Detail:
Bendamustine Glenmark 2,5 mg/ml plc ifo 5x100 mg (liek.inj.skl. jantárová)
Názov lieku:
Bendamustine Glenmark 2,5 mg/ml
Doplnok názvu:
plc ifo 5x100 mg (liek.inj.skl. jantárová)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C6406B
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01AA09 -
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať: a) v prvej línii chronickej lymfocytovej leukémie (v štádiu B alebo C podľa Bineta) u pacientov, pre ktorých nie je vhodná kombinovaná chemoterapia fludarabínom, b) u indolentných non-Hodgkinových lymfómov ako monoterapia u pacientov, u ktorých došlo k progresii ochorenia počas liečby rituximabom (monoterapia alebo kombinácia) alebo do 6 mesiacov od jej ukončenia, c) v prvej línii mnohopočetných myelómov (progredujúcich v štádiu II alebo v štádiu III podľa Durie-Salmon) v kombinácii s prednizónom u pacientov starších ako 65 rokov, ktorí nespĺňajú kritériá na transplantáciu autológnych kmeňových buniek a ktorí mali v čase diagnózy klinickú neuropatiu vylučujúcu použitie terapie talidomidom alebo bortezomibom. Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., na hematologickej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava - nemocnica sv. Cyrila a Metoda, vo Východoslovenskom onkologickom ústave a. s., Košice, na klinike hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, v Univerzitnej nemocnici, Martin a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov; Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Môže predpísať:
Hematológia a transfuziológia, Klinická onkológia
Predajná cena:
1201.58 € / 36198.80 SK
Úhrada poisťovňou:
1201.58 € / 36198.80 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:357.37 € ÚP:0.00 € DP:357.37 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1544.83 € ÚP:0.00 € DP:1544.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:268.64 € ÚP:0.00 € DP:268.64 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1306.12 € ÚP:0.00 € DP:1306.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:385.04 € ÚP:317.63 € DP:67.41 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1515.51 € ÚP:1270.53 € DP:244.98 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1496.18 € ÚP:1277.26 € DP:218.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:314.75 € ÚP:314.75 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1201.64 € ÚP:1201.64 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1259.00 € ÚP:1259.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien