názov lieku:
Prolia
Doplnok názvu:
sol inj 1x1 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.+chránič ihly v blistri)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C20097
Skupina ATC:
M05 - Lieky proti ochoreniam kostí
Skupina ATC:
M05BX04 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
NL Holandsko
Výrobca lieku:
AMGEN Europe B.V.
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) postmenopauzálnej osteoporóze u žien (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA), b) patologických zlomeninách z osteoporózy, c) úbytku kostnej hmoty v súvislosti s hormonálnou abláciou u mužov s karcinómom prostaty (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –1,0 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA), Hradená liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov. Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí pokles kostnej denzity o viac ako je najmenšia signifikantná zmena stanovená na denzitometrickom pracovisku. Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg denne a vitamínu D.
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Vnútorne lekarstvo, Klinická farmakológia, Ortopédia, Reumatológia
Predajná cena:
189.67 € / 5714.00 SK
Úhrada poisťovňou:
186.00 € / 5603.44 SK
Doplatok pacienta:
3.67 € / 110.56 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:319.96 € ÚP:277.57 € DP:42.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:189.67 € ÚP:186.00 € DP:3.67 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien