Detail:
Accofil 30 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok sol ijf 5x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.)
Názov lieku:
Accofil 30 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok
Doplnok názvu:
sol ijf 5x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C2231B
Skupina ATC:
L03 - Imunomodulátory
Skupina ATC:
L03AA02 - filgrastimum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) zbere kmeňových buniek na ich transplantáciu a vysokodávkovanú chemoterapiu, b) neutropenickej život ohrozujúcej infekcii po predchádzajúcom cykle chemoterapie pri nádoroch vyliečiteľných chemoterapiou (akútna lymfoblastická a myeloblastická leukémia, nehodgkinovské lymfómy vysokého a stredného stupňa malignity, Hodgkinov lymfóm, karcinóm ovária a karcinóm prsníka v adjuvantnej denznej liečbe, testikulárne nádory, Ewingov sarkóm a osteogénny sarkóm pri vysokodávkovanej adjuvantnej liečbe), c) neutropenickej život ohrozujúcej infekcii (sepsa, pneumónia, pozitívna hemokultúra), ak do 48 hodín po antibiotickej liečbe nedôjde k ústupu alebo zlepšeniu infekcie, d) akútnej lymfoblastickej leukémii, akútnej myeloblastickej leukémii, Hodgkinovom lymfóme, agresívnom non-Hodgkinovom lymfóme, testikulárnom nádore, karcinóme prsníka, nemalobunkovom karcinóme pľúc, osteogénnom sarkóme, Ewingovom sarkóme a sarkóme mäkkého tkaniva na skrátenie doby trvania neutropénie a výskytu febrilnej neutropénie.
Môže predpísať:
Hematológia a transfuziológia, Klinická onkológia
Predajná cena:
127.41 € / 3838.35 SK
Úhrada poisťovňou:
127.41 € / 3838.35 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:25.48 € ÚP:25.48 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:228.95 € ÚP:0.00 € DP:228.95 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:38.71 € ÚP:38.71 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:193.59 € ÚP:193.59 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:205.31 € ÚP:0.00 € DP:205.31 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:365.13 € ÚP:0.00 € DP:365.13 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien