Detail:
Cinacalcet Teva 30 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x30 mg (blis. PVC/Aclar/PVC/Al)
Názov lieku:
Cinacalcet Teva 30 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 28x30 mg (blis. PVC/Aclar/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C8028B
Skupina ATC:
H05 - Lieky ovpeyv ovplyňujúce homeostázu kalcia
Skupina ATC:
H05BX01 - cinakalcetum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Výrobca lieku:
TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.,Izrael
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať   a) nefrológ pacientom s chronickou renálnou insuficienciou liečených mimotelovými eliminačnými metódami na liečbu závažných foriem sekundárnej hyperparatyreózy v druhej línii, kde pri liečbe vitamínom D a viazačmi fosfátu (calcium carbonicum a sevelamer karbonát) sa nedosiahnu odporúčané hodnoty parathormónu (150 až 300 pikogramov/ ml alebo 15,9 až 31,8 pikomólov/l pomocou analýzy intaktného parathormónu); koncentrácia vápnika sa odporúča udržiavať v rozsahu 2,1 až 2,4 mmol/ l alebo fosforu 1,1 až 1,7 mmol/l; podmienkou hradenej liečby je podávanie na dialyzačných pracoviskách, b) endokrinológ pacientom s  karcinómom prištítnych žliaz, c) endokrinológ u pacientov s primárnou hyperparatyreózou, pre ktorých by bola indikovaná paratyroidektómia na základe sérových hladín vápnika, ak u nich paratyroidektómia nie je klinicky vhodná alebo je kontraindikovaná.
Môže predpísať:
Nefrológia, Endokrinológia aj detská
Predajná cena:
109.85 € / 3309.34 SK
Úhrada poisťovňou:
109.85 € / 3309.34 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:127.57 € ÚP:0.00 € DP:127.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:169.00 € ÚP:0.00 € DP:169.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:741.34 € ÚP:0.00 € DP:741.34 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:268.49 € ÚP:0.00 € DP:268.49 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:231.99 € ÚP:0.00 € DP:231.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:319.84 € ÚP:0.00 € DP:319.84 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1360.20 € ÚP:0.00 € DP:1360.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:491.08 € ÚP:0.00 € DP:491.08 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:345.53 € ÚP:0.00 € DP:345.53 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:471.76 € ÚP:0.00 € DP:471.76 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien