Detail:
Docetaxel Teva 20 mg koncentrát a rozpúšťadlo na i cif fol 1x0,72 ml/20 mg konc. + 1x1,28 ml solv. (liek.inj.skl.)
Názov lieku:
Docetaxel Teva 20 mg koncentrát a rozpúšťadlo na i
Doplnok názvu:
cif fol 1x0,72 ml/20 mg konc. + 1x1,28 ml solv. (liek.inj.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C86570
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01CD02 - docetaxelum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
NL Holandsko
Účinná látka:
entakaponum
Výrobca lieku:
TEVA Pharma B.V., Holandsko
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) v kombinácii s doxorubicínom na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka, ktoré sa predtým nepodrobili cytotoxickej liečbe tohto stavu, b) v monoterapii na liečbu pacientiek s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie po predchádzajúcej liečbe antracyklínmi alebo alkylačnými látkami, c) v kombinácii s kapecitabínom na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie po predchádzajúcej liečbe antracyklínmi, d) na liečbu pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinomóm pľúc po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie, e) v kombinácii s cisplatinou na liečbu pacientov s neoperovateľným, lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapeutickej liečbe tohto stavu, f) v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom na liečbu pacientov s metastatickým karcinómom prostaty neodpovedajúcim na hormonálnu liečbu, g) v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom na adjuvantnú liečbu pacientok s karcinómom prsníka s pozitívnymi lymfatickými uzlinami, h) v kombinácii s transtuzumabom na liečbu pacientok s metastatickým karcinómom prsníka, u ktorých nádor výrazne exprimuje HER2 a ktoré sa predtým nepodrobili chemoterapii metastatického karcinómu, i) v kombinácii s cisplatinou a 5-fluorouracilom sa indikuje na liečbu pacientov s metastatickým adenokarcinómom žalúdka, vrátane gastroezofageálneho spojenia, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie, j) v kombinácii s cisplatinou a 5-fluorouracilom sa indikuje na indukčnú liečbu pacientov s  lokálne pokročilým skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku, k) v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom na adjuvantnú liečbu pacientok s karcinómom prsníka s negatívnymi lymfatickými uzlinami.
Predajná cena:
26.36 € / 794.12 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
26.36 € / 794.12 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:485.95 € ÚP:0.00 € DP:485.95 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:105.44 € ÚP:0.00 € DP:105.44 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:123.83 € ÚP:0.00 € DP:123.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:481.21 € ÚP:0.00 € DP:481.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:188.80 € ÚP:0.00 € DP:188.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:47.20 € ÚP:0.00 € DP:47.20 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien