Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2107/10922
Písomná informácia pre používateľov


/Informácia o použití, čítajte pozorne!/


Superpyrin ®
(aloxiprinum)
tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Medicamenta a.s., Bělohorská 39, 169 00 Praha 6, Česká republikaZloženie lieku

/Liečivo:/
aloxiprinum 400 mg v 1 tablete
/Pomocné látky:/
maydis amylum (kukuričný škrob), gelatina (želatína), talcum (mastenec),
carboxymetylamylum natricum (sodná soľ karboxymetylškrobu), glycerolum 85 %

(glycerol 85 %), calcii stearas (calciumstearát ), polysorbatum 80
(polysorbát 80)


Farmakoterapeutická skupina

analgetikum, antipyretikum


Charakteristika

Liek s obsahom kyseliny acetylsalicylovej vo forme zlúčeniny s oxidom
hlinitým má nižšie riziko výskytu nežiadúcich účinkov v oblasti zažívacieho
traktu. Účinne tlmí bolesti a efektívne znižuje teplotu.


Indikácie

Liek sa užíva pri horúčke a bolesti, najmä pri akútnych ochoreniach
dýchacieho ústrojenstva chrípkového charakteru. Ďalej pri bolestiach hlavy,
kĺbov, svalov, zubov, nervov a bolestiach chrbtice rôzneho pôvodu. Liek
môžu užívať dospelí aj mladiství.


Kontraindikácie

Liek sa nesmie užívať pri známej precitlivenosti na salicyláty a na pomocné
látky, pri chorobnej krvácavosti, pri chirurgických zákrokoch spojených s
väčším krvácaním, pri vredovej chorobe, pri prieduškovej astme, a v
ostatných troch mesiacoch tehotenstva.
Tehotné ženy, dojčiace matky a deti do 15 rokov môžu liek užívať len na
odporúčanie lekára.
Ak sa stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnú až počas užívania
lieku, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.


Nežiaduce účinky

Liek sa zvyčajne dobre znáša, môžu sa však objaviť poruchy zažívacieho
ústrojenstva (žalúdočná nevoľnosť, vracanie, krvácanie). Pri dlhodobom
užívaní zvýšená krvácavosť, poruchy krvotvorby, poškodenie funkcie pečene a
obličiek. U precitlivených osôb môže vyvolávať rôzne alergické prejavy
(astmatický záchvat, kožné vyrážky). U detí s vírusovým ochorením môže
vzniknúť tzv. Reyov syndróm (poruchy vedomia, kŕče, vysoké teploty). Pri
prípadnom výskyte nežiadúcich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o
ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.
Interakcie

Kyselina acetylsalicylová zosilňuje účinok látok znižujúcich zrážanie krvi,
zvyšuje riziko krvácania z tráviaceho traktu pri súčasnej hormonálnej
liečbe, zvyšuje účinok a nežiadúce účinky liekov používaných na liečbu
reumatických ochorení. Ďalej zosilňuje účinok liekov používaných na liečbu
cukrovky a zosilňuje nežiadúce účinky metotrexátu. Kyselina
acetylsalicylová znižuje účinok liekov pôsobiacich na močový systém. Účinky
lieku Superpyrin a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom
ovplyvňovať. Váš lekár by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch,
ktoré v súčasnosti užívate alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky
predpis i bez neho.
Dávkovanie a spôsob podávania

Ak lekár neodporučí inak, zvyčajné dávkovanie u dospelých a mladistvých je
1-2 tablety každé 4-8 hodín. Maximálna denná dávka 10 tabliet sa nesmie
prekročiť. Minimálny odstup medzi jednotlivými dávkami sú 4 hodiny.
Deťom sa liek podáva výnimočne v odôvodnených prípadoch po uvážení pomeru
rizika a úžitku. Dávkovanie u detí je 30 mg/kg/deň v analgetickej a
antipyretickej indikácii a 100 g/kg/deň pri liečbe febris rheumatica, čiže
reumatickej horúčky.

Spôsob použitia

Tablety užite celé alebo rozpadnuté v malom množstve vody pred koncom jedla
alebo po jedle a zapite vhodnou tekutinou, najlepšie zásaditou minerálnou
vodou.


Upozornenie

O vhodnosti súčasného užívania Superpyrinu s inými liekmi proti bolesti
alebo teplote sa poraďte s lekárom. Bez porady s lekárom užívajte liek
najdlhšie 7 dní. Ak bolesti do 7 dní neustúpia, alebo do troch dní neklesnú
teploty, prípadne sa príznaky v priebehu liečby zhoršia, vyhľadajte lekára.
Predávkovanie
Prejavuje sa poruchami dýchania, rozvratom vnútorného prostredia a
poruchami vedomia. Pri objavení sa týchto príznakov urýchlene vyhľadajte
lekára. Pri náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.


Varovanie

Liek nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.


Uchovávanie

Liek uschovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.
Liek uschovávajte mimo dosahu detí.Balenie

10 tabliet
10 x 10 tabliet


Dátum poslednej revízie

December 2007