Detail:
Benlysta 400 mg prášok na infúzny koncentrát plc ifo 1x400 mg (liek.inj.skl.)
Názov lieku:
Benlysta 400 mg prášok na infúzny koncentrát
Doplnok názvu:
plc ifo 1x400 mg (liek.inj.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C09505
Skupina ATC:
L04 - Imunosupresíva
Skupina ATC:
L04AA26 -
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - bez doplatku
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, VELKA BRITANIA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať reumatológ ako prídavnú liečbu u dospelých pacientov s aktívnym systémovým lupus erythematozus, ktorí majú pozitivitu autoprotilátok a vysoký stupeň aktivity ochorenia (napr. pozitivitu anti-dsDNA a nízke hladiny komplementu), napriek štandardnej liečbe. Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, na V. internej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava- Ružinov, v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach a na II. Internej klinike FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa po šiestich mesiacoch liečby nepreukáže liečebný účinok podávania lieku (podľa stupnice ECLAM).
Môže predpísať:
Reumatológia
Predajná cena:
514.89 € / 15511.58 SK
Úhrada poisťovňou:
514.89 € / 15511.58 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien