Detail:
MILUPA PKU 3 activa rajčinová plv 1x45 g
Názov lieku:
MILUPA PKU 3 activa rajčinová
Doplnok názvu:
plv 1x45 g
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
D0263
Skupina ATC:
DP0 -
Skupina ATC:
DP01A -
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
MILUPA GMBH & CO.KG, FRIEDRICHSDORF/TS.,SRN
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Liečbu plne uhrádzanú alebo čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „hradená liečba“) môže indikovať lekár na pracovisku Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice. Hradená liečba sa indikuje u detí s fenylketonúriou a hyperfenylalaninémiou do dvanástich mesiacov veku a v odôvodnených prípadoch až do osemnástich mesiacov veku.
Predajná cena:
12.86 € / 387.42 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
12.86 € / 387.42 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:78.14 € ÚP:0.00 € DP:78.14 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.73 € ÚP:0.00 € DP:22.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:29.99 € ÚP:0.00 € DP:29.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:165.88 € ÚP:0.00 € DP:165.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:62.87 € ÚP:0.00 € DP:62.87 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:83.81 € ÚP:0.00 € DP:83.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:149.92 € ÚP:0.00 € DP:149.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:210.87 € ÚP:0.00 € DP:210.87 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien