Detail:
ARANESP 40 µg sol inj 1x0,4 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)
Názov lieku:
ARANESP 40 µg
Doplnok názvu:
sol inj 1x0,4 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C41003
Skupina ATC:
B03 - Antianemiká
Skupina ATC:
B03XA02 - darbepoetinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
NL Holandsko
Účinná látka:
diaethylamini salicylas
Výrobca lieku:
AMGEN Europe B.V.
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) anémii (s hladinou hemoglobínu pod 90 g/l, s vyššími hodnotami pri manifestných príznakoch anémie) u pacientov s chronickým ochorením obličiek a onkologických pacientov po radikálnej cytostatickej liečbe alebo ožiarení; podmienkou začatia liečby erytropoetínom je dostatočná zásoba železa (serový feritín pacienta minimálne 100 µg/l), bez ktorej je liečba anémie erytropoetínom neefektívna a neúčelná; liečba erytropoetínom sa ukončuje pri dosiahnutí hladiny hemoglobínu 110g/l (u nefrologických pacientov vyžadujúcich optimálne podmienky - fyzicky pracujúci, matky s deťmi a pod., je prípustná hodnota 120g/l); ak sa u onkologických pacientov nedosiahne požadované zvýšenie hemoglobínu do ôsmich týždňov od začatia podávania erytropoetínu, liečba erytropoetínom sa ukončí, b) ťažkej anémii nezrelých detí, c) anémii u pacientov s hematologickými poruchami proliferácie alebo maturácie erytrocytového radu (myelodysplastický syndróm, aplastická anémia, stav po transplantácii krvotvorných buniek).
Predajná cena:
81.86 € / 2466.11 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
81.86 € / 2466.11 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:210.70 € ÚP:0.00 € DP:210.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:163.72 € ÚP:0.00 € DP:163.72 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:168.38 € ÚP:0.00 € DP:168.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:119.52 € ÚP:119.52 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:159.06 € ÚP:0.00 € DP:159.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:122.78 € ÚP:0.00 € DP:122.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:126.28 € ÚP:0.00 € DP:126.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:90.98 € ÚP:90.98 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1284.60 € ÚP:0.00 € DP:1284.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:864.31 € ÚP:0.00 € DP:864.31 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien