Detail:
DIROTON 10 MG (BLIS.) tbl 100x10 mg
Názov lieku:
DIROTON 10 MG (BLIS.)
Doplnok názvu:
tbl 100x10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2011/04732


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

DIROTON 10 mg
tablety
lizinopril (vo forme dihydrátu)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Diroton a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Diroton
3. Ako užívať Diroton
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Diroton
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DIROTON A NA ČO SA POUŽÍVA

Diroton patrí do skupiny liekov zvaných ACE inhibítory (inhibítory
angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Diroton spôsobuje rozšírenie Vašich
krvných ciev, čo napomáha zníženie Vášho krvného tlaku a uľahčuje to Vášmu
srdcu pumpovanie krvi do všetkých častí Vášho tela.

Váš lekár Vám predpísal Diroton pre niektorú z nasledujúcich príčin:
. Váš krvný tlak je príliš vysoký (hypertenzia).
. Vaše srdce je v stave, ktorý je známy ako symptomatické srdcové
zlyhanie, kedy srdce nepumpuje krv do Vášho tela tak dobre, ako by malo.
. Mali ste srdcový záchvat (infarkt myokardu), ktorý môže viesť k
oslabeniu Vášho srdca.
. Máte ťažkosti s obličkami, spojené s Vašou cukrovkou a vysokým krvným
tlakom.SKÔR AKO UŽIJETE DIROTON


Neužívajte Diroton a povedzte svojmu lekárovi keď:
. ste alergický (precitlivený) na lizinopril dihydrát alebo na ktorúkoľvek
zo zložiek Dirotonu
. ste tehotná viac ako tri mesiace. (Je dobré vyhnúť sa Dirotonu aj v
ranom tehotenstve – pozri časť Tehotenstvo a dojčenie)
. ste už boli liečený liekom z tej istej skupiny ako je Diroton (ACE
inhibítory) a mali ste alergickú reakciu, ktorá spôsobila opuch rúk, nôh
alebo členkov, tváre, pier, jazyka a/alebo hrtana s ťažkosťami pri
prehĺtaní alebo dýchaní (angioedém)
. niektorý z Vašich pokrvných príbuzných mal angioedém (pravdepodobnosť
výskytu je v rodine vyššia) alebo ste mali Vy angioedém v iných
súvislostiach pre akúkoľvek inú príčinu
. ste alergický (precitlivený) na iný ACE inhibítor.

Ak si nie ste istí, či máte začať užívať Diroton, porozprávajte sa s
lekárom.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Dirotonu a povedzte svojmu lekárovi ak:
. ste dehydrovaný pre liečbu diuretikami (‘odvodňovacími’ tabletami),
dialýzu, diétu s nízkym obsahom soli alebo preto, že ste dlhodobo a
silno vracali alebo mali hnačku
. je u Vás pravdepodobnejšie, že po užití týchto tabliet utrpíte výrazný
pokles krvného tlaku (hypotenzia) a môžete pocítiť mdloby alebo závrat
. Vám bolo povedané, že máte zhrubnutie srdcového svalu alebo zúženie
srdcových chlopní (mitrálnej alebo aortálnej) alebo aorty
. máte nízky krvný tlak
. užívate doplnky draslíka alebo náhrady soli s obsahom draslíka
. máte ťažkosti s obličkami alebo zúženie krvných ciev, vedúcich do
obličiek
. potrebujete hemodialyzačnú liečbu
. máte ťažkosti s pečeňou
. máte cukrovku
. máte kolagenózne ochorenie ciev ako napr. sklerodermia, SLE (lupus)
. potrebujete operáciu a máte postúpiť celkovú alebo spinálnu anestéziu;
povedzte to svojmu lekárovi, zubnému lekárovi alebo personálu nemocnice
. potrebujete liečbu separáciou krvi (aferéza) alebo desenzibilizačnú
liečbu kvôli alergii (napr. na včelie alebo osie žihadlo); Váš lekár
môže chcieť prerušiť Vašu liečbu Dirotonom, aby predišiel možnej
alergickej reakcii
. užívate lítium, liek, ktorý sa používa na liečbu mánie alebo depresie
. máte suchý kašeľ, ktorý dlhodobo pretrváva.


/Musíte povedať svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (//alebo môžete byť//)/
/tehotná./ Diroton sa počas raného tehotenstva neodporúča a nesmie sa užívať
ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, nakoľko ak sa užíva v tomto období, môže
spôsobiť vážne poškodenie pre Vaše dieťa (pozri časť o tehotenstve).

Počas užívania Dirotonu
Ak sa u Vás rozvinie ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, povedzte to
bezodkladne svojmu lekárovi:
. pociťujete závrat po prvej dávke. Niektorí ľudia reagujú na prvú dávku
alebo na zvýšenie dávky závratom, slabosťou, únavou a nevoľnosťou,
. náhle Vám opuchnú pery a tvár, krk, možno tiež ruky a nohy, máte
ťažkosti pri prehĺtaní, žihľavku a dýchacie ťažkosti, sipot alebo
chripot. Tento stav sa tiež nazýva angioedém. Môže sa vyskytnúť
kedykoľvek v priebehu liečby. ACE inhibítory spôsobujú u černošských
pacientov angioedém častejšie ako u nečernošských pacientov,
. máte vysokú teplotu, boľavé hrdlo alebo vredy v ústach (to môžu byť
príznaky infekcie, spôsobenej znížením počtu bielych krviniek),
. žltne Vám koža a očné bielka (žltačka), čo môže byť znakom ochorenia
pečene.

Na začiatku liečby a/alebo pri úprave dávkovania môže byť potrebné zvýšenie
frekvencie lekárskych vyšetrení. Nemali by ste vynechávať návštevy u
lekára, ani keď sa cítite dobre. Frekvenciu návštev stanoví Váš lekár.

Deti
Diroton sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov. O bezpečnosti a
účinnosti Dirotonu u detí mladších ako 6 rokov sú iba obmedzené informácie.
Etnické rozdiely

Niektorí afro-karibskí pacienti, užívajúci Diroton, ako jedinú liečbu
vysokého krvného tlaku mohli mať zníženú odpoveď na liečbu. To môže
znamenať, že dávka, ktorú Vám lekár predpíše, má byť vyššia ako zvyčajne
odporúčaná dávka.
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných
liekov, zdravej výžvy alebo výživových doplnkov, oznámte to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi. Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok iných
liekov.
Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate ktorékoľvek z nasledujúcich liekov:
- Diuretiká (odvodňujúce tablety, vrátane tých, ktoré zadržiavajú
draslík).
- Iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (antihypertenzíva).
- Nitroglycerín a iné nitráty (na chorobu koronárnych ciev, angínu
pektoris).
- Lieky na uvoľnenie bolesti, stuhnutosti a zápalu, spájaných s
bolestivými stavmi, najmä postihujúcimi svaly, kosti a kĺby. Vrátane
liečby zlatom a kyselinou acetylsalicylovou (vo vysokých dávkach, viac
ako 3 gramy denne) alebo ktorýmkoľvek iným nesteroidným protizápalovým
liekom (NSAID), ako napr. indometacín.
- Lítium (na mánio-depresívnu poruchu).
- Antipsychotiká, tricyklické antidepresíva (lieky na mentálne
poruchy), anestetiká alebo barbituráty.
- Draslíkové tablety alebo náhrady solí s obsahom draslíka.
- Vnútorne používané antidiabetiká (tablety na zníženie krvného cukru)
alebo inzulín (liek na liečbu cukrovky).
- Lieky, ktoré stimulujú centrálny nervový systém (sympatomimetiká) ako
napr. efedrín, pseudoefedrín a salbutamol, ktorý sa tiež môže nachádzať
v niektorých dekongestívach (lieky na zmiernenie opuchu slizníc),
liekoch na kašeľ/prechladnutie a astmu.
- Lieky, ktoré potláčajú imunitnú odpoveď organizmu (imunosupresíva),
alopurinol (na dnu) alebo prokaínamid (na nenormálny srdcový tep).

Tehotenstvo a dojčenie

/Tehotenstvo/
/Musíte povedať svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (//alebo môžete byť//)/
/tehotná./
Váš lekár Vám normálne odporučí, aby ste prestali užívať Diroton pred
otehotnením, alebo len čo otehotniete, a odporučí Vám užívanie iného lieku
namiesto Dirotonu. Diroton sa v ranom tehotenstve neodporúča a keď
tehotenstvo trvá viac ako 3 mesiace, nesmie sa užívať, nakoľko môže
spôsobiť vážne poškodenie Vášho dieťaťa, keď sa užíva po treťom mesiaci
tehotenstva.

/Dojčenie/
/Povedzte svojmu lekárovi, že dojčíte alebo že chcete začať dojčiť./
Diroton sa neodporúča matkám, ktoré dojčia, a ak chcete dojčiť, Váš lekár
pre Vás vyberie inú liečbu, najmä, ak je Vaše dieťa novonarodené alebo
predčasne narodené.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie je pravdepodobné, že by Diroton ovplyvnil Vašu schopnosť viesť vozidlá
alebo obsluhovať stroje. Príležitostne sa môže vyskytnúť závrat alebo
únava, preto by ste nemali vykonávať činnosti, vyžadujúce zvýšenú
pozornosť, pokým neviete, ako na Vás liek vplýva.

/Ak si nie ste istý, či máte začať užívať Diroton, spojte sa so svojím/
/lekárom./AKO UŽÍVAŤ DIROTON


Vždy užívajte Diroton presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Dávka je
individuálna a je dôležité, aby ste ju užívali tak, ako Vám predpísal
lekár. Vaša počiatočná dávka a dlhodobá dávka budú závisieť od Vášho
zdravotného stavu a toho, či užívate aj iné lieky. Ak si nie ste istý,
poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

/Pri vysokom krvnom tlaku/ je zvyčajná odporúčaná počiatočná dávka 10 mg,
užitá jedenkrát denne. Zvyčajná dlhodobá dávka je 20 mg, užitá jedenkrát
denne.

/Pri symptomatickom srdcovom zlyhaní/ je zvyčajná odporúčaná počiatočná dávka
2,5 mg, užitá jedenkrát denne. Zvyčajná dlhodobá dávka je 5 až 35 mg, užitá
jedenkrát denne.

/Po srdcovom záchvate/ je zvyčajná odporúčaná počiatočná dávka 5 mg v deň 1 a
deň 2, potom 10 mg, užitá jedenkrát denne.

/Pri cukrovke s obličkovými komplikáciami/ Vám môže lekár predpísať nižšiu
dávku.

/Deti a mladiství (6 až 16 rokov) s vysokým krvným tlakom/
- Diroton sa neodporúča u detí do 6 rokov, ani u žiadnych detí so
závažným ochorením obličiek.
- Lekár Vášmu dieťaťu stanoví správnu dávku. Dávka závisí od telesnej
hmotnosti dieťaťa.
- Pre deti, ktoré vážia od 20 do 50 kg, je zvyčajná počiatočná dávka 2,5
mg jedenkrát denne.
- Pre deti, ktoré vážia viac ako 50 kg, je zvyčajná počiatočná dávka 5
mg jedenkrát denne.


Ako užívať Diroton
- Tablety prehĺtajte zapité vodou.
- Pokúste sa užívať tablety v rovnaký čas každý deň. Nezáleží na tom,
či užívate Diroton pred jedlom alebo po ňom.
- Neprestávajte užívať tablety ak sa cítite lepšie, pokiaľ Vám to
neodporučí Váš lekár.
- Pamätajte, že prvá dávka Dirotonu môže spôsobiť pokles krvného tlaku,
ktorý bude počas liečby pretrvávať. To môžete pocítiť ako mdlobu alebo
závrat a pomôcť Vám môže, ak si ľahnete. Ak ste znepokojený, spojte sa
čo najskôr so svojím lekárom.
- Ak máte pocit, že účinok Dirotonu je prisilný alebo prislabý, spojte
sa čo najskôr so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac Dirotonu, ako máte
/Príznaky:/ pokles krvného tlaku (závrat alebo mdloby, vo vážnejších
prípadoch strata vedomia, dýchavičnosť a rýchly alebo pomalý pulz,
palpitácie, úzkosť alebo kašeľ).
Ak ste sa náhodne alebo nedobrovoľne predávkovali, čo najskôr sa poraďte so
svojím lekárom alebo navštívte pohotovosť najbližšej nemocnice.

Ak zabudnete užiť Diroton
Ak vynecháte dávku, neužívajte dávku navyše, aby ste nahradili vynechanú
dávku. Iba pokračujte v zvyčajnom užívaní.

Ak prestanete užívať Diroton
Diroton kontroluje vysoký krvný tlak, ale ho nelieči. Pokračujte v užívaní
Dirotonu, hoci sa už cítite lepšie. Neprestávajte užívať Diroton bez
konzultácie s lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


3. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Diroton môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Ak Vám však sú nepríjemné, povedzte to svojmu lekárovi.

Je veľmi dôležité, aby ste prestali užívať Diroton a navštívili svojho
lekára ihneď ako sa u Vás prejaví mdloba, závrat, najmä na začiatku liečby
alebo po zvýšení dávky alebo pri vstávaní, navyše ak máte vážne bolesti
žalúdka, hrudníka alebo chrbta alebo vážne kožné reakcie. Je životne
dôležité, aby ste prestali užívať Diroton a vyhľadali lekársku pomoc hneď,
ako sa prejaví svrbenie, dýchavičnosť alebo sipot a rozvinie sa opuch rúk,
úst, hrdla, tváre alebo očí.

Najčastejšie vedľajšie účinky, hlásené pri užívaní Dirotonu sú: závrat,
bolesť hlavy, hnačka, vracanie, znížená funkcia obličiek (príznakmi môže
byť bolesť v dolnej časti chrbta a zmenšenie objemu vylučovaného moču) a
kašeľ.

Iné vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť menej často alebo zriedkavo a
niektoré z nich môžu byť vážne, ako napr. srdcový záchvat alebo mozgová
príhoda, pravdepodobne pre rozsiahly pokles krvného tlaku u vysoko
rizikových pacientov (pacienti s poruchami prekrvenia srdca alebo mozgu).

Časté ( vyskytujú sa u menej ako u 1 z 10 pacientov užívajúcich liek;
Mdloba alebo závrat, najmä pri prudkom vstávaní
Suchý a pretrvávajúci kašeľ
Bolesť hlavy
Hnačka
Vracanie
Zníženie funkcie obličiek (Diroton môže ovplyvniť obličky tak, že sa tvorí
abnormálne málo alebo žiadny moč.)

Menej časté ( vyskytujú sa u menej ako 1 zo 100 pacientov užívajúcich liek;
Alergické reakcie: hypersenzitívne reakcie s náhlym opuchom rúk, nôh alebo
členkov, tváre, pier, jazyka a/alebo hrtana s ťažkosťami pri prehĺtaní a
dýchaní.
/Ihneď prestaňte užívať Diroton a vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u Vás/
/objaví ktorákoľvek z/ /nasledujúcich situácií:/
- Ak sa u Vás objavia dýchacie ťažkosti s opuchom tváre, pier, jazyka
a/alebo hrdla alebo bez neho.
- Ak sa u Vás objaví opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý
môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní.
- Ak sa u Vás objaví vážne svrbenie kože (s vypuklými pľuzgierikmi),
kožná vyrážka.
Srdcový záchvat alebo mozgová príhoda (u pacientov s komplikáciami po
výraznom poklese krvného tlaku)
Rýchly silný srdcový tep
Zmeny nálady
Impotencia
Vertigo (závrat)
Zvýšenie močoviny v krvi, kreatinínu alebo pečeňových enzýmov v plazme
Vysoké hladiny draslíka v krvi (hyperkaliémia)
Raynaudov fenomén (zmena farby (svetlá modrá, nasledovaná sčervenaním)
a/alebo znecitlivenie alebo mravčenie v prstoch rúk alebo nôh)
Zmeny v chuti
Pocit ospanlivosti alebo ťažkosti pri zaspávaní, nezvyčajné sny
Výtok z nosa
Nevoľnosť
Bolesť žalúdka alebo poruchy trávenia
Únava
Slabosť (úbytok sily).
Pacienti s ochorením koronárnych ciev alebo so zúžením aorty (stenóza
aorty), obličkových tepien (stenóza obličkovej tepny) alebo srdcových
chlopní (stenóza mitrálnej chlopne) alebo pacienti so zhrubnutím srdcového
svalu (hypertrofická kardiomyopatia) môžu zažiť rozsiahly pokles krvného
tlaku. V dôsledku nedostatočného prekrvenia mozgu môže dôjsť k strate
vedomia.

Zriedkavé ( vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000 pacientov užívajúcich liek;
/Je možné, že Váš lekár Vám príležitostne odoberie krv na kontrolu, či/
/Diroton nemá na Vašu krv akýkoľvek vplyv./
Akútne zlyhanie obličiek
Pokles látky, ktorá je v červených krvinkách a prenáša do tela kyslík
(hemoglobín) a celkového počtu červených krviniek v krvi (hematokrit)
Urémia (forma otravy krvi, spôsobená nahromadením dusíkatých látok v krvi,
normálne vylučovaných močom)
Zvýšenie bilirubínu v plazme (oranžovožlté žlčové farbivo)
Nízke hladiny sodíka (hyponatriémia)
Zmätenosť
Psoriáza
Žihľavka
Sucho v ústach
Vypadávanie vlasov
Rast prsníkov u mužov.

Veľmi zriedkavé ( vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov užívajúcich
liek;
Zápal pankreasu (pankreatitída)
Znížené vylučovanie moču (oligúria) alebo žiadne vylučovanie moču (anúria)
Zápal pečene, zníženie alebo zastavenie výtoku žlče zo žlčovodu v pečeni
(príznakmi môžu byť zažltnutie kože a očných bielok)
Vážne kožné reakcie (príznakmi môžu byť rozsiahle sčervenanie kože,
pľuzgiere, olupovanie kože v plátkoch)
Slabá produkcia kostnej drene, nedostatok krvných buniek, nízky počet
krvných doštičiek (trombocytopénia), zníženie počtu bielych krviniek
(neutropénia, leukopénia, agranulocytóza), ktoré uľahčia vznik infekcií,
ochorenie lymfatických uzlín, autoimúnne ochorenie (imunitná reakcia proti
zložkám vlastného organizmu)
Príliš nízka hladina cukru v krvi
Sipenie
Zápal pľúc
Alergické reakcie v tenkom čreve (intestinálny angioedém)
Zápal prínosových dutín
Pemfigus (ochorenie kože, pri ktorom sa objavujú veľké pľuzgiere,
obsahujúce číru alebo žltkastú tekutinu; pľuzgiere spôsobujú väčšie
podráždenie)
Diaforéza (potenie).

Bol hlásený komplex príznakov, ktorý môže zahrňovať jedno alebo viac z
nasledujúcich: horúčku, bolestivo zapálené krvné cievy (vaskulitída),
bolesť svalov, zápal jedného alebo viacerých kĺbov (artralgia/artritída),
krvné poruchy, postihujúce zložky krvi, zvyčajne odhalené krvnými testami,
svrbenie, citlivosť na svetlo (fotosenzitivita) alebo iné kožné prejavy.

Neznáma frekvencia
Príznaky depresie
Kolapsy

Ukazuje sa, že vedľajšie účinky u detí sú porovnateľné s vedľajšími
účinkami pozorovanými u dospelých.

/Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak/
/spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej/
/informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo/
/lekárnikovi./AKO UCHOVÁVAŤ DIROTON


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte Diroton po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


4. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Diroton obsahuje
Liečivom je 10,89 mg lizinoprilu vo forme dihydrátu (čo zodpovedá 10 mg
lizinoprilu).
Ďalšími zložkami sú magnéziumstearát, mastenec, manitol, kukuričný škrob,
fosforečnan vápenatý.

Ako Diroton vyzerá a obsah balenia

10 mg tablety sú biele štvorcové s vyrazeným 10 na jednej strane a deliacou
ryhou na druhej.
Deliaca ryha slúži na rozdelenie tablety na rovnaké polovice.

PVC/hliníkové blistre s 28 alebo 100 tabletami Diroton 10 mg.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

H-1103 Budapešť

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 09/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2011/04732


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

DIROTON 2,5 mg
DIROTON 5 mg
DIROTON 10 mg
DIROTON 20 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

DIROTON 2,5 mg tablety obsahujú 2,72 mg lizinoprilu vo forme dihydrátu (čo
zodpovedá 2,5 mg lizinoprilu).
DIROTON 5 mg tablety obsahujú 5,44 mg lizinoprilu vo forme dihydrátu (čo
zodpovedá 5 mg lizinoprilu).
DIROTON 10 mg tablety obsahujú 10,89 mg lizinoprilu vo forme dihydrátu
(čo zodpovedá 10 mg lizinoprilu).
DIROTON 20 mg tablety obsahujú 21,77 mg lizinoprilu vo forme dihydrátu
(čo zodpovedá 20 mg lizinopril).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta

DIROTON 2,5 mg sú biele okrúhle tablety s vyrazeným 2,5 na jednej a
deliacou ryhou na druhej strane.
DIROTON 5 mg sú biele okrúhle tablety s vyrazeným 5 na jednej a deliacou
ryhou na druhej strane.
DIROTON 10 mg sú biele štvorcové tablety s vyrazeným 10 na jednej a
deliacou ryhou na druhej strane.
DIROTON 20 mg sú biele päťuholníkové tablety s vyrazeným 20 na jednej a
deliacou ryhou na druhej strane.
Deliaca ryha umožňuje rozdelenie tabliet na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Hypertenzia
Liečba hypertenzie.
Srdcové zlyhanie
Liečba symptomatického srdcového zlyhania.
Akútny infarkt myokardu
Krátkodobá liečba (6 týždňov) hemodynamicky stabilných pacientov v rozpätí
24 hodín po akútnom infarkte myokardu.
Renálne komplikácie pri diabete mellitus
Liečba ochorenia obličiek u hypertenzívnych pacientov s diabetom mellitus
2. typu a začínajúcou nefropatiou (pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Diroton sa má podávať perorálne v jednej dennej dávke. Ako všetky lieky,
podávané jedenkrát denne, má sa Diroton užívať každý deň približne v
rovnaký čas. Potrava neovplyvňuje absorpciu tabliet Diroton.
Dávka má byť individuálna podľa profilu pacienta a odpovede na liečbu
krvného tlaku (pozri časť 4.4).

/Hypertenzia/
Diroton sa môže použiť ako monoterapia alebo v kombinácii s inými triedami
antihypertenzív.
Počiatočná dávka
U pacientov s hypertenziou je odporúčaná počiatočná dávka 10 mg. Pacienti s
výrazne aktivovaným systémom renín-angiotenzín-aldosterón (najmä
renovaskulárna hypertenzia, deplécia solí a/alebo objemu, srdcová
dekompenzácia alebo ťažká hypertenzia) môžu zažiť po úvodnej dávke
rozsiahly pokles krvného tlaku. U takýchto pacientov sa odporúča úvodná
dávka 2,5-5 mg a liečba sa má začať pod dohľadom lekára. Pri poškodení
funkcie obličiek je potrebná nižšia počiatočná dávka (pozri nižšie Tabuľku
1.)
Udržiavacia dávka
Zvyčajná účinná udržiavacia dávka je 20 mg, podávaná ako jedna denná dávka.
Všeobecne sa môže dávka zvýšiť, ak sa požadovaný terapeutický účinok nedá
dosiahnuť v priebehu 2 až 4 týždňov na určitej výške dávky. Maximálna
dávka, podávaná v dlhodobých klinických štúdiách bola 80 mg/deň.
Pacienti, liečení diuretikami
Po začatí liečby liekom Diroton sa môže objaviť symptomatická hypotenzia.
Táto je pravdepodobnejšia u pacientov, súčasne liečených diuretikami.
Nakoľko títo pacienti môžu mať depléciu objemu a/alebo solí, odporúča sa
opatrnosť. Ak je to možné, treba diuretickú liečbu prerušiť 2 až 3 dni pred
začatím liečby liekom Diroton. U hypertenzívnych pacientov, u ktorých nie
je možné vysadiť diuretikum sa má liečba liekom Diroton začať dávkou 5 mg.
Treba sledovať funkciu obličiek a sérový draslík. Nasledujúce dávky lieku
Diroton sa majú upravovať podľa odpovede krvného tlaku. Ak je to potrebné,
má sa prehodnotiť diuretická liečba (pozri časti 4.4 a 4.5).
Úprava dávok pri poškodení funkcie obličiek
Dávkovanie u pacientov s poškodením funkcie obličiek sa má zakladať na
klírense kreatinínu ako je uvedené nižšie v Tabuľke 1.

Tabuľka 1 - Úprava dávkovania pri poškodení funkcie obličiek.

|Klírens kreatinínu (ml/min) |Počiatočná dávka |
| |(mg/deň) |
|Menej ako 10 ml/min (vrátane |2,5 mg* |
|dialyzovaných pacientov) | |
|10-30 ml/min |2,5-5 mg |
|31-80 ml/min |5-10 mg |


* Dávkovanie a/alebo častosť podávania sa má upravovať na základe odpovede
krvného tlaku.

Dávka sa má zvyšovať až do kontroly krvného tlaku do maximálnej dávky 40 mg
denne.

Použitie u hypertenzných pediatrických pacientov vo veku od 6 do 16 rokov
Odporúčaná počiatočná dávka je 2,5 mg jedenkrát denne u pacientov
s hmotnosťou 20 až < 50 kg a 5 mg raz denne u pacientov s hmotnosťou ? 50
kg. Dávkovanie je potrebné individuálne upraviť na maximálne 20 mg denne u
pacientov s hmotnosťou 20 až < 50 kg a 40 mg u pacientov vážiacich ? 50 kg.
Dávky vyššie ako 0,61 mg/kg (alebo prevyšujúce 40 mg) neboli u
pediatrických pacientov študované (pozri časť 5.1).
U detí so zníženou funkciou obličiek sa má zvážiť nižšia počiatočná dávka
alebo predĺžený interval dávkovania.

/Srdcové zlyhanie/
U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním sa má Diroton podávať ako
doplnková liečba k diuretikám, a ak je to vhodné, digoxínu alebo
betablokátorom. Liečba liekom Diroton sa môže začať dávkou 2,5 mg jedenkrát
denne, ktorá sa má podávať pod lekárskym dohľadom pre určenie prvotného
účinku na krvný tlak. Dávka lieku Diroton sa má zvyšovať:
• prídavkami nie vyššími ako 10 mg,
• v intervaloch nie kratších ako 2 týždne,
• po najvyššiu dávku, tolerovanú pacientom až do maxima 35 mg jedenkrát
denne.
Úprava dávky sa má zakladať na klinickej odpovedi každého pacienta.
U pacientov s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie, napr. pacientov s
depléciou solí s hyponatriémiou alebo bez nej, pacientov s hypovolémiou
alebo pacientov, ktorí dostávali náhlu diuretickú liečbu, sa majú tieto
stavy upraviť, pokiaľ je to možné, ešte pred začatím liečby liekom Diroton.
Treba sledovať funkciu obličiek a sérový draslík (pozri časť 4.4).

/Akútny infarkt myokardu/
Pacienti majú dostávať, ak je to vhodné, štandardnú odporúčanú liečbu ako
trombolytiká, kyselinu acetylsalicylovú a betablokátory. Spolu s liekom
Diroton sa môžu používať intravenózny alebo transdermálny
glyceroltrinitrát.
Počiatočná dávka (prvé 3 dni po infarkte)
Liečba liekom Diroton sa môže začať v priebehu 24 hodín po nástupe
symptómov. Liečba sa nemá začať, ak je systolický krvný tlak nižší ako 100
mmHg. Prvá dávka lieku Diroton je 5 mg preorálne, po ktorej nasleduje 5 mg
za 24 hodín, 10 mg za 48 hodín a potom 10 mg jedenkrát denne. Pacientom s
nízkym systolickým krvným tlakom (120 mmHg alebo menej) sa má pri začatí
liečby alebo počas prvých 3 dní po infarkte podávať nízka dávka - 2,5 mg
perorálne (pozri časť 4.4).
V prípade poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu <80 ml/min), sa
má počiatočná dávka lieku Diroton upraviť podľa klírensu kreatinínu
pacienta (pozri Tabuľku 1).
Udržiavacia dávka
Udržiavacia dávka je 10 mg jedenkrát denne. Ak dôjde k hypotenzii
(systolický krvný tlak nižší alebo rovný 100 mmHg), môže sa podávať
udržiavacia denná dávka 5 mg s dočasnými zníženiami na 2,5 mg v prípade
potreby. Ak dôjde k dlhodobej hypotenzii (systolický krvný tlak menej ako
90 mmHg počas viac ako 1 hodiny), treba Diroton vysadiť.
Liečba má pokračovať počas 6 týždňov a potom treba pacienta znova vyšetriť.
Pacienti, u ktorých sa rozvinú symptómy srdcového zlyhania, majú pokračovať
v užívaní lieku Diroton (pozri časť 4.2)

/Renálne komplikácie pri diabete mellitus/
U hypertenzívnych pacientov s diabetom mellitus 2. typu a začínajúcou
nefropatiou je dávka 10 mg lieku Diroton jedenkrát denne. Dávka sa môže v
prípade potreby zvýšiť na 20 mg jedenkrát denne na dosiahnutie
diastolického krvného tlaku menej ako 90 mmHg posediačky.
V prípadoch poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu <80 ml/min) sa
má počiatočná dávka lieku Diroton upraviť podľa klírensu kreatinínu
pacienta (pozri Tabuľku 1).

/Pediatrické použitie/
K dispozícii je len obmedzená skúsenosť s účinnosťou a bezpečnosťou
u hypertenzných detí starších ako 6 rokov, ale pri ostatných indikáciách
skúsenosti nie sú žiadne (pozri časť 5.1). Lizinopril sa neodporúča u detí
s indikáciami inými, ako je hypertenzia.
Lizinopril sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov, ani u detí s ťažkou
poruchou obličiek (GFR < 30 ml/min/1,73m2) (pozri časť 5.2).

/Použitie u starších pacientov/
V klinických štúdiách sa nevyskytli žiadne zmeny v profile účinnosti alebo
bezpečnosti liečiva, súvisiace s vekom. Ak sa však zníženie funkcie
obličiek spája s vyšším vekom, treba sa pri stanovení počiatočnej dávky
lieku Diroton riadiť usmerneniami v Tabuľke 1. Potom sa má dávka upravovať
podľa odpovede krvného tlaku.

/Použitie u pacientov po transplantácii obličky/
S podávaním lieku Diroton pacientom po nedávnej transplantácii obličiek nie
sú skúsenosti. Preto sa liečba liekom Diroton neodporúča.

4.3 Kontraindikácie

• precitlivenosť na liečivo, na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na
ktorýkoľvek iný inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE).
• angioedém spojený s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítormi v anamnéze.
• dedičný alebo idiopatický angioedém.
• druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Symptomatická hypotenzia
Symptomatická hypotenzia sa u nekomplikovaných hypertenzívnych pacientov
objavuje iba zriedkavo. U hypertenzívnych pacientov, užívajúcich Diroton je
rozvoj hypotenzie oveľa pravdepodobnejší v prípade deplécie objemu napr.
diuretickou liečbou, diétnym obmedzením soli, dialýzou, hnačkou alebo
vracaním, alebo ťažkej renín-dependentnej hypertenzie (pozri časti 4.5 a
4.8). U pacientov so srdcovým zlyhaním s pridanou renálnou insuficienciou
alebo bez nej bola pozorovaná symptomatická hypotenzia. Tá sa skôr rozvinie
u pacientov s ťažšími stupňami srdcového zlyhania, čo sa odráža v podávaní
vysokých dávok slučkových diuretík, hyponatriémia alebo poškodenie funkcie
obličiek. Pacientov so zvýšeným rizikom symptomatickej hypotenzie je treba
pri začatí liečby alebo pri úprave dávky pozorne sledovať. Podobné
opatrenia sa uplatňojú pri pacientoch s srdcovou ischémiou alebo
cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých môže rozsiahly pokles krvného tlaku
viesť k infarktu myokardu alebo cerebrovaskulárnej príhode.
Ak dôjde k hypotenzii, treba pacienta uložiť na chrbát, a ak je to
potrebné, treba mu podať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku.
Prechodná hypotenzívna odpoveď nie je kontraindikáciou pre ďalšie dávky,
ktoré môžu byť bez problémov podávané po zvýšení krvného tlaku pomocou
expanzie objemu.
Pri liečbe liekom Diroton môže u niektorých pacientov so srdcovým zlyhaním,
ktorí majú normálny alebo nízky krvný tlak dôjsť ďalšiemu zníženiu
systémového krvného tlaku. Tento účinok je známy, a zvyčajne nie je dôvodom
na prerušenie liečby. Ak sa hypotenzia stane symptomatickou, môže byť
potrebné zníženie dávky alebo prerušenie liečby liekom Diroton.
Hypotenzia pri akútnom infarkte myokardu
U pacientov s akútnym infarktom myokardu, u ktorých je riziko ďalšieho
vážneho hemodynamického zhoršenia po vazodilatačnej liečbe, sa liečba
liekom Diroton nesmie začať. Sú to pacienti so systolickým krvným tlakom
100 mmHg alebo nižším alebo pacienti v kardiogénnom šoku. Počas prvých 3
dní po infarkte sa má dávka v prípade systolického tlaku 120 mmHg alebo
menej znížiť. Ak je systolický krvný tlak 100 mmHg alebo menej, má sa
udržiavacia dávka znížiť na 5 mg alebo prechodne na 2,5 mg. Ak hypotenzia
pretrváva (systolický krvný tlak menej ako 90 mmHg počas viac ako 1
hodiny), treba Diroton vysadiť.
Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/hypertrofická kardiomyopatia
Diroton sa má ako iné ACE inhibítory podávať pacientom so stenózou
mitrálnej chlopne a obštrukciou výtoku z ľavej komory, ako stenóza aorty
alebo hypertrofická kardiomyopatia, podávať opatrne.
Poškodenie funkcie obličiek
V prípadoch poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu <80 ml/min) sa
má počiatočná dávka lieku Diroton upraviť podľa klírensu kreatinínu
pacienta (pozri Tabuľku 1 v časti 4.2) a potom podľa odpovede pacienta na
liečbu. Súčasťou normálnej zdravotníckej praxe je rutinné sledovanie
draslíka a kreatinínu u týchto pacientov.
U pacientov so srdcovým zlyhaním môže hypotenzia po začatí liečby ACE
inhibítormi viesť k istému ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek. V takýchto
situáciách bolo hlásené zvyčajne reverzibilné akútne zlyhanie obličiek.
U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnych artérií alebo
stenózou atérie, vedúcej k jedinej obličke, ktorí boli liečení inhibítormi
angiotenzín konvertujúceho enzýmu boli pozorované zvyčajne po ukončení
liečby reverzibilné zvýšenia močoviny v krvi a kreatinínu v sére. To je
pravdepodobné najmä u pacientiv s renálnou insuficienciou. Ak je tiež
prítomná renovaskulárna hypertenzia, hrozí zvýšené riziko ťažkej hypotenzie
a renálnej insuficiencie. U týchto pacientov sa má liečba začať pod prísnym
lekárskym dohľadom, s nízkymi dávkami a opatrnou titráciou dávok. Nakoľko
liečba diuretikami môže k vyššie uvedenému prispievať, treba ich v priebehu
prvých týždňov liečby liekom Diroton vysadiť a treba sledovať funkciu
obličiek.
U niektorých hypertenzívnych pacientov bez predchádzajúceho zjavného
renovaskulárneho ochorenia došlo k prevažne miernemu a prechodnému zvýšeniu
močoviny v krvi a kreatinínu v sére, najmä ak bol Diroton podávaný súčasne
s diuretikom. Toto sa oveľa pravdepodobnejšie rozvinie u pacientov s už
existujúcim poškodením funkcie obličiek. Môže byť potrebné zníženie dávky
a/alebo prerušenie liečby diuretikom a/alebo Dirotonom.
U pacientov s preukázanou dysfunkciou obličiek, definovanou ako
koncentrácie kreatinínu v sére, prevyšujúce 177 mikromol/l a/alebo
proteinúria, prevyšujúca 500 mg/24 h, sa pri akútnom infarkte myokardu nemá
liečba liekom Diroton začínať. Ak sa počas liečby liekom Diroton rozvinie
renálna dysfunkcia (sérové koncentrácie kreatinínu, prevyšujúce 265
mikromol/l alebo zdvojnásobenie hodnôt pred liečbou), má lekár zvážiť
vysadenie lieku Diroton.
Hypersenzitivita/angioedém
U pacientov, liečených inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu,
vrátane lieku Diroton, boli menej často hlásené angioedém tváre, končatín,
pier, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtanu. Ten sa môže vyskytnúť kedykoľvek v
priebehu liečby. V takýchto prípadoch sa má liečba liekom Diroton rýchlo
prerušiť, a pred prepustením pacienta sa má zaviesť vhodná liečba a
monitoring pre zaistenie úplného zotavenia sa zo symptómov. Aj v prípadoch,
kedy opuch postihne iba jazyk bez dýchacích ťažkostí, môže pacient
vyžadovať dlhšie pozorovanie, nakoľko liečba antihistaminikami a
kortikosteroidmi nemusí byť dostatočná.
Veľmi zriedkavo boli hlásené fatality, spôsobené angioedémom spojeným s
opuchom hrtanu a jazyka. U pacientov s postihnutím jazyka, hlasiviek alebo
hrtanu je pravdepodobná obštrukcia dýchacích ciest, najmä u pacientov s
operáciou dýchacích ciest v anamnéze. V takýchto prípadoch treba ihneď
zaviesť pohotovostnú liečbu. Tá môže zahrnovať podanie adrenalínu a/alebo
podporu dýchania. Pacient má byť pod prísnym lekárskym dohľadom až do
úplného a trvalého odoznenia symptómov.
Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu spôsobujú u černošských
pacientov vyšší výskyt angioedému než u nečernošských pacientov.
Pacienti s angioedémom v anamnéze nespájaným s liečbou ACE inhibítorom môžu
byť počas liečby ACE inhibítorom vystavení zvýšenému riziku angioedému
(pozri časť 4.3).
Anafylaktoidné reakcie u hemodialyzovaných pacientov
U pacientov dialyzovaných vysokoprietokovými membránami (napr. AN 69) a
súčasne liečených ACE inhibítormi boli hlásené anafylaktoidné reakcie. U
týchto pacientov treba zvážiť použitie iných typov dialyzačných membrán
alebo inej triedy antihypertenzíva.
Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL)
Pacienti, liečení ACE inhibítormi počas aferézy lipoproteínov s nízkou
hustotou (LDL) s dextránsulfátom zriedkavo zažili život ohrozujúce
anafylaktoidné reakcie. Tieto reakcie boli odstránené dočasným prerušením
liečby ACE inhibítorom pred každou aferézou.
Desenzibilizácia
Pacienti, užívajúci ACE inhibítory počas desenzibilizačnej liečby (napr.
jed blanokrídlovcov) majú spomalené anafylaktoidné reakcie. U tých istých
pacientov boli tieto reakcie odstránené dočasným vysadením ACE inhibítora,
avšak po znovuzavedení liečby sa opäť objavili.
Zlyhanie pečene
ACE inhibítory sa veľmi zriedkavo spájajú so syndrómom, ktorý sa začína
cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej nekrózy a (niekedy)
smrti. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. Pacienti, užívajúci
Diroton, u ktorých sa rozvinie žltačka alebo výrazné zvýšenie pečeňových
enzýmov, majú prestať užívať Diroton a majú byť vhodne lekársky sledovaní.
Neutropénia/agranulocytóza
U pacientov užívajúcich ACE inhibítory boli hlásené
neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov s
normálnou funkciou obličiek bez ďalších komplikujúcich faktorov sa
neutropénia vyskytuje zriedka. Po prerušení liečby ACE inhibítorom sú
neutropénia a agranulocytóza reverzibilné. U pacientov s kolagenóznym
ochorením ciev, imunosupresívnou liečbou, liečbou alopurinolom alebo
prokaínamidom alebo kombináciou týchto komplikujúcich faktorov, najmä pri
predchádzajúcom poškodení funkcie obličiek, sa má Diroton používať s
výnimočnou opatrnosťou. U niektorých z týchto pacientov sa rozvinula vážna
infekcia, ktorá v niektorých prípadoch nereagovala na intenzívnu
antibiotickú liečbu. Ak sa u takýchto pacientov použije Diroton, treba
pravidelne sledovať počty bielych krviniek a poučiť pacientov o potrebe
hlásiť akékoľvek znaky infekcie.
Rasa
Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu spôsobujú vyšší výskyt
angioedému u černošských pacientov než u nečernošských pacientov.
Ako iné ACE inhibítory aj Diroton môže byť menej účinný pri znižovaní
krvného tlaku u černošských pacientov ako u nečernošských pacientov,
pravdepodobne pre vyššiu prevalenciu nízko-renínových stavov u černošskej
hypertenzívnej populácie.
Kašeľ
Pri podávaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Kašeľ je charakteristicky
neproduktívny, pretrvávajúci a po ukončení liečby vymizne. Kašeľ navodený
ACE inhibítorom sa má považovať za súčasť diferenciálnej diagnózy kašľa.
Operácie/anestézia
U pacientov, podstupujúcich chirurgický zákrok alebo pri anestézii látkami
spôsobujúcimi hypotenziu môže Diroton blokovať tvorbu angiotenzínu II v
dôsledku kompenzačného vyplavenia renínu. Ak sa vyskytne hypotenzia a zváži
sa, že je to v dôsledku tohto mechanizmu, môže sa upraviť zväčšením objemu.
Hyperkaliémia
U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane lieku Diroton,
boli pozorované zvýšenia draslíka v sére. Pacienti s rizikom rozvoja
hyperkaliémie zahrňujú pacientov s renálnou insuficienciou, diabetom
mellitus alebo pacientov, súčasne užívajúcich kálium šetriace diuretiká,
doplnky draslíka alebo náhrady soli, obsahujúce draslík, alebo pacienti
užívajúci iné lieky, spájané so zvýšením draslíka v sére (napr. heparín).
Ak sa súčasné podávanie vyššie udedených liekov zváži ako potrebné,
odporúča sa pravidelné sledovanie draslíka v sére (pozri časť 4.5).

Diabetickí pacienti
U diabetických pacientov, liečených perorálnymi antidiabetikami alebo
inzulínom treba počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom pozorne
sledovať kontrolu glykémie (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).
Lítium
Kombinácia lítia a lieku Diroton sa všeobecne neodporúča (pozri časť 4.5).
Gravidita
Liečba ACE inhibítormi sa nemá začínať počas gravidity. Pokiaľ sa
pokračovanie v liečbe ACE inhibítorom nezváži ako potrebné, treba pacientky
plánujúce graviditu prestaviť na inú antihypertenzívnu liečbu, ktorá má
stanovený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Keď je
diagnostikovaná gravidita, treba ihneď prerušiť liečbu ACE inhibítorom, a
ak je to vhodné, začať alternatívnu liečbu (pozri časti 4.3 a 4.6).

4.5 Liekové a iné interakcie

Diuretiká
Ak sa k liečbe pacientov, užívajúcich Diroton pridá diuretikum,
antihypertenzívny účinok je zvyčajne aditívny.
Pacienti liečení diuretikami, a najmä pacienti, u ktorých sa diuretická
liečba začala nedávno, môžu pri pridaní lieku Diroton príležitostne zažiť
rozsiahly pokles krvného tlaku. Možnosť symptomatickej hypotenzie pri lieku
Diroton sa dá minimalizovať vysadením diuretika pred začatím liečby liekom
Diroton (pozri časti 4.4 a 4.2).
Náhrady draslíka, kálium šetriace diuretiká alebo náhrady soli, obsahujúce
draslík
Hoci v klinických štúdiách zvyčajne zostávali hladiny draslíka v sére v
norme, u niektorých pacientov sa vyskytla hyperkaliémia. Rizikové faktory
pre rozvoj hyperkaliémie zahrňujú renálnu insuficienciu, diabetes mellitus
a súčasné podanie kálium šetriacich diuretík (napr. spironolaktón,
triamterén alebo amilorid), doplnky draslíka alebo náhrady soli s obsahom
draslíka. Podávanie doplnkov draslíka, kálium šetriacich diuretík a náhrad
soli s obsahom draslíka môže najmä u pacientov s poškodením funkcie
obličiek viesť k významnému zvýšeniu draslíka v sére.
Ak sa Diroton podáva s kálium nešetriacimi diuretikami, môže sa diuretikami
navodená hypokaliémia zmierniť.
Lítium
Pri súčasnom podávaní lítia a ACE inhibítorov boli pozorované reverzibilné
zvýšenia sérových koncentrácií a toxicity lítia. Súčasné podávanie
tiazidových diuretík môže zvýšiť riziko toxicity lítia a zvýšiť už ACE
inhibítormi zvýšenú toxicitu lítia. Podávanie lieku Diroton s lítiom sa
neodporúča, no ak sa potvrdí potreba kombinácie, treba starostlivo sledovať
hladiny lítia v plazme (pozri časť 4.4).
Nesteroidné protizápalové látky (NSAID) vrátane kyseliny acetylsalicylovej
3g/deň
Chronické podávanie NSAID môže znížiť antihypertenzívny účinok ACE
inhibítora. NSAID a ACE inhibítory vykazujú aditívny účinok na zvýšenie
draslíka v sére a môžu viesť k zhoršeniu funkcie obličiek. Tieto účinky sú
zvyčajne reverzibilné. Zriedkavo sa môže vyskytnúť akútne zlyhanie
obličiek, najmä u pacientov so zníženou funkciou obličiek ako sú starší
alebo dehydrovaní pacienti.
Zlato
Po podaní injekčného zlata (napríklad aurotiomaleátu sodného) boli u
pacientov, užívajúcich ACE inhibítory častejšie hlásené nitritoidné reakcie
(symptómy vazodilatácie, zahrňujúce návaly tepla, nauzeu, závrat a
hypotenziu, ktoré môžu byť závažné).
Iné antihypertenzíva
Súčasné podávanie týchto látok môže zvýšiť hypotenzívny účinok lieku
Diroton. Súčasné podávanie s glyceryl trinitrátom a inými nitrátmi alebo
inými vazodilatanciami môže viesť k ďalšiemu poklesu krvného tlaku.
Tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká
Súčasné podávanie niektorých anestetických liekov, tricyklických
antidepresív a antipsychotík s ACE inhibítormi môže viesť k ďalšiemu
zníženiu krvného tlaku (pozri časť 4.4).
Sympatomimetiká
Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzívny účinok ACE inhibítorov.
Antidiabetiká
Epidemiologické štúdie naznačili, že súčasné podávanie ACE inhibítorov a
antidiabetických liekov (inzulíny, perorálne hypoglykemické lieky) môže
spôsobiť zvýšenie účinku, znižujúceho krvný cukor s rizikom hypoglykémie.
Zdá sa, že tento fenomén sa oveľa častejšie vyskytuje počas prvých týždňov
kombinovanej liečby a u pacientov so zníženou funkciou obličiek.
Kyselina acetylsalicylová, trombolytiká, betablokátory, nitráty
Diroton sa môže podávať súčasne s kyselinou acetylsalicylovou (v
kardiologických dávkach), trombolytikami, betablokátormi a/alebo nitrátmi.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

/Gravidita/
V prvom trimestri gravidity sa podávanie ACE inhibítorov neodporúča (pozri
časť 4.4). V druhom a treťom trimestri je podávanie ACE inhibítorov
kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).
Epidemiologické dôkazy, týkajúce sa rizika teratogenicity po expozícii ACE
inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nepriniesli závery; avšak
mierne zvýšenie rizika sa nedá vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe ACE
inhibítorom nezváži ako nevyhnutné, treba pacientky, plánujúce graviditu
prestaviť na inú antihypertenzívnu liečbu, ktorá má stanovený bezpečnostný
profil pre použitie v gravidite. Keď sa diagnostikuje gravidita, má sa
liečba ACE inhibítorom ihneď prerušiť, a ak je to vhodné, začať iná liečba.
Je známe, že expozícia liečbe ACE inhibítorom počas druhého a tretieho
trimestra spôsobuje u ľudí fetotoxicitu (znížená funkcia obličiek,
oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu
(zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri časť 5.3.) Ak dôjde
k expozícii ACE inhibítoru od druhého trimestra gravidity, odporúča sa
kontrola funkcie obličiek a lebky. Deti, ktorých matky užívali ACE
inhibítory, treba pozorne sledovať pre hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).


/Laktácia/
Nakoľko o použití lieku Diroton počas dojčenia nie je dostatok informácií,
Diroton sa neodporúča a treba počas dojčenia uprednostniť inú liečbu s
lepšie stanoveným bezpečnostným profilom počas dojčenia, najmä pri dojčení
novorodencov alebo predčasne narodených detí.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba brať do úvahy príležitostnú
možnosť vzniku závratu alebo únavy.

4.8 Nežiaduce účinky

Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované a hlásené počas liečby
lizinoprilom a inými ACE inhibítormi v nasledujúcich frekvenciách: veľmi
časté (? 1/10), časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1 000 až
< 1/100), zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000)
vrátane ojedinelých hlásení.

|Frekvencia|Veľmi |Časté |Menej |Zriedkavé |Veľmi |Frekvenc|
| |časté |(? 1/100 |časté |(? 1/10 00|zriedkavé |ia |
| |(? 1/10) |až < 1/10)|(? 1/1 000|0 až < |(< 1/10 000|neznáma |
| | | |až |1/1 000) |) | |
| | | |< 1/100) | | | |
|Trieda |Nežiaduce |Nežiaduce |Nežiaduce |Nežiaduce |Nežiaduce |Nežiaduc|
|systémovýc|účinky |účinky |účinky |účinky |účinky |e účinky|
|h orgánov |lizinopril|lizinopril|lizinopril|lizinopril|lizinoprilu|lizinopr|
| |u |u |u |u | |ilu |
|Poruchy | | | | |depresia | |
|krvi a | | | | |kostnej | |
|lymfatické| | | | |drene, | |
|ho systému| | | | |anémia, | |
| | | | | |trombocytop| |
| | | | | |énia, | |
| | | | | |leukopénia,| |
| | | | | |neutropénia| |
| | | | | |, | |
| | | | | |agranulocyt| |
| | | | | |óza (pozri | |
| | | | | |časť 4.4), | |
| | | | | |hemolytická| |
| | | | | |anémia, | |
| | | | | |lymfadenopa| |
| | | | | |tia | |
|Poruchy | | | | |hypoglykémi| |
|metabolizm| | | | |a | |
|u a výživy| | | | | | |
|Poruchy | | |alergické | |autoimúnne | |
|imunitného| | |reakcie, | |poruchy | |
|systému | | |hypersenzi| | | |
| | | |tivita | | | |
| | | |/angioedém| | | |
| | | |tváre, | | | |
| | | |končatín, | | | |
| | | |pier, | | | |
| | | |jazyka, | | | |
| | | |hlasiviek | | | |
| | | |a/alebo | | | |
| | | |hrtanu | | | |
| | | |(pozri | | | |
| | | |časť 4.4) | | | |
|Psychické | | |zmeny |mentálna | |depresív|
|poruchy | | |nálady, |zmätenosť | |ne |
| | | |poruchy | | |symptómy|
| | | |spánku | | | |
|Poruchy | |závrat, |vertigo, | | |synkopy |
|nervového | |bolesť |parestézia| | | |
|systému | |hlavy |, poruchy | | | |
| | | |chuti | | | |
|Poruchy | | |tachykardi| | | |
|srdca a | | |a, | | | |
|srdcovej | | |palpitácie| | | |
|činnosti | | |, infarkt | | | |
| | | |myokardu | | | |
| | | |(pozri | | | |
| | | |časť 4.4),| | | |
| | | |Raynaudov | | | |
| | | |fenomén | | | |
|Poruchy | |kašeľ |rinitída | |bronchospaz| |
|dýchacej | | | | |mus, | |
|sústavy, | | | | |alergická | |
|hrudníka a| | | | |alveolitída| |
|mediastína| | | | |/ | |
| | | | | |eozinofilná| |
| | | | | |pneumónia, | |
| | | | | |sínusitída | |
|Poruchy | |hnačka, |bolesť |sucho v |pankreatití| |
|gastrointe| |vracanie |brucha, |ústach |da, | |
|sti-nálneh| | |nauzea, | |intestináln| |
|o traktu | | |poruchy | |y angioedém| |
| | | |trávenia | | | |
|Poruchy | | | | |zlyhanie | |
|pečene a | | | | |pečene, | |
|žlčových | | | | |žltačka | |
|ciest | | | | |(hepatocelu| |
| | | | | |lárna alebo| |
| | | | | |cholestatic| |
| | | | | |ká) (pozri | |
| | | | | |časť 4.4) | |
|Poruchy | | |vyrážka, |psoriáza, |toxická | |
|kože a | | |svrbenie |žihľavka, |epidermálna| |
|podkožného| | | |alopécia |nekrolýza, | |
|tkaniva | | | | |Stevensov-J| |
| | | | | |ohnsonov | |
| | | | | |syndróm, | |
| | | | | |multiformný| |
| | | | | |erytém, | |
| | | | | |pemfigus, | |
| | | | | |potenie, | |
| | | | | |kutánny | |
| | | | | |pseudolymfó| |
| | | | | |m* | |
|Poruchy | |renálna | |akútne |oligúria/an| |
|obličiek a| |dysfunkcia| |zlyhanie |úria | |
|močových | | | |obličiek, | | |
|ciest | | | |urémia | | |
|Poruchy | | |impotencia|gynekomast| | |
|reprodukčn| | | |ia | | |
|ého | | | | | | |
|systému a | | | | | | |
|prsníkov | | | | | | |
|Celkové | | |únava, | | | |
|poruchy a | | |asténia | | | |
|reakcie v | | | | | | |
|mieste | | | | | | |
|podania | | | | | | |
|Laboratórn| | |zvýšenie |zníženie | | |
|e a | | |močoviny v|hemoglobín| | |
|funkčné | | |krvi, |u, | | |
|vyšetrenia| | |zvýšenie |zníženie | | |
| | | |kreatinínu|hematokrit| | |
| | | |v plazme, |u, | | |
| | | |hyperkalié|zvýšenie | | |
| | | |mia, |bilirubínu| | |
| | | |zvýšenie |v plazme, | | |
| | | |pečeňových|hyponatrié| | |
| | | |enzýmov |mia, | | |


* Bol hlásený syndróm, ktorý môže zahrnovať jeden alebo viac z nasledovných
symptómov: horúčka, vaskulitída, myalgia, artralgia/artritída, pozitívne
ANA, zvýšené hodnoty ESR, eozinofília a leukocytóza, vyrážka,
fotosenzitivita alebo iné dermatologické prejavy.

Bezpečnostné údaje z klinických štúdií naznačujú, že lizinopril je
všeobecne dobre znášaný u hypertenzných pediatrických pacientov a že
bezpečnostný profil u tejto vekovej skupiny je porovnateľný s profilom u
dospelých.

4.9 Predávkovanie

Príznaky
O predávkovaní u ľudí sú obmedzené údaje. Symptómy spojené s predávkovaním
ACE inhibítorom môžu zahrňovať hypotenziu, obehový šok, poruchy
elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventiláciu, tachykardiu, palpitácie,
bradykardiu, závrat, úzkosť a kašeľ.
Liečba
Odporúčanou liečbou predávkovania je intravenózna infúzia fyziologického
roztoku. Ak dôjde k hypotenzii, treba pacienta uložiť do šokovej polohy. Ak
je to možné, treba zvážiť liečbu infúziou angiotenzínu II a/alebo tiež
intravenóznymi katecholamínmi. Ak je požitie nedávne, treba prijať
opatrenia na odstránenie lieku Diroton (napr. dávenie, výplach žalúdka,
podanie adsorbentov a síranu sodného). Diroton sa dá z obehu odstrániť
hemodialýzou (pozri časť 4.4). Pri bradykardii nereagujúcej na liečbu sa
odporúča kardiostimulátor. Treba často sledovať vitálne znaky, elektrolyty
v plazme a koncentrácie kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu,
ATC kód: C09AA03.

Diroton je inhibítor peptidyl dipeptidázy. Inhibuje angiotenzín
konvertujúci enzým (ACE), ktorý katalyzuje konverziu angiotenzínu I na
vazokonstrikčný peptid, angiotenzín II. Angiotenzín II tiež stimuluje
sekréciu aldosterónu z kôry nadobličiek. Inhibícia ACE má za následok
znížené koncentrácie angiotenzínu II, čo má za následok zníženie
vazopresorickej aktivity a zníženie sekrécie aldosterónu. Ten druhý pokles
môže viesť k zníženiu hladín draslíka v plazme.
Hoci sa predpokladá, že mechanizmus, ktorým lizinopril znižuje krvný tlak,
je spôsobený prednostne potlačením systému renín-angiotenzín-aldosterón,
pôsobí lizinopril antihypertenzívne aj u pacientov s nízko-renínovou
hypertenziou. ACE je identický s kininázou II, enzýmom, ktorý degraduje
bradykinín. Ešte je potrebné objasniť, či zvýšené hladiny bradykinínu,
silného vazodilatačného peptidu, hrajú rolu pri liečebnom účinku
lizinoprilu.
Vplyv lizinoprilu na mortalitu a morbiditu pri srdcovom zlyhaní bol
študovaný porovnávaním vysokej dávky (32,5 mg alebo 35 mg jedenkrát denne)
s nízkou dávkou (2,5 mg alebo 5 mg jedenkrát denne). V štúdii s 3164
pacientmi s priemernou dobou sledovania 46 mesiacov u prežívajúcich
pacientov mala vysoká dávka lizinoprilu v porovnaní s nízkou za následok 12
% zníženie rizika v kombinovanom výstupe mortality z akéhokoľvek dôvodu a
hospitalizácie pre akúkoľvek príčinu (p=0,002) a 8 % zníženie rizika
mortality z akéhokoľvek dôvodu a kardiovaskulárnej hospitalizácie
(p=0,036). Bolo pozorované zníženie rizika mortality z akéhokoľvek dôvodu
(8 %; p=0,128) a kardiovaskulárnej mortality (10 %; p=0,073). V post-hoc
analýze sa u pacientov liečených vysokou dávkou lizinoprilu počet
hospitalizácií pre srdcové zlyhanie znížil v porovnaní s nízkou dávkou o 24
% (p=0,002). U pacientov liečených vysokou a nízkou dávkou lizinoprilu boli
podobné symptomatické prínosy.
Výsledky štúdie ukázali, že profil nežiaducich účinkov u pacientov
liečených vysokou a nízkou dávkou lizinoprilu bol vcelku podobný v
charaktere aj počte. Predpovedateľné udalosti spôsobené inhibíciou ACE, ako
napr. hypotenzia alebo narušenie funkcie obličiek boli zvládnuteľné a
zriedka viedli k prerušeniu liečby. U pacientov, liečených vysokou dávkou
lizinoprilu bol kašeľ v porovnaní s nízkou dávkou menej častý.
V skúške GISSI-3, v ktorej bol použitý 2-krát 2 faktorový dizajn pre
porovnanie účinkov lizinoprilu a glyceroltrinitrátu, podávaných samostatne
alebo v kombinácii počas 6 týždňov verzus kontrola u 19 394 pacientov,
ktorí dostávali liečbu od 24 hodín po akútnom infarkte myokardu, spôsobil
lizinopril štatisticky významné zníženie rizika mortality oproti kontrole
o 11 % (2p=0,03). Zníženie rizika glyceroltrinitrátom nebolo významné,
avšak kombinácia lizinoprilu a glyceroltrinitrátu spôsobila významné
zníženie rizika mortality oproti kontrole o 17 % (2p=0,02). V podskupine
starších pacientov (vek >70 rokov) a žien, preddefinovaných ako mortalitne
vysoko rizikových bol pozorovaný významný prínos v kombinovanom ukazovateli
mortality a srdcovej funkcie. Kombinovaný ukazovateľ pre všetkých pacientov
ako aj pre vysoko rizikové podskupiny tiež po 6 mesiacoch ukázal významný
prínos pre pacientov, liečených lizinoprilom alebo lizinoprilom s
glyceroltrinitrátom počas 6 týždňov, čo naznačuje preventívny účinok
lizinoprilu. Akoby sa očakávalo z ktorejkoľvek vazodilatačnej liečby,
s liečbou lizinoprilom sa spájal zvýšený výskyt hypotenzie a renálnej
dysfunkcie, avšak tieto sa nespájali s pomerným zvýšením mortality.
V dvojito zaslepenej, randomizovanej, multicentrickej skúške, ktorá
porovnávala lizinopril s blokátorom kalciových kanálov u 335
hypertenzívnych pacientov s diabetom mellitus typu 2 so začínajúcou
nefropatiou, charakterizovanou mikroalbuminúriou znížil lizinopril 10 až 20
mg podávaný jedenkrát denne počas 12 mesiacov systolický/diastolický krvný
tlak o 13/10 mmHg a rýchlosť vylučovania albumínu močom o 40 %. Pri
porovnávaní s blokátorom kalciových kanálov, ktoré spôsobili podobné
zníženie krvného tlaku, sa u pacientov, liečených lizinoprilom ukázala
významne väčšie zníženie rýchlosti vylučovania albumínu močom, čo poskytuje
dôkaz, že ACE inhibičný účinok lizinoprilu znížil mikroalbuminúriu priamym
mechanizmom na tkanivo obličiek navyše k jeho krvný tlak znižujúcemu
účinku.
Liečba lizinoprilom neovplyvňuje kontrolu glykémie, ako preukázal
nedostatok významných účinkov na hladiny glykovaného hemoglobínu (HbA1c).
V klinickej štúdii zahŕňajúcej 115 pediatrických pacientov s hypertenziou
vo veku od 6 do 16 rokov dostávali pacienti, s telesnou hmotnosťou menej
ako 50 kg, 0,625 mg, 2,5 mg alebo 20 mg lizinoprilu raz denne a pacienti, s
telesnou hmotnosťou 50 kg a viac, dostávali buď 1,25 mg, 5 mg alebo 40 mg
lizinoprilu jedenkrát denne. Na konci 2. týždňa lizinopril podávaný raz
denne znížil dolný krvný tlak v závislosti od dávky s konzistentnou
antihypertenznou účinnosťou preukázanou pri dávkach vyšších ako 1,25 mg.
Tento účinok sa potvrdil vo fáze vysadenia lieku, kedy sa diastolický tlak
zvýšil o ďalších 9 mm ortuťového stĺpca u pacientov užívajúcich placebo
v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali sústavne stredné a vysoké dávky
lizinoprilu. Od dávky závislý antihypertenzný účinok lizinoprilu bol
konzistentný v niekoľkých demografických podskupinách: vek, Tannerova fáza,
pohlavie a rasa.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Lizinopril je perorálne účinný ACE inhibítor neobsahujúci sulfydryl.

Absorpcia
Po perorálnom podaní lizinoprilu sa najvyššie koncentrácie v plazme
dosahujú za približne 7 hodín, hoci u pacientov po akútnom infarkte
myokardu bol trend predĺženia času do dosiahnutia najvyššej koncentrácie v
plazme. Na základe analýz moču je stredný rozsah absorpcie lizinoprilu
približne 25 % s variabilitou medzi pacientmi 6-60 % pri rozsahu
študovaných dávok (5-80 mg). U pacientov so srdcovým zlyhaním je absolútna
biologická dostupnosť znížená o približne 16 %. Prítomnosť potravy
neovplyvňuje absorpciu lizinoprilu.

Distribúcia
Nezdá sa, že by sa lizinopril viazal na iné bielkoviny plazmy než na
obiehajúci angiotenzín konvertujúci enzým (ACE). Štúdie na potkanoch
naznačujú, že lizinopril iba slabo prestupuje cez hematoencefalickú
bariéru.

Vylučovanie
Lizinopril sa nemetabolizuje a úplne nezmenený sa vylučuje do moču a
opakované dávky lizinoprilu majú účinný polčas akumulácie 12,6 hodín.
Klírens lizinoprilu je u zdravých jedincov približne 50 ml/min. Znižujúce
sa plazmatické koncentrácie vykazujú predĺženú terminálnu fázu, ktorá
neprispieva k akumulácii liečiva. Táto terminálna fáza pravdepodobne
predstavuje sýtiace viazanie sa na ACE a nie je úmerná dávke.

Zníženie funkcie pečene
Zníženie funkcie pečene u cirhotických pacientov viedlo k poklesu absorpcie
lizinoprilu (podľa vyšetrenia moču približne o 30 %), avšak v porovnaní so
zdravými jedincami kvôli zníženiu klírensu k zvýšeniu expozície (približne
o 50 %).

Zníženie funkcie obličiek
Zníženie funkcie obličiek znižuje vylučovanie lizinoprilu, ktorý sa
vylučuje obličkami, avšak toto zníženie je klinicky významné až keď je
rýchlosť glomerulárnej filtrácie nižšia ako 30 ml/min. Pri miernom a
strednom znížení funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30-80 ml/min) bola
stredná AUC zvýšená iba o 13 %, pokým u ťažkého poškodenia funkcie obličiek
(klírens kreatinínu 5-30 ml/min) bolo pozorované 4,5-násobné zvýšenie
strednej AUC.
Lizinopril sa dá odstrániť dialýzou. Počas 4 hodín hemodialýzy poklesli
koncentrácie lizinoprilu v plazme v priemere o 60 % pri dialyzačnom
klírense medzi 40 a 55 ml/min.

Srdcové zlyhanie
Pacienti so srdcovým zlyhaním majú v porovnaní so zdravými jedincami vyššiu
expozíciu lizinoprilu (zvýšenie AUC v priemere o 125 %), avšak podľa
analýzy lizinoprilu v moči je v porovnaní so zdravými jedincami absorpcia
znížená o približne 16 %.

Deti
Farmakokinetický profil lizinoprilu sa sledoval u 29 pediatrických
pacientov s hypertenziou vo veku od 6 do 16 rokov, s GFR nad 30 ml/min/1,73
m2. Po dávkach 0,1 až 0,2 mg/kg rovnovážne plazmatické koncentrácie
lizinoprilu nastali v priebehu 6 hodín a rozsah absorpcie na základe
izolácie z moča bol asi 28 %.
Tieto hodnoty sú podobné tým, ktoré sa už skôr získali u dospelých. Hodnoty
AUC a Cmax u detí sa v tejto štúdii zhodovali s tými, ktoré sa pozorovali u
dospelých.

Starší pacienti
Starší pacienti majú v porovnaní so zdravými jedincami vyššie hladiny v
krvi a väčšie hodnoty plochy pod časovou krivkou koncentrácie v plazme
(zvýšené o približne 60 %).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje neodhalili žiadne špeciálne riziko pre ľudí, založené na
konvenčných štúdiách všeobecnej farmakológii, toxicity opakovaných dávok,
genotoxicity a karcinogénneho potenciálu. Inhibítory angiotenzín
konvertujúceho enzýmu ako trieda preukázali, že navodzujú nežiaduce účinky
na neskorý vývoj plodu, ktoré vedú k smrti plodu a vrodeným účinkom, najmä
postihujúcich lebku. Boli hlásené fetotoxicita, spomalenie
vnútromaternicového rastu a zrejmý ductus arteriosus. Predpokladá sa, že
tieto vývojové anomálie môžu byť čiastočne zapríčinené priamym vplyvom ACE
inhibítorov na renínový-angiotenzínový systém plodu a čiastočne ischémiou,
vyplývajúcou z hypotenzie matky a zníženia prietoku krvi plod-placenta a
dodávkou kyslíka/živín do plodu.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Magnéziumstearát, mastenec, manitol, kukuričný škrob, fosforečnan vápenatý.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/hliníkový blister s 28 tabletami Diroton 2,5 mg; 5 mg a 20 mg.
PVC/hliníkový blister s 28 alebo 100 tabletami Diroton 10 mg.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.
Nepoužitý liek sa má vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
H-1103 Budapešť
Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

DIROTON 2,5 mg: 58/0007/01-S
DIROTON 5 mg: 58/0008/01-S
DIROTON 10 mg: 58/0009/01-S
DIROTON 20 mg: 58/0010/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

17.01.2001


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C13217
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09AA03 - lisinoprilum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
marrubii herba
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
10.61 € / 319.64 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
10.61 € / 319.64 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien