Detail:
Temodal 140 mg cps dur 5x140 mg
Názov lieku:
Temodal 140 mg
Doplnok názvu:
cps dur 5x140 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C39642
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01AX03 - temozolomidum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
tritici oleum raffinatum
Výrobca lieku:
Merck Sharp & Dohme, SPOJENE STATY AMERICKE
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diagnózou malígneho gliómu (glioblastoma multiforme, anaplastický astrocytóm, anaplastický oligodendroglióm, anaplastický oligoastrocytóm, meduloblastóm alebo iný zmiešaný malígny glióm, low grade glióm) a ependymómu a) po chirurgickom zákroku s kompletnou alebo inkompletnou resekciou simultánne s rádioterapiou u pacientov s Karnofského skóre >= 70, následne ako monoterapia až do 6 cyklov b) v druhej línii chemoterapie (rezistencia alebo neznášanlivosť štandardnej prvolíniovej liečby) u pacientov s Karnofského skóre >= 70. Podmienkou pokračovania hradenej liečby je stabilizácia alebo remisia nádoru po dvoch cykloch liečby. Pri progresii choroby (klinická deteriorácia alebo zväčšenie nádorovej masy o viac ako 25%) ďalšia liečba nie je hradenou liečbou. Liek nie je určený na liečbu mozgových metastáz solídnych nádorov. Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, na onkoneurologickom pracovisku Univerzitnej nemocnice Bratislava - nemocnica akad. L. Dérera, na onkologickom oddelení Nemocnice s poliklinikou Žilina, na onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava, v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou, Banská Bystrica, na onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice, Košice, na oddelení klinickej onkológie Fakultnej nemocnice Trenčín. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Predajná cena:
247.17 € / 7446.24 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
247.17 € / 7446.24 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.39 € ÚP:0.00 € DP:17.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:73.59 € ÚP:0.00 € DP:73.59 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:149.35 € ÚP:0.00 € DP:149.35 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:253.77 € ÚP:0.00 € DP:253.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:633.75 € ÚP:633.75 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien